Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

HCS

VIEWS: 4 PAGES: 58

									Introduktion til sundhedsklyngen:
    Health Cluster South

En række lokale aktører har besluttet at etablere en
   sundhedsklynge i det sydjyske område

    PAJ Systemteknik, Danfoss A/S, aCon og
    Health Care Innovation er initiativtagerne
                            Nr. 1
                            14-11-2006
     Erfaringer med klynger•  Væksten koncentreres i særlig høj grad i regionale
  kompetenceklynger

•  Kompetenceklynger er forholdsvis bedre i stand til at
  generere økonomisk vækst og nye arbejdspladser end
  lignende erhverv udenfor klyngen

•  Kompetenceklynger er drivkræfter for omstilling,
  innovation og vidensudveksling

•  Kompetenceklynger rummer unikke kompetencer og
  udviklingspotentialer, som kan differentiere regionen
  og give den en konkurrencefordel, konkret mekatronik

•  Kompetenceklynger er særligt gode til at absorbere og
                              Nr. 2
  drage fordel af erhvervsfremmeindsatser
                              14-11-2006
              Succeskriterier•  At skaffe overblik over fælles og komplementære kompetencer og skabe
  sammenhæng i fødekæden fra forskning til kommercielle produkter

•  At formalisere og sætte fokus på viden- og teknologioverførsel fra
  forsknings- og uddannelsesinstitutioner til erhvervsliv

•  At skabe kritisk masse som fundament for markedsføring med henblik på
  at tiltrække kapital og arbejdskraft

•  At organisere uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

•  At muliggøre spin-off og spin-out aktiviteter internt i klyngen
                                      Nr. 3
                                      14-11-2006
          Kriterier for optagelse
•  Ildsjæle fra virksomheder, myndigheder, læreanstalter, social- og
   sundhedsvæsenet med interesse for sundhed i bredeste forstand

•  Kun aktive medlemmer, der ønsker at bidrage positivt

•  Innovative ideer og projekter samt gensidig tillid og tolerance er
   grundstammen i klyngens arbejde

•  Arbejd lokalt, men tænk globalt
  Kort sagt:
                                     Nr. 4
  Lad falde hvad ikke kan stå (ikke en diskussions- eller kaffeklub)
                                     14-11-2006
 Tryk Enter for at fortsætte
      eller
Vælg ønsket emne nedenfor
                     Nr. 5
                     14-11-2006
 Sundhedens væsen  Fra idé til produkt
       Benchmarking Life Sciences


            4. Sverige
Størrelse (Europa)   8. Danmark
            2. Sverige
Forskning & udv.    5. Finland
(Verden)        10. Danmark
            2. Danmark
            3. Sverige
Innovation (EU)    5. Finland
            1.  Finland
Samarbejde uni/virk.  2.  USA
(Verden)        3.  Sverige

            4. Sverige
Pipeline        5. Danmark
                      Nr. 6
                      14-11-2006
EU BioTechnology Innovation Scoreboard
        2003


Frankrig

   UK

Tyskland         Danmark er nr. 2!
 Holland

 Finland

 Belgien

  USA

 Sverige

Danmark

Schweiz
                          Nr. 7
      0  20  40    60        80
                          14-11-2006
             Forskning og udvikling i mio kr.
                  – nyt forlig

                2007    2008   2009   2010    2011    2012


    Basisbevill.       300     800   1.010   720     950    1.090


    Opbyg           230     240    250      60     60     60
    forsknings-
    kapacitet
    Fri              85   385    450
    forskning
    Strategisk        330     435    435    200
    forskning
    Samarb.          55     140    150
    med
    private
                                                  Nr. 8
    Sum           1.000    2.000   3.300   4.600    4.900    5.200
                                                  14-11-2006
Kilde: Videnskabsministeriet
Sverige - profil

      •  Nr. 3 på BioTechnology
        Innovation Scoreboard
      •  Lang tradition for biotech (nr. 7
        i verden, nr. 4 i Europa)
      •  178 biotech virksomheder
      •  5-6 bioklynger

      •  Deltager i Medicon Valley
        klyngen sammen med Danmark
        (Malmö/Lund)

      •  Göteborg & Oslo udgør en
        klynge på det medicinske
        område
                        Nr. 9
                        14-11-2006
Sverige - aktører

      •  Karolinska Innovations AB
      •  Stockholm Bioscience
      •  Novum Forskningspark
      •  Uppsala Science Park
      •  Uppsala Bio
      •  Biomedley
      •  Berzelius Science Park
      •  Mjärdevi Science Park
      •  ProNova
      •  Biotechvalley.nu
      •  Kalmar BioScience
      •  Medicon Valley
      •  MedCoast Scandinavia Göteborg
      •  Chalmers Innovation
      •  Sahlgrenska Science Park
      •  IDEON
      •  Medeon
      •  Science Park Jönköping
      •  Biotech Umea
      •  Uminova
                        Nr. 10
      •  Starthus
      •  Lift
                        14-11-2006
Norge - profil

    • Göteborg & Oslo udgør en
     klynge på det medicinske
     område
    • Statslig “Innovasjon Norge”
     som etableret
     erhvervsfremme-partner
    • Bioteknologisk
     næringsklynge i Hamar-
     området
    • Skt. Olavs hospital i
     Trondheim ombygges for
     10.5 mia NKK som model for
     fremtidens hospital
                    Nr. 11
                    14-11-2006
Norge - aktører

    • Sarsia Innovation AS
    • Bioparken AS
    • Oslo Innovation Center
     (Forskningsparken)
    • Innovasjon Norge
                 Nr. 12
                 14-11-2006
Finland - profil


     • Nr. 1 i verden på
      samarbejdet mellem
      universiteter og private
      virksomheder
     • Stærk på mobil og trådløs
      teknologi, der kan få stor
      betydning indenfor eHealth
     • Fokuserer primært på drug
      discovery, diagnose,
      biomaterialer og funktionelle
      fødevarer
                      Nr. 13
                      14-11-2006
Finland - aktører


     •  BioTurku (varetager hele
       fødekæden, dvs. uddannelse,
       forskning, produktudvikling,
       produktion, kommercialisering)

     •  Oulu
        – identifikation af
         biomolekyler, bioprocesser,
         agro-bioteknologi and
         plante-bioteknologi

        • Oulu Wellness, fokus på
         kommunikation & IT indenfor
         sundhed
                        Nr. 14
                        14-11-2006
Storbritannien - profil       •  National organisation (UKBI) for
         udviklingsparker
       •  Ca. 270 kuvøser indenfor bredt
         felt, mange nystartede
       •  Megen udvikling i Life Sciences
         udenfor London
                          Nr. 15
                          14-11-2006
Storbritannien - aktører       •  MerseyBIO
       •  Babraham Bioscience Technologies
       •  BioAdventures
       •  BioCity Nottingham
       •  Bio-incubator York Ltd (BYL)
       •  Life Bioscience Centre
       •  London Bioscience Innovation Centre
       •  Merlin Ventures
       •  Norwich Bio-Incubator
       •  Pentlands Science Park
       •  Progeny bioVentures, (part of ANGLE
         Technology)
                            Nr. 16
                            14-11-2006
Tyskland - profil


      •Ca. 540 bio-virksomheder,
      heraf ca 480 SMV
      • Førende indenfor
      bioteknologi, men i
      tilbagegang (- 2.000
      ansatte fra 2002-2004)
      • Bio-Klynger i Berlin,
      Mecklenburg-Vorpommern,
      SydSchleswig m.fl.
                     Nr. 17
                     14-11-2006
Tyskland - aktører
     •  BioCon Valley – Mecklenburg–Vorpommern
     •  BioTOP Berlin-Brandenburg
     •  Biosaxony
     •  Bio MittelDeutschland Saxony-Anhalt
     •  Life Science Nord–Biotechnology in Schleswig-Holstein
     •  BioRegion Hamburg: TUTech Innovation GmbH
     •  Norgenta North German Life Science Agency–bio And
       Medical
     •  Technology In Hamburg And Schleswig-holstein
     •  BIONord: Biotechnology in BREMErhaven / Bremen
     •  BioRegioN–Life Science Network Lower Saxony
     •  BioRegio Thuringia
     •  BioTech Region East Westphalia Lippe
     •  Bioanalytik Münster
     •  Life Technologies Ruhr
     •  Bioregion Cologne/Düsseldorf BioRiver
     •  BioRegion Meuse Rhine Triangle
     •  Life Science Agency North Rhine-Westphalia
     •  Biotechnology Initiative Marburg
     •  BioRegion Frankfurt: Bio Tech Alliance
     •  BioRegion Hesse
     •  NanoBioNet Saarland Rhineland Palatinate
     •  BioMedTec Franken e.V.
     •  Biopark Regensburg gmbh
     •  Biotech Region munich
     •  Network Life Science Bavaria
                                   Nr. 18
     •  Bioregion Rhine Neckar Triangle
     •  bioregio stern
     •  BioRegionUlm
                                   14-11-2006
     •  BioRegio Freiburg Bio-valley
     •  BIOLAGO CONSTANCE
     •  BIOPRO Baden-Württemberg
                      Syd-Schleswig
                 -  ca. 95 biovirksomheder
                               Nr. 19
                               14-11-2006
K.E.R.N = Kiel, Eckernförde, Rendsburg und Neumünster
           Flere mulige samarbejdspartnere
               syd for grænsen


• Norgenta, Life Science          • KITZ (1996)
 klynge fra 2004 samarbejder         – Kieler Innovations- und
 med                      Technologie Zentrum, ca.
                         70 virksomheder
  –  BioCon Valley            • WTSH (2004)
  –  Bio Forum
  –  Oulu
                        – Wirtschaftsförderung und
  –  BioMoBiL (Polen)             Technologietransfer
  –  BioTeam South               Schleswig-Holstein GmbH
  –  BioTurku
  –  Kalmar BioScience
                      • Fachhochschule Flensburg
  –  MedCoast Scandinavia          – Satser på eHealth fra 2007
  –  Medicon Valley Academy
  –  Sunrise Valley            • AGMT (1989)
  –  BiomedicoForum             – Interesseorganisation
  –  Estonian Biotechnology Association
                         indenfor medicinteknik
                                       Nr. 20
                                       14-11-2006
        Igangværende projekter
          syd for grænsen
•  Kompetencenetværk Medicinteknik   •  Medicinsk rehabilitering

•  Fokus på eHealth & Tissue      •  Sundhedskort (svarer til det
  Engineering               nedlagte borgerkort i DK)

•  Wellness & Turisme, herunder    •  Patientbro Norge
  “Natürlich Erleben”           (hospitalssamarbejde)

•  Innovativ medicin          •  Internetportal Sundhed

                    •  Wellness & Sundhedsmesse årligt


   Bemærk:
   Stor overensstemmelse med Udviklingsråd Sønderjyllands og
                                       Nr. 21
   Vækstforums planlagte handlinger, herunder ”Det sunde Liv”.
                                       14-11-2006
   Etableret samarbejde mellem K.E.R.N og Fyn, men ikke Sønderjylland!

   Dansk-tysk sundhedsudvalg nedlægges udgang 2006
Danmark og Region Syd
            Nr. 22
            14-11-2006
Danmark

  •  Stærk på biomedicin
    (Sjælland/Skåne) & innovation
    (primært Århus)
  •  Århus har 30% af
    sundhedsforskning
  •  Århus Universitet får 5 ud af 8
    nye grundforskningscentre
  •  Både Ålborg og Århus satser
    hårdt på ingeniøruddannelser
  •  Ålborg: Institut for
    Sundhedsteknologi
  •  SDU har ingen
    sundhedskompetencer udenfor
    Esbjerg/Odense
                     Nr. 23
  •  Sønderjylland satser på
    mekatronik med MCI som
    kompetencefyrtårn
                     14-11-2006
Klynger i Region Syddanmark
               Nr. 24
               14-11-2006
         Medicon Valley


• Spiren lagt i Carlsbergs laboratorier i 1880’erne,
 efterfulgt af pionerarbejde med insulin m.v.
• Befolkning i området: 3 mio.
• 26 hospitaler i området, heraf 11 tilknyttet
 universiteter
• 41.000 ansatte indenfor life sciences
• 5.000 forskere indenfor life sciences
• Nr. 3 i Europa indenfor forskning i biomedicin
                            Nr. 25
• 60% af Skandinaviens output indenfor life sciences
                            14-11-2006
14-11-2006  Nr. 26
      Bio-klynger i Nord-Europa

                        ScanBalt

                      


                    
                
MedCoast        
            
        
                
            

              
                              Nr. 27
                              14-11-2006
Sundhedens Væsen

Tryk Enter for at fortsætte
      eller
  Vælg emne nedenfor
                      Nr. 28
                      14-11-2006
Omverden       Fra idé til produkt
Sundhedsaktører i Sydjylland (ca. 8000)
                     Nr. 29
                     14-11-2006
Tendenser i (europæisk) sygehusvæsen
          •  Større specialisering & enheder
          •  Øget pres på ressourcer,
            primært læger og
            sygeplejersker
          •  Pres på indlæggelsestid =
            økonomi
          •  Mere krævende patienter
          •  Flere behandlingstilbud til
            patienter
          •  Hårdere prioritering samtidig
            med øget krav om kvalitet
                             Nr. 30
                             14-11-2006
Tendenser i primærsektoren
       • Opbygning af
        sundhedscentre giver
        kommunalt medansvar
       • Øget fokus på forebyggelse
        & sundhedsfremme
       • Større belastning på
        plejehjem & hjemmepleje
       • Færre personaleressourcer &
        flere patienter
                       Nr. 31
                       14-11-2006
Tendenser praktiserende læger
        • Fokus på kronisk syge,
         livsstil & forebyggelse
        • Rationalisering gennem IT
         (eHealth)
        • Klogere patienter stiller
         højere krav
        • Færre læger om budet
                       Nr. 32
                       14-11-2006
       Arbejdsfunktioner på et sygehus
–  Henvisning         – Patientinddragelse
–  Visitation         – Patientinformation og
–  Modtagelse          kommunikation
–  Vurdering og planlægning  – Intensiv behandling
–  Koordinering        – Invasiv behandling
–  Overdragelse        – Rehabilitering
–  Diagnosticering       – Medicinering
–  Observation         – Forebyggelse og
                 sundhedsfremme
                – Ernæring
                             Nr. 33
                             14-11-2006
Omstrukturering af sygehusvæsenet gennem
   LEAN/brugerdrevet innovation
          •  Standardisering
          •  Rationalisering
          •  Specialisering
          •  Automatisering
          •  Teknologisk hjælp til
            diagnosticering og logistik
                           Nr. 34
                           14-11-2006
Eksempler på konkrete problemer
        •  13% af patienter må genindlægges
        •  Kun halvdelen har en kontaktperson
          som påkrævet
        •  Mange fejl, primært medicinering
        •  Stigning i patientklager
        •  EPJ sinker læger og sygeplejersker i
          stedet for at hjælpe
        •  Stor forskel i behandlingsresultater
          mellem sygehuse
        •  Mange aflysninger eller ændringer
                              Nr. 35
                              14-11-2006
Kort sigt – muligheder i sygehusvæsenet
          • Fælles EPJ indføres som
           fundament
          • Behov for standardisering af
           procedurer
          • Automatisering af processer
          • Fjern overflødigt fedt og
           gamle vaner
          • Kortere gennemløbstider
           gennem bl.a. hurtigere og
           bedre diagnoser
                           Nr. 36
          • Udnyt organisatorisk og
           fagligt opbrud
                           14-11-2006
     Fra idé til produkt

    Tryk Enter for at fortsætte
         eller
     Vælg emne nedenfor
                      Nr. 37
                      14-11-2006
Sundhedens væsen        Omverden
                 Monitor Group* sagde…
Styrker                          Svagheder

•   Nærhed til Nord-Tyskland              •  Lavt uddannelsesniveau
•   Flersproget arbejdsstyrke              •  Mangel på koordinering og
•   Lave omkostninger relativt til øvrige          samarbejde
   DK
                             •  Dårlig match mellem kapital og
•   Lave leveomkostninger
                                FoU
                             •  Mangel på lokale leverandører &
                                kunder
                             •  Opfattes som udkantsområde
                                                 Nr. 38
                                                 14-11-2006
  * Monitor Group gennemførte en analyse af udviklingsmuligheder i Sønderjylland,
   finansieret af Bitten og Mads Clausen fonden
            Afgrænsning af klyngen


   +                     -

•  HCS skal kunne arbejde med hele    •  HCS skal ikke være en kopi af
  produktudviklingsforløbet gennem     for eksempel Medicon Valley,
  sekretariatet eller partnere       men primært basere sit arbejde
•  Der skal etableres partnerskab på     på styrkeområdet mekatronik
  områder, hvor den nødvendige
                       og IT
  kompetence ikke findes lokalt
•  Interessenterne i sundhedsklyngen
                     •  Der skal arbejdes med
  skal have mulighed for at byde ind    innovation* som udgangspunkt,
  på projekter               ikke arbejdes med projektideer,
•  Ideer skal så vidt muligt beskyttes    der allerede findes
  gennem patent eller brugs/-
  designbeskyttelse
                                                Nr. 39
                     *  Innovation kan også være et andet design af fx
                       hjælpemidler
                                                14-11-2006
   Interesse-områder   Nano/
        Farmaka
  molekylær


     Sundheds  Medical
eHealth  -klynge  devices


  Wellness/ Sundheds-
   turisme  fremme
                Nr. 40
                14-11-2006
1. trin: Kortlægning


     •  Interessenter
     •  Kompetencer og teknologier
     •  Idé-generering
     •  Projekter
     •  MatchMaking
     •  Videndeling (TechTrans)
     •  Samarbejdspartnere
                      Nr. 41
                      14-11-2006
                 HCS Pipeline

           Bruger          Markeds-
           Sparring   IPR     analyse
Idé              Forretningsplan             Produkt?
            Seed     Proof of  Venture
            kapital   Concept   kapital
                                            Nr. 42
                                            14-11-2006
 Udviklingsforløbet baseres på Åben Innovation, dvs. deltagelse fra flere juridiske
 personer i fællesskab frem for indenfor én organisation
          Produktionsmodel for kommercialisering


    Non-antibiotics              Medical devices             eHealth
     & biofilm
             Første sortering: Nyhedsværdi & Proof of concept


Baseret på brugerdreven           Funktionalitet & design
innovation opsamles og
bearbejdes produkt-
og serviceidéer                 IPR-beskyttelse
                                    Anmeldelse af patent/brugsbeskyttelse
                        Markedsanalyse     er nødvendig for at opnå venture-kapital
                                    til produktudvikling/-modning
                         Produktions-
 Nyhedsværdi & PoC kræver seed-kapital.
                          metoder
 Størrelsen afhænger af konkret projekt

                           Licens-        Distribution kun via OEM-aftaler
                           aftale        da egen distribution vil være dyr og
                                                          Nr. 43
                                      tidskrævende


                     Afsætning via OEM-kanal
                                                          14-11-2006
Innovationsforløb & aktører


                Gruppe
                 Brugere
                 Markedsanalytiker
                 Patent (nyhed)
         Idé og
                 Seed kapital
         1. screening
                           Nr. 44
                           14-11-2006
Innovationsforløb & aktører
         Idé og
         1. screening
        Modning og
        Proof of Concept
        (IPR)   Gruppe
                        Nr. 45
               Bruger
              Virksomhed
                        14-11-2006
              Patent (regist.)
             Innovationsforløb & aktører
                      Idé og
                      1. screening
            Seed & Venture  Modning og
            Finansiering   Proof of Concept
Gruppe
                     (IPR)
                              Nr. 46
      Venture
      Virksomhed
                              14-11-2006
               Innovationsforløb & aktører


Gruppe
    Markedsanalytiker
      Virksomhed/
          OEM
               Markeds-    Idé og
               Analyse &    1. screening
               2. screening
              Seed & Venture  Modning og
              Finansiering   Proof of Concept
                       (IPR)
                                Nr. 47
                                14-11-2006
                   Forventede indsatsområder
                          Health Cluster South


                                 Mikrobiologi &      Sensorer &
          Sundheds-IT*         Intelligente     Nano-          Robot
                        hjælpemidler    teknologi            -
            Simulering
                                              teknologi
                         Hjælp til     Biofilm
             Disease        handicappede
            Management
                                        Vask og hygiejne
             Hospital         Mobilitet
            Information                        Hurtig
             Systems                       Diagnosticering
                        Telemedicinske
                                                    Nr. 48
              Dvs.          løsninger
             Booking,                        Monitorering
           patientforløb etc.
                                                    14-11-2006
* eHealth = Sundheds-IT, europæisk marked på ca. 75 Mia DKK
Finansierings-muligheder
       • Udviklingspulje (Georg
        Gearløs-fond), baseret på
        virksomheder &
        myndigheder
       • Venture-kapital
       • Business angels
       • Fonde
       • EU-midler (FP7)
       • Drift af sekretariat foreløbig
        indtil 15.9.2007
                        Nr. 49
                        14-11-2006
          Strategiske partnere?

               Projektidéer
              Katrinebjerg / Alexandra
                 Sygehuse
                 Plejehjem


 Netværk
MedCoast/Scanbalt
  KomIAlt
 SundhedsIT
                              IPR
   KITZ             HCS         IP Knowledge Network
                             Budde Ostenfeld
                              SDU Kontrakt
                             Danfoss Patent
               Finansiering
                PERA/ EU FP7
                  Synergus
                                       Nr. 50
             Syd. Innovation / Venture
             Invest in DK / Connect DK
                                       14-11-2006
        Eksempler på samarbejdspartnere                SJEC   HMI   Sund.
            PERA          sektor
                             Virksom
                             heder
       BioTeAM
                                Danfoss
                                 Entrep.
    CSI
                                     Robo
                                    Cluster
 WTSH

                                      URS
                   HCS
 IDEA
                                      SDI/
Forsker                                   SDV
parker
                                     IPR/
   Syst.
  Innov.        One-stop shopping               SDU
                                 Udd.
                                          Nr. 51
       SDU/                        inst
        MCI
                             Cfe
                                          14-11-2006
            VEUS
                    Kom  Region
                UCH
                    muner  Syd
Klyngens fremtidige operationsområde?
                    Nr. 52
                    14-11-2006
       HCS skal kunne det hele..
      - men ikke nødvendigvis selv

         Rådgivning
        Finansiering &      Partner-
  IPR      Teknologi       møder

                          Ekstern kontakt &
                            NetværkForretnings-

        Kuvøse      Videndeling
                            Marked &
                            Distribution service
                                    Nr. 53
         Rådgivning       Forsker-   Brugere
 Mentor-
         Regler &       værksted
 ordning
         Procedurer
                                    14-11-2006
  Sekretariatsopgaver
   Nano/
          Farmaka
  molekylær

      Sekretariat
       Forum
      Vidensdeling   Medical
eHealth  MatchMaking
      TechTransfer   devices
     Init. Projekter
  Wellness/ Sundheds-
                   Nr. 54
   turisme  fremme
                   14-11-2006
                Udvikling af klyngen
       Skabe tillid
                                 Vækstforum
       IPR-modeller
                                 Udviklingsråd Sønderjylland
       OEM
                                 Strategiudvalg


               Samarbejde   Politisk omverden
                                      Ekstranet
Fællesviden    Kompetence                Net-værk    Temamøder
Læring                                   Bio-klynger
           Innovation            Forskning

  Værktøjer                              Erhvervs Ph.D.
                                                Nr. 55
  Fælles ideer            Udvikling            SDU samarbejde
  Spejdere                              Forskerværksted
                                                14-11-2006
                     Projekter
            HCS Ekstranet


  Kontakt-              Vidensforum
    børs                      IPR &
                      finansiering


Ekstern kontakt              Forslagskasse
 til bioklynger              for idéer     Tværfaglige        Markeds- og
     temamøder         behovsanalyser
                              Nr. 56
                              14-11-2006
                 HCS samarbejder med URS*


                              •Virksomheder
                           HCS
             URS*     URSS  HCSS
                              •Sundhedssektoren
                              •MCI
                              •M.fl.
           Forretnings-             Ledelses-
             udvalg               gruppe
                                        Nr. 57
                         
                           •112-gruppe
                                        14-11-2006
                           •Medical devices
* URS = Udviklingsråd Sønderjylland
            Tryk Enter for Slut
               eller
          Vælg ønsket emne nedenfor
                               Nr. 58
                               14-11-2006
Sundhedens væsen      Fra idé til produkt  Omverden

								
To top