TRU?NG �H N�NG NGHI?P I* by x4XnSBe0

VIEWS: 15 PAGES: 9

									                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                   Số hồ sơ: .........................


   Hå S¥ §µO T¹O SAU §¹I
       HäC
                   BẬC HỌC: CAO HỌC

Họ và tên: ................................................................................ Nam:          Nữ:
Ngày sinh: ..............................................................................................................
Nơi sinh: .................................................................................................................
Cơ quan công tác: ...................................................................................................
Chuyên ngành đăng ký: ..........................................................................................
Điện thoại: ...................................... Email: ............................................................
Đại chỉ liên hệ: ........................................................................................................
..................................................................................................................................

Hồ sơ gồm có:
TT                          Nội dung                             Ghi chú
 1   Đơn đăng ký dự thi
 2   Bản sao bằng, bảng điểm
 3   Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan/chính quyền
 4   Công văn/Quyết định cử đi dự thi
 5   Giấy khám sức khoẻ
 6   Bản sao giấy khai sinh/Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên
 7   02 ảnh 4x6; 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ nhận thư
Ghi chú: Khi nộp hồ sơ mang theo bản chính bằng đại học để đối chiếu


TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT I - NĂM 2012
         DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI

1. Tìm hiểu “Điều kiện dự thi” tại Phần Phụ lục, chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi theo hướng
dẫn (kèm theo) và Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Website
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
2. Nhận hồ sơ tuyển sinh từ 01/11 đến 30/11/2011 tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại
học, hoặc sử dụng mẫu hồ sơ kèm theo thông báo tuyển sinh.
3. Nộp hồ sơ, đối chiếu bằng đại học gốc, nộp lệ phí tuyển sinh từ 01/11 đến hết ngày
30/11/2011 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần;
Lưu ý: - Hồ sơ nộp về Viện Đào tạo Sau đại học;
   - Lệ phí tuyển sinh 1.500.000đ/1 thí sinh nộp về Phòng Tài chính - Kế toán: phòng
   111, tầng 1, Nhà Hành chính 4 tầng.
4. Tập trung nghe phổ biến các nội dung liên quan đến ôn thi và thi tuyển, nhận lớp ôn thi,
lịch ôn thi, đề cương ôn thi, nộp lệ phí tuyển sinh (đối với các trường hợp nộp hồ sơ qua
bưu điện) sáng ngày 01/12/2011 tại Hội trường 207 - tầng 2 - giảng đường Nguyễn Đăng -
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
5. Ôn thi từ ngày 02/12/2011 đến 12/02/2012;
6. Nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi sáng ngày 27/02/2012;
7. Thi tuyển sinh: ngày 2 - 3/3/2012;
8. Xem điểm thi trên website Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội sau thi tuyển 30 ngày;
9. Nộp đơn và lệ phí phúc tra trong vòng 15 ngày kể từ khi kết quả thi được công bố (nếu có
nhu cầu);
Ghi chú:
   - Chỉ nhận và xử lý các hồ sơ đã nộp đầy đủ giấy tờ, lệ phí và so bằng đại học gốc;
   - Hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ không được trả lại;
   - Địa chỉ nộp hồ sơ và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
   Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng 101, Nhà Hành chính 4 tầng, Trường ĐH
Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
   Điện thoại/Fax: 04 62617529; 04 62617649
   Email: thuha@hua.edu.vn;
   Website: http://www.hua.edu.vn (Mục Các viện → Viện Đào tạo Sau đại học).
           ĐIỀU KIỆN DỰ THI - MÔN THI TUYỂN

I. Điều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:
1) Về văn bằng:
a) Đ tốt nghiệp đại học đ ng ngành hoặc ph hợp với ngành hoặc chuyên ngành
đăng ký dự thi.
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ
sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các ngành ph hợp, ngành gần với từng
chuyên ngành đăng ký dự thi và môn học bổ t c kiến thức được thông báo trong cuốn
Danh mục các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phát hành hàng năm.
2) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:
   Người tốt nghiệp đại học bằng khá thuộc ngành đ ng, ngành ph hợp hoặc
ngành gần nhóm 1 và nhóm 2 được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Người tốt nghiệp
bằng trung bình/trung bình khá hoặc người thuộc nhóm bổ t c kiến thức nhóm 3
được dự thi sau 01 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.
3) Có đủ sức khoẻ để học tập.
4) Nộp hồ sơ đầy đủ, đ ng thời hạn theo quy định của Trường.
II. Môn thi tuyển
   03 môn: Cơ bản, Cơ sở và Tiếng Anh (cấp độ A2 khung Châu Âu).

 TT       Chuyên ngành         Cơ bản          Cơ sở
 1 Trồng trọt               Toán sinh học     Sinh lý thực vật
 2 Bảo vệ thực vật             Toán sinh học   Bảo vệ thực vật đại cương
 3 Di truyền và chọn giống cây trồng    Toán sinh học     Di truyền thực vật
 4 Công nghệ sinh học           Toán sinh học     Sinh học phân tử
 5 Công nghệ sau thu hoạch         Toán sinh học  Sinh lý hoá sinh nông sản STH
 6 Chăn nuôi, Th y             Toán sinh học     Sinh lý gia súc
 7 Nuôi trồng thuỷ sản           Toán sinh học   Sinh lý động vật thuỷ sản
 8 Quản lý đất đai             Toán sinh học       Trắc địa
 9 Khoa học đất, Tưới tiêu cho cây trồng  Toán sinh học      Hoá phân tích
 10 Khoa học môi trường           Toán sinh học    Sinh thái môi trường
 11 Kinh tế NN, Quản trị kinh doanh     Toán kinh tế     Nguyên lý kinh tế
 12 Kỹ thuật máy & TBCGHNLN         Toán kỹ thuật      Sức bền vật liệu
 13 Điện khí hoá SXNN&NT          Toán kỹ thuật    Lý thuyết mạch điện

          ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

    1. Đối tượng :
    a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng
ký dự thi) tại các x thuộc v ng có điều kiện kinh tế x hội đặc biệt khó khăn ở các địa
phương thuộc miền n i, v ng cao, v ng sâu, hải đảo;
    b) Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như th-
ương binh;
    c) Con liệt sĩ;
    d) Anh h ng lực lượng vũ trang, anh h ng lao động, người có công với cách mạng;
    đ) Người dân tộc thiểu số ở v ng có điều kiện kinh tế - x hội đặc biệt khó khăn;
    e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
    2. Các đối tượng được ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có
quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
    3. Chính sách ưu tiên:
    a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang
điểm 10) cho môn cơ bản ;
    b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối
tượng.

                HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

* Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm :
    1. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu 1, trong đó ghi rõ và đầy đủ các mục yêu cầu;
    2. Bản sao công chứng các văn bằng và bảng điểm đại học: 02 bộ (trường hợp tốt
nghiệp hệ chuyên tu nộp thêm bản sao bằng và bảng điểm cao đẳng);
    3. Sơ yếu lý lịch dán ảnh và có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền
địa phương theo mẫu 2 (có thể sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc);
    4. Công văn hoặc Quyết định cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với
những người được cơ quan cử đi);
    5. Giấy khám sức khoẻ (của Bệnh viện đa khoa hoặc của Trung tâm y tế Trường
ĐH Nông nghiệp Hà Nội);
    6. Nếu thuộc đối tượng ưu tiên:
    - 02 bản sao giấy khai sinh (nếu là đối tượng người dân tộc thiểu số)
    - 02 bản sao Quyết định tiếp nhận hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền
(nếu là đối với đối tượng ưu tiên công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo)/ hoặc
02 bản sao giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên như quy định;
    7. 02 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) và 02 phong bì có dán tem ghi
địa chỉ nhận thư, số điện thoại.
                                                                  Mẫu 1:
                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         -----------    ------------


            ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC

               Kính gửi:      Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học
                          Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Tốt nghiệp đại học năm:. . . . . . . . . . . . Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .
     Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Hệ: Chính quy , Chuyên tu , Mở rộng , Tại chức (VLVH) ,                          Từ xa: 

     Loại: Xuất sắc ,           Giỏi ,       Khá ,      Trung bình khá ,       Trung bình 

Bằng Đại học thứ 2 (nếu có): . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Đối tượng dự thi:         Công chức, viên chức           Cán bộ Công ty         Thí sinh tự do 

Đối tượng ưu tiên:         Công tác tại miền n i           Dân tộc ít người        Thương binh 

                  Con liệt sĩ                Con nạn nhân chất độc da cam            
Đăng ký dự thi tuyển sinh cao học chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........... ....................... ....................... ..........
Hình thức đào tạo (đăng ký bắt buộc):                Tập trung          Tập trung ngoài giờ 

     Tôi xin thực hiện đ ng các quy định đối với thí sinh dự thi và nếu tr ng tuyển sẽ
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo sau đại học.

                                 . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 20....
                                            Người làm đơnGhi chú:  Đánh dấu  vào các ô phù hợp
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Mẫu 2:
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            ----------------------


Ảnh 4x6


                 SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT


Họ và tên: ........................................................................ Nam/Nữ: ..............................
Sinh ngày ................ tháng ............. năm 19........
Chỗ ở: ......................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
Điện thoại: ................................................................................................................... ...
Email: .............................................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu? Điện thoại?
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................... ...
Điện thoại: ................................................................................................................... ...
Email: ............................................................................................................................                                         Số: ...................................
                                         Ký hiệu: ...........................
                                200...
Họ và tên: .......................................................................Bí danh: .................................
Tên thường gọi: ..............................................................................................................
Sinh ngày: ............. tháng ........... năm 19...... tại: ..........................................................
Nguyên quán: .................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................
Dân tộc: ....................................................... Tôn giáo: ..................................................
Thành phần gia đình sau CCRĐ: ...................................................................................
Thành phần bản thân hiện nay: ......................................................................................
Trình độ văn hoá: ...........................................................................................................
Kết nạp Đoàn TNCSHCM ngày ......... tháng ........ năm ............
Nơi kết nạp: ....................................................................................................................
Kết nạp Đảng CSVN ngày ............ tháng .......... năm ................
        Chính thức ngày ............ tháng .......... năm ................
Nơi kết nạp: ....................................................................................................................
Tình trạng sức khoẻ hiện nay: ........................................................................................
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: .......................................................................


                       HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên cha: ................................................. Tuổi: ....... Nghề nghiệp: .....................
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ và tên mẹ: ............................................ Tuổi: ........... Nghề nghiệp: .......................
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? ở đâu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................                   HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
    (Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, trình độ và thái độ chính trị của từng người)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ và tên vợ hoặc chồng: ......................................................... Tuổi: ...........................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................................
Nơi làm việc: ..................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................
1) Họ và tên các con: ............................................ Tuổi: ....... Nghề nghiệp:.................
2) .....................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................

              QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

  Từ tháng năm                  Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
  đến tháng năm
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................
.............................  .........................................................................................................                     KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Khen thưởng: ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Kỷ luật: ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................

                 LỜI CAM ĐOAN
     Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đ ng sự thực, nếu có điều gì khai
man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
                        Ngày ......... tháng ......... năm 20....
        XÁC NHẬN                    Người khai
của cơ quan công tác/chính quyền địa phương       (ký và ghi rõ họ tên)

								
To top