plan uke 43 by huanghengdong

VIEWS: 12 PAGES: 2

									Hola!
Plan de trabajo
Spansk 8. trinn
Semanas 43- 47Mål fra Kunnskapsløftet:
    Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
    Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
    Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner.
    Delta i enkle og spontane samtalesituasjoner.Etter at vi har jobbet med dette kapittelet, skal du kunne:
    Fortelle om din familie
    Snakke om alder og bursdager
    Eiendomspronomen
    Preposisjoner
    Tallene 21-10000
    Farger
    Måneder, dato
    Beskrive utseende med enkle ord og utrykk
    Verb: Tener – ser – cumplir


Vi skal jobbe med følgende:
Tekstboka cap. 5” La familia de Víctor” s. 22- 25og cap.11 ”La aparencia” s. 46 – 49.
Arbeidsboka diverse oppgaver. Lekser gis på egen plan på linksidene og it’s learning.
Vi jobber også med kopier fra andre bøker og nettsider som hører til tema.
Arbeidsmåter:
Skrive og øve på gloser, tavleundervisning, enkle dialoger og muntlig øvelser,
arbeidsoppgaver, par og gruppearbeid.


Vurdering:
Oppgaver, fullstendig svar, arbeids innsats, muntlig innsats.
Framføring av selvlaget presentasjon, samt gloseprøve og prøve.
Arbeidsplan til 8 klasse i spansk uke 43-47


Uke     På skolen ( en la        Hjemme til ( para la casa)
     escuela)
Tirsdag Gjennomgår kapittel 5 (s. 24 -   Til fredag:
     25). Skriv ned glosene til kap.  Lag ditt eget familietre
     5 som står på s. 113-114. Gjør  Skriv ned når de fyller år og når de er født og hvor
Uke 43
     oppg. fra boken Tapas/chicos   gamle de er.
     som handler om familier.     Skriv glosene til kap. 5 og gjør ferdig oppgavene du
     Snakker om alder og        ikke ble ferdig med på skolen.
     bursdager. Gjennomgår
     eiendomspronomener og
     tall/måneder
Fredag  Vi bøyer verbet cumplir –     Til tirsdag uke 44
     å fylle år og repeterer      Les s. 22 – 25 høyt og oversett
Uke 43  tall opp til 10000        Lær tallene 21 - 10000

Tirsdag Gloseprøve i tallene        Til fredag uke 44:
                      Beskriv 4 av familiemedlemmene dine ser ut.
     Vi jobber med oppgaver i     Øv deg på å lese det høyt.
Uke 44
     Amigos              Lær deg alle glosene på s. 48 - 49
      Vi lærer hvordan vi beskriver
     hvordan noen ser ut og fargene
     s. 48-49
Fredag  Vi hører lekse          Tirsdag uke 45
     Gloseprøve            Les s. 46 høyt og oversett skriftlig hele
Uke 44                   teksten.

Tirsdag Vi jobber med oppgaver i      Til fredag uke 45
Uke 45 Amigos                Gjøre ferdig oppgavene du ikke ble ferdig
     Viss tid leker vi ”gjett hvem”
                      med.
Fredag  Vi oppsummerer hva vi har     Lekse til tirsdag uke 46
Uke 45  jobbet med            Gjør oppgavene til tema på amigos:
                      http://web2.gyldendal.no/amigos/amigos1/index.html
                      og gjør oppgavene om eiendomspronomen:
                      http://www.lokus123.no/dispatcher?siteNodeId=2079820

Tirsdag Vi repeterer til prøve neste    Lekse til tirsdag uke 47
Uke 46 tirsdag               Øve til prøve
                            Gloser og uttrykk fra kap.5 og 11
                            Eiendomspronomen: mi-mis, tu-tus, su-sus, nuestro/a-nuestros/as,
                            vuestro/a-vuestros/as, su-sus
                            Tallene:1-10000
                            Månedene, fargene,
                            Preposisjoner: a la izquierda, a la derecha, en el centro
                            Verb: cumplir, tener, ser
                            Utseende

Tirsdag Prøve uten regelbok
Uke 47

								
To top