Izvjestaj o radu 301009

Document Sample
Izvjestaj o radu 301009 Powered By Docstoc
					               PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO
                     "POŠTAR" ZENICA

72000 ZENICA Masarykova 46 Poštanski fah 163 Žiro račun: 134-010-0000078302 IK banka DD Zenica
Broj:
Datum: 30.10.2009. godinePREDMET: Izvještaj o radu

     Rad društva u proteklom periodu odvijao se kroz aktivnosti koje su osnovni
cilj planinarskog društva.Organizovanje kolektivnih izleta po našim izletištima i
planinama. Članovi našeg društva u saradnji sa drugim planinarskim društvima
posjetili su visoke i niske Tatre u Slovačkoj, izlet u Grčku, Paralije i Olimp je
nezaboravan.
Naše društvo je aktivno učestvovalo na svim planinarskim sletovima u BiH.Većina
naših članova su redovni učesnici raftinga na Krivaji ,Neretvi,Uni,Drini i Tari.
Naše društvo je organizovalo i učestvovalo u edukaciji naših članova u skijanju,
organizovalo školu planinarstva,orjentacije i kretanja u prirodi.
U našem domu na terenima Crijeteža i Huma održana je eko škola za
nekoliko stotina osnovaca iz zeničke regije.
Ugostili smo skoro sva planinarska društva od Gradačca,Tuzle,Goražda,Mostara,
Travnika,Konjica,Sarajeva,Maglaja,Zavidovića.Mnogobrojne sportske ekipe
rukometaša,košarke,ski sporta,biciklizma,fudbala, bili su naši gosti i na našim
terenima obavljali sportske pripreme.

Kroz programe PS BH naši članovi su učestvovali na mnogobrojnim školama
planinarstva,eko škola,ski škola,seminari Gorske službe spasavanja.
Saradnja sa Izviđačkom organizacijom je bila veoma aktivna,održano je nekoliko
izviđačkih školana našem domu ,a kroz te izviđačke aktivnosti je vršeno
podmlađivanje našeg društva. Naši članovi su bili redovni posjetioci Boračkom
jezeru i izviđačkom kampu Zeničkih izviđača.

Aktivnost našeg društva i naših članova ogleda se u pomaganju razvoja planina,
zaštiti prirode,izgradnji planinarskih kuća i domova,obilježavanje planinarskih staza,
pošumljavanje goleti,uređivanje sportskih terena i ski staza.Najviše vremena i aktivnosti smo proveli na uređivanju sportskih terena na našem
prostoru oko našeg doma na Humu.
Rekonstrukcija našeg planinarskog doma je ogledalo naših napora uloženog
vremena i finansijskih sredstva uz svesrdnu pomoć naših donatora prijatelja i
drugih planinarskih društava.Posebno se trudimo da napravimo ugodan smještaj u
prostoru našeg doma,tako da svi koji se odluče da dođu planirano ili slučajno
navrate mogu sebi priuštiti ugodan kutak da sjednu, odmore,zapjevaju uz kaficu
koju sami sebi ispeku ili ih sa osmijehom počaste domaćini koji su u našem domu
jako prijatni.

U proteklom periodu posebno smo imali dobre zabave za novu godinu ,prvi maj,a
obilježili smo i neke značajne datume.

Organizovani su brojni sportski susreti i turniri što imamo u planu i dalje gajiti,sva
ugodna druženja za sportiste i naše omladinu, a i za naše veterane.

Okoliš našeg doma uljepšavamo sa uzgojem posebnih vrsta jabuka ,krušaka i
drugog ukrasnog i ljekovitog bilja.
Dobra je i saradnja sa komšijama lovačkog društva iz Modrinja i Sopotnice i
mjesne zajednice.
U proteklom periodu imali smo najveću podršku i saradnju sa BH Pošta Zenica,
BH Telecom Zenica i Općinom Kakanj.
Većina naših članova dolazi iz Pošte,Telecoma i naše planinarske sekcije sa
prostora općine Kakanj

Nadamo se da ćemo u narednom period, i u ovim teškim vremenima uspjeti proširiti
Društvo da prije svega sa omladinom, kojoj je više nego ikad potrebno da se skloni sa ulice i
kafane.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/1/2012
language:
pages:2