jb justice md 07 02 11 11 02 11

Document Sample
jb justice md 07 02 11 11 02 11 Powered By Docstoc
					                LISTA DOSARELOR
           numite spre examinare la judecătorul Cotruţă Iurie
                     bir. 24

1   2-6/10   07.02.11  09.00  Î.M,,Bricomax,, către Balmuș (Pistrui) Alexandra
                    privind încasarea sumei.
2   2-95/11  07.02.11  09.30  Ț apeș Mihail către      Ț apeș Olesea privind
                    desfacerea căsătoriei.
3   2-2562/10  07.01.11  10.00 T  Varavin Vladimir cătreUlinici Zinaida ș i Varavin
                    Anghelina privind declararea nulităț ii contractului de
                    înstăinare cu condiț ia întreț inerii pe viaț ă ș i
                    cererea lui Ulinici Zinaida către Varavin Vladimir
                    privind evacuarea.
4   2-2111/10  07.01.11  14.00  DFPP”Cenar”către Bessarabov Mircel privind
                    încasarea datoriei.
5   5r-19/11  07.02.11  15.00  Crivorucica Iurie-contestaț ia la procesul verbal ș i
                    decizia Biroului Vamal Chiș inău
6   2-306/11  07.02.11  16.00   LOKKERT       LTD     către    Stratulat
                    Valeriu,ICS,,Insurance     Consult,,SRL,Moldovan
                    Investments Limited privin încasarea forț a a
                    împrumutului
7   2-2225/10  7.02.11  09.00  Beţ Maria către Inspectoratul Fiscal de Stat privind
                    constatarea    faptului acceptări succesiunii şi
                    recunoaşterea dreptului de proprietate.
8   1-69/11  08.02.11  10.00  Hijneac Olga Ghenadii art.186 alin.2,lit.d) CP
9   2-3725/10  08.02.11  12.00  Spînu Oleg către Prisăcaru Virgilia şi Prisăcaru
                    Octavian privind restituirea împrumutului.
10  2-2562/10  08.02.11  14.00  Varavin Vladimir cătreUlinici Zinaida ș i Varavin
                    Anghelina privind declararea nulităț ii contractului de
                    înstăinare cu condiț ia întreț inerii pe viaț ă ș i
                    cererea lui Ulinici Zinaida către Varavin Vladimir
                    privind evacuarea.
11   2po-   08.02.11  16.00  Vasilati Oleg către Talpă Vladimir anualrea măsurii
   41/10               de asigurare a acț iunii.
12  2-247/11  09.02.11  09.00  Dorogoi Leonid către Bulgacov Ion privind încasarea
                    datoriei
13  2-145/11  09.01.11  09.00  Rotari Vladimir către Ț urcanu Anatolie privind
                    încasarea datoriei.
14  2-4057/10  09.02.11  10.00  ÎCS Raiffeisen Leasing SRL către SC „Panific”SA
                    şi Tătaru Vasile privind încasarea forţată a sumei
15  2-3929/10        14.00  Bruma Gherghe către Marin Ruslan ,Marin
         09.02.11       Dumitru,Marin Liuba privind repararea prejudiciului
                    material,moral şi înlăturarea obstacolelor.
16  2-220/11  10.02.11  09.00  Ursu Natalia către Ursu Vasile privind privind
                    desfacerea căsătoriei,stabialirea domiciliului a
                    copilului minor ș i încasarea forț ată a pensiei
                    alimentare.
17  2-1075/11       10.00 T  Tataru Vera către Vorona Olga, Vorona Igor, Vorona
         10.01.11       Tatiana, Vorona Aurel şi Sertabitova Irina privind
                    instalarea în apartament si înlăturarea obstacolelor în
                    folosirea lui.
18  2-3791/10  10.02.11  11.00  SC”Octopus-Prof”SRL      către Oprea Alexandru
                    privind recuperarea pagubei materiale.
19     2-42/11     10.02.11   14.00  Macheev Roman către Pocitarenco Vasile privind
                        restituirea împrumutului şi a dobînzii de întîrziere.
20    2-4194/10    11.02.11   09.00  Corsacov Sergiu către Corsacov Ana privind partajul
                        averii comune devălmăşe.
21     2-63/11     11.02.11       Rată Emilia Ivan,art.361 alin.2,lit.b),c) CP
                   10.00
22    1-497/10     11.02.11       Pronicev Vera Pavel art.248 ali.5,lit.d) CP RM
                   10.00                    LISTA DOSARELOR
              numite spre examinare la judecătorul Balan Gheorghe
                          bir. 11
                      07.02.2011-11.02.2011

 Nr.    Nr. dosarului    Data şedinţei  Ora şedinţei    Numele, prenumele /reclamantului,
 d/o                                    pîrîtului/ inculpatului/
                                   contravenientului/, esenţa cauzei/
                                          articolul
   1   2- 704/10     07.02.2011     09:30    O Obadă Lucia către Pîrgaru Ion şi SRL
                                 „Acrila” privind recuperarea pagubei
                                 materiale şi morale.
   2                       1:30             3 demersuri
   3   2-4536/10     07.02.2011     11:00     Cebotari Valentin către SRL”Print Plus”
                                    privind încasarea salariului,
                                   prejudiciului material şi moral.
   4   2-5220/10     07.02.2011     12:00     BC”Moldova Agroindbank”SA către
                                  Straşniuc Larisa, Straşniuc Nicoleta,
                                 Melenciuc Ecaterina, Nicolaenco Dan,
                                 Melenciuc Alexandrina, i/a SC”Nidan-
                                   Lux”SRL privind deposedarea şi
                                  vînzarea forţată a obiectului ipotecat.
   5  2-3859/10      07.02.2011     14:00     Şavanov Anatolii şi Şavanova Maria, i/a
                                  ÎMGFL-7, către Şavanova Eudochia
                                 privind recunoaştrea cu dreptul pierdut
                                       la şpaţiul locativ.
   6   2-5448/10     07.02.2011     15:30     APLP-51/428, i/a SA”Termocom”, către
                                 Botnari Victor privind încasarea datoriei
                                 pentru serviciile comunale.


   7   2-5465/10      07.02.11     16:00       CCL-74, i/a SA”Termocom”, către
                                 Mutruc Polina privind încasarea datoriei
                                     pentru serviciile comunale.
   8   2-2404/10     07.02.2011     16:30       Bulat Petru, i/a APLP 51/400, către
                                   Vatavu Svetlana privind repararea
                                    prejudiciului material şi moral.
   9   2-5474/10      07.02.11     17:00     RED„Union      Fenosa”SA     către
                                 Tarhanova Serghei privind încasarea
                                 datoriei.
   10   2-5541/10     08.02.2011     08:30      APLP 51/94, i/a SA”Termocom” către
                                  Plop Tatiana privind încasarea datoriei
                         pentru serviciile comunale.
11  2-4595/10  08.02.2011  09.00       Odachiciuc Victor către
                     Colegiul de Ecologie, munn.Chişinău,
                     privind încasarea restanţei la salariu.
12  1-726/10  08.02.2011  10:00     Calciu Vitalie Ion învinuit în baza
                          art.264 alin.(1) CP RM.

13        08.02.2011  12:00  O Chitoroga Vladislav Vasile
                     art.186 alin.(2) lit. d) CP RM

14  2-3796/10  08.02.2011  14:00     SRL”Marico&Co” către Mititelu
                       Simion privind încasarea datoriei şi
                          penalităţii de întîrziere.
15  2-5496/10  08.02.11   15:00    Priseajniuc Oxana către Priseajniuc
                      Oleg privind desfacerea căsătoriei şi
                        încasarea pensiei de întreţinere.
16  2-56/11  08.02.2011  15:30    Braga Olesea către Chiochiu Grigore,
                       Chiochiu Anastasia şi Polinchevici
                        Angela privind recunoaşterea
                      valabilităţii contractului de vînzare-
                         cumpărare a autoturismului.
17  2-3923/10  08.02.2011  16:00   Rîbalcenco Ala către Popereca Igor şi
                     Popereca Olga privind apărarea
                     dreptului de proprietate.
18  2-4932/10  09.02.2011  09:00      Arseni Savelie către SC”D & Go
                      Group”SRL, i/a Gogu Andrei privind
                            încasrea datoriei.
19  1-740/10  09.02.2011  10:00        Ciornîi Ruslan Alexei
                          art.217 alin.(2) CP RM
20  2-2367/10  09.02.2011  14:00   Profis Stanislav către Centrul sportiv de
                      pregătire a loturilor naţionale privind
                     repararea prejudiciului material şi moral
                      în legătură cu eliberarea nelegitimă din
                              serviciu.
21  2-5238/10  09.02.2011  15:00   Borisovici Iaroslav către Mihalachi Lilia
                     privind apărarea dreptului de proprietate
                       şi încasarea prejudiciului moral în
                       legătură cu încălcarea acestui drept.
22  2-4866/10  09.02.2011  16:00     ÎMGFL 6, i/a SA”Termcom”, către
                       Dediu Ludmila şi Dediu Ion privind
                       încasarea datoriei pentru serviciile
                              comunale.
23  2-5510/10  10.02.2011  09:00   CIA”Asito”SA către CA”Transelit”SRL
                      şi Lungu Mihail Ion privind restituirea
                             prejudiciului.
   2-3721/10  10.02.2011  10:00    Ţurcanu Ivan către Guţu Eudochia şi
                      Minciuna Valentina privind apărarea
                                    dreptului de proprietate.
      2-3532/10    10.02.2011       11:00      Zaiaţ vera către SRL”Vagorauto”
                                privind anularea ordinului de liberare şi
                                     încasarea salariului.
      2-905/10    10.02.2011       15:00     Nani Iurie către Consiliul Comunal
                                   Bacioi privind anularea actului
                                       administrativ.
       3-4/10    10.02.2011       16:00      Surujiu Vladimir către Consiliul
                                Comunal Bacioi, mun.Chişinău, privind
                                   anularea actului administrativ.                  LISTA DOSARELOR
            numite spre examinare la judecătorul Puica Viorica,bir. 1

Nr.Nr. dosarului    Data şedinţei   Ora      Numele, prenumele /reclamantului, pîrîtului/
d/o                   şedinţei    inculpatului/ contravenientului/ esenţa cauzei/
                                      articolul
1   2-4545/10    07.02.2011    09:00     Chistruga Vitalie către Macari Grigore despre
                                   încasarea datoriei.
2   2-4105/10    07.02.2011    9:30     Bencheci Diana către Bencheci Marcel despre
                                       divorţ.
3  2 -4711/10    07.02.2011    11:30    CCL – 160 către Beloguz Galina despre încasarea
                                      datoriei.
4   2-3441/10    07.02.2010    14:30    Finchelizon Igor către Gura Marina, Gura Serghei
                                  despre încasarea datoriei.
5    1-73/10    08.02.2011    8:30     Burian Pavel, art. 361 alin.1 şi 310 alin. 1 CP al
                                        RM.
6   2-2789/10    08.02.2010     9:00   Tiseyeva Oxana către Tiseev Serghei despre divorţ.
7   2-4629/10    08.02.2010    09:30    Cozlovschi Vadim către Cozlovschi Elena despre
                                       divorţ.
8   2-4390/10    08.02.2010    10:00     Ciumac Tatiana către Ciumac Serghei despre
                             divorţ, stabilirea locului de trai a copilului,
                                încasarea pensiei de întreţinere.
9   2-1857/10    08.02.2011    12:00   Sorocovici Irina cerere de revizuire a hotărîrii din
                                     17.06.2010
10   2 -4136/10   08.02.2011    14:30    Corolenco Nina către Corolenco Valentina despre
                                 partajul averii succesorale.
11   2-77/11    09.02.2011    8:30     Şulga Mariana către Şulga Dmitri despre divorţ,
                          stabilirea locului de trai a copiilor încasarea pensiei
                                     de întreţinere.
12   2-4177/10    09.02.2011    9:00     Jardan Maria cerere de anulare a încheierii de
                                 scoatere a cererii de pe rol.
13   26-1/10    09.02.2011    10:00      ÎS „Calea Ferată” cerere privind eliberarea
                            duplicatului titlului executoriu, repunerea în
                                       termen.
14   2-5098/10    09.02.2011    11:00    Munteanu Ecaterina către Chicu Valeriu despre
                               decăderea din drepturile părinteşti.
15   2-515/10    10.02.2011    11:00     ACC 51/417 către Erhan Ion despre încasarea
                                       datoriei
                LISTA DOSARELOR
           numite spre examinare la judecătorul Ţurcanu Radu
                      bir. 13

Nr.  Nr. dosarului  Data şedinţei  Ora şedinţei    Numele, prenumele /reclamantului,
d/o                          pîrîtului/ inculpatului/ contravenientului/,
                                 esenţa cauzei/ articolul
1   27-207/10    07.02.2011     09.00    Cebanu Adrian, recurs la acţiunile exec.
                                judecătoresc Bairac Ilie
2   2-5568/10    07.02.2011     10.00     Fotescu Viorel şi Cărăuş Valentin către
                             Nastas Svetlana privind declararea
                              nulităţii contractului de vînzare-
                                     cumpărare
3    2-49/11    07.02.2011     11.00       Parascan Sergiu către Direcţia
                            înmatriculare a mijloacelor de transport
                             privind recunoaşterea dreptului de
                              proprietate asupra automobilului
4   2-5108/10    07.02.2011     12.00    Gangan Maria către SC ”La casă nouă”
                           SA privind achitarea diferenţelor salariale
5   2/4520/10    07.02.2011     14.00    Banca de Economii SA către Oficiul
                           Cadastral Teritorial Chişinău privind
                           constatarea faptelor care au valoare
                           juridică, privind emiterea unei hotărîri
                           suplimentare
6   4d-191/11    08.02.2011     08.45     Demers CPs Centru privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                               cet. Azerbadjan Murshudov
7   4d-144/11    08.02.2011     08.45    Demers CPs Botanica privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                               cet. Plămădeală Ivan Vasile
8   4d-146/11    08.02.2011     08.45    Demers CPs Botanica privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                                cet. Pleşca Vladimir Gh.
9   4d-147/11    08.02.2011     08.45    Demers CPs Botanica privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                                  cet. Potlog Irina I.
10   4d-148/11    08.02.2011     08.45    Demers CPs Botanica privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                                 cet. Perlog Valerian A.
11   4d-149/11    08.02.2011     08.45    Demers CPs Botanica privind înlocuirea
                            sancţiunii contravenţionale în privinţa
                                 cet. Pistun Mihail Gr.
12    2-2/11    08.02.2011     09.00     Mihail Lupu către Saraidu Ion privind
                                  restituirea avansului
13   2-89/11    08.02.2011     10.00     Brumaru Ion către Şvera Oleg privind
                                  încasarea datoriei
14   2-275/11    08.02.2011     11.00    Mihailova Vera, Buga Tatiana şi Salaţchi
                             Vladimir, persoană interesată IFS s.
                             Botanica, privind constatarea faptului
                             acceptării succesiunii şi locul ei de
                                     deschidere
15   1-274/10    08.02.2011     14.00    Roşca Alexei şi Caterev Nicolae art. 26,
                             42, 188 alin.(2) lit. b) şi alin.(3) lit. c)
                                      CPRM
16  4dPR-76/11     09.02.2011     09.00   Demers Poliţia Rutieră privind înlocuirea
                              sancţiunii contravenţionale în privinţa
                                 cet. Stepanenco Nicolai
17   2-4210/10     09.02.2011     15.00   Plahotniuc Vladimir către Culeasov Iulia
                            şi Melnic Alexandru privind apărarea
                            onoarei, demnităţii şi reputaţiei
                            profesionale
                  LISTA DOSARELOR
           numite spre examinare la judecătorul Silivestru Ecaterina
                        bir. 18

Nr.  Nr. dosarului   Data şedinţei  Ora şedinţei   Numele, prenumele /reclamantului,
d/o                           pîrîtului/ inculpatului/ contravenientului/,
                                  esenţa cauzei/ articolul
 1   2-3704/10     07.02.2011    10:00    Panainte Constantin către Sicorschi Igor-
                             încasarea pagubei moralle şi materiale.

    27-155/10     07.02.2011    11.00    Allaiorova Dianna recurs la acţiunile
                            ex/judprivind anularea procesului verbal
    2-3618/10    07.02.2011     12.00        Aslanov Alexandru către
 2                            DIP,Detaşamentul cu destinaţie specială-
                                încasarea pagubei morale.

3   2-3734/10    07.02.2011     14:00     Colesnic Nadejda către Bordei Vera-
                                înlăturarae obstacolelor
4   2-3870/10    07.02.2011     15.00      Rotari Elena către Rotari Iurie –
                                 desfacerea căsătoriei

5   2-5579/10    08.02.2011     09.30      Zatolocinaia Galina către Stamati
                               Anastasia –restabilirea încăperii ,
                                 înlăturarea obstacolelor
    2-3837/10    08.02.2011     11.00      ÎCS,,Pro Credit’’SA către Ionescu
6                            Vilorie, Ionescu Aliona-încasarea sumei
7   2-5433/10    08.02.2011     12.00    ÎS,,Calea Ferata’’ către Trofimov, ţ.a.-
                                   încasarea datoriei
8   2-5620/10    08.02.2011    14.00      BCR SA către Bulgacov Ion –încasarea
                                      datoriei
9   2-4333/10    08.02.2011     15.00     Timofti Anatolie către Rusu Nicolae-
                                  nulitatea contractului
10   2-3046/10    08.02.2011     16.00     CCL-150 către Garabajiu Anatolii-
                                   încasarea sumelor
11   27-306/10    09.02.2011     09.30       IPS –recurs la acţiunile ex/jud
12  2-33490/10    09.02.2011     11.00     Vizitiu Illa către Cuzmenco Tatiana -
                                  ridicarea sechestrului
13           09.02.2011     12:00     Roşca Anatolie, art. 145,al.2 CP(în
                                      colegiu)
14   1-3460/10    09.02.2011     14.00    Mogîldea V. către ÎMGFL -2-încasarea
                                pagubei materiale şi morale
15   2-5391/10   09.02.2011     15:00    Libivi Adam către Natalia Staricova-
                           decăderea din drepturile părinteşti
16   2-34/11    09.02.2011     16:00     Găină Nicolae către Plămădeală Vasile-
                              repararea prejudiciului material
17   2-5224/10   10.02.2011     09:30.     Portărescu Ana către Beşleagă Ion –
                                 desfacerae csătoriei
18   2-1157/10   10.02.2011     10.00      Plăcintă Melinta către ÎCS,,Belmol
                               Imobil’’-încasarea datoriei
19   2-4935/10   10.02.2011     11.00     Guşan veaceslav ş.a.către ÎFS Botanica-
                                prelungirea termenului
20   1-61/11    10.02.2011     11.30      Machina Tatiana ,art. 186 ,al.2 CP-
21   2-3329/10   10.02.2011     12.00    Baractari Gh. , ţ.a. către Sîrbu M.,
                           Osapciuc V.-încasarea sumelor
22   3-165/10   10.02.2011     14.00     Crupovniţchi Vitalie către Primăria com.
                              Băcioi-încasarea prejudicciului
23   2-4567/10   10.02.2011     15:00     Serbenco Anatol către IMSP, -încasarea
                                 prejudiciului moral
24    1-/10    11.02.2011     10.00       Draguţan Ion,art. 186 ,al.4 CP                LISTA DOSARELOR
           numite spre examinare la judecătorul Maria Ț urcan
                      bir. 17

Nr.  Nr. dosarului  Data şedinţei  Ora şedinţei    Numele, prenumele /reclamantului,
d/o                          pîrîtului/ inculpatului/ contravenientului/,
                                 esenţa cauzei/ articolul
                           Covalenco Ana către Ganea Ecaterina d-
1.  2-5615/10    09.02.2011     9.00     e repararea prejudiciului moral.
                           Druș ca Andrei Constantin în baza art.
2.  1-54/11     09.02.2011     10.00    2641 al.4 CP RM.
                           Mihailă A. către Mihailă V d-e divorț ,
3.  2-3299/10    09.02.2011     14.00    încas.pens.alim ș i stab.domic.copil.
                            Zuza Eugen către SRL ,,Climavent” d-e
4.  2-163/11    10.02.2011      9.00    restab.în funcț ia ș i
                           încas.plăț il.salariale.
                           Ceacusta Constantin Fiodor în baza art.
 5.  1-718/10    10.02.2011     10.00    217 al. 3, lit.c) CP RM .
                           Mihalaș Vitalie în baza art. 264 1 al. 1
6.  1-35/11     10.02.2011     11.30    CP RM.
                           Curanov Igor Pavel în baza art. 186 al.2,
7.  1-66/11     10.02.2011     12.00    lit.d) CP RM.
                           Pînzari Elena către Streliț ov Ivan
8.  2-4531/10    10.02.2011     14.00    privind declararea nulităț ii
                           contr.împrumut.
           L I S T A DOSARELOR numite spre examinare la
                judecătorul Şova Nicolae, bir.1A


Nr.  Nr. dosarului  Data şedinţei  Ora şedinţei    Numele, prenumele /reclamantului,
d/o                          pîrîtului/ inculpatului/ contravenientului/,
                                 esenţa cauzei/ articolul
1   06-       07.02.2011   09.45     Cererea de asistenţă juridică Manic
   2/19680/10                   Vladimir
2   2-3264/10    07.02.2011   09.30      ÎCS „Red Union Fenosa” SA către
                           Radeţchii Alexei privind încasarea
                           datoriei
3   4d-31/11    07.02.2011    10.00      CPT Chişinău demers
                           Petrenco Alexandru Ruslan
6   4d-32/10    07.02.2011    10.10       CPT Chişinău demers
                           Panga Vadim Valeriu
9   4d-33/11    07.02.2011    10.20       CPT Chişinău demers
                           Rudacov Alexandru Victor
10  4d-34/11    07.02.2011    10.30       CPT Chişinău demers
                           Scutaru Mihail Grigorie
11   4d-35/11    07.02.2011    10.40      CPT Chişinău demers
                           Severin Victor Vasile
12  4d-2739/10   07.02.2011    10.50       CPs Botanica demers
13  5r-7/11     07.02.2011    11.00     Căpăţină Nicolae Ion
                           Colac Anatolie, Colac Dumitru –
                           contestaţie la procesul verbal al CPs
                           Botanica
14  4dPR-18/11   07.02.2011    12.00       Poliţia Rutieră Chişinău demers
                           Colun Oleg Pavel
15  4dPR-19/11   07.02.2011    12.10        Poliţia Rutieră Chişinău demers
                           Lebada Dumitru Nicolaie

16  4dPR-20/11   07.02.2011    12.20       Poliţia Rutieră Chişinău demers
                           Mocanu Alexandru Ilie
17  2-3698/08    08.02.2011   09.00      Dudchin Victor către Vitviţcaia
                           Svetlana privind încasarea datoriei
                           Cerere privin anularea măsurii de
                           asigurare
18  1-22/11     08.02.2011   11.00       Roşu Vladimir Victor
                             art.217 alin.3 lit.b)CP


19   5r-136/10   08.02.2011   12.00      Capcanari Olga contestaţie împoriva
                           procesului verbal cu privire la
                           contravenţia al CPs Botanica

20  1-491/10    08.02.2011   14.00       Chirilov Vadim David
                            Chirilov Iurie David
                           art.188 alin.2 lit.b),f) CP
21  2-3941/10  09.02.2011  09.00  Cucu Ion împotriva lui Balan Sergiu
                   privind încasarea sumei împumutate
                   conform contractului de împrumut


22  2-2142/10  09.02.2011  10.00   Cererea de revizuire a lui Rotaru
                   Dumitru către Filimonova Elena,
                   ÎM    OMF”Microinvest”      privind
                   transmiterea în posesiune a gajului
23  2-4933/11  09.02.2011  14.00   Arsenie Savelie către SC”Ara”SRL
                   privind încasarea datoriei şi a
                   cheltuielilor de judecată


24  2-5186/10  10.02.2011  09.00  Brumaru Elena împotriva BC”Banca
                   Comercială Română Chişinău”SA şi
                   Brumaru Ion privind decalararea nulităţii
                   procurii şi a contractului de gaj


25  1-757/10  10.02.2011  12.00   Ianovici Alexandru Alexandru
                     art.186 alin.2 lit.d) CP
26  2-5413/10  10.02.2011  14.00  Leon Mihaila către Mihaila Mariana, IFS
                   Botanica privind constatarea faptului
                   acceptării succesiunii


27  2-257/10  10.02.2011  15.00   Zbîrnea Petru către Tataru Parascovia,
                   Tataru Galina, Cotîndală Agafia privind
                   evacuarea din imobil


28  2-1349/10  11.02.2011  09.00  Zburlea Trofim către Zburlea Aliona
                   privind desfacerea căsătoriei şi partajul
                   averii comune în devălmăşie prin
                   determinarea cotei-părţi

29  2-5211/10  11.02.2011  10.00  SA”Apă-Canal Chişinău” către Butucel
                   Serghei privind încasarea datoriei

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:131
posted:3/3/2012
language:Romanian
pages:9