Anexo 17

					                             ANEXO 17

       Nombre común             Nombre comercial  Cat.        Clase      Formulación
1,3-DICLOROPROPENO Y CLOROPICRINA     TELONE C-17         I   FUMIGANTE            LG
ACETOCLOR                 HARNESS EC.         I   HERBICIDA SELECTIVO       E.C.
ALACLOR                  LAZO            I   HERBICIDA            EC
ALACLOR                  LAZO EC           I   HERBICIDA            CE
ALDICARB                  TEMIK 15 GR         I   INSECTICIDA-ACARICIDA-NEM    GR
AMETRINA Y RELACIONADOS          GESAPAX 80 WP        I   HERBICIDA            WP
ATRAZINA Y RELACIONADOS          GESAPRIM 80 WP       I   HERBICIDA            WP
ATRAZINA Y RELACIONADOS          ATRAZINA 80% - INVESA    I   HERBICIDA            WP
ATRAZINA Y RELACIONADOS          ATRAZINA 80 WP       I   HERBICIDA            WP.
ATRAZINA Y RELACIONADOS          ATRAZINA 80% PROFICOL    I   HERBICIDA            WP
AZINPHOS METHIL              COTNION - METHIL 20 SC.   I   INSECTICIDA           SC
BRODIFACOUMA                HAVOC BB          I   RODENTICIDA           B.B.
BRODIFACOUMA                KLERAT BB          I   RODENTICIDA           BB
BRODIFACOUMA                KLERAT PELLETS       I   RODENTICIDA           GB
BRODIFACOUMA                RATAQUILL SB        I   RODENTICIDA           RB
BROMADIOLONA                RAMORTAL BLOQUES      I   RODENTICIDA           BB
BROMADIOLONA                RAMORTAL GRANULOS      I   RODENTICIDA           GB
BROMADIOLONA                RAMORTAL LIQUIDO      I   RODENTICIDA           SL
BROMADIOLONA                TOMCAT PELLETS       I   RODENTICIDA           SB
BROMADIOLONA                TOMCAT BLOQUES       I   RODENTICIDA           BB
BROMURO DE METILO - TRICLORO NITROMETANO  BROMURO DE METILO      I   FUMIGANTE            GA
BROMURO DE METILO; CLOROPICRINA      BROMURO DE METILO      I   FUMIGANTE            GA
CARBENDAZIM                TECNOMYL 50 WP       I   FUNGICIDA            W.P.
CARBENDAZIM; MANCOZEB           DELSENE M-200        I   FUNGICIDA MEZCLA        WP
CARBOFURAN                 FURALIMOR 3 GR       I   INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR.
CARBOFURAN                 FURALIMOR 5 GR       I   INSECTICIDA - NEMATICIDA    GR
CARBOFURAN                 FURA - LIMOR S.C      I   INSECTICIDA SIMPLE       SC
CARBOFURAN                 CARBOFURAN 3 GR CYANAMID  I   INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR
CARBOFURAN                 CARBOFURAN 330 SC.     I   INSECTICIDA           SC
CARBOFURAN                 FURADAN 10 GR        I   INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR
CARBOFURAN                 FURADAN 3 GR        I   INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR
CARBOFURAN                 FURADAN 3 SC        I   INSECTICIDA           SC
CARBOFURAN                 FURADAN 5 GRANULADO     I   INSECTICIDA NEMATICIDA     GR
CARBOFURAN                 FURADAN 4 SC        I   INSECTICIDA           SC
CARBOFURAN                 CARBOTOX 330 SC       I   INSECTICIDA           SC
CARBOFURAN                 CARBOTER 10 GR       I   INSECTICIDA SIMPLE       GR
CARBOFURAN                 CARBOTER 3 GR        I   INSECTICIDA SIMPLE       GR
CARBOFURAN                 CARBOTER 330 SC       I   INSECTICIDA SIMPLE       SC
CARBOFURAN                 CARBOTER 5 GR        I   INSECTICIDA SIMPLE       GR
CARBOFURAN                 CURATER GR 5        I   INSECTICIDA NEMATICIDA     GR
CARBOFURAN                 CURATER GR 10        I   INSECTICIDA NEMATICIDA     G.R.
CARBOFURAN                 CURATER GR 3        I   INSECTICIDA NEMATICIDA     GR
                               1
                      ANEXO 17

       Nombre común      Nombre comercial    Cat.        Clase     Formulación
CARBOFURAN          CURATER SC 330          I   INSECTICIDA SISTEMICO     SC
CARBOFURAN          FURSEM SC            I   INSECTICIDA          SC
CARBOSULFAN         ELTRA 48 EC           I   INSECTICIDA          EC
CIFLUTRINA Y METAMIDOFOS   BAYTROID TM SL 525        I   INSECTICIDA MEZCLA      SL
CLORFENVINFOS        BIRLANE 240 E.C         I   INSECTICIDA SIMPLE      E.C
CYMOXANIL Y MANCOZEB     CURZATE M-8           I   FUNGICIDA MEZCLA       WP
CYMOXANIL Y MANCOZEB     CYMOGRIZEB CM-8         I   FUNGICIDA COMPUESTO      WP
CYMOXANIL Y MANCOZEB     TIRO M-8 WP           I   FUNGICIDA COMPUESTO      WP
DICLORVOS          NOGOS 50 EC           I   INSECTICIDA          EC
DICLORVOS          VAPONA 24 EC           I   INSECTICIDA          EC
DICROTOFOS          BIDRIN 48% SL          I   INSECTICIDA          SL
DIFETHIALONE         RODILON MINIBLOQUE PARAFINADO  I   RODENTICIDA
DIFETHIALONE         RODILLON PELLETS         I   RODENTICIDA
DIMETOMORF Y MANCOZEB    ACROBAT MZ 69% W.P        I   FUNGICIDA MEZCLA       W.P
DISULFOTON          DISYSTON GR 5          I   INSECTICIDA ACARICIDA     GR
ENDOSULFAN          ENDOSULFAN RP 35 EC       I   INSECTICIDA SIMPLE      E.C
ENDOSULFAN          THIODAN 15 UL          I   INSECTICIDA SIMPLE      UL
ENDOSULFAN          THIODAN 30 UL          I   INSECTICIDA SIMPLE      UL
ENDOSULFAN          THIODAN 4 DP           I   INSECTICIDA SIMPLE      DP
ENDOSULFAN          THIODAN 35 EC          I   INSECTICIDA SIMPLE      EC
ENDOSULFAN          THIODAN 35 SC          I   INSECTICIDA SIMPLE      SC
ENDOSULFAN          THIONIL 35 EC          I   INSECTICIDA SIMPLE      EC
ENDOSULFAN          THIONEX 35 EC          I   INSECTICIDA          EC
FENOTIOL           KAFIR E. C.           I   HERBICIDA           E.C.
FLOCOUMAFEN         STORM BB             I   RODENTICIDA          BB
FOLPET            FOLPAN 80 WP           I   FUNGICIDA SIMPLE       WP
FOLPET            FOLPAN 80 WG           I   FUNGICIDA SIMPLE       WG
FOLPET            FOLPAN ® AGREVO         I   FUNGICIDA SIMPLE       WP
FOSFAMIDON          DIMECRON 100 SL         I   INSECTICIDA          SL
FOSFAMIDON          DIMECRON 50 SL          I   INSECTICIDA SIMPLE       SL
FOSFURO DE ALUMINIO     FOSFAMIN-A            I   INSECTICIDA FUMIGANTE     FT
FOSFURO DE ALUMINIO (ALP)  PHOSTOXIN            I   INSECTICIDA FUMIGANTE     FT
FOSFURO DE ALUMINIO (ALP)  DETIA-GAS FT           I   INSECTICIDA FUMIGANTE     FT
FOSFURO DE ALUMINIO (PH3)  GASTION             I   INSECTICIDA - FUMIGANTE    FT
FOSFURO DE MAGNESIO     DEGESCH-MAGTOXIN FT       I   INSECTICIDA FUMIGANTE     FT
HEXAZINONA          VELPAR SL            I   HERBICIDA           S.L
LACTOFEN           COBRA 2 EC            I   HERBICIDA           EC
MALATION Y METIL PARATION  ALGODONERO 630 UL        I   INSECTICIDA          UL
MANCOZEB Y CIMOXANIL     CURATHANE            I   FUNGICIDA MEZCLA       W.P
METALAXIL Y MANCOZEB     VERANERO WP           I   FUNGICIDA MEZCLA       WP
METAM SODIO         VAPAM              I   DESINFECTANTE DEL SUELO
METAM SODIO         BUMA 660 SL           I   FUMIGANTE DE SUELOS      SL
                         2
                       ANEXO 17

       Nombre común      Nombre comercial    Cat.        Clase      Formulación
METAM SODIO         TRIMATON 51           I   FUNGICIDA SIMPLE         SL
METAMIDOFOS         AMIDOR 60 SL           I   INSECTICIDA SIMPLE        SL
METAMIDOFOS         TAMARON SL 400          I   INSECTICIDA ACARICIDA      SL
METAMIDOFOS         TAMARON SL 600          I   INSECTICIDA ACARICIDA      SL
METAMIDOFOS         METAMIDOFOS 600 PROFICOL     I   INSECTICIDA           SL
METAMIDOFOS         MONITOR PROFICOL         I   INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    SL
METAMIDOFOS         SUPERCON MTD 600 SL       I   INSECTICIDA           S.L.
METAMIDOFOS         METATILON 600 S.L.        I   INSECTICIDA           S.L.
METAMIDOFOS         NADIR 600 S.L.          I   INSECTICIDA           S.L.
METHOMYL           LANNATE-L            I   INSECTICIDA SIMPLE       S.L
METIL PARATHION       METIL PARATHION         I   INSECTICIDA MEZCLA       E.C
METIL PARATION        R.P. METHIL 48 EC        I   INSECTICIDA           EC
METIL PARATION        METIL PARATION 48 EC       I   INSECTICIDA           E.C.
METIL PARATION        PENNCAP-M            I   INSECTICIDA SIMPLE       CS
METIL PARATION        METACIDE EC 480         I   INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
METIL PARATION        METIL PARATHION PROFICOL E.C.  I   INSECTICIDA           EC
METIL PARATION        PARATION METILICO 48% EC     I   INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
METILPARATION        METIL PARATION 48% EC AGRICEN  I   INSECTICIDA           EC
METOMIL           LANNATE 40 SP          I   INSECTICIDA SIMPLE        SP
METOMIL           LANNATE SL            I   INSECTICIDA SIMPLE       SL
METOMIL           METHAVIN 90 SP          I   INSECTICIDA           SP
METOMIL           METHAVIN 40 SP          I   INSECTICIDA SIMPLE       S.P
METOMIL           METHAVIN SL.           I   INSECTICIDA SIMPLE       S.L
METOMIL           LANNATE P.S           I   INSECTICIDA SIMPLE       P.S
METOMIL           METHOMEX 20 SL          I   INSECTICIDA           SL
METOMIL           METOMIL SL 216 AGREVO      I   INSECTICIDA           S.L.
METOMYL           NUDRIN 216 S.L          I   INSECTICIDA SIMPLE       S.L
MONOCROTOFOS         NUVACRON 60 SL          I   INSECTICIDA SIMPLE        SL
MONOCROTOFOS         NUVACRON 40 SL          I   INSECTICIDA           SL
MONOCROTOFOS         SOGACRON 60 SL          I   INSECTICIDA           SL
MONOCROTOFOS         ELANCRON 60 S.L         I   INSECTICIDA SIMPLE       S.L
MONOCROTOFOS         MONOCROTOFOS 600 FEDEARROZ    I   INSECTICIDA           SL
MONOCROTOFOS         FERSACRON 60 S.L         I   INSECTICIDA - ACARICIDA     S.L
MONOCROTOFOS         FERSACRON 60 S.L         I   INSECTICIDA - ACARICIDA     EC
MONOCROTOFOS         TRIFOTOX C-800 SL        I   INSECTICIDA SIMPLE        SL
MONOCROTOFOS         RONECRON 600 S.L         I   INSECTICIDA SIMPLE       S.L
MONOCROTOFOS         AZODRIN 600 SL          I   INSECTICIDA           SL
MONOCROTOFOS         NUVACRON ULV 250         I   INSECTICIDA SIMPLE       U.L.V.
MONOCROTOFOS         INISAN 60 SL           I   INSECTICIDA SIMPLE        SL
MONOCROTOFOS         MONOCROTOFOS PROFICOL 600 SL   I   INSECTICIDA           SL
MONOCROTOFOS         MONOCRON SL           I   INSECTICIDA           S.L.
MONOCROTOFOS         FERSACRON 60 S.L         I   INSECTICIDA - ACARICIDA     S.L
                         3
                              ANEXO 17

        Nombre común             Nombre comercial    Cat.        Clase      Formulación
MONOCROTOFOS                FERSACRON 60 S.L          I  INSECTICIDA - ACARICIDA     EC
MONOCROTOFOS                PROTOFOS 600            I  INSECTICIDA           EC
OMETOATO                  FOLIMAT SL 500           I  INSECTICIDA           SL
PARAQUAT                  GRAMOXONE SL            I  HERBICIDA            SL
PARAQUAT + DIURON             GRAMURON SC            I  HERBICIDA            SC
PARAQUAT DICLORURO             GRAMAFIN              I  HERBICIDA            SL
PARATHION METILICO             METHION 48 EC           I  INSECTICIDA SIMPLE        EC
QUINCLORAC + 3,4-DICLOROFENIL PROPIONANI  FACET PLUS             I  HERBICIDA            C.E.
TERBUFOS                  COUNTER FC 15 GR          I  INSECTICIDA-NEMATICIDA     G.R
TERBUFOS                  COUNTER 10 G            I  INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR.
TERBUFOS                  COUNTER 10% G.           I  INSECTICIDA NEMATICIDA     GR
2,4-D                   DMA 6 SL             II  HERBICIDA            SL
2,4-D                   DESYERBE EC            II  HERBICIDA            E.C
2,4-D                   MATANCHA SL            II  HERBICIDA            S.L
2,4-D                   AMINA 480 SL           II  HERBICIDA            S.L.
2,4-D                   AMINA 600 SL           II  HERBICIDA            S.L
2,4-D                   HERBIAMINA 480 SL         II  HERBICIDA            SL
2,4-D                   HERBIESTER 400 EC         II  HERBICIDA            EC
2,4-D                   2,4-D AMINA 6           II  HERBICIDA            SL
2,4-D                   WEED BE GONE (MALEZAFIN) 50 S.  II  HERBICIDA            S.C
2,4-D                   AMINEX 720 SL           II  HERBICIDA            SL
2,4-D                   2,4-D AMINA 4 QUIMOR       II  HERBICIDA            S.C.
2,4-D (ESTER BUTILICO)           ANIKIL® 4 EC           II  HERBICIDA            EC
2,4-D (ESTER BUTILICO) + 2,4-DP O DICLOR  DUPLOSAN COMBI EC         II  HERBICIDA            EC.
2,4-D (ESTER BUTOXIETANOICO)        MALEZAFIN LV-4          II  HERBICIDA            E.C
2,4-D + DICAMBA              BANVEL D             II  HERBICIDA            SL
2,4-D AMINA                2,4-D AMINA 6 COLJAP SL      II  HERBICIDA            SL.
2,4-D AMINA                AMINA AGROGEN 720 SL       II  HERBICIDA            SL
2,4-D DICLOROFENOXIACETICO         2,4-D AMINA 6 QUIMOR       II  HERBICIDA            S.L.
2,4-D ESTER                2,4-D ESTER "PROFICOL" EC     II  HERBICIDA            EC
2,4-D SAL DIMETILAMINA           2,4-D AMINA 6 PROFICOL SL     II  HERBICIDA            SL
2.4-D                   AMINA 720 SL           II  HERBICIDA            S.L
2-4 D                   FEDEAMINA 4 S. L.         II  HERBICIDA HORMONAL       S. L.
2-4 D                   FEDESTER E. C.          II  HERBICIDA HORMONAL       E.C.
ABAMECTINA                 VERTIMEC 1.8 % CE         II  INSECTICIDA ACARICIDA      CE
ABAMECTINA                 CATOMBE 1,8% EC          II  ACARICIDA            EC
ABAMECTINA                 AVID 1.8% C.E.          II  INSECTICIDA - ACARICIDA     CE
ACIDO NAFTALENACETICO           TREHOLD              II  REGULADOR FISIOLOGICO      E.C
ALFA-CIPERMETRINA (MEZCLA RACEMICA)    FASTAC 10 E.C           II  INSECTICIDA PIRETROIDE     E.C
AZINFOS METIL               GUSATHION EC 200         II  INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
AZOCICLOTIN                PEROPAL WP 25           II  ACARICIDA            WP
AZUFRE Y CLOROTALONIL           BRAVO S SC            II  FUNGICIDA MEZCLA        S.C
                                 4
                        ANEXO 17

       Nombre común       Nombre comercial    Cat.        Clase    Formulación
AZUFRE Y CLOROTALONIL     BRAVO "S" SC          II  FUNGICIDA MEZCLA       SC
AZUFRE Y CLOROTALONIL     CONTROL - S           II  FUNGICIDA MEZCLA       SC
AZUFRE Y CLOROTALONIL     DACONIL S SC          II  FUNGICIDA MEZCLA       SC
BETA-CIPERMETRINA       W 12 EC.            II  INSECTICIDA         EC.
BISPYRIBAC SODIUM       NOMINEE SC 100         II  HERBICIDA          SC
BISPYRIBAC SODIUM       NOMINEE SC 400         II  HERBICIDA          SC
BLASTICIDIN - S        BLA - S             II  FUNGICIDA SIMPLE       SL
BROMOFOS ETIL Y CYPERMETRINA  CELATRIN E.C          II  INSECTICIDA MEZCLA      E.C
BROMUCONAZOLE + IPRODIONE   BRODIONE SC           II  FUNGICIDA MEZCLA       SC
CAPTAN             CAPTAN 50 WP FERSAGRO      II  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CAPTAN             CAPTAN 50 WP BASF        II  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CAPTAN             CAPTAN 50 % PROFICOL WP     II  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CAPTAN             ORTHOCIDE 50 % PROFICOL     II  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CAPTAN             MERPAN 48 S.C.         II  FUNGICIDA SIMPLE       S.C.
CAPTAN             MERPAN 80 W.G.         II  FUNGICIDA SIMPLE       W.G.
CARBOXIN Y CAPTAN       VITAVAX 300           II  FUNGICIDA MEZCLA       WP
CICLOXIDIM           HURACAN EC           II  HERBICIDA          EC
CIPERMETRINA          POLYTRIN 030 UL         II  INSECTICIDA PIRETROIDE    UL
CIPERMETRINA          POLYTRIN 200 EC         II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          RIPCORD 20 EC          II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          NURELLE 250 EC         II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          INSECTRINA 200         II  INSECTICIDA         EC
CIPERMETRINA          INSECTRINA 200         II  INSECTICIDA         S.L
CIPERMETRINA          TRIPERDEX 250 EC        II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          RIPCORD UL           II  INSECTICIDA         UL
CIPERMETRINA          SHERPA 25 E.C          II  INSECTICIDA PIRETRIODE    E.C
CIPERMETRINA          ARRIVO 200 E.C.         II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          CIPERMETRINA AGROGEN 20% EC.  II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          CYPERMON E.C.          II  INSECTICIDA-PIRETROIDE    E.C.
CIPERMETRINA          TRIPERDEX 6% EC         II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CIPERMETRINA          INSECTRINA 200         II  INSECTICIDA         EC
CIPERMETRINA          INSECTRINA 200         II  INSECTICIDA         S.L
CIPERMETRINA          EFECTRINA 200          II  INSECTICIDA         EC
CIPERMETRINA          PULSAR 20 EC          II  INSECTICIDA         EC
CIPERMETRINA          ALFA POINT 10 E.C.       II  INSECTICIDA         E.C.
CIPERMETRINA          AGROPER 250 E.C.        II  INSECTICIDA         E.C.
CIPERMETRINA HIGH CIS     FENOM 200 EC          II  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
CLETHODIM           SELECT 2-EC           II  HERBICDA           E.C
CLORFENAPIR          SUNFIRE * 24 SC.        II  INSECTICIDA ACARICIDA    S.C.
CLOROTALONIL          BRAVO 2787 W-75         II  FUNGICIDA SIMPLE       W.P
CLOROTALONIL          DACONIL 500 SC         II  FUNGICIDA SIMPLE       SC
CLOROTALONIL          CLORTOCAFFARO 75 WP       II  FUNGICIDA SIMPLE       WP
                          5
                       ANEXO 17

        Nombre común      Nombre comercial  Cat.       Clase      Formulación
CLOROTALONIL         BRAVO 500 SC        II  FUNGICIDA            SC
CLOROTALONIL         BRAVO 720 SC        II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLOROTALONIL         DACONIL 2787 W 75      II  FUNGICIDA SIMPLE        WP
CLOROTALONIL         CONTROL 500 SC       II  FUNGICIDA            SC
CLOROTALONIL         CONTROL 75% WP       II  FUNGICIDA SIMPLE        WP
CLOROTALONIL         BRAVO 500 SC        II  FUNGICIDA            SC
CLOROTALONIL         BRAVO 720 SC        II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLOROTALONIL         BRAVO 75 WP         II  FUNGICIDA SIMPLE        WP
CLOROTALONIL         VISADO AGROSER       II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLOROTALONIL         DACONIL 720 SC       II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLOROTALONIL         DACONIL 825 WG       II  FUNGICIDA SIMPLE        WG
CLOROTALONIL         CLOROTALONIL 500 FW MORE  II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLOROTALONIL         DICLAN 500 SC        II  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CLORPIRIFOS          PYRICRON EC         II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
CLORPIRIFOS          RAFAGA ® 4 E. C.      II  INSECTICIDA           E.C.
CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA  LATIGO EC          II  INSECTICIDA MEZCLA       EC
CYPERMETRIN          CYMBUSH U.B.V        II  INSECTICIDA PIRETROIDE     U.B.V
CYPERMETRINA         SHERPAR UBV         II  INSECTICIDA           UL
CYPERMETRINA         APACHE® 20 EC        II  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
DIAZINON           BASUDIN 600 EW       II  INSECTICIDA           EW
DIAZINON           BASUDIN 600 EC       II  INSECTICIDA           EC
DIAZINON           DIAZINON PROFICOL 60 EC   II  INSECTICIDA           EC
DIAZINON           DIAZOL EC          II  INSECTICIDA           E.C.
DICAMBA + 2,4-D        BANVEL® S          II  HERBICIDA            SC.
DICAMBA + 2,4-D        BANVEL S SL         II  HERBICIDA            S.L.
DICAMBA + 2,4-D        WEEDMASTER SL        II  HERBICIDA
DICAMBA + 2,4-D        WEEDMASTER SL        II  HERBICIDA            SL.
DIMETOATO           ROXION 40 EC        II  INSECTICIDA           EC
DIMETOATO           TRIFOSIX 40 E.C       II  INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    E.C
DIMETOATO           SISTEMIN 40 EC       II  INSECTICIDA           EC
DIMETOATO           SISTOATO 40 EC       II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
DIMETOATO           PERFEKTION         II  INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
DIMETOATO           AGRIXON EC         II  INSECTICIDA           EC
DIMETOATO           DIMETOX E-40 EC       II  INSECTICIDA - ACARICIDA     E.C.
DIQUAT            REGLONE SL         II  HERBICIDA            SL
EDIFENFOS           HINOSAN E.C. 500      II  FUNGICIDA SIMPLE        EC
ETOPROP            MOCAP 10 GR BIODAC     II  NEMATICIDA - INSECTICIDA    GR
ETOPROP            MOCAP 15 GR BIODAC     II  INSECTICIDA-NEMATICIDA     GR
ETOPROP (ETOPROFOS)      MOCAP 5 GR         II  NEMATICIDA ORGANOFOSFORAD    GR
ETOPROP (ETOPROFOS)      MOCAP 10 GR         II  NEMATICIDA ORGANOFOSFORAD    GR
FENAMIFOS           NEMACUR GR 10        II  NEMATICIDA           GR
FENBUCONAZOL         INDAR 2 OF         II  FUNGICIDA SIMPLE        OF
                         6
                          ANEXO 17

        Nombre común         Nombre comercial  Cat.        Clase      Formulación
FENBUCONAZOLE            INDAR 50 0F         II  FUNGICIDA SIMPLE        OF
FENITROTHION            FENOTHION 50 EC       II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
FENTOATO              ELSAN 50 EC         II  INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
FENVALERATO             BELMARK 100 E.C       II  INSECTICIDA PIRETROIDE     E.C
FENVALERATO             BELMARK U.L         II  INSECTICIDA PIRETROIDE     U.L
FENVALERATO             MARVEL 30 EC.        II  INSECTICIDA           EC
FENVALERATO.            BELMARK 30 EC        II  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
FENVARELATO             ESCORT 30 E.C.       II  INSECTICIDA PIRETROIDE     E.C.
FLURAZOL              SCREEN HOECHST       II  PROTECTOR DE SEMILLAS      WG
FORATO               THIMET 5G CYANAMID     II  INSECTICIDA           GR
FORATO               THIMET ® 5% G        II  INSECTICIDA           GR
FOSTIAZATO             SINNEMA 10 G        II  NEMATICIDA           GR
FURATIOCARB             PROMET 400 CS        II  INSECTICIDA SIMPLE       CS.
HALOXIFOP-R METIL ESTER       VERDICT R E.C        II  HERBICIDA            E.C
HIDRAZIDA MALEICA          ROYAL MH-30         II  REGULADOR FISIOLOGICO      S.L.
IMAZALIL SULFATO          MAGNATE SULFATO 75 SP    II  FUNGICIDA SIMPLE         SP
IMINOCTADINE TRIS (ALBESILATO)   BELLKUTE 40 WP       II  FUNGICIDA SIMPLE        WP
MALATHION              MALATHION U.L.       II  INSECTICIDA SIMPLE       U.L.
METALAXIL M Y MANCOZEB       RIDOMIL GOLD MZ 68 WP    II  FUNGICIDA MEZCLA        WP
METHIOCARB             MESUROL S.C. 500.      II  INSECTICIDA           S.C.
METIOCARB              MESUROL WP 50        II  INSECTICIDA SIMPLE       WP
MEZCLA DE DIMETOATO Y CLORPIRIFOS  SALUTHION EC        II  INSECTICIDA ORGANOFOSFORA    EC
MSMA                MESAMATE 720        II  HERBICIDA            S.L
MSMA                ANSAR 529 HC        II  HERBICIDA            S.L.
OXAMIL               VYDATE SL          II  INSECTICIDA-NEMATICIDA      SL
OXIDEMETON METIL          METASYSTOX R EC 250     II  INSECTICIDA           EC
PERMETRINA             AMBUSH 50 EC        II  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
PIPERALINA             PIPRON S.L         II  FUNGICIDA SIMPLE         SL
PIRIMIFOS-ETIL           PRIMICID 50 %        II  INSECTICIDA SIMPLE       E.C
PROFENOFOS             CURACRON 500 EC       II  INSECTICIDA           EC
PROFENOFOS             LANCERO 500 EC.       II  INSECTICIDA           EC.
PROFENOFOS             LANCERO 500 EC       II  INSECTICIDA           EC.
PROPINEB Y OXICLORURO DE COBRE   PUNTO WP 50.3        II  FUNGICIDA MEZCLA        WP
SULPROFOS              BOLSTAR EC 720       II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
TIAMETOXAM             ACTARA 25 WG        II  INSECTICIDA           WG
TIOMETON              EKATIN 25 % EC       II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
TIOMETON              EKATIN 25 EC.        II  INSECTICIDA-SISTEMICO      EC
TRIASOFOS Y CLORPIRIFOS       HOSTATHION 2-1       II  INSECTICIDA           E.C
TRIAZOFOS              HOSTATHION 40 EC      II  INSECTICIDA SIMPLE       EC
TRIBUFOS              DEF 720 EC         II  DEFOLIANTE           E C.
TRICLORFON             LARVITOX RB         II  CEBO TOXICO INSECTICIDA     R.B
TRICLORFON             DIPTEREX SL 500       II  INSECTICIDA SIMPLE        SL
                            7
                        ANEXO 17

        Nombre común      Nombre comercial   Cat.        Clase  Formulación
TRICLORFON           DIPTEREX SP 80         II  INSECTICIDA        SP
TRICLORFON           PROFITOX 80 SP         II  INSECTICIDA        SP
TRIFLURALINA          TRIFLURALINA CYANAMID      II  HERBICIDA        E.C
TRIFLURALINA          RIVAL ® EC           II  HERBICIDA        E.C.
TRIFLURALINA          TRIFLURALINA PROF. E. C.    II  HERBICIDA         EC
TRIFLURALINA          TRIFLURALINA PROFICOL EC    II  HERBICIDA         EC
TRIFLURALINA          TRIFLUREX EC          II  HERBICIDA         EC
TRIFUMIZOLE           TRIMINE 15 CE          II  FUNGICIDA SISTEMICO    CE
ZETA-CIPERMETRINA        SPOCK 18 EW           II  INSECTICIDA       EW
2,4-D              DMA-4 SL            III  HERBICIDA         SL
2,4-D              ESTERON 47 EC         III  HERBICIDA        E.C
2,4-D              ESTERON 10 - 10        III  HERBICIDA         EC
2,4-D              FORMULA 40           III  HERBICIDA         S.L
2,4-D              GALOPE EC           III  HERBICIDA        E.C
2,4-D              2,4-D AZAMINA 6        III  HERBICIDA         S.L
2,4-D              AMINEX 480 SL         III  HERBICIDA         SL
2,4-D              ANIKILAMINA 4 SL        III  HERBICIDA         SL
2,4-D              ANIKILAMINA 6 SL        III  HERBICIDA         SL
2,4-D              STATESMAN 85 WP        III  HERBICIDA        WP
2,4-D + 2,4-DP         HERBIDON 170 EC        III  HERBICIDA         EC
2,4-D + 2,4-DP         HERBIDON CB          III  HERBICIDA         CB
2,4-D + 2,4-DP + DICAMBA    DURTOK AMINA 270        III  HERBICIDA         S.L
2,4-D + 2,4-DP + DICAMBA    ARTILLERO E. C.        III  HERBICIDA        E.C
2,4-D + DICAMBA         BANVEL D SL          III  HERBICIDA         S.L
2,4-D + DICLOROPROP + DICAMBA  DURTOK 540 EC         III  HERBICIDA        E.C
2,4-D + DICLORPROP       MALEZAFIN 57 LV        III  HERBICIDA        E.C.
2,4-D + DICLORPROP       MALEZAFIN 55          III  HERBICIDA        E.C.
2,4-D + PICLORAM        COMBATRAN SL          III  HERBICIDA         SL
2,4-D + PICLORAM        ESTERON MATA ARBUSTOS 50-D   III  HERBICIDA         EC
2,4-D + PICLORAM        FLASH             III  HERBICIDA         SL
2,4-D + PICLORAM        TORDON 101 SL         III  HERBICIDA         S.L
2,4-D + TRICLOPYR        GARLON MATA ARBUSTOS 50-25   III  HERBICIDA        E.C.
2,4-D + TRICLOPYR        GARLON MATA ARBUSTOS 50-50   III  HERBICIDA        E.C
2,4-D + TRICLOPYR        TOGAR             III  HERBICIDA        E.C.
2,4-D AMINA           2,4-D AMINA-4 "PROFICOL" SL  III  HERBICIDA         SL
2,4-D AMINA           2,4-D-AMINA 4 COLJAP SL    III  HERBICIDA         SL.
2,4-D+ 2,4-DP          HERBALAN EC          III  HERBICIDA        E.C.
3,4 DICLOROPROPANILIDA,     WHAM DF 80           III  HERBICIDA        W. G.
ACEFATO             ORTHENE 75 % SP        III  INSECTICIDA        SP
ACEFATO             ORTHENE 97% SP         III  INSECTICIDA        SP
ACEFATO             ORTHENE 3% GR         III  INSECTICIDA SIMPLE    GR
ACEFATO             BAMBUCO 3% DP         III  INSECTICIDA SIMPLE    DP
                           8
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
ACEFATO                  ORTHENE 3% DP        III  INSECTICIDA         DP
ACEFATO                  RELAMPAGO 3% GR       III  INSECTICIDA         GR
ACEITE MINERAL               COSMO OIL 101 OS      III  COADYUVANTE         SO
ACEITE MINERAL; EMULSIFICANTES; SULFONIC  PORTER E.C.         III  COADYUVANTE         EC
ACEITE PARAFINICO;ACEITE CICLOPARAFINICO  ISOPAR-V          III  COADYUVANTE         SO
ACETAMIPRID                RESCATE 200 SP       III  INSECTICIDA          SP
ACIDO ALFA NAFTALENACETICO (ANA)      HORMONAGRO A.N.A..     III  REGULADOR FISIOLOGICO    SL.
ACIDO FOSFOROSO              FOLI-R-FOS 400 SL      III  FUNGICIDA           SL
ACIDO OLEICO                CORREO EC          III  COADYUVANTE         EC
ACIFLORFEN SODICO             TACKLE EC          III  HERBICIDA          EC
ADBS+SODA CAUSTICA+IPA+OFE.+SILICONA+AC.  KAYTAR ACT SL        III  COADYUVANTE          SL
ALACLOR                  ALANEX 48 E. C.       III  HERBICIDA          E.C.
ALCOHOL POLIVINILICO+NONIL FENOL POLIETI  AGROFIX S.L         III  COADYUDANTE         S.L
ALFA CIPERMETRINA             DOMINEX 10 EC        III  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
ALKIL ARIL POLIETER ALCOHOL        MIXEL SL          III  COADYUVANTE         S.L
ALKIL ARIL POLIETER ALCOHOL        MIXEL® TOP SL        III  COADYUVANTE          SL
ALKIL ARIL POLIETER ALCOHOL        MAIL FEDEARROZ       III  COADYUVANTE          SL
ALKIL ARIL POLYETHER ALCOHOL        AGRAL 90          III  COADYUVANTE          SL
AMETRINA                  GESAPAX 500 SC.       III  HERBICIDA          SC.
AMETRINA                  AZATRINA 500 SC       III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  RHONETRIN 500 SC      III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  RHONETRIN 80 WP       III  HERBICIDA          WP
AMETRINA                  CAÑERO 500 SC        III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  CAÑERO 80 WP        III  HERBICIDA          WP
AMETRINA                  AMETROL 500 SC       III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  CASCABEL 500 SC       III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  AMETREX 500 SC       III  HERBICIDA          SC
AMETRINA                  AMETREX 80 WP        III  HERBICIDA          WP
AMETRINA                  GESAPAX 80 WG        III  HERBICIDA
AMETRINA                  GESAPAX 80 WG        III  HERBICIDA          WG
AMETRINA                  GESAPAX 80 WG        III  HERBICIDA
AMETRINA                  GESAPAX 80 WG        III  HERBICIDA          WG
AMETRINA                  AMETRINA AGROGEN 500 SC   III  HERBICIDA          S. C.
AMETRINA                  AMETRINA AGROGEN 80% WP   III  HERBICIDA          WP
AMETRINA + ATRAZINA            GESAPAX COMBI 500 SC    III  HERBICIDA          SC.
AMETRINA + ATRAZINA            AZUCARERO 500 SC      III  HERBICIDA          S.C
AMETRINA + ATRAZINA            CANERO ® SUPER 500 SC    III  HERBICIDA           SC
AMETRINA + ATRAZINA            CAÑERO SUPER 80 WP     III  HERBICIDA          WP
AMETRINA + ATRAZINA            COMBI- PROFICOL 500 SC   III  HERBICIDA           SC
AMETRINA + ATRAZINA            COMBI- PROFICOL 80 W. P.  III  HERBICIDA          WP
AMETRINA + ATRAZINA            CASCABEL -M- SC       III  HERBICIDA           SC
AMETRINA + ATRAZINA            ATRAMET COMBI 500 SC    III  HERBICIDA           SC
                                9
                          ANEXO 17

       Nombre común         Nombre comercial  Cat.        Clase   Formulación
AMETRINA + ATRAZINA         ATRAMET COMBI 80 PM     III  HERBICIDA         P.M.
AMETRINA + ATRAZINA         GESAPAX COMBI 80 WP     III  HERBICIDA         WP
AMETRINA +ATRAZINA         GESAPAX COMBI 80 WG     III  HERBICIDA         W.G.
AMITRAZ               MITAC 20 EC         III  INSECTICIDA ACARICIDA    EC
ANILOFOS              ARROZIN EC         III  HERBICIDA         E. C.
ATRAZINA              GESAPRIM NUEVE-0 90 WG   III  HERBICIDA         WG
ATRAZINA              GESAPRIM 500 SC       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              ATRAZINA 80% WP       III  HERBICIDA         W.P
ATRAZINA              ATRAZINA 500 SC FERSAGRO  III  HERBICIDA         S.C
ATRAZINA              ATRAZINA 80% FERSAGRO    III  HERBICIDA         W.P
ATRAZINA              AZADON 500 SC        III  HERBICIDA         S.C
ATRAZINA              ATAZINAX 50 SC       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              ATAZINAX 80 PM       III  HERBICIDA         PM
ATRAZINA              AGRAZINA 500 SC       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              AGRAZINA 80 WP       III  HERBICIDA         WP
ATRAZINA              ATRAZINA 500 SC       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              TRIASOL 500 SC       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              TRIASOL 80 WP        III  HERBICIDA         WP
ATRAZINA              ATRAZINA PROF 500 SC    III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              ATRAZINA PROF 80 WP     III  HERBICIDA         WP
ATRAZINA              ATRANEX 500 SC.       III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              ATRANEX 80 WP        III  HERBICIDA         WP
ATRAZINA              LIMPIAMAIZ 500 SC      III  HERBICIDA          SC
ATRAZINA              ATRAZINA AGROGEN 500 SC   III  HERBICIDA         S.C.
ATRAZINA              ATRAZINA AGROGEN 80% WP   III  HERBICIDA         WP
ATRAZINA              AGROATRAZINA 80       III  HERBICIDA         W. P.
ATRAZINA              AGROATRAZINA 80       III  HERBICIDA
ATRAZINA + METOLACLOR        PRIMAGRAN 500 SC      III  HERBICIDA          S.C.
ATRAZINA Y RELACIONADOS       ATRAZINA PROFICOL 500 SC  III  HERBICIDA          SC
AZUFRE               TOP-SUL S.C         III  FUNGICIDA SIMPLE      S.C
AZUFRE               POLYTHION S.C        III  FUNGICIDA SIMPLE      S.C
AZUFRE               AZUFRAL S-80 SC       III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               ELOSAL 720 S.C.       III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               MICROTHIOL 80 WG      III  FUNGICIDA SIMPLE      WG
AZUFRE               KUMULUS DF         III  FUNGICIDA SIMPLE      WG
AZUFRE               TEISCO           III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               KIMATIO SC         III  FUNGICIDA          SC
AZUFRE               AZUCO (AZUFRE COLOIDAL)   III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               MICROAZUFRE SC       III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               AZUFRE 720         III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE               CRYZUFRE 720        III  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZUFRE ELEMENTAL Y COBRE METALICO  TOP-COP           III  FUNGICIDA MEZCLA      S.C
                            10
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
AZUFRE EN FORMA DE MONO, TIO Y POLISULFU  PROHORTICOLA        III  FUNGICIDA MEZCLA        S.L
BEAUVERIA BASSIANA             BROCARIL ® WP        III  AGENTE MICROBIANO       WP
BENALAXYL Y MANCOZEB            GALBEN MZ- 10 - 48     III  FUNGICIDA           WP
BENFURACARB                FULGOR 20 EC        III  INSECTICIDA          EC
BENIMIL                  BEZIL 50 WP         III  FUNGICIDA           W.P.
BENOMYL                  BENOMYL 500 W.P       III  FUNGICIDA SIMPLE       W.P
BENOMYL                  BENLATE OD         III  FUNGICIDA SIMPLE        OP
BENOMYL                  BENLATE WP         III  FUNGICIDA           WP
BENOMYL                  BENOMYL WP MORE       III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
BENTAZON                  BASAGRAN SL         III  HERBICIDA           SL
BETA CYFLUTRINA              BULLDOCK SC 025       III  INSECTICIDA          SC
BETA-CIFLUTRINA              BULLDOCK EC 025       III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
BETA-CIFLUTRINA              BETA - BAYTROIDE SC 125   III  INSECTICIDA PIRETROIDE     SC
BROMUCONAZOLE               GRANIT SC          III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
BUPROFEZIN                 OPORTUNE 25 SC       III  INSECTICIDA SIMPLE       SC
BUTACLOR                  MACHETE EC         III  HERBICIDA           EC
BUTACLOR                  BUTACLOR 600 EC       III  HERBICIDA           EC
BUTACLOR                  CRUSHER           III  HERBICIDA           EC
CADUSAFOS                 RUGBY 10G          III  NEMATICIDA           G
CARBARIL                  CARBARYL INVEQUIMICA    III  INSECTICIDA SIMPLE      W.P
CARBARIL                  SEVIN 80 WP         III  INSECTICIDA          WP
CARBARIL                  DHIMEFO 4% DP        III  INSECTICIDA          D.P.
CARBARYL                  SEVIN XLR S.C        III  INSECTICIDA SIMPLE       SC
CARBARYL                  ALODRIN RB         III  CEBO TOXICO INSECTICIDA    RB
CARBARYL                  CEBITOX GB         III  INSECTICIDA          GB
CARBARYL                  THOREX 80 WP        III  INSECTICIDA          WP
CARBARYL                  THOREX 480 S.C.       III  INSECTICIDA          S.C.
CARBENDAZIM                CARBENDAZIM 500 S.C     III  FUNGICIDA SIMPLE       S.C
CARBENDAZIM                CARBENDAZIM DUPONT     III  FUNGICIDA SIMPLE       WG
CARBENDAZIM                DEROSAL 500 SC       III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CARBENDAZIM                KEMDAZIN 500 SC       III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CARBENDAZIM                KEMDAZIN 50 WP       III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CARBENDAZIM                BAVISTIN WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CARBENDAZIM                MAKIO 50 WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CARBENDAZIM                MAKIO 500 SC        III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CARBENDAZIM                CARBENDAZIM FEDEARROZ    III  FUNGICIDA SIMPLE       S C.
CARBENDAZIM                BAVISTIN SC         III  FUNGICIDA           SC
CARBENDAZIM                DEROSAL 60 WP        III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
CARBENDAZIM                CARBIN 500 S.C.       III  FUNGICIDA           S.C.
CARBENDAZIM                CARBIN 50 W.P.       III  FUNGICIDA           P.W.
CARBENDAZIM                TECNOMYL 500 S.C.      III  FUNGICIDA           S.C.
CARBENDAZIM                CURACARB 50 W P.      III  FUNGICIDA           W.P.
                                11
                       ANEXO 17

       Nombre común      Nombre comercial   Cat.        Clase     Formulación
CARBENDAZIM          CURACARB 500 S C.       III  FUNGICIDA           S.C.
CARBENDAZIM Y EPOXICONAZOLE  DUETT SC            III  FUNGICIDA MEZCLA        SC
CARBOXIN           VITAVAX            III  FUNGICIDA SIMPLE        WS
CARBOXIN Y THIRAM       PRO - GRO           III  FUNGICIDA MEZCLA        WP
CARBOXIN+THIRAM        VITAVAX 400          III  FUNGICIDA MEZCLA        WS
CARPROPAMIDE         ARCADO SC 150         III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
CARTAP            PADAN 50 SP          III  INSECTICIDA SIMPLE       SP
CIANAMIDA HIDROGENADA     DORMEX SL           III  REGULADOR FISIOLOGICO      SL
CIANAZINA           BLADEX 500 W.P.        III  HERBICIDA           WP.
CIANAZINA           BLADEX 800 WP.         III  HERBICIDA           WP.
CIFLUTRINA          BAYTROIDE EC 100        III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
CIFLUTRINA          BAYTROIDE EC 050        III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
CIFLUTRINA          BAYTROIDE UL 008        III  INSECTICIDA PIRETROIDE     U.L.
CINMETILIN          CINCH* 75 EC          III  HERBICIDA           EC
CINOSULFURON         SETOFF® 20 WG         III  HERBICIDA           WG
CIPERMETRINA         HYPERKILL 25 EC        III  INSECTICIDA SIMPLE       EC
CIPERMETRINA         RAMBLER            III  INSECTICIDA          EC
CIPROCONAZOL         ALTO 100 SL          III  FUNGICIDA SIMPLE        SL
CLEFOXIDIM          AURA 20 ® E.C.         III  HERBICIDA           E.C.
CLOMAZONA           COMMAND            III  HERBICIDA           EC
CLORIDAZON          PYRAMIN WP           III  HERBICIDA           WP
CLOROTALONIL         CLORTOCAFFARO 500 SC.     III  FUNGICIDA           SC
CLOROTALONIL         BRAVO 825 WG          III  FUNGICIDA SIMPLE        WG
CLORPIRIFOS          DURSBAN 50 WP         III  INSECTICIDA          WP
CLORPIRIFOS          LORSBAN 2.5% G         III  INSECTICIDA          GR
CLORPIRIFOS          LORSBAN 240 EC         III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          LORSBAN 4 EC          III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          RELDAN 48 EC          III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          VEXTER 2.5 DP         III  INSECTICIDA          DP
CLORPIRIFOS          VEXTER 2.5 GR         III  INSECTICIDA          GR
CLORPIRIFOS          VEXTER 4 E.C          III  INSECTICIDA SIMPLE       E.C
CLORPIRIFOS          LORSBAN 2.5% DP        III  INSECTICIDA          DP
CLORPIRIFOS          LORSBAN POLYETHYLENE-D     III  INSECTICIDA SIMPLE
CLORPIRIFOS          PIRIFOS 48 EC         III  INSECTICIDA SIMPLE       EC
CLORPIRIFOS          PYRINEX 4 EC          III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          ATTAMIX SB           III  INSECTICIDA-HORMIGUICIDA    SB
CLORPIRIFOS          CHLORPYRIFOS AGROGEN 48% EC  III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          NUFOS ® 4 EC          III  INSECTICIDA SIMPLE       EC
CLORPIRIFOS          TRAPPER EC           III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS          MORIX - SB           III  HORMIGUICIDA          SB
CLORPIRIFOS          DALE® 2.5 DP          III  INSECTICIDA          DP
CLORPIRIFOS          DALE® 48 EC          III  INSECTICIDA          EC
                         12
                              ANEXO 17

        Nombre común             Nombre comercial  Cat.        Clase     Formulación
CLORPIRIFOS                ARRIERO 2,5 DP.        III  INSECTICIDA          DP
CLORPIRIFOS                DOS BANG ® 48 EC       III  INSECTICIDA          CE
CLORPIRIFOS                DOS BANG ® 2.5 DP       III  INSECTICIDA          DP
CLORPIRIFOS                CLORPIRICOL 4 EC       III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS                CLORPIRICOL 4 EC       III  INSECTICIDA
CLORPIRIFOS                CLORPIRICOL 4 EC       III  INSECTICIDA          EC
CLORPIRIFOS                CLORPIRICOL 4 EC       III  INSECTICIDA
CLORPIRIFOS; CIPERMETRINA         VEXTER 550 EC         III  INSECTICIDA MEZCLA       EC
CLORPIRIFOS; OXICLORURO DE COBRE Y ANA   CICATRIZANTE HORMONAL     III  INSECTICIDA; FUNGICIDA Y    S.O
CLORURO DE BENZALCONIO           CRYSTAL FUNGI-BACT 222 S.L  III  FUNGICIDA SIMPLE        S.L
COBRE METALICO Y MANCOZEB         TRIMILTOX           III  FUNGICIDA COMPUESTO      WP
COBRE: HIDROXIDO CUPRICO          CHAMP SC           III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
COMPLEJO YODO-POLIETOXIPOLIPROPILOXI POL  AGRODYNE SL          III  FUNGICIDA Y BACTERICIDA    S.L
CYHALOFOP                 CLINCHER*EC          III  HERBICIDA            EC
CYMOXANIL Y OXICLORURO DE COBRE      CYCO             III  FUNGICIDA MEZCLA        WP
CYMOXANIL; OXICLORURO DE COBRE       CUPROZATE           III  FUNGICIDA MEZCLA        WP
CYPERMETRINA                CYMBUSH EC          III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
CYPROCONAZOL                ALTO SL            III  FUNGICIDA SIMPLE        S.L.
CYPROCONAZOL                BIALOR 240 OL         III  FUNGICIDA            OL
CYTOZIME                  CYTOZYIME FOLIAR       III  REGULADOR FISIOLOGICO      SC
CYTOZYME                  CYTOZYME SEMILLA       III  BIOESTIMULANTE         S.L.
DAZOMET                  BASAMID GR          III  DESINFECTANTE DEL SUELO    GR
DELTAMETRINA                K-OTHRINE 2 P         III  INSECTICIDA PIRETROIDE     DP
DELTAMETRINA                FORTUNE 5 SC         III  INSECTICIDA PIRETROIDE     SC
DELTAMETRINA                TESS 50 EW          III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EW
DELTAMETRINA                K- OTHRINE ® 50 S.C.     III  INSECTICIDA          S.C.
DELTAMETRINA                HORKIL            III  INSECTICIDA           DP
DELTAMETRINA Y BUTOXIDO DE PIPERONILO   K-OBIOL 25 EC         III  INSECTICIDA MEZCLA       EC
DELTAMETRINA Y BUTOXIDO DE PIPERONILO   K-OBIOL 6 UL         III  INSECTICIDA MEZCLA       UL
DIAFENTIURON                POLO 250 SC          III  INSECTICIDA-ACARICIDA      SC
DIAZINON                  BASUDIN 5 G          III  INSECTICIDA          GR
DIAZINON Y CIPERMETRINA          CONVOY 225 EC         III  INSECTICIDA MEZCLA       EC
DICAMBA                  BANVEL 480 S L.        III  HERBICIDA           S. L.
DICAMBA TEC.                BANVEL® 480          III  HERBICIDA            SC
DICLOFLUANID                EUPAREN WP 50         III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
DICLOFOP                  ILOXAN 28 EC         III  HERBICIDA            EC
DICLORAN                  NOBLETE 75 WP         III  FUNGICIDA           WP
DIFENOCONA ZOL               SCORE 250 EC         III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
DIFENOCONAZOL               SICO 250 EC          III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
DIFENZOQUAT                FINAVEN 250          III  HERBICIDA            CS
DIFLUBENZURON               DIMILIN ® SC 48%       III  INSECTICIDA ISQ         SC
DINICONAZOL                SUMI-8 WP           III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
                                13
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial     Cat.        Clase    Formulación
DINICONAZOLE                SUMI-8 25 WP           III  FUNGICIDA          WP
DIURON                   KARMEX WG             III  HERBICIDA          W.G
DIURON                   PROFIURON 80%           III  HERBICIDA          WP
DIURON                   PROFIURON 800 SC         III  HERBICIDA           SC
DIURON                   DIURON AGROGEN 800 SC       III  HERBICIDA           SC
DIURON                   DIURON AGROGEN 80% WP       III  HERBICIDA          WP
DIURON                   DIREX ® 80 W G.          III  HERBICIDA          W G.
DIURON                   DIREX ® 500 S C.         III  HERBICIDA          S C.
DIURON                   DIURON*800 DE DOW AGROSCIENCES  III  HERBICIDA          S. C.
DODEMORF ACETATO              MELTAFUN E.C.           III  FUNGICIDA SIMPLE       E.C.
ENTOMOPHTHORA VIRULENTA          VEKTOR              III  INSECTICIDA MICROBIAL
ESFENVALERATO               HALMARK 10% E.C          III  INSECTICIDA PIRETROIDE    E.C.
ETEFON                   CERONE 720 SL           III  REGULADOR FISIOLOGICO     SL
ETEFON                   ETHREL 48 SL           III  REGULADOR FISIOLOGICO     SL
ETEFON                   SUGAR 720 SL           III  REGULADOR FISIOLOGICO     SL
ETEPHON - CICLANILIDA           FINISH              III  HERBICIDA          S.C.
ETHOXYSULFURON               SKOL 60 WG            III  HERBICIDA          W G.
ETOFENPROX                 TREBON 10 EC           III  INSECTICIDA         EC
FAMOXADONE Y CYMOXANIL           EQUATION PRO           III  FUNGICIDA COMPUESTO     WG
FAMOXADONE Y MANCOZEB           EQUATION CONTACT         III  FUNGICIDA COMPUESTO     WG
FARNESOL + NERODILOL            CRYSTAL ACTI-MITES        III  FEROMONA PARA ACAROS     EC
FENITROTION                SUMITHION 50 EC          III  INSECTICIDA SIMPLE      EC
FENITROTION                SUMITHION 40 WP          III  INSECTICIDA SIMPLE      WP
FENITROTION                SUMITHION 2.5% DP         III  HORMIGUICIDA         DP
FENOTIOL + PROPANIL            SIERRA ® 36 EC          III  HERBICIDA          E.C.
FENOXAPROP-P-ETIL             RICESTAR 69 EC.          III  HERBICIDA          E.C.
FENOZAPROP-P-ETHYL + MCPA + 2,4-D ESTER.  TILLER CE             III  HERBICIDA          CE.
FENPYROXIMATO               KENDO               III  ACARICIDA          SC
FENTHION                  LEBAYCID EC 500          III  INSECTICIDA SIMPLE      E.C.
FENTIN HIDROXIDO              BRESTANID 500 SC         III  FUNGICIDA SIMPLE       SC
FENTIN HIDROXIDO              DUTER 20%             III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
FENTOATO                  FENTOPEN 500 EC          III  INSECTICIDA-ACARICIDA    EC
FEROMONA GRANDLURE Y MALATION       TUBO MATA PICUDO (TMP)      III  ATRAYENTE- INSECTICIDA
FIPRONIL                  REGENT SC             III  INSECTICIDA         SC
FIPRONIL                  CAZADOR 80 WG           III  INSECTICIDA         WG
FIPRONIL                  BLITZ               III  HORMIGUICIDA         GR
FLUAZINAM                 ALTIMA 500 SC           III  FUNGICIDA SIMPLE       SC
FLUDIOXONIL                CELEST 025 FS           III  FUNGICIDA SIMPLE       FS
FLUMETRALIN                PRIME + 250 EC          III  REGULADOR FISIOLOGICO    EC
FLUOMETURON                SELLAR 500 SC           III  HERBICIDA          S.C
FLUOMETURON                COTORAN 80 WP           III  HERBICIDA          W.P
FLUOMETURON                COTORAN 500 S.C          III  HERBICIDA          S.C.
                                14
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial    Cat.        Clase      Formulación
FLUOMETURON                TOMILON H-500 SC         III  HERBICIDA            S.C.
FLUOMETURON                METURON 500 SC          III  HERBICIDA            S.C.
FLUOMETURON                URONMATE 500 SC.         III  HERBICIDA            SC.
FLUOMETURON                COTTONEX 50 S.C.         III  HERBICIDA            S.C.
FLURENOL + MCPA + PROPANIL+ TRIFLURALINA  ANITEN ARROZ           III  HERBICIDA            E.C
FLUROXYPIR + 2,4-D             ADVANCE             III  HERBICIDA            EC
FLUROXYPYR + METSUFURON METIL       STARANE             III  HERBICIDA           EC/WG
FLUVALINATE                MAVRIK AQUAFLOW         III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EO
FLUVALINATO                MAVRIK 2 EC           III  INSECTICIDA PIRETROIDE      EC
FLUXOFENIM                 CONCEP III 960 E.C        III  PROTECTANTE DE SEMILLAS D    E.C
FOMESAFEN                 FLEX SL             III  HERBICIDA            SL.
FOSALONE                  ZOLONE 35 EC           III  INSECTICIDA           EC
FOSETIL ALUMINIO Y FOLPET         MIKAL 75 WP           III  FUNGICIDA MEZCLA        W.P
FOSETIL-ALUMINIO Y MANCOZEB        RHODAX 70 WP           III  FUNGICIDA MEZCLA        WP
FOSETIL-ALUMINIO Y MANCOZEB        RHODAX W.P            III  FUNGICIDA MEZCLA        WP
FOXIM                   VOLATON DP 3           III  INSECTICIDA           DP
FTHALIDE                  FUNKIL 20 SC           III  FUNGICIDA SIMPLE         SC
GLIFOSATO                 GLYFOAGRI 48 SL         III  HERBICIDA            S.L.
GLIFOSATO                 BATALLA S. L. 480        III  HERBICIDA            S.L.
GLUFOSINATO DE SODIO            BASTA SL             III  HERBICIDA            SL
GOSSYPLURE ( Z,E ) Y GOSSYPLURE ( Z,Z )  CHECK- MATE PBW         III  FEROMONA            MG
GRANDLURE                 HERCON LURETAPE CON GRANDLURE  III  FEROMONA
HALOSULFURON METIL             SEMPRA WG            III  HERBICIDA            W.G.
HALOXIFOP METIL              GALANT 75 EC           III  HERBICIDA            EC
HALOXIFOP-METIL              MAGNUS EC            III  HERBICIDA            E.C
HALOXIFOP-METIL              GALANT 240 EC          III  HERBICIDA            EC
HALOXIFOP-METIL              VERDICT AC            III  HERBICIDA            E.C
HEXACONAZOL                ANVIL 250 SC           III  FUNGICIDA            SC
HEXAZINONA                 VELPAR 90 SP           III  HERBICIDA            SP
HEXAZINONA + DIURON            VELPAR K-3            III  HERBICIDA            WP
HEXAZINONA + DIURON            VELPAR ® K-4           III  HERBICIDA            W.G.
HIDROXIDO CUPRICO             KOCIDE 101            III  FUNGICIDA PROTECTANTE      WP
HIDROXIDO CUPRICO (COBRE 50%)       CHAMPION W.P.          III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
HIMEXAZOL                 TACHIGAREN 30 SL         III  REGULADOR FISIOLÓGICO      SL
IBP                    KITAZIN 48 EC          III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
IMAZALIL                  FUNGAZIL 75 SP          III  FUNGICIDA SIMPLE         SP
IMAZAPIR                  ARSENAL 240 SL          III  HERBICIDA            S.L
IMIDACLOPRID                CONFIDOR SC 350         III  INSECTICIDA SIMPLE       SC
IMIDACLOPRID                IMIDOR 35% SC          III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID                IMIDOR 35% SC          III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID                IMIDOR 35% SC          III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID                IMIDOR 35% SC          III  INSECTICIDA           SC
                               15
                       ANEXO 17

        Nombre común     Nombre comercial     Cat.        Clase      Formulación
IMIDACLOPRID          IMIDOR 35% SC           III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID          IMIDOR 35% SC           III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID          IMIDOR 35% SC           III  INSECTICIDA           SC
IMIDACLOPRID          IMIDOR 35% SC           III  INSECTICIDA           SC
INDOXACARB           AVAUNT ® 150 SC          III  INSECTICIDA           SC
IOXINIL OCTANOATO + 2,4-D   ACTRIL EC             III  HERBICIDA            EC
IPRODIONE           RHYZOLENC SC           III  FUNGICIDA SIMPLE        S.C
IPRODIONE           ROVRAL 50 WP           III  FUNGICIDA            W.P
IPRODIONE           ROVRAL FLO            III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
IPRODIONE Y CARBENDAZIM    CALIDAN SC            III  FUNGICIDA MEZCLA        SC
ISAZOFOS            MIRAL 10 GR            III  INSECTICIDA           GR
ISOPROTIOLAN          FUDIOLAN 40 E.C.         III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
ISOXAFLUTOLE          MERLIN 75 WG           III  HERBICIDA            WG
ISOXAFLUTOLE          MERLIN 75 WP           III  HERBICIDA            WP
LAMBDACIHALOTRINA       KARATE EC             III  INSECTICIDA PIRETROIDE     EC
LAMBDACIHALOTRINA       NINJA ® E.C.           III  INSECTICIDA PIRETROIDE     E.C.
LUFENURON           MATCH 50 EC            III  INSECTICIDA           EC
MALATHION           MALATHION 57 EC          III  INSECTICIDA           EC
MALATHION           INITHION 50 EC          III  INSECTICIDA           EC
MALATION            MALATION LIMOR          III  INSECTICIDA SIMPLE       E.C
MALATION            MALATHION LV CONCENTRADO CYANA  III  INSECTICIDA SIMPLE
MALATION            MALATHION 57% C.E CYANAMID    III  INSECTICIDA SIMPLE       E.C
MANCOZEB            MANZATE 200 WP          III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
MANCOZEB            MANZATE S.C.           III  FUNGICIDA SIMPLE        S.C
MANCOZEB            MANZATE 200 SC          III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
MANCOZEB            MANZATE 200 WG          III  FUNGICIDA SIMPLE        WG
MANCOZEB            DITHANE M-45           III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
MANCOZEB            DITHANE F-448           III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
MANCOZEB            DITHANE OS            III  FUNGICIDA SIMPLE        OF
MANCOZEB            MANCOZEB 80            III  FUNGICIDA SIMPLE        W.P
MANCOZEB            FUNCOZEB 80            III  FUNGICIDA SIMPLE        W.P
MANCOZEB            DITHANE F-MB           III  FUNGICIDA SIMPLE        S.C
MANCOZEB            VONDOZEB 80 WP          III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
MANCOZEB            CURAFLEX 2 P. A.         III  PASTA CICATRIZANTE FUNGIC    P.A.
MANCOZEB            VONDOZEB 42 S.C.         III  FUNGICIDA SIMPLE        S.C.
MANCOZEB            PROFIZEB 80 % WP         III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
MANCOZEB            FUNCOZEB 80 S.C.         III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
MANCOZEB            MANCOZEB AGROGEN 80% WP      III  FUNGICIDA PROTECTOR       WP
MANCOZEB            VONDOZEB 75 DG          III  FUNGICIDA PROTECTOR       DG
MANCOZEB            MANCOZEB AGROGEN 430 S.C.     III  FUNGICIDA PROTECTOR       S.C.
MANCOZEB            SABITHANE             III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
MANCOZEB            GRIZEB 45 SC           III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
                         16
                             ANEXO 17

       Nombre común             Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
MANCOZEB                  GRIZEB 80 WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
MANCOZEB                  GRIZEB 75 WG         III  FUNGICIDA SIMPLE       WG
MANCOZEB                  MANZATE OWS         III  FUNGICIDA SIMPLE       OF
MANCOZEB                  DITHANE 60 OF        III  FUNGICIDA SIMPLE       OF
MANCOZEB                  TITAN 80 WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
MANCOZEB                  MANAZEB 80 WP QUIMOR     III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
MANCOZEB                  MAGRICEN 80 W.P.       III  FUNGICIDA          W.P.
MANCOZEB                  MAGRICEN 80 S.C.       III  FUNGICIFA          S.C.
MANCOZEB                  FORE             III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
MANCOZEB; OXICLORURO DE COBRE Y FERROCIA  COBRETHANE          III  FUNGICIDA MEZCLA       W.P
METALAXIL Y MANCOZEB            RIDOMIL MZ 72 WP       III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
METALAXIL Y MANCOZEB            RIDOMIL COMPLETO MZ-58 WP  III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
METALAXYL                 APRON 35 WS         III  FUNGICIDA SIMPLE       WS
METHOXYFENOZIDE              INTREPID 2-F         III  INSECTICIDA         S.C.
METIL TIOFANATO              TOPSIN M-50 SC        III  FUNGICIDA SIMPLE       SC
METILISOTIOCIANATO Y 1,3-DICLOROPROPENO  DI - TRAPEX         III  DESINFECTANTE DE SUELO
METIOCARB                 MESUROL CEBO MATABABOSA   III  MOLUSQUICIDA         GB
METIRAM                  POLYRAM DF          III  FUNGICIDA SIMPLE       WG
METIRAN Y CYMOXANIL            AVISO W.G.          III  FUNGICIDA MEZCLA       WG
METOLACLOR                 DUAL 960 EC         III  HERBICIDA          E.C
METOLACLOR                 METOLAGAN 960 E.C.      III  HERBICIDA          E.C.
METRIBUZIN                 LEXONE SL          III  HERBICIDA          S.L
METRIBUZIN                 SENCOR WP-35         III  HERBICIDA          WP
METRIBUZIN                 SENCOR WP 70         III  HERBICIDA          WP
METRIBUZIN                 SENCOR SC 480        III  HERBICIDA          SC
METRIBUZINA + CLORIMURON ETIL       CANOPY            III  HERBICIDA          WG
MEZCLA ALKIL ESTERES Y ACIDOS, SURF.ANI  DASH® EC           III  COADYUVANTE         EC
MILBEMECTIN                MILBEKNOCK 1 EC       III  INSECTICIDA-ACARICIDA    EC
MOLINATE + PROPANIL            ARROSOLO 3.3 EC       III  HERBICIDA          E.C
MOLINATE + PROPANIL            ARROSOLO ® PROFICOL     III  HERBICIDA          E.C.
MSMA                    DACONATE 6          III  HERBICIDA           SL
MSMA                    MASTER 720 SL        III  HERBICIDA           SL
MYCLOBUTANIL                RALLY 40 WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
MYCLOBUTANIL                RALLY 40 WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
NICOSULFURON                ACCENT 75 WG         III  HERBICIDA          W.G
NICOSULFURON                GRASSATE           III  HERBICIDA          W.G.
NICOSULFURON                NISSHIN 4SC         III  HERBICIDA          SC
OFURACE Y MANCOZEB             GROLAN WP          III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
OXADIARGYL                 RAFT 400 SC         III  HERBICIDA          SC
OXADIARGYL                 RAFT 6 L           III  HERBICIDA          S.L.
OXADIAZON                 RONSTAR 25 EC        III  HERBICIDA          EC
OXADIAZON                 FORESITE SC 380       III  HERBICIDA          SC
                                17
                        ANEXO 17

        Nombre común      Nombre comercial     Cat.        Clase    Formulación
OXADIXIL Y MANCOZEB      SANDOFAN M-10           III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
OXADIXIL Y MANCOZEB      SANDOFAN M PROFICOL WP      III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
OXADIXIL Y MANCOZEB      SANDOFAN M WP           III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
OXICLORURO DE COBRE      VITIGRAN 50 % WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      VITIGRAN 3 SC           III  FUNGICIDA SIMPLE       SC
OXICLORURO DE COBRE      OXICOB WP             III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      OXICLORURO DE COBRE 58.8% WP   III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      OXICLORURO DE COBRE 58,8 % WP   III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      OXICLORURO DE COBRE 84% PROFIC  III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      AGROTOX 58.8% WP         III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      OXICLOR * 35 WP          III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE      OXICLOR 50 WP           III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXIDIAZON           RONSTAR 38 SC           III  HERBICIDA          SC
OXIDIAZON           RONSTAR 400 SC          III  HERBICIDA          SC
OXIDO CUPROSO         COBRE NORDOX           III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXYFLUORFEN          REISPRE              III  HERBICIDA          E.C.
OXYFLUORFEN          KOLTAR E.C.            III  HERBICIDA          E.C.
OXYFLUORFEN + ISOFORONA    RYMEIN              III  HERBICIDA          E.C.
PENCONAZOL           TOPAS 100 EC           III  FUNGICIDA SIMPLE       E.C
PENCYCURON Y DICLOFLUANID   MONCEREN E WS 70         III  FUNGICIDA SIMPLE       WS
PENDIMETALIN          STOMP * 330 E.C.         III  HERBICIDA          EC
PENDIMETALIN          PROWL 400 E            III  HERBICIDA          E.C.
PENDIMETALIN          STOMP * 400 E. C.         III  HERBICIDA          E.C.
PERMETRIN           POUNCE 0,4 DUST          III  INSECTICIDA PIRETROIDE
PERMETRINA           PIRESTAR 38 EC          III  INSECTICIDA         EC
PHOXIM             BAYTHION EC 500          III  INSECTICIDA SIMPLE      EC
PICLORAM + 2,4-D        KURON-M SL            III  HERBICIDA          S.L
PICLORAM + 2,4-D        TORDON 472 SL           III  HERBICIDA           SL
PICLORAM + 2,4-D + TRICLOPYR  TORDON 144            III  HERBICIDA          E.C
PICLORAN + 2,4 D.       TORDON * S G.           III  HERBICIDA          S.G.
PICLORAN + 2-4 D        TORNADO * 40 S.L.         III  HERBICIDA          S.L.
PIPEROFOS + DIMETAMETRINA   AVIROSAN 500 EC          III  HERBICIDA          E.C
PIRAZOFOS           AFUGAN 30 EC           III  FUNGUICIDA SIMPLE      EC
PIRIMICARB           PIRIMOR W.G            III  INSECTICIDA         W.G.
PIRIMIFOS-METIL        ACTELLIC 50 EC          III  INSECTICIDA         E.C.
PIRITIOBAC           STAPLE              III  HERBICIDA           SP
PROCIMIDONA          SUMILEX 50 WP           III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
PROCLORAZ           SPORTAK 45 EC           III  FUNGICIDA SIMPLE       EC
PROCLORAZ           OCTAVE 50 WP           III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
PROCLORAZ           FUNCLORAZ 40 EC          III  FUNGICIDA SIMPLE       EC
PROCLORAZ           MIRAGE 45 E.C.          III  FUNGICIDA SIMPLE       EC
PROFENOFOS           CURACRON ULVAIR 250        III  INSECTICIDA         UL
                          18
                           ANEXO 17

        Nombre común          Nombre comercial  Cat.        Clase  Formulación
PROFENOFOS + CIPERMETRINA HIGH-CIS  FENOM C 425 EC        III  INSECTICIDA MEZCLA    EC
PROFENOFOS Y CIPERMETRINA      TAMBO 440 EC         III  INSECTICIDA MEZCLA    EC
PROMETRINA              GESAGARD 500 SC.       III  HERBICIDA         SC
PROPAMOCARB Y MANCOZEB        TATTOO M           III  FUNGICIDA MEZCLA     SC
PROPANIL               OPAN 500 EC          III  HERBICIDA        EC.
PROPANIL               PROPANIL 500 CYANAMID     III  HERBICIDA        E.C
PROPANIL               PROPANEX 500 EC        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL 500 FEDEARROZ    III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               SUPERNOX           III  HERBICIDA        E.C
PROPANIL               PROPANIL 360         III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL 480         III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               STAM LV-10          III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               STAM M- 4 EC         III  HERBICIDA        E.C
PROPANIL               STAM 100 EC          III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               SPADA             III  HERBICIDA        W.G
PROPANIL               COLPROPANIL          III  HERBICIDA        E.C
PROPANIL               PROPIL 48 EC         III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               BOSS 360 EC          III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               BOSS 500 EC          III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPARROZ 360 EC       III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPARROZ 500 EC       III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               FUEGO 480 EC         III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               SURCOPUR B 500        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               SURCOPUR B 360        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL MORE-4        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL MORE -3       III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               AGROPROPANIL 48        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               AGROPROPANIL LV-15      III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPADOX LV-360        III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL 360 PROFICOL     III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL 480 PROFICOL     III  HERBICIDA        EC.
PROPANIL               PROPATOX 360 EC.       III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPATOX 480 E.C. PROFICOL  III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               KILEX 500 EC         III  HERBICIDA         EC
PROPANIL               PROPANIL RICECO 480 E.C.   III  HERBICIDA        E.C.
PROPANIL               PROPANIL RICECO 360 E.C.   III  HERBICIDA        E.C.
PROPANIL               BRIOSO 80 WG         III  HERBICIDA        W G.
PROPANIL               W H A M - EZ         III  HERBICIDA        S. C.
PROPANIL               UNDARROZ -500         III  HERBICIDA        E.C.
PROPANIL               PROPANIL 60 W.G.       III  HERBICIDA        W.G.
PROPANIL               AGROPROPANIL 500       III  HERBICIDA        E.C.
PROPANIL               AGROPROPANIL 500       III  HERBICIDA        E. C.
                             19
                        ANEXO 17

       Nombre común       Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
PROPANIL + BUTACLOR      SABLE E.C.         III  HERBICIDA           E. C.
PROPANIL + PIPEROFOS      STAMFOS           III  HERBICIDA           EC.
PROPANIL + TRICLOPYR      BEXTONIL EC         III  HERBICIDA           EC
PROPANIL + TRICLOPYR      STAMPIR EC         III  HERBICIDA           EC
PROPARGITE           OMITE 6 EC         III  ACARICIDA           EC
PROPARGITE           PROPARGITE PROFICOL     III  ACARICIDA           EC
PROPARGITE           ORNAMITE 30% CR       III  INSECTICIDA - ACARICIDA    WP
PROPARGITE Y TETRADIFON    VULCANO 420 EC       III  INSECTICIDA - ACARICIDA    EC
PROPICONAZOL          TILT 250 EC         III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
PROPICONAZOL          BUMPER 25 EC        III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
PROPICONAZOL          PROPIZOLE 250 CE.      III  FUNGICIDA           EC
PROPICONAZOL Y DIFENOCONAZOL  TASPA 500 EC        III  FUNGICIDA COMPUESTO      EC
PROPICONAZOLY PIROQUILON    TIFON 50 WP         III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
PROPILENGLICOL         DIRECTO SL         III  COADYUVANTE          SC
PROPINEB            ANTRACOL WP 70       III  FUNGICIDA SIMPLE       WP
PROPINEB Y CYMOXANIL      FITORAZ WP 76        III  FUNGICIDA MEZCLA       WP
PYRASULFURON ETIL       SIRIUS SC          III  HERBICIDA           SC
PYRIDABEN           SANMITE EC         III  ACARICIDA           EC
PYRIDAFENTION         OFUNACK 40% E.C.      III  INSECTICIDA          EC
PYRIMETHANIL          SCALA 40 SC         III  FUNGICIDA           SC
PYRIMIDIFEN          MITECLEAN ® 10 SC      III  ACARICIDA           SC
QUILAZOFOP-P-ETIL       TARGA 5 EC         III  HERBICIDA           EC
QUINCLORAC           FACET 50 WP         III  HERBICIDA           WP
QUINCLORAC           FACET SC          III  HERBICIDA           SC.
QUINETINA           NITROZYME          III  REGULADOR FISIOLOGICO     SL
QUIZALOFOP-P-TERFURIL.     PANTERA 3 % E. C.      III  HERBICIDA           E.C.
S- METOLACLOR         DUAL ® GOLD 960 E.C.    III  HERBICIDA           E.C.
SETHOXIDIM           NABÚ 20 E.C.        III  HERBICIDA           E. C.
SPINOSAD            TRACER 120 SC        III  INSECTICIDA          SC
SULFLURAMIDA          ATTA-KILL          III  INSECTICIDA          GB
TEBUCONAZOLE          FOLICUR EC 250       III  FUNGICIDA SIMPLE        EC
TEBUCONAZOLE          FOLICUR EW 250       III  FUNGICIDA SIMPLE       EW
TEBUFENOZIDE          MIMIC 2 F          III  INSECTICIDA          SC
TEBUFENOZIDE          CONFIRM           III  INSECTICIDA          SC
TEFLUTRINA           FORCE CS          III  INSECTICIDA PIRETROIDE    C.S.
TERBUMETON           CARAGARD 500 S.C      III  HERBICIDA           SC.
THIAZOPYR           VISOR 2 E.C.        III  HERBICIDA           E.C.
THIFLUZAMIDA          PULSOR 2 SC         III  FUNGICIDA SIMPLE        SC
TIABENDAZOL          MERTECT 20 SL        III  FUNGICIDA SIMPLE        SL
TIOBENCARB           SATURNO 50 EC.       III  HERBICIDA           EC
TIOBENCARB + PROPANIL     SATURNO + PROPANIL EC    III  HERBICIDA           EC
TIOBENCARBO          BOLERO 90          III  HERBICIDA           C.E.
                          20
                              ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial  Cat.        Clase      Formulación
TIOCYCLAM HIDROGENOXALATO         NERISECT          III  INSECTICIDA           SP
TIODICARB                 SEMEVIN 350 SC       III  INSECTICIDA PARA SEMILLAS    SC
TIODICARB                 LARVIN 375 SC        III  INSECTICIDA           SC
TRIASULFURON                LOGRAN 75 WG        III  HERBICIDA            W.G
TRIAZOFOS                 HOSTATHION 1% GR      III  INSECTICIDA           GR
TRICICLAZOL                BIM 75 WP          III  FUNGICIDA SIMPLE        WP
TRICLORFON                 PROFITOX 3% GR       III  INSECTICIDA SIMPLE       GR
TRIDEMORF                 CALIXIN 86 OL        III  FUNGICIDA SIMPLE        OL
TRIDEMORF TECNICO             CALIXIN E.C         III  FUNGICIDA SIMPLE        E.C
TRIFLURALINA                TREFLAN EC         III  HERBICIDA            E.C
TRIFLURALINA                FLURAN 48 EC        III  HERBICIDA            EC.
TRINEXAPAC-ETIL              MODDUS 250 M.E.       III  REGULADOR DE CRECIMIENTO    M.E.
TYOCYCLAM HIDROGENOXALATO         EVISECT S          III  INSECTICIDA           SP
VERNOLATO                 VERNAM 6-E         III  HERBICIDA            E.C
ZIRAM                   ZIRAM 76 WG BARPEN     III  FUNGICIDA SIMPLE        WG
AATC Y ACIDO FOLICO            ERGOSTIM          IV  REGULADOR FISOLOGICO      EC.
ACEITE DE PARAFINA CON BASE DE ACIDOS GR  PENETRATOR SL        IV  COADYUVANTE           S.L
ACEITE DE SOYA               CARRIER           IV  COADYUVANTE           EC
ACEITE MINERAL               TRIONA EW          IV  INSECTICIDA           EW
ACEITE MINERAL               CITROEMULSION        IV  INSECTICIDA           EC
ACIDO ALFA NAFTALENACETICO         HORMONAGRO 1        IV  REGULADOR FISIOLOGICO      DP.
ACIDO CITRICO; FOSFATO DE SODIO; EDTA; I  AGROBUFFER SL        IV  COADYUVANTE           SL
ACIDO GIBERELICO              PROGIBB           IV  REGULADOR FISIOLOGICO      SP
ACIDO GIBERELICO              ACTIVOL           IV  REGULADOR FISIOLOGICO      TB
ACIDO GIBERELICO              MAGIBER WP         IV  REGULADOR FISIOLOGICO      WP
ACIDO GIBERELICO              RYZUP            IV  REGULADOR FISIOLOGICO      S.L.
ACIDO GIBERELICO              NEW-GIBB 10% SP.      IV  REGULADOR FISIOLOGICO      SP
ACIDO GIBERELICO              GIBGRO ® 10 %        IV  REGULADOR DE CRECIMIENTO    WP
ACIDO GIBERELICO              GIBGRO ® 20 %        IV  REGULADOR DE CRECIMIENTO    WP
ACIDO GIBERELICO (GIBERELINA A3)      PROGIBB 90%         IV  REGULADOR FISIOLOGICO      P.S
ACIFLUORFEN                BLAZER SL          IV  HERBICIDA            S.L.
ACRINATINA                 RUFAST SC 50        IV  ACARICIDA PIRETROIDE      SC
ACRINATRINA                RUFAST AVANCE        IV  ACARICIDA            EW
ALCOHOL ETOXILADO + POLIOXIETILENO ALKIL  COSMO -IN D         IV  COADYUVANTE           SL
ALCOHOLES GRASOS : C6 ; C8 ; C10 ; C12   ROYALTAC - M        IV  REGULADOR FISIOLOGICO      EC
ALCOHOLES LINEALES ETOXILADOS + ARIL ETO  COSMO-FLUX 411F       IV  COADYUVANTE           EC
ALKIL ARIL POLIETER            SURFATRON ® 350       IV  COADYUVANTE           S.C.
ALKIL FENOL+ NINIL FENOL          PEGAL            IV  COADYUVANTE           S L.
ALQUIL ARIL POLIETER ALCOHOL        POTENZOL 900 SL       IV  COADYUVANTE           SL
ALQUIL POLIETER ALCOHOL ETOXILADO + ALQ  INEX-A           IV  COADYUVANTE           LS
AMETRINA                  AMETRINA PROFICOL 500 SC  IV  HERBICIDA            SC
AMETRINA                  AMETRINA PROFICOL 80 WP   IV  HERBICIDA            WP
                                21
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
AMETRINA                  AGRAMET 500 SC       IV  HERBICIDA          SC
AMETRINA + TERBUTRINA           ROSAR 500 SC        IV  HERBICIDA          SC
AMETRINA + TERBUTRINA           AMIGAN 500 SC        IV  HERBICIDA          SC
AMETRINA + TERBUTRINA           BONKER 65 WP        IV  HERBICIDA          WP
AMETRINA + TERBUTRINA           BONKER 500 SC        IV  HERBICIDA          SC
AMETRINA + TERBUTRINA           AMIGAN 65 WP        IV  HERBICIDA          WP
AMONIO CUATERNARIO             TIMSEN           IV  FUNGICIDA SIMPLE      SG
ASULAM                   ASULOX 40 SL        IV  HERBICIDA          SL
ASULAM + ATRAZINA             CANDEX 70          IV  HERBICIDA          WP
ASULAM + DIURON              CRATER 60 WP        IV  HERBICIDA          WP
AZIMSULFURON                KATROCET® 50 WG       IV  HERBICIDA          WG
AZOXISTROBIN                BANKIT 25 SC        IV  FUNGICIDA SIMPLE      SC
AZOXYSTROBIN                AMISTAR® 250 SC       IV  FUNGICIDA          SC
B`ENFURESATE                CYPERAL 40 EC        IV  HERBICIDA          E.C.
BACILLUS THURINGIENSIS           THURICIDE HP        IV  INSECTICIDA BIOLOGICO    WP
BACILLUS THURINGIENSIS           BATON SC.          IV  INSECTICIDA MICROBIAL    SC
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER) VAR: K  THURICIDE HP        IV  PLAGUICIDA MICROBIANO    WP
BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR KURS  ECOTECH BIO WP       IV  PLAGUICIDA MICROBIANO    WP
BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR. KUR  DIPEL 2X          IV  INSECTICIDA BIOLOGICO    WP
BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR. KUR  DIPEL 8 L          IV  INSECTICIDA BIOLOGICO    SE
BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR. KUR  DIPEL * WP         IV  INSECTICIDA BIOLOGICO   W.P.
BACILLUS THURINGIENSIS VAR AIZAWAI     AGREE 50 WP         IV  PLAGUICIDA MICROBIANO    WP
BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI    DIPEL 10 G         IV  INSECTICIDA BIOLOGICO    GR
BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI    ECOTECH-PRO         IV  INSECTICIDA BIOLOGICO   O. F.
BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI    TURILAV WP         IV  AGENTE MICROBIANO      WP
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI    JAVELIN WG         IV  INSECTICIDA BIOLOGICO    WG
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI    JAVELIN WG         IV  PLAGUICIDA MICROBIANO    WG
BACILLUS THURINGIENSIS VAR: KURSTAKI    DIPEL SC          IV  INSECTICIDA         SE
BACILLUS THURINGIENSIS,SUBESP: AIZAWAI   XENTARI W.D.G.       IV  INSECTICIDA BIOLOGICO   W.D.G
BENSULFURON METIL             LONDAX           IV  HERBICIDA          WG
BIFENOX                  MODOWN 48 SC        IV  HERBICIDA          SC
BITERTANOL                 BAYCOR DC 300        IV  FUNGICIDA SIMPLE      DC
BROMOPROPILATO               NEORON 500 EC        IV  ACARICIDA          EC
CARBARIL                  SEVIN 5 DP         IV  INSECTICIDA         DP
CARBARYL                  SEVIN 5 GR         IV  INSECTICIDA         GR
CITRATOS + EDETATOS            COSMO - AGUAS        IV  COADYUDANTE         SP
CLETHODIM                 SELECT 2 EC         IV  HERBICIDA          EC
CLOFENTEZIN                ACARISTOP SC        IV  ACARICIDA          SC
CLORFLUAZURON               ATABRON           IV  INSECTICIDA SIMPLE     EC
CLORIMURON ETIL              CLASSIC ®          IV  HERBICIDA         W.G.
CLORIMURON-ETIL + BENSULFURON METIL    CLASSIC ARROZ WG      IV  HERBICIDA          WG
CLORURO DE MEPIQUAT            PIX SL           IV  REGULADOR FISIOLOGICO    S.L.
                               22
                              ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial  Cat.        Clase    Formulación
CYRIMAZINA                 CIROMEX 75 WP        IV  INSECTICIDA         WP
CYROMAZINA                 TRIGARD 75 WP        IV  INSECTICIDA SIMPLE      WP
DELTAMETRINA                DECIS 2.5 E.C        IV  INSECTICIDA PIRETROIDE    EC
DELTAMETRINA                DECIS 4 UL          IV  INSECTICIDA         UL
DIENOCLOR                 PENTAC 50% WP        IV  ACARICIDA          WP
DIENOCLOR                 PENTAC AQUAFLOW       IV  ACARICIDA          SC
DIENOCLOR                 PENTAC 50 WP         IV  ACARICIDA          WP
DIFLUBENZURON               DIMILIN 25 % W.P.      IV  INSECTICIDA         WP
DIMETAMETRINA Y RELACIONADOS        DIMEPAX 500 E.C       IV  HERBICIDA          E.C.
DIMETHIPIN                 HARVADE 25 FW        IV  DEFOLIANTE          SC
DIURON                   KARMEX SC          IV  HERBICIDA          SC
DIURON                   KARMEX WP          IV  HERBICIDA          W.P
DIURON                   DORAC 500 SC         IV  HERBICIDA          SC
DIURON                   DORAC WP           IV  HERBICIDA          WP
DIURON                   DORAC 800 SC         IV  HERBICIDA          SC
DIURON                   DIURON 80%          IV  HERBICIDA          W.P
DIURON                   DIURON ® 80 W.P.       IV  HERBICIDA          WP
DIURON                   DIURON 500 SC        IV  HERBICIDA          SC
DIURON                   DIURON BAYER WP 80      IV  HERBICIDA          WP
DIURON                   DIURON QUIMOR 800 SC     IV  HERBICIDA          SC
DIURON                   BATAZO 500 SC        IV  HERBICIDA          S.C.
EPTC + N,N-DIALILDICLOROACETAMIDA     ERRADICANE 6.7 EC      IV  HERBICIDA          EC
ETEFON                   PREP 720 S.L         IV  REGULADOR FISIOLOGICO    S.L
EXTRACTO DE PLANTAS INSECTICIDA      AGROIL-100          IV  REPELENTE DE INSECTOS    LO
EXTRACTOS DE PLANTAS            SINCOCIN * SL        IV  NEMATICIDA VEGETAL      SL
FENARIMOL                 RUBIGAN 12 EC        IV  FUNGICIDA SIMPLE       EC
FENARIMOL                 RUBIGAN B EC         IV  FUNGICIDA SIMPLE       EC
FENOXAPROP-ETIL              FURORE 12 EC         IV  HERBICIDA          EC
FENOXAPROP-P-ETIL             FURORE-I           IV  HERBICIDA          EC
FLUAZIFOP-P-BUTIL             FUSILADE® 2000        IV  HERBICIDA          EC
FLUFENOXURON                CASCADE DC          IV  INSECTICIDA SIMPLE      DC
FLURENOL + MCPA              ANITEN M EC         IV  HERBICIDA          E.C
FLUSILASOL                 PUNCH E.C          IV  FUNGICIDA SIMPLE       E.C
FLUTOLANIL                 MONCUT 20 SC         IV  FUNGICIDA SIMPLE       SC
FOSETIL - ALUMINIO             ALIETTE 80 WP        IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
FOSFATOS: MONOSODICO; DISODICO Y TERGITO  BUFFER - X          IV  COADYUVANTE
FTHALIDE                  RABCIDE 30 WP        IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
FURALAXIL                 FONGARID 25 WP        IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
FURALAXIL                 FONGARID 50 WP        IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
GLIFOSATO                 GLIFOSOL SL         IV  HERBICIDA          S.L
GLIFOSATO                 GLIFONOX           IV  HERBICIDA          S.L
GLIFOSATO                 PANZER 480 SL        IV  HERBICIDA          SL
                                 23
                             ANEXO 17

        Nombre común            Nombre comercial   Cat.        Clase  Formulación
GLIFOSATO                 PANZER 320 S.L        IV  HERBICIDA        SL.
GLIFOSATO                 FAENA 320 MONSANTO SL     IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 FUETE SL           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 PATROL SL           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 RANGER SL           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 ROCKET SG           IV  HERBICIDA        SG
GLIFOSATO                 ROCKY SL           IV  HERBICIDA        SL.
GLIFOSATO                 ROUNDUP 747 SG        IV  HERBICIDA        SG
GLIFOSATO                 SQUADRON           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 FAENA 320           IV  HERBICIDA        CS
GLIFOSATO                 CANDELA 120 SL        IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 GLYFOSAN SL          IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 GLYPHOGAN 480 SL       IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 REGIO SL.           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 ROUNDUP MADURANTE S.L.    IV  HERBICIDA        S. L.
GLIFOSATO                 REGIO SL.           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 GLIFOSATO AGROGEN 48 % SL.  IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 CANDELA XL          IV  HERBICIDA        SL.
GLIFOSATO                 SOCAR SL           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 SUNUP 480 SL         IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO                 BATALLA S. G. 75       IV  HERBICIDA        S. G.
GLIFOSATO                 ESTELAR 480 SL        IV  HERBICIDA`       S L.
GLIFOSATO                 CROSSOUT 320         IV  HERBICIDA        S.L.
GLIFOSATO                 SUMIGLIFO 480 SL       IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO (SAL ISOPROPILAMINA)       TUNDA SL           IV  HERBICIDA        SL
GLIFOSATO (SAL MONOISOPROPILAMINA)     ROUNDUP SL          IV  HERBICIDA        SL
GLUFOSINATO DE AMONIO           FINALE            IV  HERBICIDA        SL
GLYFOSATO TRIMESIUM            COLOSO SL           IV  HERBICIDA        SL
HEXACONAZOL                ANVIL 5 SC          IV  FUNGICIDA SIMPLE     SC
HEXAFLUMURON                TRUENO 100 SC         IV  INSECTICIDA       SC
HEXAFLUMURON                TRUENO 100 EC         IV  INSECTICIDA       EC
HEXYTHIAZOX                NISSORUN           IV  ACARICIDA        EC
HIDROCARBUROS PARAFINICOS         MEZCLAFIX E.C         IV  COADYUVANTE       E.C.
HIDROXIDO DE COBRE             HIDROXICUB 101 WP       IV  FUNGICIDA SIMPLE    WP
IMAZAPIR                  ARSENAL 100 SL        IV  HERBICIDA        S.L
IMAZAQUIN                 SCEPTER            IV  HERBICIDA        S.L
ISOOCTIL FENOXIPOLIETOXIETANOL 10 MOLES;  HERBOX SL           IV  COADYUVANTE       SL
KASUGAMICINA                KASUMIN 2% SL         IV  FUNGICIDA SIMPLE     SL
KASUGAMICINA; FOSDIFEN           KASUMIN-P           IV  FUNGICIDA MEZCLA    W.P
KELSAN -S (GOMA XANTHAN)          AGROTIN® SL          IV  COADYUVANTE       SL
KRESOXIM-METIL               STROBY * SC          IV  FUNGICIDA        SC
KRESOXIM-METIL               STROBY WG           IV  FUNGICIDA SIMPLE    WG
                                24
                             ANEXO 17

       Nombre común             Nombre comercial    Cat.        Clase    Formulación
LINURON                  AFALON 50 WP           IV  HERBICIDA          WP.
LINURON                  AFALON 500 SC          IV  HERBICIDA          SC
METALDEHIDO                MATABABOSA LIMOR         IV  MOLUSQUICIDA         GB
METALDEHIDO                MATABABOSA AGRICENSE * AB    IV  CEBO MOLUSQUICIDA      AB
METALDEHIDO                MATABABOSA            IV  MOLUSQUICIDA         AB
METARHIZIUM ANISOPLIAE           DESTRUXIN ® WP          IV  AGENTE MICROBIANO      WP
METAZACLORO                BUTISAN S            IV  HERBICIDA          SC
METIL TIOFANATO              TOPSIN M 70 WP          IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
METIL TIOFANATO              TOPSIN OP            IV  FUNGICIDA SIMPLE       OP
METSULFURON METIL             ESCORT              IV  HERBICIDA          WG
METSULFURON METIL             ALLY               IV  HERBICIDA          WG
MOLECULAS ORGANICAS + MOLECULAS INORGANI  AGRISPON SL           IV  REGULADOR FIOSIOLOGICO    SL
MONOLEATO DE SORBITAN + M. DE S. POLIOXI  AL 100 TS            IV  COADYUVANTE         EW
NAPO3- 2H20; NA2PO3-12H2O; NONIL FENOL   BUFFER - X PROFICOL       IV  COADYUVANTE         SL
OCTILFENOL ETOXILADO            EXTRAVON             IV  COADYUVANTE         SL
OXICARBOXIN                PLANTVAX 5% GR          IV  FUNGICIDA SIMPLE       GR
OXICARBOXIN                PLANTVAX 75%           IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
OXICLORURO DE COBRE            OXICLORURO LIMOR         IV  FUNGICIDA SIMPLE       W.P
OXICLORURO DE COBRE            OXICLORURO DE COBRE 35% DISMO  IV  FUNGICIDA SIMPLE       W.P
OXICLORURO DE COBRE            CUPRENE 60 S.C          IV  FUNGICIDA SIMPLE       SC
OXICLORURO DE COBRE            OXICRON 58.8 W.P         IV  FUNGICIDA SIMPLE       W.P
OXICLORURO DE COBRE (COBRE 35%)      VITIGRAN 35 % WP         IV  FUNGICIDA INORGANICO     WP
OXIDO CUPRICO (CU)             COBOX SL             IV  FUNGICIDA SIMPLE       SL
OXIFLUORFEN                GOAL 2 EC            IV  HERBICIDA          E.C
PENCYCURON                 MONCEREN WP 25          IV  FUNGICIDA SIMPLE       WP
PENCYCURON                 MONCEREN SC 250         IV  FUNGICIDA SIMPLE       SC
PENDIMETALINA               PROWL 330-E           IV  HERBICIDA          E.C
PICLORAM                  TORDON 10 K           IV  HERBICIDA          GR
PICLORAM + FLUROXIPIR           TRUPER EC            IV  HERBICIDA          E.C
PIRIMIFOS METIL              ARRIERAFIN 2% DP         IV  INSECTICIDA SIMPLE      D.P.
PIRIMIFOS METIL              ACTEPAC 2%            IV  INSECTICIDA SIMPLE
PLICORAM + METSULFURON METIL        COMBO              IV  HERBICIDA          SL/WG
POLIMERO DE BLOQUE LINEAL C10A C18 Y BAS  KEM-KOL             IV  COADYUVANTE          EC
PRETILACLOR                RIFIT 500 EC           IV  HERBICIDA          C.E
PROMETRINA                 GESAGARD 80 WP          IV  HERBICIDA          W.P
PROPAMOCARB HIDROCLORURO          PREVICUR N SL          IV  FUNGICIDA           SL
PROPAQUIZAFOP               AGIL EC 100           IV  HERBICIDA           EC
QUIZALOFOP-ETIL              ASSURE              IV  HERBICIDA          E.C
SETHOXYDIM                 NABU               IV  HERBICIDA           EC
SURFONIC N-95               NIFAPON 4 % SL          IV  COADYUVANTE          SL
TCMTB                   LEXOTOX L.S           IV  FUNGICIDA PROTECTANTE    L.S.
TEFLUBENZURON               DART 15 SC            IV  INSECTICIDA I.S.Q.      SC
                               25
                             ANEXO 17

       Nombre común            Nombre comercial     Cat.       Clase      Formulación
TERBUTILAZINA               GARDOPRIM 500 FW         IV  HERBICIDA            SC
TERBUTILAZINA + GLIFOSATO         FOLAR 430 SC           IV  HERBICIDA            S.C
TERBUTILAZINA + GLISOFATO         FOLAR 460 SC           IV  HERBICIDA            S.C
TERBUTRINA                 IGRAN 500 SC           IV  HERBICIDA            S.C.
TERBUTRINA                 IGRAN 50 WP            IV  HERBICIDA            W.P
TETRADIFON                 TEDION V-18 E.C.         IV  ACARICIDA            EC
THIDIAZURON                DROPP®              IV  DEFOLIANTE           WP
TIABENDAZOL (TBZ)             MERTECT 500 SC          IV  FUNGICIDA SIMPLE        SC
TRIADIMEFON                BAYLETON GR 1%          IV  FUNGICIDA SIMPLE        GR
TRIADIMEFON                BAYLETON WP 25          IV  FUNGICIDA SIMPLE        WP
TRIADIMEFON                BAYLETON EC 250          IV  FUNGICIDA SIMPLE        EC
TRIADIMENOL                BAYFIDAN DC 250          IV  FUNGICIDA SIMPLE        DC
TRIADIMENOL                BAYTAN DS 15           IV  FUNGICIDA SIMPLE        DS
TRICLOPYR                 BEXTON              IV  HERBICIDA            E.C
TRICHODERMA HARZIANUM           TRICHODEX 25           IV  FUNGICIDA BIOLOGICO       WP
TRIFLUMURON                ALSYSTIN WP 25          IV  INSECTICIDA SIMPLE       W.P.
TRIFORINA                 SAPROL D.C            IV  FUNGICIDA SIMPLE        D.C
TRIFORINA                 SAPROL* DC            IV  FUNGICIDA            DC
VALIDAMICIN A               VALIDACIN SL           IV  FUNGICIDA SIMPLE         SL
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SP "BIONORTE"       INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA FEDERACION ZARZAL     INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA              INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICOGRAMA PERKINS           INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SEMILLAS VALLE       INSECTICIDA BIOLOGICO
AVISPAS                  TRICHOGRAMMA SPP            INSECTICIDA BIOLOGICO
BEAUVERIA BASSIANA             NATIVO ®                INSECTICIDA MICROBIAL      S.C.
BEAUVERIA BASSIANA             CONIDIA WG               INSECTICIDA BIOLOGICO      WG
BEAUVERIA BASSIANA             CONIDIA WP               INSECTICIDA MICROBIAL      W3P
BEAUVERIA BASSIANA             BASSIANIL WP              INSECTICIDA MICROBIAL      WP
E-3 DODECENYL ACETATO           FEROMERX                FEROMONA ATRAYENTE MACHOS
EPIBRASINOLID0               BIOFED                 REGULADOR FISIOLOGICO      L S.
FERORMONA SEXUAL DE RINCOCHOPHORUS (RHYN  RHYNCO-LURE               FEROMONA SEXUAL NATURAL     EXN
                               26
                             ANEXO 17

        Nombre común           Nombre comercial    Cat.       Clase     Formulación
GOSSYPLURE                BIOLURE (FEROMONA PARA GUSANO     FEROMONA
GRANDLURE                 BIOLURE (               ATRAYENTE SEXUAL
P.LILLACINUS,M.ANISOPLIAE Y B. BASSIANA  MICOSPLAG               INSECTICIDA BIOLOGICO     WP
RHYNCHOPHOROL               META LURE               FEROMONA SEXUAL NATURAL    EXN
RYNCHOPHOROL               COMBO LURE               FEROMONA SEXUAL NATURAL    EXN
TELURE                  TELURE P T W              FEROMONA DE MONITOREO
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM          TRICHOGRAMMA "INBECOL"         AGENTE BIOLÓGICO
TRIMEDLURE                BIOLURE (PARA FEROMONA MOSCA      FEROMONA (ATRAYENTE SEX
VERTICILLIUM LECANII           VERTISOL                INSECTICIDA MICROBIAL
                               27
                                               ANEXO 18


                         LABORATORIOS CON INFRAESTRUCTURA TECNICA PARA EL ANALISIS DE PLAGUICIDAS

 Nombre / Descripción del Laboratorio          Ciudad               Equipo             Capacidades Analíticas            Propósito
CORPOURABA                       Apartadó,   Cromatógrafo de gases y HPLC, Polarógrafo,     Análisis ambientales de gases y residuos   Reglamentación y vigilancia
                            Antioquia   Espectrofotómetro Uv-Vis.              tóxico en aguas y suelos
Laboratorios Microbiológicos              Barranquilla                            Análisis de Plaguicidas            Servicios

Laboratorio Rey Fals Solingral             Barranquilla                            Análisis de Plaguicidas            Servicios

Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de     Barranquilla                            Análisis de Plaguicidas            Monitoreo y vigilancia del medio
Barranquilla S.A. ESP                                                                          ambiente marino (aguas, suelos y
S.G.S. Colombia S. A.                 Barranquilla                                                   sedimentos)
                                                                                     Control de Calidad

CIOH Centro de Investigaciones Oceanográficas e                                                             Monitoreo y vigilancia del medio
                            Cartagena   Cromatógrafo de gases HP5890 serie II plus
Hidrográficas                                                                              ambiente marino (aguas, suelos y
Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias                                       Análisis de Plaguicidas            sedimentos) servicios y docencia.
                                                                                     Investigación,
Químicas y Farmacéutica, Unidad Ambiental,       Cartagena
Laboratorio Fisicoquímico.
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique,   Cartagena   Cromatógrafo de gases, HPLC, Absorción Atómica Análisis ambientales de gases y residuos      Reglamentación y vigilancia
Cardique                                                       tóxicos en aguas y suelos
Invemar Laboratorios Calidad Ambiental (CAM)      Santa Marta   Cromatógrafo de gases, Absorción Atómica,   Análisis ambientales de gases y residuos      Investigación
                                    Espectrofotómetro Uv-Vis.           tóxicos en aguas y suelos
Centro de Estudios Ambientales, Universidad del    Santa Marta                          Análisis de Plaguicidas              Investigación, servicios y docencia.
Magdalena
Laboratorio Orgánica y Bioquímica, Laboratorio de   Bucaramanga   Equipo absorción atómica con y sin cámara de    Identificación de fenoles, hidrocarburo,    Vigilancia, Investigación y docencia.
Investigaciones Ambientales                      Grafito, Sistema de Cromatografía de capa delgada, pesticidas, DBO y DQO. Bioensayos.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca     Cali    Fotocolorímetro, Nefelómetro, Espectrómetro de   Análisis de Plaguicidas            Reglamentación y vigilancia

Análisis Ambiental Ltda.                  Cali                              Análisis de Plaguicidas, residuos y Control  Servicios
                                                              de calidad
Hidroambiental Ltda.                    Cali                              Análisis de Plaguicidas            Servicios

Corporación Autónoma Regional del Río Negro y Nare -  El Santuario,  Equipo absorción atómica, Fotocolorímetro uv-vis,  Evaluación de metales pesados.        Reglamentación, Investigación,
Cornare                         Antioquia   Espectrofotómetro de masas, Cromatógrafo de     Contaminantes orgánicos, caracterización   Vigilancia y control, Sistemas de
Laboratorios Medick Ltda                Río Negro,   gases,detectores de captura electrónica y      aguas, ensayos de potabilidad
                                                              Análisis de Plaguicidas            calidad. de Calidad
                                                                                     Control
                            Antioquia
Laboratorios Químico Analítico Ltda. Analquímicos    Medellín                             Análisis de Plaguicidas            Servicios

Corporación Autónoma Regional del Centro de       Medellín                             Análisis de Plaguicidas            Reglamentación y vigilancia
Antioquia Corantioquia
Compañía Colombiana de Tabaco Coltabaco S. A.      Medellín                             Análisis de Plaguicidas            Investigación,Control de Calidad

Detergentes Colombianos Ltda. Detercol          Medellín                             Análisis de Plaguicidas            Control de Calidad
                                                 ANEXO 18


                        LABORATORIOS CON INFRAESTRUCTURA TECNICA PARA EL ANALISIS DE PLAGUICIDAS

 Nombre / Descripción del Laboratorio           Ciudad               Equipo              Capacidades Analíticas               Propósito
Detergentes Colombianos Ltda. Detercol           Medellín                              Análisis de Plaguicidas              Control de Calidad

Electroquímica West S. A.                  Medellín                              Análisis de Plaguicidas              Control de Calidad

Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliares        Pereira,  Equipo absorción atómica, Fotocolorímetro,     Análisis de suelos y foliares, Plaguicidas,      Investigación.
                              Risaralda  Cromatógrafo de gas con detector de captura     vegetales.
Corporación Autónoma Regional de Chivor,        Garagoa, Boyacá electrónica y térmica, Equipo para determinación de Análisis de Plaguicidas                Investigación,Control de Calidad
Corpochivor. Unidad de Aguas
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca        Santa Fe De                             Análisis de Plaguicidas              Reglamentación, Investigación,
                               Bogotá                                                        Vigilancia y control, Sistemas de
lLam Ltda. Ingeniería y Laboratorio Ambiental        Santa Fe De                             Análisis de Plaguicidas              calidad.
                                                                                          Servicios
                               Bogotá
Antek S. A.                         Santa Fe De                             Análisis de Plaguicidas              Servicios
                               Bogotá
Sandoz Colombiana S. A.                   Santa Fe De                             Análisis de Plaguicidas              Control de Calidad
                               Bogotá
Vita Vera Ltda.                       Santa Fe De                             Residuos de Plaguicidas              Servicios
                               Bogotá
Corpoica Laboratorio de Análisis Químico Ambiental     Santa Fe De  Absorción atómica, Cromatógrafo líquido,       Análisis materiales orgánicos, Análisis de     Investigación y servicios
                               Bogotá    Fotocolorímetro, Cromatógrafo de gases        aguas y desechos químicos
Universidad Nacional. Facultad de Ciencias, Laboratorio   Santa Fe De  HPLC, Cromatógrafo de gases con detector iónico,   Separación de sustancias químicas volátiles,    Investigación y docencia.
de Productos Naturales Marinos.                Bogotá    de llama y selectivo de masas, Sistema de      no volátiles, análisis estructural de sustancias
Universidad Nacional. Facultad de Ciencias, Laboratorio   Santa Fe De  Cromatógrafo de gases delgada.
                                      Cromatografía de capa con detectores ECD y NPD.   químicas, síntesis de sustancias químicas,
                                                                Análisis de residuos de plaguicidas en suelo y   Investigación y docencia.
de Reciduo de Plaguicidas                   Bogotá                              aguas.
Universidad Nacional. Facultad de Ingeniería, Instituto   Santa Fe De  Cromatógrafo de gases con detectores ECD       Análisis fisicoquímico de aguas, plaguicidas    Investigación y docencia y servicios
de Ensayos e Investigaciones, Laboratorio de Ingeniería    Bogotá                              organoclorados
Ambiental. El Bosque
Universidad                         Santa Fe De  Fotocolorímetro uv-vis, Potenciómetro,        Cromatografía de líquidos en capa delgada.     Investigación y docencia.
                               Bogotá    Electroforesis, Cromatógrafo de capa delgada.    Electroforesis de proteínas.
Pontificia Universidad Javeriana              Santa Fe De  Equipo absorción atómica, Cromatógrafo HPLC,     Plaguicidas, productos naturales,         Investigación y docencia.
                               Bogotá    Sistema de cromatografía de capa delgada,      antimicrobianos, solventes orgánicos, ácidos
Laboratorio Químico de Monitoreo Ambiental LAQMA      Santa Fe De  Fotocolorímetro, Fluorómetro, Nefelómetro.SD
                                      HPLC, Cromatógrafo de gases con detector       inorgánicos, organoclorados y aguas
                                                                Análisis ambientales en suelo           Servicios
                               Bogotá
Teknocroma Ltda.                      Santa Fe De  Cromatógrafo de gases con detector SD, HPLC     Análisis ambientales en suelo y aguas       Servicios
                               Bogotá
IDEAM, Loaboratorio de Fisicoquímica Ambiental       Santa Fe De  Cromatografía de gases, detector de masas, purga y  Análisis ambientales de residuos tóxicos en    Reglamentación, monitoreo y vigilancia
                               Bogotá    trampa, polarógrafo de redisolución, analizador   aguas y suelos.
                                      COT.
Fuente: Perfil Nacional para una Gestión Racional de las Sustancias Químicas, IDEAM, ICA y encuesta de los Autores.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:691
posted:3/4/2012
language:
pages:29