Docstoc

eksamensopgave-spfl2011e

Document Sample
eksamensopgave-spfl2011e Powered By Docstoc
					             Eksamens opgave (SPFL 2011e)
          (Frigives lørdag den 17. december 2011 kl. 13.00)


Situationsbeskrivelse:
Du er som ansvarlig stabschef (Økonomi- og IT chef) ansvarlig for et meget stort
offentligt it-projekt, der har til formål, at indføre et nyt elektronisk selvbetjeningssystem
til borgerne kaldet ”Min Økonomi”. Det er et fantastisk system der vil skabe overblik og
give god service samt store besparelser.

Min Økonomi involverer sagsbehandling for 125 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger.
Den borgerrettede del af sagsbehandlingen bliver moderniseret så det meste af
sagsbehandlingen foregår elektronisk uden indblanding fra sagsbehandlernes side.

Den samlede business-case for selvbetjeningssystemet er rigtig god og jo hurtigere det
tages i brug jo bedre. En række manuelle arbejdsgange kan erstattes med elektroniske og
automatiserede arbejdsgange. Det forventes, at sagsbehandlingstiden efter det første år
kan reduceres med 40 – 50 pct. Undersøgelser og erfaringer fra andre organisationer viser
at borgerne hurtigt vil tage systemet til sig, men det kræver selvfølgelig god
markedsføring og en support der støtter op om selvbetjening.

Det er vigtigt at komme godt fra start og det kræver god planlægning. Det er afgørende at
få skabt nogle gode historier og positive forventninger rundt omkring i organisationen.
Du har brugt meget tid på at få det tekniske helt på plads (kodning og test af kode og
funktionalitet) og du har allerede udarbejdet et første udkast til god implementeringsplan
for resten af projektet – en plan som du håber på nyder bred tilslutning og som støttes af
sagsbehandlerne – også selv om den også indeholder en tilpasning (reduktion) af
medarbejderstaben.

Du er af den opfattelse, at det hele skal gå meget hurtigt fordi en hurtig overgang og
tilpasning giver den bedste business-case. Business casen er simpelthen for god til at
vente. Samtidig har du også – efter egen opfattelse - en gennemarbejdet plan, der
indeholder alle relevante forandringsaspekter.

Fra forretningens side og især toneangivende medarbejdere udtrykkes stor usikkerhed
omkring hele projektet. Er systemet testet godt nok, driftsstabilt og brugervenligt? Vil
borgerne bruge det? Kan vi selv finde ud af systemet? Kan vi give tilstrækkelig support
og vejledning? Hvad betyder det for min arbejdssituation? Det er nogle af de spørgsmål
der høres rundt omkring i organisationen. Direktionen hører forskellige opfattelser af
hvad der er bedst og hvilken risiko der er forbundet med systemet, samt bekymring
blandt medarbejderne. Du er derfor blevet indkaldt til et møde med direktionen.
Direktionen vil gerne drøfte planlægningen med dig.

Direktionen vil gerne forberede sig til mødet:
Opgaven (3 spørgsmål der skal besvares på max. 3 sider):

1) Direktionen vil gerne inden mødet have en kort (skriftlig) præsentation af din plan for
implementering af selvbetjeningssystemet ”Min Økonomi”.

2) Direktionen vil også gerne inden mødet have en kort (skriftlig) redegørelse for din
vurdering af bekymringernes indhold og omfang.

3) Hvad vil du anbefale for at imødekomme bekymringerne og hvordan hænger det
sammen med din plan for implementeringen? (kort skriftligt beslutningsoplæg)?


Aflevering af besvarelse:

  Besvarelsen afleveres fysisk i 4 eksemplarer til ITUs eksamenskontor påført
  kursusnavn, dit navn og fødselsdato, mandag den 19. december 2011 kl. 13.00
  (senest).

  Husk at anvende ITU standard forside. Den kan findes på

  www.intranet.itu.dk/da/Studiehaandbogen/Eksamen/Standardforside

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:3/2/2012
language:
pages:2