fileexplorer_fetchfile-aspx-file-10283

Document Sample
fileexplorer_fetchfile-aspx-file-10283 Powered By Docstoc
					                     LEKTIONSPLAN


 INSTITUT FOR MARKETING OG STATISTIK
 Handelshøjskolen i Århus
 FAGMODUL 1: Markedsføring og Forbrugeradfærd

 HD(A) Efterår 2008
 Faget strækker sig over 13 x 4 timer i 5. semester.
 Der fokuseres på virksomhedens markedsstrategiske og markedsføringsmæssige muligheder i
 en international sammenhæng, idet der gives en grundig indføring i den afsætningsøkonom-
 iske teori med vægt på den internationale dimension.
 (Se beskrivelse af faget i Studievejledningen eller på CampusNet).

 Som en del af faget indgår en grundig indføring i forbrugeradfærdsteori med vægt på den
 internationale dimension med det formål at skabe grundlag for valg af relevante parametre
 samt udarbejdelse af markedsføringsplaner. Der lægges vægt på en anvendelsesorienteret
 synsvinkel, blandt andet gennem en omfattende brug af cases i undervisningen.
 Det anbefales i øvrigt at benytte CampusNet fra semesterstart.

 Pensum
   Philip Kotler: Marketing Management, nyeste udgave (Kotler). Dog er kapitel 6
    kursorisk læsning.

    Hoyer & MacInnis: Consumer Behaviour, 4th ed. Hougton Mifflin Company (HM)

    Internt undervisningsmateriale E 293 – Købes i HVB
 1.  Hollensen, Svend & Schmidt, Marcus: Scener fra dansk erhvervsliv, pp. 352-365. Case:
    Kohberg Brød: A

 2.  Thøgersen, John (2006): 0-takst på Svendborgbanen

 3.  Antonides, G. (1999). The Body Shop: Societal values in the store. In: Antonides, G. & Raaij,
    W. F. v. (Ed.). Cases in consumer behaviour, pp. 23-30. Chichester: Wiley.

 4.  Grunert, K. G., & Ottowitz, T. (1997). Neumarkter Lammsbräu: brewing beer for Greens. In B.
    Traill & K. G. Grunert (Eds.), Product and process innovation in the food industry (pp. 99-111).
    London: Blackie academic & professional.

 5.  Grønhøj, A. (2003). Family decision-making and organic milk. Aarhus: Department of
    Marketing, Aarhus School of Business.

 6.  van Raaij, W. F., & Verhallen, T. M. M. (1994). Domain-specific market segmentation.
    European Journal of Marketing, 28(10), 49-66.

 7.  The Dualit Toaster

 8.  Webster, Frederick E., Wind, Yoram (1972). A General Model for Understanding
    Organizational Buying Behavior. Marketing Classics. A Selection of Influential Articles, pp
    106-118.

 9.  Sheth, Jagdish N. (1973). A Model of Industrial Buyer Behavior. Marketing Theory: Classic and
    Contemporary Readings, pp. 539-550.

10.  Håkansson, Håkan (1982). An Interaction Approach. International Marketing and Purchasing of
    Industrial Goods, pp. 10-27.

11.  George S. Day & Robin Wensley (1988) Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing
    Competitive Superiority, Journal of Marketing, Vol. 52, pp. 1-20
                   LEKTIONSPLAN

12.  Michael E. Porter & Mark R. Kramer: The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy,
   Harvard Business Review, December 2002

                                     7/8 2008/doa


         LEKTIONSPLAN – Efteråret 2008
         Markedsføring og Forbrugeradfærd
 Undervisere:          Karen Brunsø og Thomas Preetzmann
 Undervisningstidspunkt:    Mandage lektion 11-14 - Lokale E2

 Lektion 1 - uge 36 - 1/9
 Emne: Markedsføringens grundbegreber og strategisk planlægning.
 Litteratur: Kotler kap. 1, 2, 3 og 5, E nr. 293 Artikel 12 (Porter & Kramer)
 Underviser: Thomas Preetzmann
 (Herudover: Studiesekretær Doris Andersen starter med praktiske oplysninger om
 HD(A) og en kort introduktion til CampusNet)

 Lektion 2 - uge 37 - 8/9
 Emne: Virksomhedens markedsudvælgelse, efterspørgselsanalyse, udbudsanalyse,
 konkurrentanalyse
 Litteratur: Kotler kap. 4, 6, 7 og 11. (Kapitel 6 læses kursorisk.)
 Underviser: Thomas Preetzmann

 Lektion 3 - uge 38 – 15/9
 Emne: Organisatorisk købsadfærd
   - monadiske modeller
   - interaktionsmodeller
   - industriel segmentering
 Litteratur: Kotler kap. 8, E nr. 293 artikel 8 (Webster), 9 (Sheth) og 10 (Håkonsson)
 Underviser: Thomas Preetzmann

 Lektion 4 - uge 39 – 22/9
 Emne: Introduktion til konsumentadfærd. Motivation, evne og mulighed
 Litteratur: H&I kap. 1, 2 og 3 (Kap. 2 læses kursorisk)
 Case: E nr. 293 artikel 1 (Hollensen/Schmidt: Kohberg brød A.)
 Underviser: Karen Brunsø

 Lektion 5 - uge 40 – 29/9
 Emne: Opmærksomhed, viden, hukommelse
 Litteratur: H&I kap. 4, 5 og 8.
 Case: E nr. 293, artikel 2 (0-takst på Svendborgbanen)
 Underviser: Karen Brunsø

 Lektion 6 - uge 41 – 6/10
 Emne: Holdninger
 Litteratur: H&I kap. 6 og 7
 Case: E nr. 293 artikel 3 (Antonides).
 Underviser: Karen Brunsø
                  LEKTIONSPLAN


Uge 42
EFTERÅRSFERIE

Lektion 7 uge 43 – 20/10
Emne: Strategisk markedsføring. Udvikling, testning og markedsføring af nye
produkter. Adoptionsprocessen. Produktstyring i PLC-forløb.
Litteratur: Kotler kap. 8, 9, 10 og 20.
Underviser: Thomas Preetzmann

Lektion 8 - uge 44 – 27/10
Emne: Virksomhedens parameterpolitik, produktpolitik og prispolitik.
Litteratur: Kotler kap. 12, 13 og 14.
Underviser: Thomas Preetzmann

Lektion 9 - uge 45 – 3/11
Emne: Beslutningsprocessen
Litteratur: H&I kap. 9, 10, 11 og 12
Case: E nr. 293 artikel 4 (Grunert)
Underviser: Karen Brunsø

Lektion 10 - uge 46 – 10/11
Emne: Sociale påvirkninger
Litteratur: H&I kap. 13 (Minus afsnittene ”How age ...”, ”How regional influences
...” og ”How ethnic influences ...”), 14, 16 og 17
Case: E nr. 293 artikel. 5 (Grønhøj)
Underviser: Karen Brunsø

Lektion 11 - uge 47 – 17/11
Emne: Værdier, livsstil, segmentering & kultur
Litteratur: H&I kap. 15 og 18,
Case: E nr. 293, artikel 6 (van Raaij & Verhallen) og
nr. 7 (Dualit)
Underviser: Karen Brunsø

Lektion 12 – uge 48 – 24/11
Emne:Virksomhedens parameterpolitik, distributionspolitik og
kommunikationspolitik.
Litteratur: Kotler kap. 15, 16, 17, 18 og 19
Underviser: Thomas Preetzmann

Lektion 13 - uge 49 – 1/12
Emne: Helheden i markedsføringen
Litteratur: Kotler kap. 21 + 22, E nr. 293, artikel 11. Cases og eksamensopgaver
Underviser: Thomas Preetzmann

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:3/2/2012
language:Norwegian
pages:3