Gemeenteraad - Gemeente Meise by huanghengdong

VIEWS: 43 PAGES: 17

									                             Infokrant 236 – december 2010VOORWOORD .................................................................................................................................................. 2
GEMEENTERAAD .............................................................................................................................................. 3
  GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2010           .................................................................................................................. 3
ALGEMEEN ....................................................................................................................................................... 4
  SUCCESVOL STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK .................................................................................................................... 4
  WOONCONSULENT MEISE ........................................................................................................................................... 4
  EINDEJAARSCAMPAGNE “LIGT DE ROES OP DE LOER, DENK AAN VEILIG VERVOER” .................................................................. 5
  KERSTFEEST VOOR IEDEREEN ....................................................................................................................................... 5
  LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN .................................................................................................................................... 6
  AKADEMIE VOOR MUZISCHE KUNSTEN......................................................................................................................... 11
  BLIJFT UW OPROEP BINNENKORT ONBEANTWOORD ALS U BELT NAAR TELE-ONTHAAL?? .......................................................... 6
  OCMW ................................................................................................................................................................... 7
  BIBLIOTHEEK ............................................................................................................................................................ 9

UIT ................................................................................................................................................................. 10
  KALENDER ............................................................................................................................................................. 10
  INFOAVOND “KEN HET VERKEERSREGLEMENT”. ............................................................................................................ 12
  WANDELCLUB WSV 'T FLUITEKRUID – WOLVERTEM: 23STE WINTERWANDELING .................................................................. 12
  GESCHENKENBEURS ................................................................................................................................................ 13
  KERSTMARKT ......................................................................................................................................................... 13

SPORT ............................................................................................................................................................ 13
JEUGD ............................................................................................................................................................ 13
MILIEU EN DUURZAAMHEID........................................................................................................................... 13
  ZWERFVUILACTIE IN JE BUURT – SLUIT JE AAN ALS VERENIGING OF VRIJWILLIGER .................................................................. 13
  APPELACTIE GEMEENTE - LEEFMILIEU .......................................................................................................................... 14
  AL GEDACHT AAN AUTOCHTOON PLANTMATERIAAL? ...................................................................................................... 14
  BOUW BETER MET DE INFRAXBOUWTEAMS .................................................................................................................. 15

LAATSTE BLADZIJDEN ..................................................................................................................................... 17
                                  Pagina 1 van 17
Infokrant 236 – december 2010
  Pagina 2 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


                     Voorwoord

             Gemeenteraad
   gemeenteraad van 30 september 2010
 Emiel De Boeck werd aangesteld als voorzitter van de vzw Sport en Recreatie en geeft zijn ontslag
 als gemeenteraadslid, lid van de politieraad, afgevaardigde in de vereniging steden en gemeenten,
 als kandidaat bestuurder bij Sibelgas, en als afgevaardigde van CD&V in de Gecoro en in de
 budgetcommissie. In de gemeenteraad, bij Sibelgas en in de budgetcommissie wordt hij opgevolgd
 door Bart Moerenhout. In de politieraad, de Gecoro en in de vereniging van steden en gemeenten
 wordt hij opgevolgd door Pol Aerts.
 De raad keurt voor 2011 een toelage van 2000 euro goed aan het PWA.
 De budgetwijziging 5 en 6 van het dienstjaar 2010 worden goedgekeurd.
 Het eerste deel van de feestcheques voor 2010 voor een bedrag van 6 375 euro wordt goedgekeurd.
 Volgende verenigingen/buurtcomités krijgen een feestcheque:
   Krotrockfestival: 1 500 euro
   Buurtfeest Middelveld: 125 euro
   Buurtfeest Legerbosstraat: 250 euro
   Buurtfeest Limbos: 500 euro
   Buurtfeest Valkebeekstraat: 250 euro
   Buurtfeest L. Fischerlaan: 250 euro
   Buurtfeest Begonialaan: 250 euro
   Buurtfeest K. Baudewijnslaan: 250 euro
   Buurtfeest Zomerproject De Plage: 1 500 euro
   Buurtproject Buurthuis Opsakee:1 500 euro.
 De raad gaat akkoord met een nieuwe algemeen gebruikersreglement van bibliotheeknet en met de
 voorgestelde wijzigingen in het plaatselijke luik en de tarieven.
 Het nascholingsplan voor het schooljaar 2010-2011 voor de Akademie voor Muzische Kunsten wordt
 goedgekeurd.
 In de gemeentelijke basisschool van Westrode wordt een klaslokaal ter beschikking gesteld van de
 Koninklijke Fanfare De Eendracht voor het geven van lessen muziekinitiatie.
 De raad keurt de extra activiteit goed voor de animatoren van de speelpleinwerking en de gemeente
 zal voor 17 euro/deelnemer bijdragen in de kosten, op voorwaarde dat er 50 deelnemers zijn.
 De raad keurt de werkingstoelagen 2010 goed voor een totaalbedrag van 36.930 euro en de
 impulstoelagen voor een totaalbedrag van 14.806 euro aan de sportverenigingen.
 De raad keurt de toelage voor 2010 van 9 191 euro goed aan Boreas. (Boreas is de vereniging die
 ijvert voor een eerlijke spreiding van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem).
 De verbindingsweg tussen de Smisstraat en de Godshuisstraat zal afgesloten worden door
 omklapbare paaltjes voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers.
 In de O.-L.-Heerweg wordt een parkeerverbod ingevoerd in de richting van de J. Cardijnlaan, vanaf
 de hoek met de Krogstraat tot voorbij de poort in de O.-L.-Heerweg van huis nr. 27 in de Krogstraat.
 In de Karel Baudewijnslaan, komende van de Driesstraat, zal voorbij de Seringenlaan tot aan het
 kruispunt met de Lindenlaan plaatselijk verkeer in één richting worden ingevoerd.
 De raad keurt volgende bestekken en kostenramingen goed voor:
   o de vernieuwing van de regeling van de stookplaats in de Fusieschool voor 13 455,20 euro
   o de opdracht “wegenwerken in uitvoering“ in de Meusegemstraat voor 1 371 801,01 euro
   o de aankoop van computers en laptops voor de gemeentelijke basisscholen en het CVO voor 62
    000 euro (incl. BTW)
   o het herstellen van de voetpaden in de Mankevosstraat voor 55 316,24 euro (incl. BTW)
   o de huur en het plaatsen van kerstverlichting in de gemeente voor 12 950 euro.
 De raad keurt de verrekening goed voor de huur van 7 multifunctionele kopieerapparaten voor de
 basisscholen, het CVO en het administratief centrum. Hierdoor komen de kosten voor deze opdracht
 op 398 982, 46 euro (incl. BTW).
 De voormalige pastorie van Rossem wordt openbaar verkocht.                    Pagina 3 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


                     Algemeen

   zitdag zelfstandigen
De eerstvolgende zitdag voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering voor
zelfstandigen is op 9 december van 11.00 tot 12.00 uur in het Administratief Centrum – Tramlaan 8.   belangrijk bericht aan de bevolking
Met de feestdagen in aantocht wil het gemeentebestuur benadrukken dat voor het afsteken van
vuurwerk, u in het bezit moet zijn van een toelating van de burgemeester.
Aangezien ook politie en brandweer hun advies hierover moeten uitbrengen alvorens een toelating
kan afgeleverd worden, moeten de aanvragen uiterlijk tegen 18 december 2010 ingediend zijn.
Per post: Gemeentebestuur Meise, dienst Secretariaat, Tramlaan 8 – 1861 Meise, of
secretariaat@meise.be.

Het gemeentebestuur houdt er zich evenwel aan u te wijzen op de gevaren van vuurwerk.   succesvol starten met een eigen zaak
Bij Voka - Kamer van Koophandel H-V kunnen starters en jonge ondernemers steeds terecht voor
vragen rn.b.t. het opstarten of de verdere groei van hun eigen zaak. Naast deze individuele
dienstverlening, werd er voor het jaar 2010 - 2011 een nieuw programma samengesteld, waarbij, drie
maal per jaar, op vier achtereenvolgende avonden, telkens een belangrijk thema wordt aangesneden
door een team van deskundigen.
Zo komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat doet het ondernemingsloket voor u, bij de opstart en later?
 • Starten met een eenmanszaak of met een vennootschap of van eenmanszaak naar
  vennootschap?
 • Wat kost de sociale zekerheid en wat krijgt u er voor terug?
 • Het businessplan is meer dan een financieel plan.
 • Fiscale, boekhoudkundige en juridische wetenswaardigheden
 • BTW-problematiek
 • Overheidssteun
Inlichtingen: Isabel De Winter 02/2552016 of IsabeI.Dewinter@voka.be of
bizondernemingsloket.hv@voka.be
Programma: http://www.voka.be/halle-vilvoorde/agenda
Inschrijvingen: Inschrijvingen.hv@voka.be
Deze informatieavonden worden u gratis aangeboden.
   woonconsulent meise
U hebt gerenoveerd of gebouwd? U hebt er geen idee van welke premiesu kan aanvragen of hoe
udat moet doen? Dan kan u langsgaan bij je woonconsulent, Nikki Capiau. Zij zit in het nieuw
administratief centrum van Meise en geeft u graag de nodige uitleg en correcte aanvraagformulieren
hieromtrent.
Verhuurt of huurt u een woning maar hebt u daar problemen mee? Ook dan kan je aankloppen bij de
woonconsulent.
Een woning kopen maar ook huren kost geld. Voor vele mensen is de drempel hoog om een sociale
lening of sociale woning aan te vragen. Nikki helpt u graag die drempel te verlagen en de nodige
stappen hiertoe te zetten.
Zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en comfortabel wonen is de wens van elke oudere. U hoeft daarom
niet te wachten tot er problemen opduiken, maar onderneem tijdig actie! Kom langs en bespreek de
verschillende mogelijkheden, ook wat betreft financiële tussenkomsten, want die zijn er.
Naast dit alles bestaan er ook nog premies voor sociale tegemoetkomingen op elektriciteits- en
waterverbruik.
Kom gerust eens langs of maak een afspraak!

Nikki Capiau - Woonconsulent


                    Pagina 4 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


Tramlaan 8 - 1861 Meise
nikki.capiau@haviland.be - 0498/17 87 30
Loketuren:
Dinsdag: 08.30-12.00 uur en 17.30-19.30 uur
Woensdag: 08.00-12.00 uur
In de namiddag of op vrijdag is enkel mogelijk op afspraak   eindejaarscampagne “ligt de roes op de loer, denk aan veilig
   vervoer”
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de provincie in samenwerking met “De Lijn” Vlaams-Brabant de
eindejaarscampagne “ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”, waarbij het hoofdzakelijk de
bedoeling is om jeugdige feestvierders tijdens de eindejaarsnacht, ter preventie van
verkeersongevallen, een veilig verplaatsingsalternatief aan te bieden.

In het kader van de preventiecampagne tegen rijden onder invloed van alcohol of drugs, en het
streven naar sensibilisatie van het publiek voor verkeersveiligheid en openbaar vervoer, beslisten de
burgemeesters van de politiezone KLM om voor de zesde maal op rij een feestbus in te leggen. Drie
autobussen van “De Lijn” zullen tijdens de eindejaarsnacht instaan voor het transport tussen de
voornaamste attractiepolen op het grondgebied van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel
en Meise, met als uitschieters een stopplaats aan dancing Carré en aan de eindejaarsfuif in het
industriepark te Londerzeel.

Om het project nog aantrekkelijker te maken, wordt de “FEESTBUS 260 KLM” volledig GRATIS
aangeboden. OPGEPAST! Feestvierders die naar dancing “Dibango” in Merchtem willen trekken
kunnen aan de Boechtstraat in Meise een overstap maken naar de Feestbus 245 Brussel – Merchtem
maar zullen hiervoor dan wel 2,50 euro dienen te betalen. Ook vanuit Boom is er een bus die naar
Carré in Willebroek en het industriepark Londerzeel rijdt. Deze bus draagt het nummer 460 en ook
hier dient men 2.50 euro te betalen.

Via de jeugd- en informatiediensten van de verschillende gemeenten zal er in de openbare gebouwen,
scholen en uitgangsbuurten een campagne worden georganiseerd om met folders en affiches de
jeugd te informeren en te sensibiliseren voor dit initiatief. Op de websites van de verschillende
gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant zal men eveneens een gedetailleerde uurtabel van de
omritten en een routeplan met de verschillende halteplaatsen kunnen terugvinden. Zoek hier naar
FEESTBUS 260 KLM!

De burgemeesters hopen dat hun project op dezelfde bijval mag rekenen als vorige eindejaarsnacht,
toen bleek dat de “FEESTBUS KLM” de op één na drukst bezette feestbus was in Vlaams-Brabant.
   kerstfeest voor iedereen
Zoals elk jaar wordt in Meise de actie “Kerstfeest voor iedereen” gehouden.
Door een kerstpakket aan te bieden wil Sint-Martinusparochie een beetje kerstvreugde brengen bij
gezinnen met minder kansen.
Om dit te kunnen verwezenlijken zamelen we niet-bederfelijke voedingswaren in zoals conserven,
chocolade, suiker, choco, jam, soep, pudding, deegwaren, snoep enz. Ook toiletartikelen, tandpasta,
tandenborstel, handdoeken, waspoeder, afwasmiddel, onderhoudsproducten enz. zijn welkom.
Of misschien verkiest u een echte kerstverrassing te geven…
We zijn ook op zoek naar grote sporttassen (die vaak in tombola’s worden aangeboden). Daarin
kunnen dan de kerstpakketten gemakkelijk meegenomen worden door mensen die niet over een
wagen beschikken.

                    Pagina 5 van 17
                   Infokrant 236 – december 2010


Kledij wordt niet ingezameld.
Met uw medewerking kunnen we zo, elk jaar, meer dan 100 kerstpakketten bezorgen.
De goederen kunnen naar de weekkapel van de Sint-Martinuskerk gebracht worden (ingang t.o.
krantenwinkel) van maandag 13 december tot woensdagmiddag 15 december. Op deze woensdag
worden in de namiddag, in samenwerking met het OCMW, de kerstpakketten gemaakt.
Indien u iemand kent die in nood verkeert, kunt u de naam vertrouwelijk meedelen aan zuster
Dominica Vanaken (0497/30 92 91)
Misschien kunt u dan zelf zorgen dat het kerstpakket ter bestemming komt.
   laat naar je borsten kijken
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. De oorzaken ervan zijn nog
onbekend. Als borstkanker vroegtijdig ontdekt wordt, is er meestal een minder ingrijpende operatie en
behandeling nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met
een screeningsmammografie toelaat borstkanker in een vroeg stadium op te sporen.
De provincie Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met het Leuvens Universitair Centrum voor
Kankerpreventie opnieuw een tweejaarlijkse gratis borstkankerscreening voor vrouwen van 50 tot en
met 69 jaar.
Alle vrouwen uit de doelgroep krijgen persoonlijk een uitnodigingsbrief in de bus.
Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan borstkanker gevonden worden lang voor u het
kan voelen.
Momenteel doet de mammobiel zijn ronde in Meise :
* Parking naast het zwembad, Nieuwelaan – Meise van 26 november t/m 10 december 2010.
* Parking Administratief Centrum, Tramlaan 8 – Wolvertem van 13 december t/m 21 december 2010.
Meer info: www.borstkankeropsporing.be.
Wijziging vooropgestelde afspraak: 0800/10 221 (gratis nummer)

   blijft uw oproep binnenkort onbeantwoord als u belt naar tele-
   onthaal??
Tele-Onthaal is een Nederlandstalige hulpdienst voor mensen die anoniem en gratis willen praten
over hun problemen. Op het telefoonnummer 106 kan je iedere dag en nacht terecht voor een
gesprek, waarin een goed opgeleide vrijwilliger naar je luistert. Alle oproepen uit de zone 02 komen al
tientallen jaren bij de lokale Brusselse luisterpost terecht. Een vrijwilliger uit de regio heeft voeling met
de grootstad en de rand, begrijpt het streekdialect, kan makkelijker lokaal doorverwijzen. Ook voor het
welzijn van de oproepers uit uw eigen gemeente kan dit alleen maar een voordeel zijn.
Helaas wordt de continuïteit van de Brusselse luisterpost nu bedreigd door een groot tekort aan
vrijwilligers!
Daarom zoekt Tele-Onthaal nieuwe vrijwilligers die telefoon of chat willen beantwoorden. Wellicht
heeft u ooit zelf ervaren dat een goed gesprek een verschil kan maken? Of staat u bekend om uw
luistervaardigheden? Bij Tele-Onthaal kunt u meewerken aan het opvangen en ondersteunen van
mensen in nood. Bent u bereid een opleiding te volgen en vervolgens vier uur per week vrij te maken?
Dan bent u meer dan welkom binnen ons team vrijwilligers! Meer info op 02/511 86 63 of surf
www.tele-onthaal.be                     Pagina 6 van 17
                  Infokrant 236 – december 2010
   ocmw
Rusthuisdirecteur (A1a, A2a, A3a)
OCMW Meise organiseert een aanwervingsexamen met werfreserve voor 1 jaar voor de functie van
rusthuisdirecteur in Residentie Van Horick, Karel Baudewijnslaan 24, 1861 Meise.
Voorwaarden
Voltijds – statutair – niveau A1a-A2a-A3a.
Houder zijn van een diploma van het universitair onderwijs of van een diploma van hoger onderwijs
van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs.
Alle privé-jaren worden geldelijk gevaloriseerd, op voorwaarde dat zij dienstig zijn voor het betreffende
ambt.
Aanbod
Een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving.
Loon volgens wettelijke barema’s met als extra’s: een interessante verlofregeling, op-
leidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
Kandidatuur stellen
Verstuur ten laatste op 31 december 2010 uw kandidatuur met CV en kopie van uw diploma
aangetekend aan OCMW Meise, t.a.v Sonja Becq, Godshuisstraat 33, 1861 Meise.
Maatschappelijk werker (B1, B2, B3)
tijdelijke aanstelling
deeltijds
De sociale dienst van OCMW Meise is op zoek naar een maatschappelijk werker voor onmiddellijke
indiensttreding.
Functie-inhoud
    Personen en gezinnen helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij
     zich bevinden.
    Onderzoek verrichten ter voorbereiding van de te nemen beslissingen
    Vertrekken van informatie, advies en bemiddelend optreden
Vereisten
Diploma van hoger onderwijs van het korte type: maatschappelijk werk
Wij bieden
    een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement
    een competitief loon
    een heel aantal extra voordelen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding
    bepaling van anciënniteit rekening houdend met prestaties in de openbare én de privésector
Vacature kinesitherapeut(e) (BV1, BV2, BV3)
Vervangingscontract van 6 maanden vanaf 5 februari 2011
deeltijds
Voor het rustoord, Residentie Van Horick is OCMW Meise op zoek naar een halftijdse
kinesitherapeut(e) voor een vervangingscontract van 6 maanden vanaf 5 februari 2011.
Functie-inhoud
   zorgbehoevende bejaarden fysisch in staat stellen zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te leven
   verstrekken van aangepaste kinesitherapeutische behandelingen
   toepassen van ADl-training
Vereisten
   Diploma gegradueerde in de kinesitherapie
   Graag met oudere mensen werken
   In staat zijn een groep ouderen te motiveren
Wij bieden
   een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement
   een competitief loon
   een heel aantal extra voordelen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding
   bepaling van anciënniteit rekening houdend met prestaties in de openbare én de
    privésector.(6 jaar)
Interesse?
Voor meer informatie over deze functies kan je terecht bij:

                    Pagina 7 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


Linda Tettelin, personeelsdienst, tel 02/263 12 89, e-mail: linda.tettelin@ocmwmeise.be
Caroline De Ridder, secretaris, tel 02/270 13 10, e-mail: caroline.deridder@ocmwmeise.be

DIENSTENCENTRUM
De Spil
Godshuisstraat 33, 1861 Meise

Vervoerdienst
Wie moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen, kan beroep doen op de vervoerdienst van het OCMW
Meise. Het vervoer gebeurt zowel door personeelsleden als door vrijwilligers. Mensen met een rolstoel
kunnen met een liftbus worden vervoerd.
Prijs: 0,40 euro/kilometer
Reservatie: op het nummer 02/263 12 82 of via e-mail: despil@ocmwmeise.be
U moet dit vervoer minstens twee werkdagen op voorhand aanvragen.
Vervoer is mogelijk elke werkdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Ophaaldienst
Wilt u graag in lokaal dienstencentrum De Spil komen eten, maar vormt vervoer een probleem? Vanaf
nu kan u elke donderdag een beroep doen op de ophaaldienst om een maaltijd te nuttigen in de
cafetaria van De Spil. Voor slechts 8 euro wordt u tussen 11.00 en 12.00 uur thuis opgepikt en kan u
genieten van een overheerlijke maaltijd bestaande uit soep, hoofdgerecht, dessert en koffie. Na de
maaltijd wordt u door ons terug naar huis gebracht.
Wat: Vervoer van thuis naar DC De Spil en terug.
Wanneer: Elke donderdag
Prijs: 8 euro (maaltijd + vervoer)
Voor wie: Alle inwoners van de gemeente die moeilijk op eigen houtje naar het dienstencentrum
kunnen komen.
Reservatie: Op het nummer 02/263 12 82 of via despil@ocmwmeise.be.

Zaterdag 4 december 2010: Spilrommelmarkt
Zoekt u nog een origineel geschenk voor de feestdagen? Dan moet u zeker een kijkje komen nemen
op de allereerste Spilrommelmarkt op zaterdag 4 december 2010 van 10.00 tot 17.00 uur in de
cafetaria en de gangen van dienstencentrum De Spil! Vind de strip die uw collectie compleet maakt of
een servies dat u herinnert aan uw kindertijd: op 4 december vindt u het allemaal in De Spil.

Zaterdag 18 december 2010: Spilfeest
Op zaterdag 18 december van 14.00 tot 18.00 uur kunt u met de hele familie een kijkje komen nemen
in het lokaal dienstencentrum van onze gemeente. U kan er terecht voor de nieuwe brochure over de
dienstverlening van dienstencentrum De Spil, maar ook voor een heerlijke pannenkoek met koffie of
thee. U kan tijdens dit weekend ook de betoverende kerstkaartencollectie van Julien De Roover
bezichtigen.

Activiteitenkalender
DECEMBER 2010
Vrijdag 26 november tot maandag 13 december: tentoonstelling 40 jaar Sint-Elooiviering in Meise.

do   2    10u       pc-begeleiding (gratis)
vr   3    13u       kaartclub (gratis)
        15u       tai chi (4 euro)
za   4    10u       spilrommelmarkt (gratis)

ma   6    14.30u      crea (afhankelijk van materiaal)
        19.30u      spiltoneel (gratis)
di   7    14u       country dancing (2 euro)
do   9    10u       pc-begeleiding (gratis)
vr   10   13u       kaartclub (gratis)
        15u       tai chi (4 euro)
za   11            GESLOTEN                    Pagina 8 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


ma   13   19.30u     spiltoneel (gratis)
di   14   14u       country dancing (2 euro)
do   16   10u       pc-begeleiding (gratis)
vr   17   13u       kaartclub (gratis)
        15u       tai chi (4 euro)
za   18   14u       spilfeest (gratis)
                tentoonstelling oude kerstkaarten (gratis)

ma   20   14u       crea+ (afhankelijk van materiaal)
        19.30u     spiltoneel (gratis)
di   21   14u       country dancing (2 euro)
wo   22   14.30u     film: The Bishop’s Wife (gratis)
do   23           GESLOTEN
vr   24   13u       kaartclub (gratis)
        15u       tai chi (4 euro)

wo   29   15u       afternoon tea (2 euro)

De activiteitenkalender vindt u ook terug op onze website www.ocmwmeise.be of in onze brochure die
u gratis in het dienstencentrum kan afhalen.

Inschrijven
Aan de balie: van maandag tot vrijdag tussen 9.00-12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
Aan de toog: elke weekdag tussen 11.00 en 17.00 uur
Per telefoon: 02/263 12 83
Via e-mail: despil@ocmwmeise.be
Online: www.ocmwmeise.be
   bibliotheek
Fantasy… thematafel december
Fantasy is een apart genre binnen de literatuur. De verhalen spelen zich af in imaginaire werelden ;
verzonnen wezens, magie en bovennatuurlijke elementen zijn andere belangrijke kenmerken. De
laatste jaren wordt dit genre ook overgenomen door andere kunstvormen zoals film, strips en games.
Het ‘fantasy’ genre werd bekend met het werk van Tolkien. Ondertussen zijn al heel wat moderne
auteurs ook meester in dit genre. Enkele bekende namen zijn: Marion Zimmer Bradley, Terry Brooks,
David Eddings, Raymond Feist, Terry Goodkind, Robin Hobb, Robert Jordan, C.S. Lewis, Michelle
Paver, Terry Pratchett, Philip Pullman, Joanne Rowling en Jack Vance. Het genre is vooral bekend bij
de jongeren, dank zij de films en boeken van Harry Potter en Lord of the Rings. Met de thematafel wil
de bibliotheek ook volwassenen warm maken voor dit dikwijls ten onrechte miskende literaire genre.

Vrijdag 17/12/2010… groot feest 40 jaar bibliotheek Meise        (+ logo 40 jaar bib)

De bibliotheek van Meise blaast 40 kaarsjes uit en dit werd een heel jaar lang gevierd met tal van
activiteiten. Op vrijdag 17 december 2010 om 20.00 uur zetten we een feestelijk punt achter dit jaar.
Op het programma staan drie unieke creatie: het ‘Citatenboek’ van en voor de lezers, de ‘Boekenman’
en de compositie ‘Klankenbibliotheek’.
De voorbije maanden konden lezers en bibliotheekbezoekers citaten uit boeken optekenen die hen
hebben geraakt. Die zijn gebundeld en geïllustreerd in een mooie uitgave. Op het grote bibfeest krijgt
iedere aanwezige een exemplaar cadeau.
De ‘Boekenman’, een creatie van Viviane De Greef wordt officieel ingehuldigd. Dit unieke werk,
gemaakt uit afgevoerd bibliotheekmateriaal, staat als blikvanger opgesteld bij de ingang van de
bibliotheek.
Speciaal voor het bibfeest schreef componist Jan Goovaerts een muziekstuk. De ‘Klankenbibliotheek’
geeft een stem aan de letters van het alfabet en schetst een klankbeeld van de lezende en zoekende
mens. Dit muziekstuk wordt in première uitgevoerd door het zangensemble ‘Vocamabile’ met
begeleiding van geluiden uit boeken, het ritselen of knisperen van papier…
Verder staan nog een aantal randanimaties op het menu: presentatie van banners en de fotoreportage
40 jaar bib, een filmvertoning van opgenomen interviews met lezers en bekende inwoners over het
belang van lezen, boeken en de bibliotheek…
De hele avond wordt aan elkaar gepraat door presentatrice Luce Lemmens.


                    Pagina 9 van 17
                  Infokrant 236 – december 2010


En als uitsmijter is er ook een boekentaart met bubbels.
Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren kan nog tot 3 december 2010.

Sluitingsdagen bibliotheek
Meise                          Westrode
Vrijdag 17 december 2010
Vrijdag 24 december 2010                 Vrijdag 24 december 2010
Zaterdag 25 december 2010                Vrijdag 31 december 2010
Vrijdag 31 december 2010                 Vrijdag 7 januari 2011
Zaterdag 1 januari 2011

Nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 januari 2011
Op 1 januari 2011 geldt voor de meeste bibliotheken aangesloten op het provinciaal
bibliotheeknetwerk Vlaams-Brabant één gezamenlijk reglement.
Het lidgeld, de uitleenvoorwaarden en de tarieven werden grotendeels gelijkgeschakeld.

Wat is er NIEUW voor Meise?
Lidgeld: voor iedereen boven de 18 jaar (ook 60+) 3 euro per jaar
Vervanging bibliotheekkaart: 2,5 euro
Aantal uit te lenen materialen: 15 stuks (voor alle bibliotheken van het netwerk samen)
Boetes: 0,10 euro per materiaal en per dag te laat
Reservaties in de eigen bibliotheek en tussen bibliotheken van het netwerk : 0,80 euro per item
Fotokopies: 0,10 euro zwart/wit – 0,50 euro kleur

Het volledig nieuw bibliotheekreglement is te verkrijgen in de bibliotheek.

Spiritualiteit… thematafel januari
Het thema dekt vele ladingen. Het kan gaan om geloof in gevestigde religies of om een meer
persoonlijke levenshouding. In ieder geval brengt spiritualiteit een actieve en vitale verbinding tot
stand met een hogere kracht of het wezen van het diepere zelf.
De thematafel biedt je zowel praktische gidsen met levenslessen en tips om een beter mens te
worden alsook achtergrondinformatie over de diverse stromingen binnen spiritualiteit zoals
antroposofie, esoterie, thaoïsme, theosofie, new age e.a Ook de rol van symbolen, magie en
meditatie komen aan bod.
Al wie diepgang zoekt in het leven of worstelt met persoonlijke problemen kan eens grasduinen in het
rijke aanbod van de bibliotheek.
                         Uit


   kalender                      Kersttentoonstelling in hartje Brussel
                             Okra Wolvertem
Kalender bibliotheek december – januari
                             Donderdag 9 december 13.00 uur
                             Kerstfeest met kerstdiner
Woensdag 1 december                   De Lindenboom – Imde
St.-Elooiviering                     LBG
VWO St.-Elooitrotters
                             Donderdag 9 december
Zaterdag 4 december om 11 uur : verteluurtje       Senioren academie Westrode
voor kinderen van 4 – 7 jaar               Okra Wolvertem
Jeugdafdeling bibliotheek
                             Vrijdag 10 december – 20.00 uur
Zondag 5 december                    Kaartavond
St.-Elooiviering                     Paochiezaal Westrode
VWO St.-Elooitrotters                  KWB Westrode
Dinsdag 7 december

                     Pagina 10 van 17
                  Infokrant 236 – december 2010


Zaterdag 11 december - 08.00 uur           Zondag 09 januari – 14.00 uur
Kerstuitstap                     Winterwandeling
Bijeenkomst parking zwembad              Samenkomst St.-Martinuskerk
VWO St.-Elooitrotters                 VWO St.-Elooitrotters

Maandag 13 december – 19.00 uur            Zaterdag 15 januari 2011 om 11 uur :
Kookles: veelzijdig met varkenvlees          verteluurtje voor kinderen van 4- 7 jaar
Parochiezaal Wolvertem                Jeugdafdeling bibliotheek
KVLV Oppem
                           Donderdag 20 januari 2011 om 15 uur :
Woensdag 15 december -19.30 uur            leeskring ‘Voetnoot’
Bloemschikken                     Bespreking van het boek ‘Boerenpsalm’ van
Parochiezaal Imde                   Felix Timmermans
KVLV Meuzegem
                           Vrijdag 21 januari – 20.00 uur
Woensdag 15 december - 19u30 : leeskring       Kaartavond
‘Fijne leeswaren’                   Paochiezaal Westrode
Bespreking van het boek ‘Datumloze dagen’       KWB Westrode
van Jeroen Brouwers
                           Woensdag 26 januari 2011 om 19u30 :
Donderdag 16 december                 leeskring ‘Fijne leeswaren’
Kerstfeest met eucharistieviering           Bespreking van het boek ‘Max Havelaar’ van
Okra Wolvertem                    Multatuli

Vrijdag 17 december 2010 om 20 uur :         Donderdag 27 januari 2011 om 20 uur :
Bibliotheekfeest 40 jaar bib             gedichtendag
                           Gelegenheidsprogramma i.s.m. de Muze van
Zaterdag 18 december - 11 uur : verteluurtje     Meise – in het cultuurhuis
voor kinderen van 4 – 7 jaar
Jeugdafdeling bibliotheek               Zaterdag 29 januari 2011 om 11 uur :
                           verteluurtje voor kinderen van 4- 7 jaar
Donderdag 23 december 2010 om 15 uur :        Jeugdafdeling bibliotheek
leeskring ‘Voetnoot’
Bespreking van het boek ‘Nachttrein naar       29 januari 2011
Lissabon’ van Pascal Mercier             Spaghetti- en tapas-avond
Vrijdag 7 januari – 20.00 uur             sp.a – Meise
Kaartavond                      Parochiezaal Wolvertem
Paochiezaal Westrode                 17u – 22u
KWB Westrode

   akademie voor muzische kunsten
Opendeurdag Dans
Op woensdag 8 december laten onze jonge dansertjes al hun pasjes zien. Op deze dag houden we
een opendeurdagles. Ouders, grootouders en vriendjes mogen een kijkje komen nemen.
Van 14.15 tot 15.00 uur, van 16.15 tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot 17.45 uur zijn de 4 en 5-jarigen
in volle beweging. Om 15.00 uur en 17.45 uur laten de 6-jarigen hun beste danspasjes zien. De
lessen vinden plaats in de Sportschuur van Wolvertem, Populierenlaan 20.

Ook nieuwe meisjes en jongens zijn welkom en hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven. Het
                                     de  de
inschrijvingsgeld bedraagt 62,00 euro per trimester of 100,00 euro voor 2 en 3 trimester en kan ter
plaatse betaald worden.
   Infodag secundair onderwijs

Op zaterdag 15 januari 2011 organiseert het gemeentebestuur van Meise een infodag “secundair
onderwijs” voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders.
Men krijgt de kans om kennis te maken met verscheidene secundaire scholen uit de omgeving. Er
wordt informatie verstrekt over de school, aangeboden richtingen, busvervoer en allerlei praktische
regelingen.


                    Pagina 11 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


De infodag gaat door in het W. Vandenberghecentrum – Brusselsesteenweg 71a te 1860 Meise - van
10 uur tot 15 uur. De toegang is gratis.
                            Info: dienst onderwijs – tel: 02/272 00 54.
   fusieschool wolvertem.
Opendeurdag kleuters.
Net zoals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar tijdens het 2de trimester een opendeur
georganiseerd in de kleuterafdeling van de Fusieschool te Wolvertem. In 2011 is dit op woensdag 26
januari. Iedereen is van harte welkom.
Vanaf 09.00 tot 11.00 uur worden de deuren van het kleuterparadijs opengezet in de Hoogstraat 40.
   infoavond “ken het verkeersreglement”.
Twijfelt u af en toe bij bepaalde verkeerssituaties? Heeft u uw rijbewijs reeds lang geleden behaald?
Zit u gewoon met vragen over de wegcode?
Op woensdag 8 december 2010 organiseert KWB Meise in samenwerking met de politiezone KLM
een infoavond rond nieuwe verkeersregels,verkeersborden en zo meer. Een algehele opfrissing van
het verkeersreglement komt tevens ook aan bod.
Deze infoavond vindt plaats in ’t Moment van Meise en begint om 20.00 uur.
Deelname is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet
Meer info:KWB Meise/Kris Bertouille: krsbrt@gmail.com of 02/269 96 17

   wandelclub wsv 't fluitekruid – wolvertem
   23ste winterwandeling
Op 12 december 2010 richt wandelclub 't Fluitekruid uit Wolvertem hun 23ste winterwandeling in.
Er is keuze tussen 4 afgepijlde wandelingen: 5 – 10 – 15 en 20 km.

Naar gelang de gekozen afstand gaat men dit jaar langs het Neromhof, Velaert, Westrode of
Londerzeel-Berg.
Er zijn 2 rustposten voorzien: De Spin of de fanfarezaal te Westrode, waar men kan genieten van een
winterse verse soep gemaakt door onze chef-kok Roger.
In de vertrekzaal geven wij eveneens spek met eieren. Ook niet-wandelaars kunnen hier komen
genieten van een stevige soep, spek met eieren, een dessertje of een lekkere pint, wat wil je nog
meer bij een winterse zondag ?!? Iedereen is welkom !
Een wandeling van 5 of 10 km is wel een aanrader tijdens de wintermaanden.
Het is uitstekend voor de gezondheid, geloof ons: wij wandelen reeds 30 jaar iedere zondag.
Vertrekzaal: Gemeentelijke Fusieschool -Hoogstraat – Wolvertem.
Startuur: tussen 8 en 15 uur

Inlichtingen:
secretariaat                          voorzitter
Patricia Ost                          Agnes Moerenhout
Tel.052/65 61 46                        Tel.02/514 52 62
GSM 0476/50 39 42                   of 015/71 23 49
po381003@scarlet.be                  info@brauer.be


                    Pagina 12 van 17
                  Infokrant 236 – december 2010
   geschenkenbeurs
Naar aanleiding van de Eindejaarsfeesten organiseert Wereldwinkel Meise een
GESCHENKENBEURS op ZATERDAG 4 DECEMBER 2010 - doorlopend van 9.30 tot 17 uur
ZONDAG 5 DECEMBER 2010 - doorlopend van 10.30 tot 16 uur

In het CULTUURHUIS van Meise
Oud Gemeentehuis – Brusselsesteenweg 40

De OXFAM WERELDWINKELS streven ernaar om kleine producenten in het zuiden een duurzame
economische basis te geven. Dit kan door hen een eerlijke prijs te betalen voor hun producten. Dit
betekent dat u in de wereldwinkel enkel producten vindt van eerlijke handel. Dit is zo voor de prachtige
artisanale producten en ook voor de vele voedingsproducten zoals koffie, rijst, chocolade, honing,
fruitsap, chips, de heerlijke Chileense en Zuid-Afrikaanse wijnen, enz…
Wij voorzien ook hapjes en drankjes aan een redelijke prijs.

   kerstmarkt
Het oudercomité, de directie en alle leerkrachten van de GBS Klim Op Westrode
nodigen u en uw familie van harte uit op hun jaarlijkse kerstmarkt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag
11 december 2010.
Vanaf 17.00 uur wordt de speelplaats omgetoverd in een echte kerstsfeer: u kan er ronddwalen
tussen de kerststalletjes met eigenhandig gemaakte en traditionele kerstartikelen.
Kerststalletjes met ruime keuze aan hapjes en drankjes. De schoolkinderen geven het beste van
zichzelf met hun eigentijdse vertolking van een aantal kerstliederen.

Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er tevens een bezoekje worden gebracht aan onze kleuterschool.

   Eindejaarsactie 2010
Deze eindejaarsactie loopt van 1 december t/m 31 december 2010
                        Sport

                        Jeugd

            Milieu en duurzaamheid
   zwerfvuilactie in je buurt – sluit je aan als vereniging of
   vrijwilliger
Preventietips, keurige sorteermogelijkheden, regelmatige ophalingen, haal- en brengsystemen…
Overheden, verwerkingsbedrijven en andere initiatieven doen wat ze kunnen om de afvalstroom te
controleren. Dat er desondanks nog zoveel zwerfvuil is, heeft dus niets te maken met gebrekkige
mogelijkheden om afval ordentelijk kwijt te raken. Afval kan op verschillende manieren gaan ‘zwerven’,
maar het doet dat hoogst zelden uit zichzelf.

Als jij iets weggooit, is het milieu er nog niet vanaf! Wij geven u enkele voorbeelden van de verteertijd
van een aantal producten in de natuur:
  - bananenschil verteert in één tot drie jaar, afhankelijk van het weer
  - zelfgemaakte sigarettenpeuk vergaat pas na een jaar of twee
  - weggegooide PET-fles doet daar vijf tot tien jaar over, een bier- of frisdrankblikje 50 jaar
  - stukje kauwgom: 20 tot 25 jaar.

Wist je dat er al koeien stierven van het eten van stukjes metaal van weggeworpen blikjes?

                     Pagina 13 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


Zwerfvuil is dus een probleem van generaties, het verteert namelijk niet zo snel als men zou denken.
En daar willen wij in Meise nogmaals iets aan doen. Naar analogie met de succesvolle actie van 21
maart 2010, gaan we op een zondag in de lente van 2011 opnieuw samen aan de slag om met
ondersteuning van de gemeente en het “In de vuilbak”–project van de OVAM een aantal buurten en
straten aan te pakken. De meest uitgelezen datum wordt binnenkort bepaald en kom je te weten in het
volgende infoblad. Hou het zeker in de gaten!
Duidelijk herkenbaar en gewapend met vuilzak, grijper en handschoenen ruimen we als team het
zwerfvuil op om Meise zwerfvuilvrij te maken.
Bij deze doen wij een oproep om zich aan te sluiten als particulier, vereniging, buurt, … bij de
Zwerfvuilmeesters. Wil je jezelf engageren om samen met je gezin, vrienden of buren een wandel- of
fietspad of een plek waaraan jij je stoort aan te pakken?
Of ben je geïnteresseerd om Zwerfvuilmeester in je eigen wijk te worden? Neem contact op met de
dienst leefmilieu: leefmilieu@meise.be 02/272 00 35/69/51/58
   appelactie gemeente - leefmilieu
GREEN vzw lanceerde in september 2010 een nieuwe editie van de campagne ‘Jongeren keren het
klimaat!’. Deze campagne is bedoeld om jongeren uit basis- en secundaire scholen bewust te maken
van de klimaatproblematiek. Vijf dagen per jaar daagt GREEN scholen uit! Aan de hand van 5
laagdrempelige acties wordt getoond hoe elkeen met eenvoudige middelen kan bijdragen om de CO2
uitstoot te verminderen. Een eerste actie werd gevoerd in het kader van de “wereldvoedseldag” en
vond plaats op 15 oktober. Meise tekende uiteraard present!

De gemeente besliste om aan alle 7 lagere en kleuterscholen op het grondgebied 2300 appels uit te
delen. De biologisch geteelde Elstar-appels waren uiteraard afkomstig van een teler uit de buurt. De
gemeente bezorgde tevens aan alle scholen een appelboor voor verwijdering van het klokhuis, zodat
het fruit volledig kon worden geconsumeerd, mét onbespoten schil.
Zo konden ook de allerkleinsten maximaal proeven van alle smaken van milieuvriendelijk streekfruit.
Deze eerste actiedag van "Jongeren keren het klimaat" is inmiddels achter de rug. Samen met de
scholen van Meise aten meer dan 66 000 jongeren van een 230-tal Belgische scholen een lokaal
geteelde appel, waarmee ze samen maar liefst meer dan 2 ton CO2 hebben uitgespaard! En dat door
een lokaal stuk seizoensfruit te eten! Wauw!
Het is leuk om te zien dat zoveel engagement en enthousiasme zijn – lokale - vruchten afwerpt! Zelfs
de pers kwam hier en daar opdagen!

Meer info over de mogelijke acties? leefmilieu@meise.be 02/272 00 35/69/51/58
   al gedacht aan autochtoon plantmateriaal?
Gaat u bomen, struiken of hagen aanplanten? Kies dan zeker voor streekeigen en indien mogelijk ook
voor autochtoon plantmateriaal.

Streekeigen planten zijn planten die in uw streek van nature voorkomen, of die om cultuurhistorische
redenen typisch zijn voor uw regio. Ons streekeigen plantmateriaal is echter vaak afkomstig uit
lageloonlanden. Een zomereik is bijvoorbeeld een streekeigen boom, maar de planten die in de
handel verkrijgbaar zijn, zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de Balkan. Een streekeigen plant die een
nakomeling is van planten die al duizenden jaren in uw streek groeiden, noemt men een autochtone
plant. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen.

Autochtone planten zijn doorgaans beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes,
interacties met andere organismen, ... dan niet-autochtone. Ze hebben zich immers gedurende vele
eeuwen aangepast aan onze lokale groeiomstandigheden. Aanplantingen van streekeigen soorten
met niet-autochtone herkomst vormen zelfs een bedreiging voor de resterende autochtone populaties.
Door de kruising van niet-autochtone en autochtone populaties wordt de genetische diversiteit van de
planten beïnvloed waarbij heel wat specifieke aanpassingen verloren kunnen gaan. Het is dus
wenselijk om zo veel mogelijk autochtoon plantmateriaal te gebruiken om de verdwijning van de
biodiversiteit en daarmee de genetische verarming te voorkomen.

Vraag naar autochtoon plantmateriaal bij de handelaar waar u uw planten koopt. Om u hierbij te
helpen, heeft het INBO een lijst opgemaakt van kwekers die autochtoon plantmateriaal kunnen
verhandelen. Zowel de lijst van de kwekers als de folder over aanbevolen herkomsten kunt u via het
Contactpunt Bosbouwkundig Teeltmateriaal verkrijgen (http://contactpunt.inbo.be). Om zeker te zijn

                    Pagina 14 van 17
                 Infokrant 236 – december 2010


dat u autochtoon plantmateriaal aanschaft, kunt u een 'document van de leverancier' vragen. Dit
garandeert u de herkomst van het plantmateriaal. Plantgoed met het label 'Plant van Hier' is eveneens
autochtoon.

Wist je trouwens dat er ook een gemeentelijke subsidie bestaat voor het aanplanten van kleine
landschapselementen, dus mogelijk hoef je je autochtoon plantmateriaal zelfs niet volledig te
bekostigen! Het gemeentebestuur subsidiëert het aanplanten en het onderhoud van lijnvormige
landschapselementen onder de vorm van hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, het aanplanten
van hoogstamboomgaarden en het aanleggen en onderhouden van veedrinkpoelen of
amfibieënpoelen.

Meer informatie: www.natuurenbos.be, www.inbo.be, www.vbv.be, www.plantvanhier.be of uiteraard
bij de dienst leefmilieu leefmilieu@meise.be 02/272 00 35/69/51/58 en op de gemeentelijke website
www.meise.be

   bouw beter met de infraxbouwteams

Jaarlijks flink besparen op je energierekening ... en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler
maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen daarvoor de
volgende maanden heel Vlaanderen om kandidaat-(ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks
tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwTeams.

BouwTeams zijn al jaren een succes. Dialoog en Infrax kunnen een lange lijst voorleggen van
tevreden deelnemers die tijdens zo’n BouwTeam ontzettend veel hebben geleerd over duurzaam
bouwen en alles wat daarbij komt kijken. De keuzes die je als (ver)bouwer moet maken, zijn immers
niet eenvoudig. Maar ze bepalen wel hoe energiezuinig je woning zal zijn.

Neutrale informatie
Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het vermogen
ervan? Hoe belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie? Over al
deze kwesties geven bouwdeskundigen neutrale informatie tijdens een InfraxBouwTeam. Neutraal,
want Infrax noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook.

Hoe verloopt een InfraxBouwTeam?
Tijdens een BouwTeam krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende
twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen.
Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben je goed
geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei
materialen. De cursus wordt zeer aanschouwelijk gebracht. Voorkennis is absoluut niet vereist. Je
leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen en installaties kennen. De lesgevers
brengen verschillende materialen mee om zo concreet mogelijk uitleg te kunnen geven. Het aantal
deelnemers is beperkt zodat iedereen volop aan bod kan komen.

Flinke energiebesparing
In het InfraxBouwTeam ontdek je de geheimen van een doorgedreven isolatie, een aangepaste
ventilatie en een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hiermee schroef je de energierekening in je nieuwe
thuis flink terug. En je creëert meteen een gezondere en comfortabelere leefomgeving.
Dankzij een InfraxBouwTeam weet je ook zeker hoe je woning voldoet aan de
energieprestatieregelgeving van het Vlaamse Gewest. Zowel op het vlak van thermische isolatie,
energieprestatie als binnenklimaat. Zo kan je op beide oren slapen in je nieuwe of vernieuwde woning.

Snel terugverdiend
Dankzij de steun van Infrax en de andere partners (provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
en West-Vlaanderen) kost deelnemen aan de cursus slechts 35 euro. Iedereen krijgt een
cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Dat inschrijvingsgeld is dankzij de vele tips zo
terugverdiend. Je merkt het meteen aan je energiefactuur.

Inschrijven?                    Pagina 15 van 17
                   Infokrant 236 – december 2010


De InfraxBouwTeams zijn snel volzet! Schrijf je in via www.bouwteams.be of, als je niet over internet
beschikt, telefonisch bij Dialoog op het nummer 016/23 26 49.

Meer info over duurzaam en energiezuinig bouwen, de gemeentelijke en andere premies hiervoor vind
je uiteraard bij de dienst leefmilieu leefmilieu@meise.be 02/272 00 35/69/51/58

Verwarmen
– verplichte keuring centrale verwarming en aandacht voor CO-vergiftiging
Een comfortabel warm huis zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s, met aandacht voor het
milieuaspect. Het kan, maar vereist een regelmatig onderhoud en correcte afstelling van de
installatie. De onderhoudsplicht van verwarmingsinstallaties en het nazicht van de schoorstenen
verschilt naargelang het type brandstof. Wist u dat alle gasinstallaties sinds 1 juni 2010 over een
keuringsbewijs moeten beschikken en dat blijkt dat minder dan de helft van de centrale
verwarmingsinstallaties op gas op dit ogenblik wettelijke in orde zijn? Vanaf 1 juni 2010 moet een
controleur immers een keuringsbewijs afleveren voor nieuwe cv-ketels vóór de eerste ingebruikname
en moeten oude cv-ketels een eerste keer zijn nagekeken en onderhouden. Daarna is nazicht en
onderhoud om de twee jaar verplicht. Na de controle krijgen klanten een reinigings- en een
verbrandingsattest. Eigenaars en huurders die geen keurings- en/of onderhoudsbewijs hebben,
kunnen worden vervolgd. Wist je trouwens dat dergelijk onderhoud voor 40% fiscaal terugbetaald
wordt?

Of is uw installatie intussen meer dan 15 jaar oud en dus het rendement danig laag dat u overweegt
om een nieuwe installatie aan te kopen? Een goed idee, want de moderne ketels zijn aanzienlijk
zuiniger: voor aardgas betreft het ketels met HR+-label en condensatieketels met HR-TOP-label, voor
stookolie is een Optimaz-label of Optimaz-elite-label gewenst of zelfs vereist om in aanmerking te
komen voor premies.
Doordat de overheden inzetten op zuinig energiegebruik, wordt de aankoop van dergelijke zuinige
toestellen ook financieel ondersteund.

CO een stille moordenaar in huis

Elk jaar opnieuw vallen er dodelijke slachtoffers door CO of koolstofmonoxide vergiftiging. CO is een
zeer giftig gas. Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en je voelt het niet. Alle gasgeisers en
verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof)
nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer is, wordt het gevaarlijke gas CO
gevormd. Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.
Hoe herken je een CO-vergiftiging?
Je krijgt snel hoofdpijn, je wordt misselijk en voelt je moe. Bij hoge concentraties kan je flauw vallen en
zelfs sterven.
Wat als iemand CO vergiftiging heeft?
Het beste wat je kan doen is onmiddellijk ramen en deuren openzetten, het slachtoffer uit de ruimte
brengen, het verwarmingstoestel uitschakelen, en de dokter bellen. Als het slachtoffer bewusteloos is
bel je 112.
Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?
Zorg voor voldoende verluchting.
Zorg dat de schoorsteen goed trekt.
Laat je verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en onderhoud ze regelmatig.
Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. De
verbrandingsgassen komen in de kamer terecht. Gebruik ze liever niet. Ze zijn gevaarlijk! Doe je het
toch? Gebruik ze dan maximum 1 uur.
Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open. Zo kan er voldoende zuurstof bij
de vlammen komen.
Let op de kleur van de vlammen. Bij gastoestellen wijzen gele vlammen op een slechte verbranding.
Gebruik je gasgeiser juist. Een 5-liter gasgeiser is enkel geschikt voor een gootsteen of wastafel. Voor
een douche heb je minimaal een 10-liter gasgeiser nodig met een schoorsteen of afvoerpijp. Voor een
bad heb je minimaal een 13-liter gasgeiser nodig met schoorsteen of afvoerpijp.
Maak gebruik van de CO-premie van de Provincie om je verwarmingstoestellen aan te passen.                      Pagina 16 van 17
                  Infokrant 236 – december 2010


Wil je meer info?
In het gemeentehuis kan je de brochure CO een stille moordenaar in huis afhalen. Met een aantal
praktische tips wordt in de brochure aangegeven wat je kan doen om een CO-vergiftiging te
voorkomen. Meer info op www.koolstofmonoxide.be
Wens je meer tips, info over premies voor onderhoud en/of aankoop van een nieuwe
verwarmingsinstallatie? Gemeentelijke Milieudienst (leefmilieu@meise.be) 02/272.00.35/69/51/58.
   gratis ontlening energiemeter
Wist je dat…. je bij de dienst Leefmilieu gratis een meettoestel kan ontlenen om het verbruik van je
toestellen thuis te meten? Gedurende een periode kan je vervolgens bekijken of je koeltoestellen
bijvoorbeeld niet aan vervanging toe zijn, wat de andere grote verbruikers zijn, of het niet zinvol is je
koffiemachine, droogkast en wasmachine of Hifi/TV- en informatica-apparatuur uit het stopcontact te
halen of te onderbreken met een eenvoudige schakelaar wanneer deze niet in gebruik zijn. Je krijgt
een handleiding en uitleg over het gebruik van het meettoestel en bovendien ontvang je een lijst met
gegevens over wat de nieuwste versie van je verbruikers aan elektriciteit (mogen) consumeren.
Erg handig, nuttig en leerrijk.

Breng je de meter terug, vraag dan zeker je gratis spaarlamp. Zo kan je kosteloos al minstens één
verbruiker vervangen door een zuinig alternatief.

Wanneer kan je dergelijk toestel komen ontlenen? Tijdens de openingsuren van de dienst leefmilieu
uiteraard, in het gemeentehuis leefmilieu@meise.be 02/272.00.35/69/51/58
                   Laatste bladzijden
Politieonthaal op 24 december en 31 december – enkel open van 8 uur tot 12 uur & gesloten in de
namiddag
                    Pagina 17 van 17

								
To top