Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Line Beate Jebsen by wanghonghx

VIEWS: 7 PAGES: 17

									Markedsføring av egen bedrift
       -
  Verktøy for branding
    Landskonferansen NHO
    Tirsdag 25 oktober 2011

       Line Beate Jebsen
Hvem er vi?
          Noen ganger har vi bare en sjanse
«Leverer vi ikke», har vi ”mistet” kunden og skapt negative ringvirkninger
 Å finne, utvikle OG beholde de rette
– Evne å ansette de riktige
– Stå for en god personalpolitikk

– Medarbeidere med de riktige verdier,
 holdninger og motivasjon
– Kunnskap skal vi gi dem på veien

   Trygge og Trivelige
    arbeidsplasser –
      Uansett!
Vi skal være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår
      bransje, og aktivt arbeide med
   rekrutteringen av gode fagmedarbeidere og
            ledere.
- Rå start er et introduksjonsprogram
over 8 uker for nyansatte medarbeidere
              Fokus på:
               Konseptforståelse  Motivasjon
               Rutiner       «Oppstarts-
                         formaliteter»
 Gode verktøy i hverdagen
    LAB-kurs
 SMIL /Rå start
 1              2  MENY-håndboka

               MENY Håndboka
Program for         beskriver våre
nyansatte          konsept
               standarder

 3 SMIL / LAB-kurs      4  MENY-skolen
 MENY-skolen
LAB – trening på å      Kurs for
skape smil og en       fagspesialister og
god kundedialog       ledere
hver dag
   Den viktigste treningen foregår i egen hverdag
Merkevareidentitet  Kundeløfter  Mennesker & org.  Butikk  Innhold  Kundedialog
MENYs lederutviklingsprogram KRAFT


        Selvinnsikt


     Coaching
            Medarbeiderforståelse
Våre verdier skal prege alt vi sier og gjør
 Å være lydhør er mer enn å                    Helt rå betyr at jeg satser, har
                  Real betyr å skape tillit og
lytte. Det betyr også at vi skal                      kunnskap og
                    være hjelpsom
 handle ut i fra det vi hører                     gjennomføringsevne
 Takk for meg,
og ha en fortsatt
 strålende dag!

								
To top