SHT begroten by tzsuPC4L

VIEWS: 53 PAGES: 51

									HOE KOMT MEN AAN WERK   A.  DOOR BENADERING
   B.  DOOR AANBESTEDING
   A. DOOR BENADERING:


      1.  IN REGIE


      2. OFFERTE =
        AANNEMEN


      3. OPEN
        BEGROTING
      KENMERKEN REGIE
     KENMERKEN AANNEMEN
   KENMERKEN OPEN BEGROTING
 VOOR- NADELEN VOOR OPDRACHTGEVER
VOOR- EN NADELEN VOOR OPDRACHTNEMER
  B. VIA AANBESTEDING
OPENBAAR      ONDERHANDS
 IN MASSA       PARTIEEL KENMERKEN: OPENBAAR - ONDERHANDS
  VOOR- NADELEN: OPDRACHTGEVER
  VOOR- NADELEN: OPDRACHTNEMER
      CONSEQUENTIES


  KENMERKEN: MASSA - PARTIEEL
  VOOR- NADELEN: OPDRACHTGEVER
  VOOR- NADELEN: OPDRACHTNEMER
      CONSEQUENTIES
        RELATIESCHEMA


AANNEMEN IN MASSA        AANNEMEN PARTIEEL
          ARCHITECT
 UITVOERDER
             ONDERAANNEMER
   PRINCIPAAL

             OPZICHTER
 PRINCIPAAL
                   OPZICHTER

    AANNEMER
            ONDERAANNEMER
                    UITVOERDER
     DIRECTIE

 HOOFDAANNEMER         ARCHITECT

           AANNEMER
        RELATIESCHEMA


AANNEMEN IN MASSA       AANNEMEN PARTIEEL
  DIRECTIE            DIRECTIE


    PRINCIPAAL            PRINCIPAAL


    ARCHITECT             ARCHITECT


    OPZICHTER             OPZICHTERHOOFDAANNEMER            AANNEMER
                    AANNEMER
                     AANNEMER
   UITVOERDER


                     UITVOERDER
ONDERAANNEMER

 ONDERAANNEMER         ONDERAANNEMER

     ONDERAANNEMER

          ONDERAANNEMER
    INFORMATIE VOOR
      BEGROTEN


NIEUW WERK      ONDERHOUDSWERK
 BESTEK       Opnemen van werk ter
TEKENINGEN         plaatse

 BIJLAGEN      Inventarisatie
           Inspectie
           Toelichting opdrachtgever
           Onderhoudsbestek of plan
           Oude tekeningen
           Oud bestek
       BESTEKKEN        FUNCTIES
  TOETSING ONTWERP
  BASIS BEGROTING
  BASIS CONTRACTDOCUMENT
  BEGELEIDING UITVOERING
  NASLAGWERK ONDERHOUD/EXPLOITATIE
       BESTEKKEN        SOORTEN
  INSPANNINGSGERICHT
   TRADITIONELE
   SRW / SROW
   STABU
 RESULTAATGERICHT
  PRESTATIEOVEREENKOMST         PRINCIPES
  KENMERKEN / OVEREENKOMST/ VERSCHIL
      INDELING / STRUCTUUR
     VOOR- NADELEN PARTIJEN
     BESTEKKEN
    TRADITIONEEL    KENMERKEN     HOOFD INDELING
 VRIJ TAALGEBRUIK EN BEGRIPPEN
 GEEN UNIFORMITEIT IN CODERING
    HANDMATIG KARAKTER
  GEEN RELATIE MET ANDERE DOC
    NIET UITWISSELBAAR
    PER PROJECT ANDERS
        BESTEKKEN
       TRADITIONEEL        INDELING


 AFDELINGEN
 HOOFDSTUKKEN
   ADMINISTRATIEVE AFDELING
   VOORSCHRIFTEN UITVOERING
   VOORSCHRIFTEN BOUWSTOFFEN
   WERKOMSCHRIJVING
      Bestektekesten, verfbestekken
      Conversiebestek
 NOTA VAN TOELICHTING
 BIJLAGEN


WAT      welke bouwdelen
OMVANG    aantal eenheden
SYSTEEM    behandelingen
WAAR     bereikbaarheid
WANNEER    periode, tijden
KWALITEIT   uitvoeringskwaliteit
      BESTEKKEN
    TRADITIONEEL     1STE AFDELING  o.a. U.A.V.
Uniforme administratieve voorwaarden
  o.a. A.V.
  o.a. plaatselijke
  verordeningen
U.A.V.:
  15 hoofdstukken:
  o.a. partijen
  betalingen
  meer - minderwerk
  geschillen
  tijden
   BESTEKKEN
   S.T.A.B.U. 2   KENMERKEN    VASTE INDELING
    VASTE STRUCTUUR
    VASTE CODERING
  RELATIE MET ANDERE DOC
   STANDAARD BESTEK
   VAST BESTEKPOSTEN
     UITWISSELBAAR
 AUTOM. BESTEKVERWERKING
         BESTEKKEN
          S.T.A.B.U


          INDELING ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
  UAV
 TECHNISCHE BEPALINGEN
  Zevendeling
 WERKBESCHRIJVING
  Model bestekpost1.  begrippen
2.  eisen en uitvoering
3.  bouwstoffen
4.  bijbehorende verplichtingen
5.  informatie overdracht
6.  risicoverdeling en garanties
7.  m/v methoden
         BESTEKKEN
           S.T.A.B.U


     WERKBESCHRIJVING
           Model bestekpostWerksoort code

 WAT      :      korttekst


 Specificaties:
 WAARVAN :          bouwstoffen
 HOE     :        verwerking VOOR  :          bouwdelen/install.
 WAAR  :          plaats
 HOEVEEL :          hoeveelheden


                 Elementen code
         BESTEKKEN
           S.T.A.B.U


     WERKBESCHRIJVING
           Model bestekpostWerksoort code

 WAT      :      korttekst


 Specificaties:
 WAARVAN :          bouwstoffen
 HOE     :        verwerking VOOR  :          bouwdelen/install.
 WAAR  :          plaats
 HOEVEEL :          hoeveelheden


                 Elementen code
      BESTEKKEN       Stelposten
      Verrekenposten
      schatposten


 Kenmerken stelpost:
 - stellen van bedrag
 - verrekenbaar
 - afspraken provisie hoofdaannemer
 voorbeeld: behangwerk Kenmerken verrekenpost:
 - stellen van hoeveelheid
 - levert meer/minderwerk
 - verrekenbaar
 - afspraken provisie hoofdaannemer
 voorbeeld: m2 tegelwerk, aantal kasten


 Kenmerken schatpost:
 - Schatten van hoeveelheid of bedrag
 - NIET verrekenbaar
 - NIET in UAV

 Omzetten in stel- of verrekenpost
    BESTEKKEN MEER - MINDERWERK


MEERWERK:
  Verrekenbaar
  Provisie hoofdaannemer
  Schriftelijk bevestigen
  Verslag bouwvergadering
  Prijsafspraken vastleggen

MINDERWERK:
  Niet meer dan 10% minderwerk
  10% winstderving
    INFORMATIE VOOR
      BEGROTEN


NIEUW WERK      ONDERHOUDSWERK
 BESTEK       Opnemen van werk ter
TEKENINGEN         plaatse

 BIJLAGEN      Inventarisatie
           Inspectie
           Toelichting opdrachtgever
           Onderhoudsbestek of plan
           Oude tekeningen
           Oud bestek
PRESTATIEOVEREENKOMSTONTSTAAN PRESTATIEGERICHT DENKEN:

   -  Opdrachtgevers,
     kwaliteit/prijsverhouding
   -
   -  Kerntaak
   -
   -  totaal onderhoud,
     onderhoudsbedrijven
   -
   -  ISO, verantwoordelijkheid advies
   -
   -  garantiesPRINCIPE PRESTATIECONTRACT:
-  opdrachtgever verstrekt opdracht

-  formuleert wensen, formuleert
  eindresultaat

-  levert product of dienst conform
  afspraak/ specificaties

-  opdrachtnemer verantwoordelijk voor
  eindresultaat

-  opdrachtnemer is ontwerper en
  uitvoerder

-  uiteindelijk een op een overeenkomst
    DOELEN
PRESTATIEOVEREENKOMSTDOELEN OPDRACHTGEVER:
-  zich beperken tot hoofdtaak: exploiteren

-  zelf minder onderhoudspsecialisme

-  garantie gewenste minimale kwaliteit

-  onderhoudswerk afgestemd op specifieke
  wensen

-  een aanspreekpunt

-  risicospreidingDOELEN OPDRACHTNEMER:
-  meer continuiteit in werk

-  meer vrijheid en ruimte in werkplanning

-  werken naar eigen onderhoudsvisie /
  deskundigheid

-  betrokken bij reele / duidelijke kwaliteits
  eisen
    VORMING
PRESTATIEOVEREENKOMSTSTAPPENPLAN:
1. uitgangspunten en strategie )
  complex/beheerstrategie)
  - soort bezit
  - marktsegment
  - omvang vastgoed bezit
  - functie gebouw/complex
  - wensen en eisen gebruikers
  - beschikbare middelen
2. gewenst kwaliteitsniveau en voorwaarden
  - gewenst niveau, gradatie
  - interne voorwaarden (kosten, overlast,
   levertijd)
  - externe voorwaarden (wet/regelgeving,
   steigers e.d., financiering)
3. gewenst kwaliteitsniveau en prestatie
  eisen
  - oplossingsongebonden, meetbaar,
   waarde van meetmethode
  - soms beschrijvende eisen
  - kritische punten: beinvloeden
   eindresultaat (temp/vocht/dauwpunt,
   reinheid ondergrond)
4. opstellen globale kostenraming
-
    VORMING
PRESTATIEOVEREENKOMSTSTAPPENPLAN:
1. INITIATIEF:
  Onderhoudswensen
  ervaringsgegevens

2. EERSTE OVERLEG
  Aanzet functionele eisen
  Richtlijnen invent. / inspectie

3. INVENTARISEREN EN INSPECTEREN
  Checklist, aandachtspunten, systeem

4. ANALYSE GEGEVENS
  Diagnose
  Handelingen/bewerkingen
  begroting

5. FUNCTIONELE EISEN OPSTELLEN
  In- externe voorwaarden
  beeldverwachtingen

6. PRESTATIE EISEN OPSTELLEN
  Meetbare prestatiepunten
  Meetnorm en -methode

7. PLAN VAN AANPAK, PLANNING WERK
  Maatregelen / werkzaamheden

8. OVEREENKOMST AFSLUITEN
  Specifieke gegevens
  Alg voorwaarden
              PRESTATIEOVEREENKOMST


  VRAGER              CONTRACT              AANBIEDERBELEID    FUNCT.EISEN      PRESTATIE EISEN      ADVIES   INVENT./INSPECTIE
                 TECHNISCH DEEL =
                 minimale prestatie eisen en
                 aktiviteitenplan
                 COMMUNICATIE DEEL
                 inspectie / keuringsplan
                 controleplan
                 PRIJSTECHNISCH DEEL =
                 begroting
                 JURIDISCH DEEL =
                 algemene voorwaarden e.d.


                  DIVERSE SCENARIO’S
          RELATIE
      PRESTATIEOVEREENKOMST
          fabrikant
opdrachtgever          opdrachtnemer
            TOTALE ONDERHOUDSKETEN
            VERANTWOORDELIJKHEDEN
            VERWACHTINGEN, WENSEN, EISEN
BEWONER  VERHUURDER    ONDERHOUDS     LEVERENCIERS  GRONDSTOF-
              BEDRIJF              PRODUCENT
                PRODUKTKWALITEIT
           TECHNISCHE CALCULATIE     AANTAL                CALCULATIE
     EENHEDEN         X     PER EENHEID

 WAT EN HOEVEEL                    WELKE WERKZAAMHEDEN EN
                               WAARMEE


AANTAL EENHEDEN:                 HOEVEELHEID TIJD X   KOSTEN TIJD
  STUKS
  STREKKENDE METERS
  VIERKANTE METERS         X      HOEVEELHEID MAT X    KOSTEN MAT.
 Opmeetstaat – formulier calculatie per eenheid – recapitulatiestaat / afprijzen
           TECHNISCHE CALCULATIE
BASIS         BOUWPLAATSFACTOR       CALCULATIE TIJD
SCHILDERTIJD
         X   = OMSTANDIGHEDEN
                        =
 DIRECTE TIJD         Lichte
   EN           Normale
               Zware
INDIRECTE TIJD  +           Per bewerking
  klimtoeslag      Per onderdeel / type
    MEET SYSTEMEN
ALGEMEEN:
OVERZICHT WAT = ONDERDELEN
OVERZICHT HOEVEEL: KWANTIFICEREN
     RUBRICEREN:
ORDENING NAAR:
ONDERDEEL / TYPE

DOEL: ONDERSCHEID MAKEN
  ANDERE KOSTPRIJS DOOR:
  ANDER MATERIAALTYPE /KLEUR/PRIJS
  ANDERE BEHANDELING

ORDENEN:
  DOEL: FOUTEN
  VOORKOMEN DOOR
  SYSTEMATISCH WERKEN
         MEET SYSTEMENSOORTEN MEETSYSTEMEN: NEN 3699
    BEDRIJFSCHAPMETHODEN:
      1. STANDAARD MEETMETHODE (1)
      2. VLAKVOLLE METHODE (2)

    COT METHODEA1.   STANDAARD MEETMETHODE:
    KENMERKEN en VOOR/NADELEN:
    - opmeten naar karakter
    - onderscheid onderdelen en typen per onderdeel
    - veel eenheidsprijzen
    - geen correctiefactoren
    - bijbehorende normen
    -
    - zeer gedetailleerd, zuiver, nauwkeurig
    - veel werk
 A2.   VLAKVOLLE METHODE:
    KENMERKEN en VOOR/NADELEN:
    - Grootste lengte x breedte
    - Rubriceren naar element
    - minder eenheidsprijzen
    - geen correctiefactoren
    - bijbehorende normen
    - materiaalverbruik berekenen naar werkelijk oppervlak
    -
    - minder gedetailleerd, zuiver
    - minder nauwkeurig
    - gaat sneller
        MEET SYSTEMEN   COT METHODE
   Uitgangspunten methode / eisen systeem:
   - optimaal nauwkeurig: materiaalverbruik /
    tijdbesteding
   - functioneel: werkbaar in praktijk
   - algemeen bruikbaar
   - beperkt aantal eenheidsprijzen
   - algemeen acceptabel
B. COT MEETMETHODE:
   KENMERKEN en VOOR/NADELEN:
   - Vereenvoudigde methode
   - Rubriceren naar onderdelen per breedte
    Breder dan 30 cm  M2
    Smaller dan 30 cm M1
    relatie besnijtijd en vultijd
    werkelijk oppervlak/ ontwikkeld meten
   - Zeer beperkt aantal eenheidsprijzen
   - geen correctiefactoren
   - bijbehorende normen
   - redelijk nauwkeurig
   - redelijk snel werkend
          KOSTPRIJSBEGRIPSOMSCHRIJVING:

TOTAAL AAN OFFERS (KOSTEN) DIE GEMAAKT MOETEN
WORDEN OM EEN PRODUCT TE VERVAARDIGEN.
VERSCHIL UITGAVEN EN KOSTEN:

- ONVERMIJDBAAR
    Anders verspilling (te dure verf/ klein verpakking)
- VOORZIENBAAR
    Niet te voorzien is niet te berekenen (andere
    apparatuur, verkeersongeval)
- KWANTITATIEF MEETBAAR
    Niet te berekenen (overschilderen door mist/regen)
DIFFERENTIELE KOSTPRIJS:
   KOSTPRIJS GEBASEERD OP ALLEEN VARIABELE KOSTEN

INTEGRALE KOSTPRIJS:
  KOSTPRIJS GEBASEERD OP VASTE EN VARIABELE
KOSTEN
    Niet te berekenen (overschilderen door mist/regen)
       KOSTENSOORTEN
DOORBEREKENEN INDIRECTE KOSTEN:

   DEKKING DOOR KOSTENDRAGERS
   DOORBEREKENEN VIA IN REKENING GEBRACHTE
   UREN
   OMVANG BEGROTEN O.B.V. CIJFERS VOORGAANDE
   JAREN

  (verschil betaalde uren – doorberekende uren – gewerkte
  uren)

BEGROTE INDIRECTE KOSTEN PER JAAR
                  = BEDRAG / UUR
BEGROTE DOOR TE BEREKENEN UREN PER JAAR
            KOSTPRIJSDOEL KOSTPRIJS:

1. BASIS VERKOOPPRIJS:
   Afweging vraag en aanbod

2. BASIS WINSTBEREKENING
   Bij vastgestelde verkoopprijs, wel of niet doen
   Basis verliesberekening

3. GEREEDSCHAP BEDRIJFSBEHEER:
   Werkvoorbereiding en planning
   Kosten bewaking

4. WAARDERING BALANSPOSTEN
   Einde jaarbalans, waarde uitgevoerd werk, voorraad,
  geleverd

5. BESLUIT SPECIALISERING OF PARALELLISATIE
   Afweging zelf uitvoeren of uitbesteden
         KOSTPRIJS
KOSTENPLAATSEN:

  WAAR WORDEN DE KOSTEN GEMAAKT
  Bijv. bedrijf / werkplaats / winkel / prive / filiaal
KOSTENDRAGERS:

  DE WERKEN / PROJECTEN DIE UITGEVOERD ZIJN

  PROJECTEN WAAROP DE KOSTEN MOETEN WORDEN
  VERHAALD
        KOSTPRIJS
KOSTENSOORTEN:

    ONDERSCHEID IN SOORTEN
    RUBRICEREN EN REGISTREREN

  DOEL:
  Winst maken door kosten verlagen
  Voorwaarde: zicht en grip op kosten

  VOORBEELDEN:
  Vaste kosten, variabele kosten
  Directe kosten indirecte kosten
  Algemene kosten , bijzondere kosten
  Materiaalkosten, loonkosten
       KOSTENSOORTEN
DIRECTE KOSTEN:
  DIRECT AANWIJSBAAR VOOR WELK PROJECT / WERK /
PRODUCT

VOORBEELD:
   Materialen , arbeidsloon voor schilders, kleuradvies voor
project, huur afscherming project, huur hoogwerker project,
aanschaf bestek en tekening voor calculatie, enz


INDIRECTE KOSTEN: (=algemene kosten)

  KOSTEN DIE GEMAAKT MOETEN WORDEN , NIET DIRECT
  AANWIJSBAAR VOOR WELK WERK / PRODUCT

  INDIRECT TE VERREKENEN


VOORBEELD:
  Administratiekosten, reklame/aquisitie, huur pand,
  hypotheek, rente geinvesteerd kapitaal, ondernemersloon,
  telefoon, afschrijvingen
  Enz….
            KOSTPRIJS
 OPBOUW KOSTPRIJS SCHILDERWERK:

   1. ARBEIDSKOSTEN
   2. MATERIAALKOSTEN
   3. BIJZONDERE KOSTEN

   4. ALGEMENE KOSTENARBEIDSKOSTEN:
  Kosten voor het verrichten van arbeid gerelateerd aan het
  werk

MATERIAALKOSTEN:
  Kosten voor te gebruiken materialen

BIJZONDERE KOSTEN:
  Kosten nodig voor het uitvoeren van dat werk, niet zijnde
  materialen en loonkosten

ALGEMENE KOSTEN:
  Kosten nodig voor algehele bedrijfsuitvoering, die niet voor
  een bepaald werk alleen zijn te maken
      KOSTENSOORTEN
BUDGET VERSCHILLEN:

  VERSCHIL ONTSTAAN DOOR TE LAGE OF TE HOGE
  BEGROTING VAN DE INDIRECTE KOSTEN

  ER IS MEER OF MINDER UITGEGEVEN AAN INDIRECTE
  KOSTEN

  MINDER / MEER :
   INVLOED OP ECONOMISCH RESULTAAT
   CONCURRENTIEPOSITIE
BEZETTINGS VERSCHILLEN:

  VERSCHIL ONTSTAAN DOOR TE LAGE OF TE HOGE
  BEGROTING VAN DE DOOR TE BEREKENEN UREN

  ER IS MEER OF MINDER WERK UITGEVOERD DAN
  VERWACHT
  ER IS MEER OF MINDER DEKKING VAN KOSTEN

  MINDER / MEER :
   INVLOED OP ECONOMISCH RESULTAAT
   CONCURRENTIEPOSITIE
         KOSTPRIJSVASTE KOSTEN:
KOSTEN DIE in principe   NIET VERANDEREN BIJ
OMZETWIJZIGING

Voorbeeld:
Afschrijving gebouwen, huur, verwarming en verlichting
werkplaats, enz.

VASTE KOSTEN WIJZIGEN SCHOKSGEWIJS BIJ
VOORTDURENDE OMZETWIJZIGING

Voorbeeld:
2de hoogwerker, extra werkbus, uitbreiding werkplaats,
aanschaf nieuwe machine, enz
VARIABELE KOSTEN:
KOSTEN VERANDEREN BIJ OMZETWIJZIGING

  PROPORTIONEEL: gelijke verandering
  PROGRESSIEF  : toenemend
  DEGRESSIEF  : afnemend

VOORBEELD:
Toenemend:
Meer toezicht bij hogere bezetting, meer verknoeien
materiaal / tijd , niet efficiente bezetting
Afnemend:
Effectiever werken bij grote aantallen van hetzelfde, meer
routine, meer kwantumkorting materiaal, enz
         KOSTPRIJSFUNCTIE 1: Inzicht vast / variabel:
    besluit aannemen onder kostprijs

 voorbeeld:
 kostprijs         4700
 aanneeemsom        4000

 verlies bij uitvoeren    700

 kostprijs:         1200 vast
               3500 variabel

 verlies bij niet uitvoeren 1200
1. berekening break-even point
FUNCTIE 2:

BEREKENING BREAK-EVEN POINT
Bijv. : bezetting uitbreiden ja of nee
Rendement per bezetting

BREAK- EVEN POINT:
Punt van omzet bij bepaalde bezetting, waarbij geen
verlies / winst wordt gemaakt.
Omzet is gelijk aan totale kosten
       KOSTPRIJS
BREAK- EVEN POINT:

PUNT VAN OMZET BIJ EEN BEPAALDE BEZETTING
WAARBIJ GEEN WINST OF VERLIES WORDT GEMAAKT.
OMZET IS GELIJK AAN TOTAAL DER KOSTEN.
BEDRIJFSOPTIMUM:

PUNT VAN OMZET BIJ EEN BEPAALDE BEZETTING
WAARBIJ HET OPTIMALE RENDEMENT WORDT
BEHAALD
         TIJDBESTEDING
CALCULATIE TIJD:
Basis schildertijd x bouwplaatsfactor


BASIS SCHILDERTIJD:
   Direct productieve tijd
Direct te verrichten handelingen

    Indirect productieve tijd
          Nodig om te kunnen produceren

    Onproductieve tijd
     verspilling
   BOUWPLAATSFACTOR:
   - lichtere omstandigheden       <1
   - normale omstandigheden        1
   - verzwarende omstandigheden      >1
       TIJDBESTEDINGBOUWPLAATSFACTOR:

     Kwaliteit
     Moeilijkheidsgraad
     Onderbrekingen
     Overgangen
     Keet-werk
     Organisatie
     Opdrachtgever
     Serie effect
     Seizoens invloed
     weergevoeligheid
TIJD NORMEN:

OVERIGE FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP
TIJDBESTEDING

 waarmee behandelen
  applicatie / materiaaltype

 wie voert het werk uit
  specialist / beginner
    MATERIAAL BESTEDING
MATERIAAL NORMEN:
  - Theoretisch verbruik (verbuik per m2 x aantal m2)
  - + 15 %

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP MATERIAAL
VERBRUIK:

 soort en eigenschap ondergrond, constructievorm
  ruw / glad, poreus / dichtbaksteen

 applicatiewijze
  kwast, rol, spuiten, dompelen, enz

 materiaaltype
  uitstrijkvermogen

 temperatuur / viscositeit
  meer of minder laagdikte

 vereiste laagdikte
  staalconstructies, beton, hout

 wie voert het werk uit
  specialist / beginner / knoeier

 werkomvang:
  relatief verlies kleine werken
          TIJDBESTEDINGTIJD EN PRODUCTIE:

    Direct productieve tijd
Direct te verrichten handelingen

    Indirect productieve tijd
          Nodig om te kunnen produceren

    Onproductieve tijd
     verspilling
TARIEFTIJDEN:
TIJDSTELLING PER BEWERKING PER EENHEID

OPBOUW:
   direct productieve tijd
   indirect productieve tijd
   persoonlijke verzorging
   tarieftoeslag ( 20 %)
        TIJDBESTEDING
TIJD NORMEN:

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP TIJDBESTEDING

 wat moet worden behandeld
  aantal, vorm, soort en eigenschap ondergrond
  een of 10 deuren, baksteen – pleister, beton

 wijze waarop behandelen
   kwaliteit uitvoering

 waarmee behandelen
  applicatie / materiaaltype

 waar behandelen
  bereikbaarheid

 wanneer behandelen
  seizoengevoeligheid

 wie voert het werk uit
  specialist / beginner
     MATERIAAL BESTEDING
MATERIAAL NORMEN:

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP MATERIAAL
VERBRUIK:

 soort en eigenschap ondergrond, constructievorm
  ruw / glad, poreus / dichtbaksteen

 applicatiewijze
  kwast, rol, spuiten, dompelen, enz

 materiaaltype
  uitstrijkvermogen

 temperatuur / viscositeit
  meer of minder laagdikte

 vereiste laagdikte
  staalconstructies, beton, hout

 wie voert het werk uit
  specialist / beginner / knoeier

 werkomvang:
  relatief verlies kleine werken
OFFERTE
OFFERTE

1.  AANHEF


2. INHOUD:
a. werktechnisch deel
b. verftechnisch deel
c. prijstechnisch deel
3. VOORWAARDEN

								
To top