Liverpool Institute of Performing Arts_06doc by wanghonghx

VIEWS: 10 PAGES: 2

									          Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA)

The Liverpool Institute for Performing Arts
Mount Street
Liverpool
L1 9HF
+44 (0)151 330 3118

www.lipa.ac.ul


Om skolen
LIPA ligger sentralt i Liverpool med katedralen i Liverpool og John Moores University som
nærmeste nabo. Det er gåavstand til togstasjonen og sentrum.


LIPA er et institutt under John Moores University og deler blant annet mange fasiliteter med
dette universitetet. Ingen av skolene har egne studentboliger, men har likevel tilgang til
studentboliger. Studentene kan søke bolig gjennom LIPA så snart de har fått plass. Ellers har
de felles studentforeninger. Det er også John Moore som godkjenner LIPAs programmer og
signerer studentenes vitnemål sammen med LIPA. LIPA har 650 studenter og ca 1/3 er
internasjonale studenter. Hvert år tas det inn 50 internasjonale studenter og 22 av disse
plassene pleier å være satt av til nordmenn. Per dags dato har LIPA rundt 80 norske studenter
LIPA sier de har god erfaring med nordmenn. Nordmenn er generelt flinke studenter og gjør
det ganske godt ved LIPA. Nordmennene pleier imidlertid å ville holde sammen og bo
sammen og det kan være vanskelig å få dem integrert. Av andre internasjonale studenter er
amerikanerne en stor gruppe og også andre skandinaver er det flere av.

Programmer
LIPA underviser i skuespill, dans, musikk, sang, lydteknikk og produksjon samt scenedesign.
Disse programmene er 3-årige bachelorgrader. De har også et 1-årig diplomakurs, som er
ment som et Foundation Year, innenfor dans, skuespill, sang og populærmusikk. Det er flere
som tar diplomakurset, også blant nordmenn, før de starter på bachelorgraden. Noen tar også
kun dette kurset og går deretter ut i jobb. LIPA har også en 1-årig mastergrad i skuespill.
Undervisningsformen er praktisk og prøver og eksamener består stort sett av oppvisninger.
Det legges også stor vekt på ”business” elementet – at studentene hele tiden blir trent i å tenke
egen business og markedsføring av seg selv, slik at de skal være rustet til å starte sin egen
virksomhet. På mastergraden er det imidlertid flere som skriver en masteroppgave i stedet for
å ha en avsluttende oppvisning.

Skolepengene ligger på 8250 pund for internasjonale studenter og på 3000 pund for studenter
som betaler home fee. Det er mulig å betale home fee dersom søkeren har minst 1 forelder
med statsborgerskap i et EU land. Studentene bør regne med 6000-7000 pund i levekostnader
per år.

Inntakskrav
Søkere til LIPA vurderes individuelt, men disse 5 kriteriene er spesielt viktige:
Utdanning
Erfaring
Kommunikasjonsferdigheter
Behersking av flere disipliner
Egen forrentingsidè

Søkerne trenger generell studiekompetanse for å kunne søke. Det settes ikke noe karaktersnitt,
men Rebecca sa at det ikke er nødvendig å ha topp karakterer. Det er heller ikke nødvendig å
ha bakgrunn fra f.eks dramalinje, så lenge du kan vise til evner og kompetanse av utøvende
kunst. LIPA ser etter erfaring. Denne kan være profesjonell eller tilegnet gjennom frivillig
arbeid. Med kommunikasjonsferdigheter menes sosiale ferdigheter og språkkunnskaper. Det
viktigste er å ha sosial kapital. Søkerne bør også beherske engelsk, men LIPA erfarer at
studentene raskt lærer seg språket når de starter og legger heller vekt på andre ferdigheter i
søknadsprosessen. Det er derfor heller ikke nødvendig å ta språktest. Dersom LIPA ser at en
student er svak i engelsk, vil de gi et conditional offer og kreve at studenten følger
engelskkurs ved LIPA i begynnelsen. Det er positivt å beherske flere av disiplinene- sang,
skuespill, dans osv. Siste kriterium vurderer studentenes evne til å sette opp egne prosjekter,
markedsføring av seg selv og sette egne ideer ut i livet.

Søknadsskjemaet legger opp til at søkeren skal beskrive sine ferdigheter innenfor de fire
overskriftene utdanning, erfaring, interdisiplinære ferdigheter og egen forretningsidè.
Kommunikasjonsferdighetene kommer fram av formuleringene studenten har i denne
beskrivelsen. Søkerne kan også sende inn en 15 minutters demo av sang eller spilling av
instrument eller en 20-30 minutters video av skuespill.

Søkerne søker både på LIPAs eget søknadsskjema og via UCAS. Man bør søke før 15. januar
for å ha gode sjanser. LIPA inviterer også ofte til audition i Storbritannia eller også i Oslo. I
Oslo holdes denne på MS Innvik, Hotell Bastion eller ved en Folkehøgskole på Romeriket.
Søkeren kan regne med svar fra LIPA etter 6 uker.

								
To top