INDHOLDSFORTEGNELSE 1997 � 2001 by 5o62X0hJ

VIEWS: 26 PAGES: 4

									 AMAGERLANDS
 NUMISMATISKE
  FORENING

MEDLEMSBLAD 2002 - 2006

  2002 side 1 – 104
  2003 side 1 – 108
  2004 side 1 – 128
  2005 side 1 – 152
  2006 side 1 – 156
KLUBMESTERSKAB omtale af emner:                   INDHOLDSFORTEGNELSE 2002 – 2006
Bolivia                      05/149               Medlemsblad nr. 257 - 296
Britiske Kolonier                 03/67
Christian 2.                    05/85         Nr. 281 januar 2005 side 1-2, 9-19, 14 –15, side 17-19*
Christian 4.           02,31, 05/33, 06/33, 76
Christian 6.                05/96, 06/151
Christian 10.               05/49, 06/104
                              ARTIKLER
Danmark medaljer 1970-1990            05/17*
                              Amagerspots 1, 2, 3, 5, 6               03/95, 101, 04/45, 88, 103
Dansk Vestindien                  06/58
                              At samle (sig), af Lone Sløhr                       02/43
Danske guldmønter                 02/41
                              Barnets lykkeskilling                           05/69
Danske jubilæumsmønter               02/15
                              Bispestifterne: af Carsten Werge
Danske kongers valgsprog              05/96
                               Odense, Viborg og Århus ca. 1241 – ca. 1340               06/87
Danske militære pengesedler            04/35
                               Odense bispestift ca. 1241 – ca. 1340 (1. del)             06/105
Danske pengesedler             02/15, 04/107
                               Odense bispestift ca. 1241 – ca. 1340 (2. del)             06/123
Danzig                      05/148
                              Brunei, [af Niels Jørgen Jensen]                      06/12
Den Skandinaviske Møntunion            06/11
                              Christian 1.s hvid, [af Niels Jørgen Jensen]               05/104
England                      06/152
                              ”Danske Euro” snart på markedet                      03/16
Erik af Pommern                  04/13
                              De vigtigste forkortelser, som anvendes i auktionslisterne         05/77
Frankrig                     06/151
                              De vigtigste litteratur- og katalogforkortelser, som anvendes..      05/76
Frederik 3.                 02/3, 04/115
                              Den danske Nationalbank i St. Thomas                    05/60
Frederik 5.                    06/11
                              Det blev til en hel del spændende nyerhvervelser, af Bente Munk Møller 02/71
Frederik 6.                    04/51
                              Et anderledes møntsæt, af Kurt Guldborg Larsen               03/91
Frederik 7.                    05/85
                              Et kærlighedsdrama i tre akter                   05/53, 65, 69
Frederik 9.                    05/17*
                              Falske penge som aldrig før                        02/84
Gravør- og medaillørudtryk             03/95
                              Frederik 1. på Amager [af Niels Jørgen Jensen]               06/82
Heraldik                      03/79
                              Frederik 1.s søslinge, [af Niels Jørgen Jensen]              05/104
Hog Money                     06/58
                              For de mindste [af Niels Jørgen Jensen]                  06/153
50-kroneseddel                   04/17
                              Forum 2003 – Sembachs fangst, [af Niels Jørgen Jensen]            04/4
Initialerne forsvinder               04/35
                              Fund i Forum, af Niels Jørgen Jensen                     05/9
Japan                       05/67
                              Fund i Forum 2002, af Preben Nielsen                    03/92
Klassisk Grækenland             04/13, 06/33
                              Første temamønt i en ny serie                        03/1
Klassisk Rom                    03/79
                              Få dig en møntsamling via internettet! af Bente Munk Møller        03/31
Margrethe 2.                02/41, 04/92
                              Greshams lov – eller hvorfor Kildekronerne aldrig kom i omløb,
Nordamerika                    05/117
                                  af Else Priisholm                         05/112
Nordatlantiske område               04/36
                              Historien om et gammelt stykke pap – 2. del, [af Niels Jørgen Jensen] 06/152
Norge                   02/32, 05/116
                              Hvad er det?                              03/74, 85
Oldenburg                    06/49, 56
                              Hvad er det for en hest?, [af Niels Jørgen Jensen]             05/87
Palæstina i mellemkrigstiden          04/36, 51
                              Hvad er vores mønter værd?, af Kurt Guldborg Larsen          02/96, 03/3
Pengesedler, Danmark før 1873           05/66
                              Hvem er denne Preben Nielsen?, af Niels Jørgen Jensen           04/76
Pengesedler, Europa                05/33
                              Journalister og danefæ [af Niels Jørgen Jensen]              04/99
Skåne                       03/94
                              Kan du læse? [af Niels Jørgen Jensen]                   06/116
Kildekroner                          05/109, 114, 125  Efterlysning [mønter, sedler, medaljer til Møntbørsen]           06/146
Kvalitetsvurderinger og –angivelser                   05/77  25-års jubilar Flemming Gaston Brabo                    05/121
Lynkursus i afkodning af de ældre medlemmers mimik           05/77  Flot samling indleveret til salg i foreningen                02/87
Løgumkloster 1920                            04/81  Formanden har fået e-mail                          03/10
Manden på forsiden [figur af Keld Moseholm Jørgensen], af            Formandens beretning              02/71, 03/67, 04/83, 05/104, 06/78
    Kurt Guldborg Larsen                      03/55  Generalforsamling                02/56, 03/56, 04/68, 05/88, 06/77
Minus 1 plus 1 = minus 3 [Frederik 3. 4 skilling] af               Gæt et medlem                      04/93, 108, 05/30, 06/32
    Niels Jørgen Jensen                      04/125  Hansen, Jørgen                                04/72
Mønter fra Vinland – eller fra Fantasiens Overdrev, af              Har du fået noget spændende til din samling siden vi sidst så hinanden 02/59
    Mogens Skjoldager                        05/55  Hvad har du gjort for ANF ...                         06/1
New Ulster Bank 5 pundseddel                      06/137  Indleveringer til årets møntbørs                      04/119
Ny bagside på 20-kronen                         03/65  Jul med kendte toner - indstik                       02/101
Nye sedler på Færøerne, set på www.danmarksnationalbank.dk       03/15  Jul med kendte toner – og gamle traditioner    03/89, 04/124, 05/151, 06/147
Pengesedler med reklamer                        03/29  Klubmester 2001-2002                             02/55
Portrætter på amerikanske dollar sedler, af Kurt Guldborg Larsen         Klubmester 2002-2003                             03/56
 (1) 1 dollar                             02,16  Klubmester 2003-2004                             04/67
 (2) 5 dollaren                            02/32  Klubmester 2004-2005                             05/85
 (3) 10 dollaren                            02/83  Klubmester 2005-2006                             06/76
 (4) 20 dollaren                            02/95  Klubmesterskab, omtale af emner                 se særskilt afsnit
 (5) 50 dollarsedlen                          03/43  Klubmesterskab 2001-2002                        02/3, 15, 31
Prins Christian Valdemar Henri John, af Preben Nielsen         06/27  Klubmesterskab 2002-2003              02/78, 83, 97, 03/4, 16, 37, 44
Side 9-pigen                               04/9  Klubmesterskab 2003-2004             03/67, 79, 94, 04/13, 35, 51, 67
Sjældne mønter fundet på mark (artikel i BT)              02/97  Klubmesterskab 2004-2005           04/107, 115, 05/17*, 32, 48, 66, 85
Udmøntningerne på Hjelm - endnu en gang, af Niels Jørgen             Klubmesterskab 2005-2006          05/96, 116, 148, 06/11, 33, 49, 56, 76
    Jensen og Mogens Skjoldager                  05/140  Klubmesterskab 2006-2007                        06/104, 151
Verdens dyreste mønt solgt i New York, af Kurt Guldborg Larsen     02/57  Kryds i kalenderen                          05/67, 06/63
Vidste du at ...                            03/47  Købes                                  05/30, 149
www.coincutter.com [af Niels Jørgen Jensen]               06/32  Medbring dine nyerhvervelser 1. klubaften!!                 06/89
Ølpoletter, af Preben Nielsen                     04/3, 30  Møntsamleren                                 03/85
Årets møntbørs [af Niels Jørgen Jensen]                 04/46  Nye medlemmer / Nyt medlem        02/83, 03/43, 56, 74, 85, 04/77, 84, 109
                                                        05/45, 67, 115,139, 06/11, 45, 67, 68, 77, 121, 150
                                         Referat fra Generalforsamlingen          02/99, 04/109, 05/115, 06/122
FORENINGSNYT                                   Regnskab                    02/72, 03/68, 04/84, 05/105, 06/96
Angående klubmesterskabet                       04/108  Stafet                                   06/132
Almgaard, Helge                             06/96  Sæsonen 2004-2005                              04/51
ANF på nettet                              03/79  Sæsonafslutning                 02/50, 03/44, 04/57, 05/65, 06/67
Bestilling af Eventyrmønt                        05/96  Sæsonens første udstilling                          03/53
Bestilling af Møntsæt                       02/56, 04/93  Tak for denne sæson                             02/49
Bestilling af Siegs møntkatalog              02/56, 04/93, 05/96  Vi mangler mønter til auktionerne                   02/50, 03/3
Den ”gamle” redaktør takker af..., af Kurt Guldborg Larsen        03/55  Velkommen til en ny sæson                       02/55, 04/67
Efterlysning                            05/30, 149  Årets møntbørs, af Gunnar Blunk                       02/31
Stralsund                             04/68
Sverige                           02/3, 04/107
Tronskifte 1863                          02/78
Tyskland 1919-1932                         05/48
U.S.A.                          04/115, 06/151
Wilmont, Barry Lereng                       05/18*


NYE BØGER, BOGANMELDELSER og -OMTALER
Dan Brown: Engle og Dæmoner, [af Niels Jørgen Jensen]         06/68
Krause & Mishler: World Coins 1801-1900, anmeldt af Kurt Knudsen   02/96
Manfred Mehl: Deutsche Serienscheine 1918-1922, anmeldt
   af Kurt Knudsen                         02/96
Morten Ramsland: Hundehoved, [af Niels Jørgen Jensen]        06/148
Sven Aagaard: Frederik III Kronemønt København 1651-70,
   anmeldt af Niels Jørgen Jensen                 04/93


MØNTBØRSER m.m.
ANF møntbørs 2002                          02/4, 16
ANF møntbørs 2003                           03/4
ANF møntbørs 2004                          04/1, 52
ANF møntbørs 2005                         05/17, 46
ANF møntbørs 2006                           06/40
ANF møntbørs 2007                          06/146
Medaljer af Jan Petersen                       05/139
Udstilling af H.C. Andersen medaljer                05/31, 48
Udstilling Kongeåen Told- & Statsgrænsen 1864-1920          06/59
Udstilling om Chr.X                          05/68

								
To top