Komunikasi by MohamadShuib

VIEWS: 42 PAGES: 95

									         By :
SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING
       012-3268040
    SKOP PERSEMBAHAN
•DEFINISI
•JENIS KOMUNIKASI
•FUNGSI KOMUNIKASI
•MODEL KOMUNIKASI
•HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
•KOMUNIKASI BERKESAN
•PENUTUP
               5
SESUATU PROSES
 PEMINDAHAN MAKLUMAT
 PERASAAN, IDEA DAN
 PEMIKIRAN DARIPADA
 SESEORANG INDIVIDU KEPADA
 INDIVIDU YANG LAIN.

SUATU SENI MENYALURKAN,
 IDEA-IDEA DAN SIKAP
 DARIPADA SEORANG INDIVIDU
 KEPADA SEORANG YANG LAIN.
SECARA LISAN
  MENGGUNAKAN SUARA YANG
  DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI
  DAN PENERIMA


BUKAN LISAN
  MENGGUNAKAN MEMEK MUKA
  GERAK BADAN
  BAHASA ISYARAT
  PERGERAKAN MATA
• PEMINDAHAN
 MAKLUMAT
• PEMBELAJARAN
• PEMUJUKAN
 (INFLUENCE)
• HIBURAN
• SOSIALISASI MANUSIA
  FILTERING           DISTORTION

          NOISE

                   EFFECT
SENDER  MESSAGE   CHANNEL   RECEIVER
          MAKLUMBALAS
        SEMANTIC
        PROBLEMS    PERCEPTUAL
 STATUS
 EFFECTS           DISTORTIONS


         NO
 SENDER            RECEIVER
        FEEDBACK CULTURAL            PHYSICAL
        POOR CHOICE
DIFFERENCES          DISTRACTIONS
          OF
       COMMUNICATION
        CHANNELS
 MEMBENTUK IDEA
  APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN

 MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL
  DALAM BENTUK PERKATAAN
  BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL

 MENGHANTAR MESEJ
  PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING
   SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT
   MELALUI MEMO, TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI
   HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI
   CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN
   PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN
   DAPAT PERHATIAN
 MENERIMA MESEJ

  JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN
  MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH
  MENDENGAR DENGAN TELITI. MEMAHAMI MESEJ

  PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ
  YANG DIHANTAR

  PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA
  JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI
  SEPENUHNYA OLEH PENERIMA.
MENGAMBIL TINDAKAN

  PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN
  SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG
  DITERIMANYA.
  HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN
  DAPAT DILIHAT.
  TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU.
  MESEJ DITERIMA
   MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR
  MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI
   PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA
  MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA
  YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR
   MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI
   ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA
KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN
KEPADA “7K”

 KEPERCAYAAN
  PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN
  DARIPADA PENDENGAR
 DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR
 DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI
  MAKLUMAT
 PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM
  PENYAMPAIANNYA

 KONTEKS
   MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH
   MEMPUNYAI KEBENARANNYA
   TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU
 KANDUNGAN
  HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA
  MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK
  BERTINDAK

 KEJELASAN
   MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN
   PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG
  DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH
  JELAS

 KEUPAYAAH PENDENGAR
   TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN
  MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI
  JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR,
  PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI
  DENGAN ILMU PENDENGAR
  LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG
  MUDAH DIFAHAMI
KAEDAH
  KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA
  SALURAN YANG DIPILIH
  KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN
  TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT
  PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN
  TENTANG
  APAKAH KUMPULAN SASAR
  BERAPAKAH SAIZNYA

KESINAMBUNGAN
  KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG
  BERTERUSAN
  KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK
  MENARIK PERHATIAN PENDENGAR
  SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT
  UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI
  AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG
  TELAH DISEBUTKAN
DEFINISI

SATU PROSES PENYAMPAIAN
MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN
DAPAT MENGWUJUDKAN
PERASAAN PUASHATI, RASA
DIHARGAI DAN KEINGINAN
UNTUK SALING BEKERJASAMA
ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT.
 FAHAM KEADAAN
  PELANGGAN
  BERCAKAP DALAM
  KEADAAN HORMAT
  TINGKAT KEMAHIRAN
  MENDENGAR
  JUJUR KEPADA DIRI
  SENDIRI
  SENTIASA KEMAS
…..sambungan
    SENTIASA BERSEDIA
    WUJUDKAN SUASANA
     MESRA
     KAWAL PERILAKU,
     KESOPANAN &
     KEHALUSAN BUDI
     PEKERJA
     GUNA PERKATAAN TEPAT,
     RINGKAS & TEKANAN
     SUARA YANG LEMBUT DAN
     JELAS
     MENGAWAL MIMIK MUKA
     & PERGERAKAN DIRI
…..sambungan

   BERSEDIA UNTUK
    BERKHIDMAT & BERI
    KERJASAMA
   CUBA FAHAMI MASALAH
    ORANG LAIN
   ELAK PERKATAAN YANG
    BOLEH MENYINGGUNG
    PERASAAN ORANG
   SENTIASA INSAF &
    BERFIKIRAN TERBUKA
SATU PROSES PENYAMPAIAN
 MAKLUMAT DARI PENYAMPAI
 KEPADA PENERIMA YANG AKAN
 MENGHASILKAN MAKLUMBALAS
 DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG
 DIHARAPKAN

SATU PROSES YANG AKAN DAPAT
 MENGUBAH CARA SESEORANG
 BERFIKIR DAN MENGUBAH
 KELAKUAN SESEORANG
CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN
JADIKAN PELANGGAN MERASA
 DIUTAMAKAN
BERI PELUANG PELANGGAN CERITA
 MASALAH
SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU
 PELANGGAN
KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT
KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK
 DIPANDANG
 ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI
 FIKIRAN YANG TERBUKA.
 KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP
 INDIVIDU-INDIVIDU LAIN.
 PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN
 JELAS.
 PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS
 SERTA MUDAH DIFAHAMI.
 PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ
 YANG DISAMPAIKAN.
 PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ
 YANG ANDA SAMPAIKAN.
 BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI
 KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA.
BAHASA TIDAK JELAS
LATARBELAKANG BERBEZA
PERSEKITARAN
SALAH TAFSIR
KESESUAIAN MASA/EMOSI
SIKAP PENGHANTAR
CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH
 SALURAN
ORANG YANG BERCAKAP
MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI)
PERTENTANGAN MATA (PERLU
 DIHADKAN)
PERGERAKAN TANGAN
 (KESOPANAN)
PERAWAKAN/GERAK-GERI
 (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN)
SENYUMAN (PERLU
 DIPRAKTIKKAN)
• SENTIASA BERFIKIRAN
 TERBUKA
• MEMBERI TUMPUAN
• MENCATAT PERKARA-PERKARA
 PENTING
• TAHU DI MANA PERLU
 MENYAMPUK
• BERTANYA SEKIRANYA
 KURANG FAHAM
KOMUNIKASI :
Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan

PRINSIP ORGANISASI
 Mempunyai tujuan yang jelas
 Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli
 Tujuan organisasi di terima ahli
 Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti
  dapat dijalankan dengan berkesan (unity of
  direction)
 Perlu ada keselarasan perintah yang dapat
  menjamin kelancaran pentadbiran (unity of
  command)
 Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan
 tanggungjawab seseorang dalam organisasi

 Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan
 tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab
 seseorang

 Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi
 sesuai dengan keperluan penyelarasan dan
 pengawasan

 Dasar umum organisasi perlu kekal secara
 relatif walaupun struktur organisasi akan berubah
 mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan
  Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan
  kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan
  kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan

 Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang
 menjalankan tugas yang baik dan berjasa

 Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan
 keahliannya di dalam organisasi
  KOMUNIKASI KE ATAS

  KOMUNIKASI KE BAWAH

 KOMUNIKASI MENDATAR

  RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI

  RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK
  FORMAL
  SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA
  PADA PERUBAHAN
  PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI
  DAN DORONGAN
  PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK
  KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN
  SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG. JAWAB
  ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN
  DI PERCAYAI
  SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL
•  KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN
   PRODUKTIF
•  KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG
   BERKESAN
•  PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP
•  KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU:
  - Bertutur
  - Mendengar
  - Menulis
  - Panggilan Telefon
  - Membuat keputusan
  - Menyelesaikan masalah
• BERI PUJIAN SECARA JUJUR
• MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’
• ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH
 ORANG LAIN PENTING
• ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN
 MENARIK
• BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL
• TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT
• GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA
• JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN
 PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM
• PEGANG, TEPUK, GOSOK-GOSOK, URUT-
 URUT DAN SEBAGAINYA
• PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA
 BERCAKAP DAN MENDENGAR
• MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH
 SIMPATI DAN EMPATI
• MEMBERI HADIAH, SURAT, KAD DAN
  SEBAGAINYA
1. KOMUNIKASI DALAM DIRI
2. PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI
  YANG BAIK
3. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK
4. PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN
5. MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL
6. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA
7. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB
8. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA
  YANG BAIK
9. MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA
10. MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI
11. MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS
12. MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU
13. MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI
  MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN
  KEPIMPINAN
14. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA
15. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO, TELEFON
  PAPAN KENYATAAN, TALIAN TELEFON, KOMPUTER
16. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT,
  DIALOG, KAUNSELING, PETI CADANGAN
17. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER,
  LAPORAN KEWANGAN, MAJALLAH
18. BINA DASAR PINTU TERBUKA
19. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA
20. MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK.
21. BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI
22. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN
  KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI
  BUKAN DIKEJI
23. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI
24. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU
25. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI
26. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI
  HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI
Ayam Hutan, Ayam Selasih
Sekian Terima Kasih
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
TAKRIFAN

• SATU PROSES PENYAMPAIAN

 MAKLUMAT DARI SATU PIHAK

 (penyampai) KEPADA SATU

 PIHAK YANG LAIN (penerima)
“SATU SENI MENYALURKAN
 MAKLUMAT, IDEA-IDEA DAN
 SIKAP-SIKAP DARI
 SESEORANG KEPADA
 SESEORANG YANG LAIN.”

    EMERY AULT DAN AGEEL
KOMUNIKASI LISAN
• Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.

• Menitikberatkan kepada:

 •  Nada Suara
 •  Bahasa yang digunakan
 •  Kefasihan Sebutan
 •  Kelancaran perkataan yang digunakan.

• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah
 selari/sejajar dengan  pergerakan anggota
 badan, memek muka dan gerak mata.
               LANGKAH/ PROSES KOMUNIKASI

                       Bentuk idea


                   Ubah idea dalam bentuk simbol
                  (dalam bentuk perkataan, rajah dan)


                Hantar mesej (Memo, Telefon, Pertemuan)


               Fahami mesej (Peranan penerima amat penting)


                 Ambil Tindakan (Hasil sebenar proses)


       Mesej diterima        Mesej tidak diterima            Mesej diterima
                                            tetapi lain
                                           (distorted)


- kepuasan            - Tindak balas yang bercanggah     -Tindak balas tidak menepati kehendak
-tindakan             - Peranan pendengar amat penting    sepenuh
  balas positif         - Hampa/marah              - Peranan Pendengar
  atau negatif                             - Selisih faham
HALANGAN KOMUNIKASI
 *Pemesongan (Distortion)

 • Bahasa tidak jelas (guna
  perkataan-perkataan yang
  susah, jargon dan susah
  difahami
 • Kesan ‘halo’
  Penilaian pertama
  terhadap penyampai.
• Perbezaan Latarbelakang
 Kasar
 Lemah Lembut
 Taraf Pendidikan
*Sebahagian sahaja (omission)

• Persekitaran
 Bising, jarak jauh, gelap,
 kebersihan

• Melalui pihak ketiga
 Kurang/ tambah

• Salah tafsiran
*Bebanan (Overload)

• Telah sedia ada maklumat
 (bosan , sudah tahu)
• Beri perhatian kepada perkara
 lain
• Tidak dapat menerima
 maklumat baru
*Ketepatan Masa

• Masa yang sesuai untuk
 sampaikan maklumat
• Situasi yang tegang
*Emosi/ Sikap Penyampai/
Penerima

• Marah

• Sedih

• Keliru

• Tekanan
HALANGAN KOMUNIKASI
YANG BERPUNCA DARI

• KEPERCAYAAN
Manusia mendengar dan
 melihat apa yang mereka
 mahu dengar dan lihat sahaja.
  Contoh

 Pekerja yang sering ditegur tentang kerja,
 sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja-
 (susah hendak mempercayai yang didengar
 dan hendak nilai mesej yang tersirat
• SIKAP
  Tindakan seseorang individu
  adalah kuat dipengaruhi oleh
  sikap

• PRASANGKA
  Kenyataan / maklumat yang
  diterima bercanggah dengan
  apa yang disangka lebih
  awal akan menghalang
  individu untuk terus
  mendengar dan menerima
  mesej
• PERSEPSI
  Penerimaan dan tafsiran
 terhadap sesuatu mesej
 adalah dipengaruhi oleh latar
 belakang pelajaran, pendidikan
 dan penerima mesej

• ISTILAH
  Sesuatu perkataan mungkin
  membawa erti yang berbeza
  antara individu dengan
  individu yang lain
• 3 Tingkat kemahiran mendengar
  - Peranan pendengar amat
  penting dalam menentukan
  keberkesanan komunikasi

• 4 Jujur kepada diri sendiri
  - Jika tidak faham,terus
  terang dengan pelanggan
• 5 Sentiasa kemas
  - Pelanggan tidak mahu
   mendekati orang yang selekeh
  - Kepercayaan/ keyakinan
   hilang

• 6 Sentiasa bersedia
  - Imej profesional
  - Dapatkan keyakinan
   pelanggan
• 7 Wujud suasana mesra

• 8 Kawal perilaku, kesopanan dan
  kehalusan budi pekerti

• 9 Gunakan perkataan tepat ,
  ringkas dan tekanan suara yang
  lembut dan jelas
• 10.  Mengawal mimik muka dan
    pergerakan diri

• 11  Bersedia untuk berkhidmat
    dan beri kerjasama

• 12  Cuba fahami masalah orang
    lain
• 13  Elak perkataan yang boleh
    menyinggung perasaan
    orang

• 14  Sentiasa insaf dan
    berfikiran terbuka
• 15 Amal “seni” percakapan
  (The art of Talking)
  - “Volume”
  - Tekanan Suara
  - Alunan Suara
  - Kecepatan
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN
  • DEFINISI
  • FUNGSI
  • ASAS-ASAS
2. KONSEP
 • KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
 • KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL
  • KONSEP
  • PROSES
4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI
 • KOMUNIKASI PERSEORANGAN
 • KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN
 • KOMUNIKASI KORPORAT
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN
  • Halangan kepada komunikasi
  • Mengatasi halangan kepada komunikasi
               1. PENGENALAN
DEFINISI
Proses penyampaian maklumat dari satu pihak
(penyampai) kepada pihak yang lain (penerima)
               1. PENGENALAN
DEFINISI

Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan
perasaan kepada khalayak ramai dan juga
penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.
                 -Howard H. Dean
             1. PENGENALAN
DEFINISI

SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui
SALURAN dengan KESAN apa?
              -Harold D. Lasswell
             1. PENGENALAN
DEFINISI

Satu proses untuk menyampaikan dan
menerima idea-idea dan perasaan dengan
tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.
               -Everett M. Rogers
             1. PENGENALAN
DEFINISI
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan
atau pertukaran maklumat atau pendapat atau
idea dengan tulisan, percakapan atau imej
visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga
unsur   tersebut  supaya bahan  yang
dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh
sesiapa yang terlibat
                   -Sillars
                1. PENGENALAN
FUNGSI
• Untuk memindahkan maklumat
• Untuk mengajar / belajar (pembelajaran)
• Untuk pengaruh
• Untuk hiburan
• Untuk sosialisasi
• Untuk perundingan
              1. PENGENALAN

ASAS-ASAS KOMUNIKASI
SENYUM
   •  Simpul
   •  Meleret
   •  Menawan
   •  Sinis
   •  Seribu makna
   •  Kambing
   •  Perli
   •  Pahit
            Dr. Syed Rahman Syed Zain
               1. PENGENALAN
ASAS-ASAS KOMUNIKASI
Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa
‘magic’ atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan
yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia
berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan
menggerakkan tindakan manusia.


                   - Sigmund Freud
               1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
LISAN – Menggunakan Bahasa
   - Lisan/tutur
   - Rasmi/tidak rasmi
   - Rancang/spontan
              1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera
        Raut
        Wajah
        Isyarat
        Sentuhan
        Bau
        Pakaian
             1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
     BERTULIS –   Surat
       Memo
       E-mel
       Papan Kenyataan/Papan iklan
       Poster
VISUAL  -  Iklan
                     2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya
tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya
mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal
rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.
Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang
dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan
ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan
kamu.
           - Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
                     2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Pengurusan  :  Menumpukan kepada pencapaian
         matlamat organisasi
Pentadbiran  :  Menitikberatkan bukan sahaja
         pencapaian matlamat, tetapi juga
         pertalian antara matlamat-matlamat
         supaya organisasi lebih bersepadu ke
         arah pengeluaran hasil yang baik
Pemimpin   :  Mencakupi semua yang terdapat di dalam
         pengurusan dan pentadbiran
             2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN       TEMBOK
        SIKAP


   DUNIA       DUNIA
  PENGURUS      PEKERJA
                       2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu:
   • penyampaian maklumat yang jelas
   • perkongsian idea
   • kemahiran mendengar
   • penyertaan
   • perasaan signifikan
   • saling mempercayai
   • keyakinan
                           2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
PRINSIP ORGANISASI
 –  Mempunyai tujuan yang jelas
 –  Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli
   organisasi
 –  Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi
 –  Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif
 –  Ada pembatasan kuasa pemimpin
 –  Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi
    menjalankan tugas
 –  Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab
 –  Ada pembahagian / pengkhususan tugas
               2. KONSEP
KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI
• Komunikasi individu / kumpulan
• Melibatkan – interaksi semuka
       – penyampaian maklumat
       – penggunaan saluran rasmi
          dan tidak rasmi
       – sempadan
• Penting untuk mencapai matlamat
 organisasi
           2. KONSEP

KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM
     ORGANISASI


     • Pasif
     • Agresif
     • Asertif
             2. KONSEP

 KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF

• Kelakuan / tindakan tidak dapat
 menegakkan hak dan
 pandangan anda
• Tidak menyuarakan pandangan
• Berpunca daripada tiada
 keyakinan diri, bimbang
 dipersalahkan dan suka
 mengalah
               2. KONSEP
 KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF
• Pernyataan perasaan, pandangan,
 hak dengan jelas dan tegas
• Menyinggung dan menyentuh
 perasaan orang lain untuk
 mencapai matlamat
• Bersikap defensif, terlalu yakin
 dengan diri sendiri atau merasa
 kurang selamat
• Kerap melenting apabila ditegur
• Adakala merendahkan keupayaan
 orang lain
           2. KONSEP
KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF
• Orang yang yakin pada diri sendiri
• Dapat menyatakan pandangan dan hak
 dengan jelas dalam cara yang boleh
 diterima umum
• Menghormati hak dan pandangan orang
 lain
• Percaya kepada persamaan hak asasi
• Pencapaian berasaskan inisiatif dan
 usaha sendiri
• Bersikap terbuka, berani menghadapi
 masalah dan isu dengan positif
                       3. MODEL
KONSEP KOMUNIKASI
• Ada Komunikator dan Komunikan
• Komunikator adalah individu atau kelompok yang
 berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau
 kelompok lain
• Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima
 hasil idea, maklumat, berita atau fikiran komunikator
• Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang
 bermakna, satu aktiviti pemindahan maklumat atau
 menggunakan media
                          3. MODEL
PROSES KOMUNIKASI
              Persekitaran / Situasi
 Persekitaran / Situasi
                            Persekitaran / Situasi
                 Mesej
                 Saluran
                 Respon

              Gangguan
              Persekitaran / Situasi
                      4. BENTUK
KOMUNIKASI PERSEORANGAN
 • Satu proses yang kompleks
 • Berlaku secara semuka / tidak semuka
 • Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain
 • Menambahkan kepercayaan, kemesraan dan keyakinan
 • Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita
 • Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan
 seterusnya
 • Kemahiran mendengar
                 4. BENTUK
KOMUNIKASI BERKUMPULAN
• Rangkaian – dari seorang ke seorang
        dalam kumpulan
• Terbuka – dari seorang kepada ramai
• Dialog  – dari seorang / beberapa orang
       kepada ramai dan adainteraksi
               4. BENTUK
KOMUNIKASI KORPORAT
• Korporat  –  Gambaran  imej  yang
menyeluruh
• Imej yang dikehendaki oleh pengurusan
terhadap organisasi,  produk   atau
perkhidmatan
• Membolehkan  organisasi memberitahu
kepada umum    apakah 5W + 1H mereka
                     4. BENTUK
KOMUNIKASI KORPORAT
• Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana
 fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan
 bagaimana mereka boleh menyumbang kepada
 kejayaan organisasi
• Membolehkan  orang  yang   ingin  berurusan,
 memahami matlamat dan objektif organisasi
• Memberi kesan kepada persepsi, nilai perkhidmatan,
 perjawatan, reputasi organisasi
                  5. HALANGAN
HALANGAN KOMUNIKASI
• LUARAN  - Bunyi bising
       Objek fizikal
       Jarak lokasi
• DALAMAN - Sikap, budaya dan nilai yang
       berbeza (Psikologi)
       Kurang kemahiran komunikasi
       Maklumat tidak tepat (marah,
       tertekan)
                    5. HALANGAN
HALANGAN KOMUNIKASI
• 3 klasifikasi:
  - Halangan terhadap penghantar (persekitaran, sikap,
   nilai, harapan)
  - Halangan terhadap pemahaman (bahasa, tahap
   intelek, persepsi terhadap mesej, panjang
   komunikasi, kesan terhadap status)
  - Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik
   antara penerima dan pengirim)
          5. HALANGAN
MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
   • Faham
   • Jadi pendengar yang baik
   • Teliti maklumat
   • Galakkan orang lain memberi pendapat
   • Hargai pendapat dan maklumat orang lain
   • Bersemuka
   • Bahasa yang sesuai
   • Beri maklumbalas
          5. HALANGAN
MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
 KEMAHIRAN MENDENGAR
 • Gunakan ‘subconscious mind’ anda
 • Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang
  bercakap
 • Beri tumpuan kepada penyampai
 • Tunjukkan anda minat mendengar
 • Bersabar
 • Kawal perasaan
 • Bertanya dengan jelas dan tepat
                  5. PENUTUP


“Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam,
maka tanamkanlah padanya perkataan yang
bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya,
akan tertumbuh sebahagiannya.”

            - Pesanan Luqman Al-Hakim
                 5. PENUTUP


“Wahai anakku, bermesyuaratlah dengan
orang yang berpengalaman dalam beberapa
perkara kerana sesungguhnya dia boleh
memberi pandangan kepada engkau di mana
dia telah memperolehnya dengan harga yang
mahal, sedang engkau mengambilnya secara
percuma (mudah)
           - Pesanan Luqman Al-Hakim
                 5. PENUTUP


“Layanilah orang yang kecil sesuai dengan
kecilnya, layani orang besar sesuai dengan
kedudukannya, orang jahil berdasarkan
kekurangan ilmunya dan orang alim
berdasarkan kelebihannya”
           - Pesanan Luqman Al-Hakim
                    5. PENUTUPKemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah
apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala
keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).
                 Surah Al-Jumu’ah: 10
Ayam Hutan, Ayam Selasih
Sekian Terima Kasih

								
To top