Opleidingen Zorg en welzijn

Document Sample
Opleidingen Zorg en welzijn Powered By Docstoc
					Vervolgopleidingen Zorg en welzijn en Handel en administratie        2004-2005                 versie 1

Horizon College (www.horizoncollege.nl)

Afdeling Welzijn

Opleiding                Leerweg    Niveau  Studieduur   Vooropleiding         Waar
Helpende:                Bol      2    2 jaar     16 jaar of ouder        Alkmaar
- Huishoudelijk werk                             geen diploma          Hoorn
  (zelfde als voor de zorg)
Sociaal diensverlener:         Bol      3    3 jaar     Kader             Hoorn
- Bij instellingen geef je hulp m.b.t
Regels, voorzieningen en procedures
bijv. bij de sociale dienst
Sociaal Pedagogisch Werk (*)      Bol      3    3 jaar     Kader             Alkmaar
- Activiteitenbegeleiding                                          Hoorn
- Gehandicaptenzorg
- Onderwijsassistent
Sociaal Pedagogisch Werk (*)      Bol      3    2 jaar     Kader met wiskunde       Alkmaar
(onderwijs)                                  en gemiddeld een 7 voor alle  Hoorn
Versneld naar Pabo                              vakken
Sociaal Pedagogisch Werk        Bol (21 jr)  3 en 4  2 jaar     Kader             Alkmaar
 Voor volwassenen            Bbl (18 jr)                             Hoorn
Sociaal Pedagogisch Werk        Bol      4    3 jaar     Kader             Alkmaar
- Activiteitenbegeleider                                           Hoorn
- Woonbegeleider
Sociaal Cultureel Werker           Bol       4    4 jaar        Kader             Alkmaar
- Activiteiten organiseren voor
allerlei instellingen bijv. buurthuis, bij
gehandicapten etc.
Sport- en bewegingsbegeleider        Bol       2    2 jaar        16 jaar, zonder diploma,    Alkmaar
- assisteren                                        wel een toelatingstest +    Aanmelden voor
                                              medische test         1 maart
Sport- en bewegingsleider       Bol          3    3 jaar        Kader + toelatingstest en   Alkmaar
- zelfstandig                                        Medische test         Voor 1 maart
Sport- en bewegingscoördinator     Bol          4    4 jaar        Kader + toelatingstest en   Alkmaar
Niveau 3 en 4 in eerste instantie                              Medische test         Aanmelden voor
hetzelfde, d.m.v studieresultaten welk                                           1 maart
diploma


(*) Als je naar de Pabo wilt, moet je na SPW3 en versneld SPW3 eerst nog 1 jaar onderwijsassistent volgen. Je start op de Pabo in het 2e jaar.


Afdeling Gezondheidszorg

Opleidingen                 Leerweg     Niveau      Studieduur  Vooropleiding          Waar
Helpende (*1)                Bol       2         2 jaar    16 jaar of ouder         Alkmaar
- Huishoudelijke werk                                    Geen diploma           Hoorn
  (zelfde als welzijn)
Verzorgende (* 3) IG =            Bol/bbl (* 2)  3         3 jaar    Kader              Alkmaar
Extra module individuele                                                   Hoorn
Gezondheidszorg (injecteren)
Verpleegkundige (*4)          Bol.bbl     4         4  jaar    Kader                Alkmaar/Hoorn
Doktersassistent            Bol       4         3  jaar    Kader                Alkmaar
Tandartsassistent            Bol       4         3  jaar    Kader                Alkmaar
Apothekerassistent           Bol       4         3  jaar    Kader                Alkmaar

(* 1) Voor basis leerlingen is er een schakel programma voor zowel welzijn als zorg van een ½ jaar. Basis-leerlingen moeten wel voor Nederlands =7,
Zorg en welzijn = 7 en mogen verder geen onvoldoendes hebben
(* 2) Weinig bbl klassen want er is bijna geen werk te vinden
(* 3) Als leerlingen via Verzorging naar Verpleging willen, duurt het 1 jaar langer (3 jaar Verzorging en 2 jaar Verpleging)
(*4) Voor de opleiding Verpleegkundige wordt een intake-gesprek gehouden en je moet een hele goede motivatie hebben voordat ze je aannemen,
   er zijn teveel aanmeldingen.


Afdeling Dienstverlening

Opleidingen               Leerweg     Niveau       studieduur   Vooropleiding            Plaats
Broodbakker               Bol/bbl     2         2-2 ½     Vmbo                Heerhugowaard
Banketbakker              Bol/bbl     2         2-2 ½     Vmbo                Heerhugowaard
Brood en banketbakker          Bol/bbl     2         2-2 ½     Vmbo                Heerhugowaard
Horecamedewerker fastfoodsector     Bbl       2         1-2      Vmbo                Heerhugowaard
Kok                   Bol/bbl     2         1-2      Vmbo                Heerhugowaard
Gastheer of gastvrouw          Bol/bbl     2         1-2      Vmbo                Heerhugowaard
Kapper (*1)               Bol/bbl *    2         2       16 jaar of ouder, geen diploma   Heerhugowaard
Allround kapper (*2)          Bol/bbl *    3         3       Kader                Heerhugowaard
Cateringmedewerker           Bol       2         2       16 jaar of ouder, geen diploma   Heerhugowaard
- voedingsverzorging
- gebouwendienst


(*1) Als je bbl doet, moet je zelf een kapsalon zoeken die gekwalificeerd is, dit kun je opzoeken op www.KOC.nl
(*2) Voor de bol-opleiding zijn er veel te veel aanmeldingen, dus wordt er geloot (verleden jaar 75 en er mochten maar 25 geplaatst worden), dus zorg
altijd voor een alternatief
Afdeling Economie

Opleidingen               Leerweg  Niveau  Tijdsduur  Vooropleiding             Plaats
Landmacht                Bol    1    1      16 jaar + medisch gekeurd       Alkmaar
Administratief medewerker        Bol    1    1      16 jaar                Alkmaar
Secretarieel medewerker         Bol    2    2      Basis met wiskunde           Alkmaar
Toerisme / Secretariaat         Bol    3    2 3/4    Kader met economie           Alkmaar
Bedrijfsadministratief medewerker    Bol    2    2½     Basis met wiskunde of economie     Alkmaar
Boekhoudkundig medewerker        Bol    3    2 3/4    Kader met wiskunde of economie     Alkmaar
Commercieel-administratief        Bol    2    2½     Basis met wiskunde of economie     Alkmaar
medewerker
Sociaal-juridisch medewerker       Bol    4    3      Kader met wiskunde of economie     Alkmaar
Sociale zekerheid of
arbeidsvoorzieninig en personeelswerk
Afdeling Handel


Opleidingen               Leerweg  Niveau  Tijdsduur  Vooropleiding             Plaats
Verkoopmedewerker            Bol/bbl  2    2      Basis met wiskunde of economie     Heerhugowaard/Hoorn
Eerste verkoper of afdelingschef    Bbl    3    2      Kader met wiskunde of economie     Heerhugowaard/Hoorn
Kassa
Verkoopchef               Bol/bbl  3    2      Kader  met  wiskunde of  economie  Heerhugowaard/Hoorn
Medewerker inkoop            Bbl    3    1½     Kader  met  wiskunde of  economie  Heerhugowaard
Comercieel medewerker binnendienst   Bbl    3    1½     Kader  met  wiskunde of  economie  Heerhugowaard
Exportmedewerker binnen/buiten-     Bbl    3    2      Kader  met  wiskunde of  economie  Heerhugowaard
Dienst
Chaufeur goederenvervoer        Bol/bbl  2    2      Basis met wiskunde           Heerhugowaard
ROC kop van Noord Holland      (www.rockopnh.nl)

Sector Gezondheidszorg en Welzijn

Opleidingen              Leerweg     Niveau     Tijdsduur    Vooropleiding          Plaats
Verpleging en verzorging
Zorghulp                Bol/bbl     1        1        Geen diploma           Den Helder
Helpende                Bol/bbl     2        2        Basis              Den Helder
Verzorgende              Bol/bbl     3        3        Kader              Den Helder
Verpleegkundige            Bol/bbl     4        4        Kader              Den Helder
Welzijn
Helpende Welzijn            Bol/bbl     2        2        Basis              Den Helder
Sociaal Pedagogisch Werk 3 (*)     Bol/bbl     3        3        Kader              Den Helder
Sociaal Pedagogisch Werk 4       Bol/bbl     4        3        Kader              Den Helder

(*) Daarna onderwijsassistent bol/bbl van 1 jaar, niveau 4, daarmee kun je doorstromen naar de Pabo


Sector Economie


Opleidingen              Leerweg     Niveau     Tijdsduur    Vooropleiding          Plaats
Detailhandel
Winkelassistent            Bol       1        1        Basis              Den Helder
Verkoopmedewerker           Bol/bbl     2        2        Basis met wiskunde of economie  Den Helder
Ondernemer/manager           Bol       3/4       3        Kader met wiskunde of economie  Den Helder
Administratie
Administratief medewerker       Bol       1        1        Geen diploma           Den Helder/Schagen
Bedrijfsadministratief of       Bol       2        2        Basis met wiskunde of economie  Den Helder
Secretarieel medewerker
Boekhoudkundig medewerker        Bol       3        3        Kader met wiskunde of economie   Den Helder/Schagen
Administrateur             Bol       4        4        Kader met wiskunde of economie   Den Helder/Schagen
Commercieel medewerker bank en     Bol       4        4        Kader met wiskunde of economie   Den Helder/Schagen
Verzekeringswezen
Secretaresse              Bol       3        3        Kader met wiskunde of economie   Den Helder/Schagen
Horeca
Horeca-assistent            Bbl       1        1        Geen diploma nodig         Schagen
Gastheer/gastvrouw           Bbl       2        2        Geen diploma nodig         Schagen
Kok                   Bbl       2        2        Geen diploma nodig         Schagen
Zelfstandig werkend kok         Bbl       3        2        Diploma kok op niveau 2       Schagen
Kappen
Kappen                 Bbl       2        2                          Den Helder
Allround kappen             Bbl       3        1        Diploma kappen niveau 2       Den Helder
Orde en veiligheid (*)
Assistent orde en veiligheid      Bol       1        1        10 jaar dagonderwijs        Den Helder
Medewerker vrede en veiligheid     Bol       2        1        Basis                Den Helder(*) Voor orde en veiligheid moet je goedgekeurd zijn door de krijgsmacht, goede lichamelijke conditie zijn, goede motivatie hebben en
  geen strafblad hebben.

Sector Techniek

Opleidingen               Leerweg     Niveau      Tijdsduur    Vooropleiding            Plaats
ICT
Servicemedewerker ICT          Bol       2        2        Basis met wiskunde of economie   Schagen
Medewerker beheer ICT          Bol       3        3        Kader met wiskunde of economie   Schagen
ICT-beheerder              Bol       4        4        Kader met wiskunde of economie   Schagen
Nova College    (www.novacollege.nl)

Opleidingen              Leerweg  Niveau        Tijdsduur    Vooropleiding           Plaats
Kapper/allround kapper         Bbl/bol  Start niveau 2    Eerst 2 jaar   Basis               Haarlem of
                         dan niveau 3     dan nog 1 jaar                   Beverwijk
Schoonheidsspecialist,         Bol    3          3        Kader               Haarlem
Kan in combinatie kapper niveau 2 of
Voetverzorging niveau 3
Sport- en bewegingscoördinator     Bol    4          4        Kader + auditie + intakegesprek  Haarlem
Dansdocent                                       medische test


Regio College    (www.regiocollege.nl)

Opleidingen              Leerweg  Niveau      Tijdsduur      Vooropleiding           Plaats
Secretarieel medewerker, dan door-   Bol    2        2          Basis               Zaandam
Stroom naar Reizen niveau 3
Basis jaar Toerisme, daarna door-   Bol    3        3/4         Kader met economie of       Zaandam
Stromen naar bol of bbl                                afhankelijk van intakegesprek
Kapper                 Bol/bbl  2        2          Diploma niet noodzakelijk     Zaandam
Allround kapper            Bol/bbl  3        3          Kader               Zaandam
Schoonheidsspecialist         Bol    3        3          Kader               Zaandam
ROC Amsterdam       (www.rocva.nl)
Mode en kleding

Opleidingen            Leerweg    Niveau  Tijdsduur  Vooropleiding        Plaats
Uitvoerend medewerker confectie  Bol      2    2      Basis            Amsterdam
Eerste medewerker grootvak     Bol      3    3      Kader            Amsterdam
MaatkledingGrafisch Lyceum Amsterdam     (www.gla.nl)

Opleidingen            Leerweg    Niveau  Tijdsduur  Vooropleiding        Plaats
Grafische technieken        Bol/bbl    2    2      Basis + intakegesprek    Amsterdam
Grafische technieken        Bol      3    3      Kader + wiskunde + intake  Amsterdam
Theatertechnicus          Bol      3    3      Kader + wiskunde + intake  Amsterdam
Audiovisueel Medewerker      Bol      3    3      Kader + wiskunde + intake  Amsterdam
Grafisch Vormgever         Bol      4    4      Kader + wiskunde + intake  Amsterdam

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:134
posted:3/2/2012
language:Dutch
pages:8