PRIVATISTKONTORETS LESELISTE VED MUNTLIG EKSAMEN

Document Sample
PRIVATISTKONTORETS LESELISTE VED MUNTLIG EKSAMEN Powered By Docstoc
					PRIVATISTKONTORETS LESELISTE VED MUNTLIG EKSAMEN              August 2004

VT 1035 – TYSK B-SPRÅK 4

1. Læreplanmål og hovedmomenter

Ved muntlig eksamen vurderes kandidatens kunnskaper og ferdigheter i forhold til disse mål
og hovedmomenter i læreplanen:

Elevene skal kunne delta i samtaler på ulike nivåer og kunne avpasse språkbruken etter
situasjonen. De skal kunne forstå og vurdere tekster fra ulike media og kunne utnytte
disse i sin egen språkproduksjon. Elevene skal ha kunnskaper om det aktuelle
språkområdets kulturelle og samfunnsmessige egenart

Hovedmomenter

Elevene skal

1a   kunne føre en sammenhengende samtale med god flyt og god uttale

1b   ha et godt ordforråd og beherske de viktigste språkstrukturene

1c   kunne forstå, referere og drøfte innholdet av f.eks. foredrag, debatter, filmer og
    teaterstykker, muntlig og/eller skriftlig

1d   kunne forstå og ta stilling til innholdet i sakprosatekster

1e   kunne drøfte personkarakteristikk, innhold og tema i en roman eller et drama

1f   kunne tolke innhold og tema i dikt og noveller

1i   ha kjennskap til hovedtrekk i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i
    språkområdet

1j   velge og fordype seg i minst ett tema innen politikk, økonomi og næringsliv,
    religion, kultur, geografi eller historie fra språkområdet og kunne presentere
    resultatet muntlig eller skriftlig

2. Lærestoff

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i at du har arbeidet med følgende tekster fra læreverket
”Die Brücke” av Johansen/Larson/Rimstad, Cappelens forlag, 2. utgave, 1998. Læreverket
består av to bøker, ”Die Brücke 4” og ”Die Brücke 4 – Sachtexte”

Dersom du ønsker å benytte en egen leseliste basert på et annet læreverk, må leselisten
inneholde et tilsvarende omfang tekster.

Noveller:

s. 15  Kurt Kusenberg: Mal was anders
s. 20  Birgitte Bobbel: In der Kälte
s. 29  Frank Thiess: Der Mann, den ich bestehelen wollte
s. 33  Josef Reding: Ein Discjockey verliert Fans
s. 42  Milena Moser: Der Nachbar
s. 49  Wolfgang Hildesheimer: Der hellgraue Frühjahrsmantel
s. 55  Wolfdietrich Schnurre: Reusenheben
s. 61  Henrich Böll: Es wird etwas geschehen
s. 81  Roswitha Vetter: Der alte Mann und der Fernseher
s.117  Jan Flieger: Der sanfte Stoss
s. 153  Luise Rinser: Die Rote Katze
s. 161  Siegfried Lenz: Die Dicke der Haut
s. 192  Marie Luise Kaschnitz: Das Dicke Kind
s. 227  Franz Fühmann: Das Judenauto

Lyrikk:

s. 26  Hildegard Knef: Ich möchte am Montag
s. 28  Ulla Hahn: Er kommt
s. 38  Kurt marti: Leichenrede
s. 39  Erich Fried: Eine Kleinigkeit
s. 41  Rosa Ausländer: Noch bist du da
s. 165  Berthold Brecht: Fahrend in einem bequemen Wagen
s. 242  Norbert Ney: Dialektischer Fehler
s. 244  Rainer Kunze: Die Mauer. Zum 3. Oktober 1990

Drama:

Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame
Hele dramaet er pensum – utdrag står i læreboka

Litteraturhistorie:

s. 247  Waltter v.der Vogeweide: Unter den Linden
s. 262  Johann W. Goethe: Ein gleiches
s. 263             Nähe des Geliebten
s. 276  Friedrich Schiller: Die Burgschaft
s. 289  Josef v. Eichendorf: Sehnsucht
s. 292  Heinrich Heine: Im wunderschönen Monat Mai
s. 298          Die schlesischen Weber
s. 300  Georg Büchner: Woyzeck
s. 305  Teodor Storm: Gode Nacht


Fra ”Die Brücke 4- Sachtexte”

s. 56  Zwischen Kinder und Karriere
s. 61  König Ludwig II.
s. 75  Wir sind Deutsche
s. 87  Die deutsche Nationalhymne und die deutsche Flagge

Tema:
Du må velge et tema I forhold til læreplanmål 1j (se ovenfor)

Dersom du ikke selv opplyser om noe annet tema på pensumlisten eller ved start av
muntlig eksamen, tas det utgangspunkt i at du har valg temaet: Die Wende – zwei
deutsche Staaten werden ein vereinigtes Deutschland.3. Eksamensordning og vurdering

Ved muntlig eksamen har du først 30 minutters forberedelsestid der du arbeider med en
ukjent, skriftlig tekst. I forberedelsestiden kan du benytte alle hjelpemidler som for eksempel
ordbøker, lærebøker og notater. Bruk av mobiltelefon og internett er ikke tillatt.
I forberedelsestiden kan du gjøre notater. Notatene skal være i stikkord-form og ikke i hele
setninger. Du kan støtte deg til notatene under eksaminasjonen, men det har liten verdi å
lese direkte fra notatene.

Eksaminasjonen starter med at du gir et referat av den ukjente teksten. Du får spørsmål om
din mening om det du har lest. Deretter vil du få spørsmål i forbindelse med en eller flere av
tekstene på leselisten. Du vil her bli bedt om å referere innholdet i en tekst og gi din tolkning
av den. Temaer fra historie, samfunnsliv etc. med tilknytning til teksten kan trekkes inn.
Du kan også få spørsmål om forfatteren av en litterær tekst.

Det er derfor svært viktig at du har lest og satt deg nøye inn i tekstene og kan gi et
referat av innholdet, og gi en tolkning av teksten.

Ved fastsettingen av karakter for muntlig eksamen legges det vekt på:

    evnen til å kommunisere muntlig på tysk – det er viktigere at språket ditt
    kommuniserer godt enn at det er feilfritt, men for å oppnå en karakter klart over
    gjennomsnittet (5 eller 6) forutsettes det at du har godt og variert ordforråd og god
    oppbygning av språket.
    at du har forstått innholdet i ukjent og kjent tekst og kan gjengi innholdet og tolke
    teksten.
    at du hvis det er aktuelt, kan forklare innholdet i litterære tekster ut fra
    faktakunnskaper om det tyske språkområdet.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:3/2/2012
language:Norwegian
pages:3