Exercitii propuse gr 1 5

Document Sample
Exercitii propuse gr 1 5 Powered By Docstoc
					CECCAR Filiala Timis

Nr. 1752/27.04.2011

              Program pregatire stagiari – 2011 – anul I    In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, stagiarii in sistem colectiv ( anul I semestrul I) sunt invitati in data de 25.05.2011 ora
9,00, la Facultatea de Mecanica din cadrul Univesitatii Politehnica Timisoara, situata in
Timisoara, bvd. Mihai Viteazul, nr. 1, sa depuna in scris si sa sustina raspunsurile la cele 30
exercitii propuse de lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la ora 14,00
sunt programati a efectua cursurile de pregatire deontologica, comportament profesional si
doctrina profesionala toti stagiarii din anul I de stagiu, indiferent de forma de pregatire.

    Va facem cunoscut ca pentru consultatii in vederea rezolvarii exercitiilor primite s-a fixat
data de 18.05.2011 ora 9,00, la sediul Facultatii de Mecanica din cadrul Univesitatii Politehnica
Timisoara, situata in Timisoara, bvd. Mihai Viteazul, nr. 1. Deasemenea in aceeasi zi, de la ora
14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire tehnica toti stagiarii din anul I de stagiu,
indiferent de forma de pregatire.

    In baza Deciziei Biroului Permanent al CECCAR nr. 10/245/29.10.2010 prin care se
aproba Normele nr. 921/19.10.2010 si a Notei CECCAR nr. 361/DGS/12.04.2011 privind
organizarea testelor de evaluare semestriala ale stagiarilor, in anul 2011 evaluarea
semestriala a stagiarilor se organizeaza concomitent la toate filialele CECCAR, astfel:
- pentru semestrul I (toti anii de stagiu) in zilele de duminica 29 mai 2011 – proba scrisa si
duminica 5 iunie 2011 proba orala;
- pentru semestrul II (anii I si II de stagiu) in zilele de duminica 27 noiembrie 2011 – proba
scrisa si duminica 4 decembrie 2011 – proba orala;
- pentru semestrul II (anul III de stagiu) in zilele de duminica 2 octombrie 2011 – proba
scrisa si duminica 9 octombrie 2011 – proba orala.

    Participa la testul semestrial de evaluare toti stagiarii, indiferent de forma de
pregatire, care si-au indeplinit obligatiile aferente semestrului respectiv, si anume:
participarea la orele de pregatire tehnica si deontologica, rezolvarea si prezentarea
lucrarilor profesionale, precum si achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs.

    In aplicarea art. 2 din Norme privind organizarea si desfasurarea testului semestrial
de evaluare a stagiarilor, stagiarii primesc in ziua de 23 mai 2011, pentru semestrul I, si in
zilele de 21 noiembrie 2011 (stagiarii anul I si II) si 26 septembrie 2011 (stagiarii anul III),
pentru semestrul II, subiectele lucrarilor de rezolvat.                                                  1
    Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro
comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de plata este 30.04.2011.

Grupa 1 (total 30 exercitii) – 20 stagiari EC

    STAGIARI E.C.
    1  ANTOCI GEORGETA EMANUELA
    2  AVRAM ANA
    3  BADESCU MIRELA
    4  BAICI CRISTIAN OVIDIU
    5  BASULESCU MIRELA
    6  BLENDEA NADIA LOREDANA
    7  BOBILCA RAMONA MARIANA
    8  BORZA LUCIA MANUELA
    9  BOTOCA SANDRA
    10  BRADISTEANU ADRIAN
    11  BRATU LORENTA NATALIA
    12  BUGARIU LUCIAN BOGDAN
    13  BULEA LAVINIA DIANA
    14  CATAU LUCRETIA
    15  CEAUSESCU ANA
    16  CILTARU CONSTANTA
    17  CITOIU ANCA AURELIA
    18  CONRNEAN ANDRA NICOLETA
    19  DAESCU MARIANA
    20  DANCI OTILIA DADIANA

Exercitii propuse pentru anul I sem. I

I. Elaborarea situatiilor financiare (14 exercitii)

1. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.000 lei, TVA
19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor
vandute, se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final.

2. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.000 lei, adaos
comercial 30 %, TVA 19%, pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata.

3. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 19%, pe
care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel:

  -  pret de cumparare 2.000 lei
  -  TVA/d 19% 380 lei
  -  adaos comercial 20% 400 lei
                                                2
  - Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA
  - TVA 19% 456 lei
  - Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei
4. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de
20.000 lei, TVA 19%. Marfurile se vand cu un adaos de 7%.

5. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este :
371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei

Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel:

- pretul producatorului 4.000 lei
- TVA 19% 760 lei
- Total de plata 4.760 lei
- Adaos comercial 30% 1.200 lei
- Pretul comerciantului 5.960 lei
Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 19% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca
gestiunea pentru marfurile vandute.

6. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii nr.1300, marfuri in valoare
de 10.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 10%, pe care le vinde, conform facturii nr.1620 SC
CRISUL SA, unitate cu amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos
comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.

7. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea
situatie in conturi:

  - 371 Sd 14.640 lei
  - 378 Sc 2.000 lei
  - 4428 Sc 2.640 lei
In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au fost vandute
marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul practicat este de 20%, iar TVA
19%.

8. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la SC MEDA SA cu
urmatoarele elemente:

- marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei

- TVA 19% 3.800 lei

Total factura 23.800 lei

Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza:

                                                3
  - cantitatea primita 9.990 bucati;
  - minus 10 bucati din vina furnizorului;
  - valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei.
Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA.

9. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu urmatoarele elemente:

- marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Total factura 2.380 lei

La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa
suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste factura nr. 1100 de la caraus pentru
transportul efectuat de 500 lei, care se achita, mai putin debitul avut.

10. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente:

- marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Total factura 2.380 lei

La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat delegatul propriu al
societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei, TVA inclus.

11. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile:

- pret de cumparare 3.000 lei

- TVA 19% 570 lei

Total factura 3.570 lei

In NIR se consemneaza:

- valoarea marfii 3.200 lei

- TVA 19% 608 lei

- diferente fata de factura nr. 2100:

- la marfa 200 lei

- la TVA 38 lei

                                                 4
Total diferenta 238 lei

Diferentele in plus se accepta la plata.

12. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde:

- marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Total factura 2.380 lei

NIR este conforma cu factura.

SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis.

Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.

13. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care cuprinde:

- marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei

- cheltuieli de transport 600 lei

Total factura 9.600 lei

TVA 19% 1.824 lei

Total de plata 11.424 lei

La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5% perisabilitati admise, iar
restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg,
TVA 19%.

Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg;

Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520;

Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei

din care :

perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg;

lipsa din vina delegatului: 50 kg – 30kb = 20kg.

14. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, care sunt refuzate
la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse, considerandu-se urmatoarele cazuri:
                                                  5
- A – refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor;

- B – se achita factura la furnizor si se refuza integral.

Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.

III. Expertize contabile (4 intrebari)

 1. Enumeraţi clasificarea expertizelor contabile?

 2. Explicaţi independenţa absolută şi independenţa relativă a expertului contabil?

 3. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil?

 4. Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile?

IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor (4 intrebari)

1. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectuează.

2. Prezentaţi care este regimul pierderilor fiscale în cazul impozitului pe profit.

3. O societate comercială achiziţionează şi pune în funcţiune în luna mai 200X un mijloc fix în
valoare de 100.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere contabil mijlocul
fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mijlocul fix este amortizat accelerat. Ce
influenţă are amortizarea fiscală, precum şi cea contabilă asupra profitului impozabil în perioada
în care este amortizat?

4. Ce venituri se supun regularizării în anul următor realizării lor?

XI. Tinerea contabilitatii unei entitati (5 exercitii)

1. La S.C. “ARTEX” S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La sfarsitul lunii se
inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se efectueaza retineri din salarii,
astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza
contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia
unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se
inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele
datorate.

2. S.C. “MEDA” S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul lunii, 1000 lei.
Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000 lei. Se fac urmatoarele retineri:

- avansuri acordate 1000 lei

- C.A.S. 9,5% 950 lei
                                                  6
- fond de somaj 1% 100 lei

- CASS 6,5% 650 lei

- impozit pe salarii 1000 lei

Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei, suportate din CAS. Se
inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si ajutoarele material, la sfarsitul lunii,
100 lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se
vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.

3. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C. “IFOR” S.A. ridica suma de
600 lei, pentru plata avansului chenzinal. Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma
de 2000 lei, CAS 19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente.

Retinerile din salarii sunt:

   CAS, CASS, CFS
   250 lei impozit;
   600 lei avans acordat.
Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se ridica de la banca suma
de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei reprezinta salarii neridicate in termen, care se
depun la banca.

4. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie, astfel:

- impozit pe salarii datorate 1430 lei

- impozit pe concedii medicale 110 lei

- impozit pe participare la profit 170 lei

- impozit datorat din luna precedenta 8 lei

- impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget

si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei

5. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de
societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata se face in numerar.

XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (3 exercitii)

 1. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi
publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei / obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2
lei /obligatiune.
                                                   7
Obligatiunile rascumparate sunt anulate:
- Valoarea de rambursare : 720 lei
( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune)
- Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660 lei
Diferenta favorabila : 720-660 60 lei

2. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de
3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea este imediata prin virament, rar restul de
600 lei se deconteaza ulterior.

3. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand
urmatoarele elemente:
- costul de achizitie unitar 6 lei
- plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar
- se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata
- se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.        Director executiv,              Sef birou stagiu,
        ec. Ignea Nicolae              ec. Minda Ioan
                                                8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:163
posted:3/2/2012
language:Romanian
pages:8