Kiezen tussen belangen ervaringen van een veranderend by 1Su7gnFP

VIEWS: 7 PAGES: 16

									 Kiezen tussen belangen

     ervaringen van
een veranderend ingenieursbureau
  in een veranderende wereld
     Jacco Buisman
    Ede, 11 maart 2008
De veranderende wereld
   11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                             2
Cobouw 22 december 2007
Kernboodschap: In de veranderende
wereld zijn traditionele contracten net
zo ongewoon als andere contractvormen
     11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                               3
RWS; scheiden van belangen
Kernboodschap: In de
veranderende wereld
zijn nieuwe spelregels
nodig voor de inzet van
ingenieursdiensten     11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                               4
Movares, een veranderend ingenieursbureau
in de veranderende wereld
Movares:
1.  Van een stafafdeling van de Nederlandse Spoorwegen (1991)
   naar een geheel zelfstandig ingenieursbureau met meer dan
   1300 medewerkers en 40% opdrachten buiten ProRail.
2.  Van alleen advies- en engineeringsopdrachten op RVOI basis
   naar opdrachten vanuit verschillende rollen:
   •   Voor publieke en private opdrachtgevers op RVOI of DNR basis
   •   In D&C combinaties (al dan niet risicodragend)
   •   Als hoofdaannemer
   •   ..     11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                     5
Kiezen tussen belangen
  11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                            6
Kiezen tussen belangen
Stellingen
  In een wereld waar specifieke IB-kennis schaars is:
  1.  werken theoretische modellen en spelregels rondom
     nieuwe contractvormen niet !!
  2.  Is kiezen voor belangen dusdanig situationeel dat hier
     in het belang van de opdrachtgever geen algemene
     afspraken over moeten worden gemaakt.
  11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                  7
Kiezen tussen belangen,
een praktijkdilemma
 De Feiten:
 •  Movares en een conculega hebben raamcontract engineering voor
   groot infrastructureel project;
 •  De winnende aannemerscombinatie moet (in D&C contract
   verplicht) een ingenieursbureau inschakelen met A-erkenning
   (beveiliging) en voldoende capaciteit. De enige partij buiten
   Movares en de conculega zit vol;
 •  Een deelorganisatie van de opdrachtgever zoekt (gezien grote
   planningsperikelen rondom een deelproject) een ingenieursbureau
   met beveiligingscapaciteit welke op zeer korte termijn vrij te
   spelen is.
 Vraag: Wat te doen ??


    11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                    8
Keuze Movares:

  •  Movares handhaaft het raamcontract.
  •  Movares verwerft het ingenieurscontract met de
    aannemerscombinatie (o.a. met bonus/malus op
    bouwkostenbesparingen).
  •  Movares voldoet aan de noodkreet van deelorganisatie
    van de opdrachtgever.
  •  Movares speelt open kaart met de betreffende partijen
    en zorgt voor heldere gescheiden opdrachtstromen en
    inzet medewerkers.  11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                9
Gevolgen keuze Movares (1):
   11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                             10
Gevolgen keuze Movares (1):
rolverdeling
   bv bij bouwsombesparingen
                                  Opdrachtgever
                                  (ondersteund door
                                  Movares/conculega)


                   2


                                         Aannemers-
Deelorganisatie                        1
                                         combinatie
opdrachtgever
                                         (ondersteund
(ondersteund door
                                         door Movares)
Movares)                            3

      11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                                 11
Gevolgen keuze Movares(2):
druk op Movares(-medewerkers)

           vanuit Opdrachtgever:

           Relatief laag           vanuit Deelorganisatie opdrachtgever:

           Relatief gemiddeld          (vooral vanuit een eigen
           “sandwich-gevoel”)

           vanuit Aannemerscombinatie:

           Relatief hoog (vooral vanuit (gespeeld ?) onbegrip)   11 maart 2008   presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                           12
Gevolgen keuze Movares (3):
noodzakelijk profiel medewerkers

           rol bij Opdrachtgever:

             hoog abstractiegevoel

             puur vanuit projectopgave redeneren

           rol bij Deelorganisatie opdrachtgever:
             zeer goed kunnen schakelen
             puur vanuit optimaliseren planning redeneren

             rol bij Aannemerscombinatie:
               zeer pragmatisch kunnen denken

               in kunnen leven in doelstellingen aannemerscombinatie

   11 maart 2008    presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                           13
Gevolgen keuze Movares (4):
eisen aan medewerkers

           algemeen:

             het niet oneens zijn met de Movares keuze

             met collega’s kunnen onderhandelen

             het met collega’s oneens kunnen zijn (technisch en niet
           technisch)

             kunnen omgaan met gemopper op Movares (-medewerkers)

             techniek soms op de 2e plaats kunnen zetten.

           Advies:

             bij niet kunnen/willen voldoen aan de genoemde eisen
           medewerkers niet inzetten op dit soort dilemma projecten

   11 maart 2008    presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                          14
Kiezen tussen belangen,
Mijn conclusies
      1.    In een wereld waar specifieke ingenieurskennis schaars is;
           is het soms in het belang van de opdrachtgever om 1
           ingenieursbureau aan meerdere kanten van de tafel te
           hebben;
      2.    Theoretische modellen en spelregels rondom nieuwe
           contractvormen werken dan niet !!
      3.    Is kiezen voor belangen dan dusdanig situationeel dat hier
           geen algemene afspraken over kunnen worden gemaakt.
      4.    Blijft een belangrijke keuze die je als ingenieursbureau
           hebt: geloven in je eigen waarden en normen
           (transparantie) en daar naar handelen !


   11 maart 2008    presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                                         15
11 maart 2008  presentatie Kivi Niria / PSI Bouw
                          16

								
To top