; eksamen
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

eksamen

VIEWS: 2 PAGES: 4

 • pg 1
									Mia Nielsen, 2.1             Kommunikation/It.            Eksamensprojekt '08

Roskilde Maraton – Markedsføring


Projektbeskrivelse
    Problemformulering
    Mange unge i dag har en usund livsstil, fyldt med fastfood, computere, fjernsyn mm.,
    hvordan får man fanget deres interesse for et deltagelse i et maraton, og evt. en sundere
    livsstil?
    Målgruppe
    Unge på gymnasierne, altså de 15-20 årige
    Løsningsforslag
    1. Plakater til ophængning på skoler: Unge, sunde personer, glade, evt. i træningstøj, evt. få
    udtalelser fra tidligere maratondeltagere om hvad de får ud af det.
    2. Bannere og reklamer der lokker med lækre frugter, og unge der ser sunde og glade ud, på
    hjemmesider som allerede henvender sig til unge (f.eks. Arto.dk, Facebook.com,
    MySpace.com). I hjørnet: Roskilde Maraton! Evt. med link til hjemmeside.
    Vurdering af løsninger
    1: Plakater kan komme ud på mange skoler, og fanger ofte folks interesse især hvis der er en
    form for blikfang, som i dette tilfælde skulle være ”sunde” personer, med en sund krop osv,
    men samtidig personer som unge kan forholde sig til, og spejle sig selv i, dvs. de skal være
    af ”almindeligt udseende”. Man kan nemt få folk til at se på plakaterne hvorefter de finder
    ud af ting om det pågældende maraton, som ikke skulle være det første de opdagede, men
    som skulle stå i et hjørne og så evt. adressen på en hjemmeside tilknyttet Roskilde Maraton.
    På denne måde undgår man at skræmme unge væk, som hvis de bare så ”MARATON”, ville
    løbe skrigende væk, men i stedet får man dem til at tænke over den sunde livsstil, og
    motiverer dem derved til et maraton. Ulemperne ved dette forslag kunne være at plakaterne
    ikke ville blive hængt op, og at folk alligevel ville blive skræmt væk ligeså snart de så ordet
    maraton.
    Af plakaten kan det også fremgå at selvom man lægger sin livsstil om, så har man stadig
    plads til f.eks. computere osv., og at man faktisk har bedre overskud til det, pga. den sundere
    livsstil.
    Den skal især henvende sig til unge der allerede har en interesse for det, som så kan hive
    venner med til det. Det skal fremgå at fællesskabet er i top.


                                                    1
Mia Nielsen, 2.1             Kommunikation/It.             Eksamensprojekt '08

    2: Der er færre muligheder med denne løsning, da man har mindre plads end f.eks. med en
    plakat, her er man netop nødt til at skrive ”MARATON”. Denne slags reklamer vil nok mere
    tiltrække unge der i forvejen har en stor interesse for sport og løb, og mindre dem der ikke er
    ligeså aktive i sport.
    Valg: løsningsforslag 1, da den har flere fordele end løsningsforslag 2.
    Tidsplan
    Disposition
  1. Projektbeskrivelse
  2. Problembeskrivelse
  3. Kommunikativ sammenhæng
    1. Afsender
    2. Budskab
    3. Modtager
    4. Medie
  4. Produktbeskrivelse
    1. Billeder
    2. Overskrifter
    3. Typografi
  5. Arbejdsprocessen
    1. Værktøjer


Problembeskrivelse
    Inaktivitet i hverdagen er et stort problem, både for børn, unge, voksne og ældre, og når
    først man er låst fast i en usund livsstil er det svært at bryde ud. Man er nødt til at få gjort
    noget ved problemet allerede hos de unge, da det senere i livet kan være svært at finde tid og
    overskud i hverdagen. De unges hverdag er fyldt med computere og fastfood, måske også
    fordi forældrene ikke har overskud til at lave den helt store sunde gourmet middag hvad dag,
    og derfor er man nødt til at gribe fat i de unge selv og få dem til at indse hvor meget de kan
    få ud af en sundere livsstil; færre sygdomme, mere overskud i hverdagen, bedre
    jobmuligheder osv. Og hvis de får en sund livsstil, vil de med den større mængde overskud
    også have overskud til både at dyrke sport, gå i skole, og spille computer, da mere aktivitet i
    hverdagen også giver mindre træthed, og mere energi på en måde som er bedre end for


                                                     2
Mia Nielsen, 2.1             Kommunikation/It.            Eksamensprojekt '08

    eksempel indtagelse af sukker.


Problemformulering
    Mange unge i dag har en usund livsstil, fyldt med fastfood, computere, fjernsyn mm.,
    hvordan får man fanget deres interesse for et deltagelse i et maraton, og en sundere livsstil?


Kommunikativ sammenhæng
    Arrangørerne for maratonet er afsenderen i denne sammenhæng, da det er i deres interesse at
    finde deltagere til løbet, både for at fremme dem selv, men også for at fremme Roskilde og
    sætte Roskilde på verdenskortet.


    Budskabet er at en sundere livsstil vil give mere glæde, overskud og energi, og at et maraton
    er en god måde at starte på, og/eller at et maraton er en fed måde at teste sig selv på.
    Desuden at det er en sjov interesse at dele med sine venner.


    Modtagerne er de unge 15-20 årige.


    Budskabet skal frem igennem en plakat, som kan hænges op på ungdomsuddannelser, for at
    fange de unge der hvor de er.


Produktbeskrivelse
    Produktet skal bestå i en plakat med tekst og billeder.
    Der skal være et baggrundsbillede af en landevej, som repræsenterer maratonet. Billedet skal
    være semi-gennemsigtigt.
    Foran, til højre skal der være et billede af et par grinende veninder i sportstøj omkring 18-20
    år gamle, deres ansigter skal være placeret omkring det gyldne snit for bedst blikfang.
    Der skal være en stor overskrift, lidt på skrå med teksten: ”Wanna have fun?”, i en skriftype,
    som er afslappet, men stadig seriøs, så det fremgår at det er et seriøst projekt, for eksempel
    Verdana, eller en anden skrifttype af sans serif familien, altså en skrifttype uden fødder,
    for at det ikke bliver for tørt. Den skal være iøjnefaldende, for at få folk til at stoppe op ved
    plakaten og læse, altså den skal have en farve der fanger øjet, i forhold til baggrunden, som
    bliver grønlig. Altså ville det være ideelt at tage en rødlig farve på grund af at grøn og rød er


                                                      3
Mia Nielsen, 2.1             Kommunikation/It.            Eksamensprojekt '08

    komplimentærfarver.
    I venstre side skal der være en mindre overskrift hvor der står ”Roskilde Maraton”, og under
    en tekst der fortæller om maratonen, fællesskabet, fordelene og så videre. Også gerne i
    Verdana. Den skal stå ved siden af billedet af veninderne, så man har en form for
    ”spalteopbygning” som giver bedre overskuelighed, og så skal den ikke stå umiddelbart
    under overskriften, men lidt nede, så det stadig er billede og overskrift der fanger øjet, og
    interessen.
    I nederste højre hjørne placeres en boks med en form for kontaktoplysninger, altså hvor man
    kan tilmelde sig, få mere information, eventuelt en hjemmesideadresse. Det er ikke noget af
    det umiddelbart vigtigste, men skal stadig være nemt at finde for interesserede, derfor
    placeres det der.


Arbejdsprocessen
    Til produktet har jeg brugt viden tilegnet primært i det forløb der hed grafisk design. Har
    tænkt over kompositionen, altså hvor tingene er placeret i forhold til hinanden, farverne med
    hensyn til skrift, hvor jeg har valgt at bruge komplementærfarver, og så har jeg valgt en
    bestemt skrifttype for at give et bestemt indtryk.
    Jeg har valgt at lave udkastet til plakaten i Word, da det er et simpelt program, men som
    stadig kunne formå de ting jeg ønskede.
                                                    4

								
To top