Docstoc

eksamen

Document Sample
eksamen Powered By Docstoc
					       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Eksamensforløb

     • Præsentation af designskitser

     • Brugertest

     • Proces og metode

     • Kunstorganisationer og storytelling

     • Odin Teatret, storytelling og hjemmesider

     • Perspektivering


Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Generelt
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Forside
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser – Praktiske oplysninger
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Historie
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Aktivitetskalender
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser – Os på Odin Teatret
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Kontakt
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Designskitser - Kernehistorien

     • Brugeren i centrum

     • Åbenhed
     • Medmenneskelighed
     • Nærhed
     • Livlighed

     • Historien
     • Eugenio Barba
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest – Ansatte hos Odin Teatret

     Ulrik Skeel - administrationsmedarbejder

     • Overordnet indtryk af design
       • Historien
       • Farver
       • Billeder
       • Navigation
       • Indhold
       • Terminologi

     • Vores forslag kontra nuværende

     • Hvad afspejler hjemmesiden?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest – Ansatte hos Odin Teatret

     Anne Savage – Web-ansvarlig

     • Overordnet indtryk af design
       • Historien
       • Farver
       • Indhold

     • Vores forslag kontra nuværende

     • Hvad afspejler hjemmesiden?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest – Ansatte hos Odin Teatret

   Anne Savage                       Ulrik Skeel
   • Ny på Odin Teatret                  • Mange år på Odin Teatret
   • Professionel                     • Kunstner
   • Fokus på:                       • Fokus på:
     • teknikken                       • terminologien
     • indhold af menuen                   • designet
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København   Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest - Interessenter

     Mette Aakjær – Teaterkunstner

     • Overordnet indtryk af design
       • Historien
       • Farver
       • Billeder
       • Navigation
       • Indhold
       • Terminologi

     •Vores forslag kontra nuværende

     • Hvad afspejler hjemmesiden?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest - Interessenter

     Jarl Kjærbøll – Cand. it og teaterinteresseret

     • Overordnet indtryk af design
       • Historien
       • Farver
       • Billeder
       • Navigation
       • Indhold
       • Terminologi

     •Vores forslag kontra nuværende

     • Hvad afspejler hjemmesiden?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest – Interessenter

   Mette Aakjær                      Jarl Kjærbøll
   • Stort kendskab til Odin                • Lidt kendskab til Odin
    Teatret                         Teatret
   • Del af deres netværk                 • Har set en forestilling
   • Fokus på:                       • Fokus på:
     • design i forhold til                 • design i forhold til
      Odin Teatret                      trends
     • indhold                        • brugervenlighed
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København   Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Brugertest - Opsamling

     Kernehistorien i designforslaget?
     • Medmenneskelighed og nærhed?
     • Livlighed?
     • Teater eller ej?
     • Brugeren i centrum?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Metode og Proces - Case

     Case
     • Fordele
     • Ulemper

     Odin Teatret
     • Fordele
     • Ulemper
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Metode og Proces - Metode

     Hvad kunne vi have gjort anderledes
      • Interviewet andre personer

     Vi fra start af bevidste om vores til- og fravalg
       • Målet var hele tiden i fokus

     Fravalg
       • Målgruppeanalyse
       • Udvikling af historien og hjemmesiden i samarbejde
        med Odin Teatret

     Hvorfor er resultatet gyldigt?

Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Metode og proces – Opgavens opbygning

                               Problemformulering
             TEORI
                                   Del 1


         METODE/EMPIRI

                               Problemformulering
            ANALYSE
                                   Del 2

        DESIGNUDVIKLING          BRUGERTEST                 Mundtlig Forsvar


Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Metode og Proces - Resultat

          A (start)
          B                         C
      (Forventet resultat)                (Opnået resultat)
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Kunstorganisationer og storytelling

   Ulemper
      • Storytelling som kommunikation vs. kunst uden
        strategisk formål
      • Økonomisk mål vs. kunstnerisk mål
      • Entydig og fælles opfattelse af organisationen vs.
        mangfoldighed
      • Organisationens strukturering – hierarki vs.
        kollektivitet

Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Kunstorganisationer og storytelling

   Fordele
      • Behov for anden form for markedsføring til kunst
      • Formidling med merværdi: Branding
      • Kunstorganisationer velegnet til storytelling
      • Historiefortælling som kunstorganisationens eget
        sprog
      • Kunstorganisationer som selvstændige kulturformerSpecialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Odin Teatret, hjemmeside og storytelling

   Tre former for interaktion
      • Ansigt-til-ansigt interaktion
      • Medieret interaktion
      • Kvasimedieret interaktion


   Interaktion på en hjemmeside?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Odin Teatret, hjemmeside og storytelling

                      Odin Teatret
                      Designforslag

   Storytelling                                  Hjemmeside
                    Storytelling som symbolske cues
                    Interaktiv storytelling
                    Underbygge eksisterende historier
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København     Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Odin Teatret, hjemmeside og storytelling

                       Odin Teatret

     Hvordan kan storytelling forstyrre
     Odin Teatrets værdier?

     Hvordan kan storytelling
     underbygge Odin Teatrets værdier?


                       Designforslag

   Storytelling                              Hjemmeside
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Odin Teatret, hjemmeside og storytelling

                      Odin Teatret

                                Hvordan kan en hjemmeside forstyrre
                                Odin Teatrets værdier?

                                Hvordan kan en hjemmeside
                                underbygge Odin Teatrets værdier?


                     Designforslag

   Storytelling                               Hjemmeside
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager
       STORYTELLING - Markedsføring af en kunstorganisation


     Perspektivering


     Hvordan kan vores produkt bruges hos
     kunstorganisationer?
Specialeforsvar d. 25/8 - 2004, IT-Universitetet København  Mette Gamborg Jensen & Karina Kold Foldager

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:3/2/2012
language:Danish
pages:27