SOAL PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESETER 1

Document Sample
SOAL PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESETER 1 Powered By Docstoc
					SOAL PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESETER 1
UNTUK SD KELAS III

Pilihlah salah jawaban yang paling tepat !

  1. Pada bilangan 304, angka 4 menempati nilai tempat

      A.  ribuan
      B.  ratusan
      C.  puluhan
      D.  satuan


  2. 284 = 200 + … + 4. Bilangan dalam titik-titik adalah ….
     A. 8
     B. 80
     C. 800
     D. 8.000

  3. Lambang bilangan dari lima ratus dua puluh satu adalah ....
     A. 502
     B. 512
     C. 520
     D. 521

  4. Manakah di antara bilangan berikut yang 100 lebihnya dari 698 ?
    A. 699
    B. 708
    C. 798
    D. 898


  5. 158 kurangnya dari 580 adalah ....
     A. 400
     B. 422
     C. 432
     D. 438

  6. 950, 943, ...., 929. Bilangan yang tepat untuk melengkapi pola bilangan di atas adalah ....
     A. 736
     B. 836
     C. 936
     D. 963

  7. 312 = .... x 8. Bilangan dalam kotak adalah ....
     A. 25
     B. 37
     C. 39
     D. 42


  8. 6 x 5 = .....
     A. 6 x 6 x 6 x 6 x 6
     B. 5 + 5+ 5 + 5 + 5
     C. 65
     D. 6 + 5

  9. 77 x 5 = .....
     A. 357

                                                  1
    B. 375
    C. 380
    D. 385

10. Hasil bagi dari 834 : 6 adalah ....
    A. 139
    B. 140
    C. 144
    D. 149
                     2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/1/2012
language:
pages:2