mosoczi mave by MalsD5xC

VIEWS: 10 PAGES: 14

									Magyar
Államvasutak
            A hatékonyan működő
                 és
        jól teljesítő pályavasút előfeltételei
              dr. Mosóczi László
             vezérigazgató-helyettes
                 2009.09.22
     Magyar
     Államvasutak                         A vasúti teljesítmények visszaesése
                               közel azonos hálózatméret mellett (1980-2008)

  Vasútüzemi gazdasági sajátosság, hogy a költségek zöme nem a szolgáltatás
   igénybevételéhez, hanem a kapacitás kínálaton tartásához kapcsolódik.


               Személyszállítás
                              Piac szűkülése
                  280                        146
                 millió utasfő                  millió utasfő

1980                             Motorizáció
                                                  2008
                                                       ?
                 Árufuvarozás                     44
                                         millió árutonna
                  130         Fejlesztések elmaradása

               millió árutonna


               Megnevezés      menny.     1980    2008      %
           személykocsi         db       5 600    3 188     57
           teherkocsi          db      72 000    13 000     18
           mozdony            db      2 000    959      48
           vonalhossz          km      12 800    12 400     97
           létszám            fő     130 000   41 275     32dr. Mosóczi László                    2009.09.22                   2   2
     Magyar
     Államvasutak
                   Fejlesztési lehetőségek
                         Újranyíló olló?
dr. Mosóczi László    2009.09.22              3
     Magyar
     Államvasutak
                A gazdasági válság kezelése, a közlekedési rendszer átalakítása
                Világgazdasági válság (2007- ?)
 A működési veszteség                       A közkiadások költségvetés
 növekedésének megállítása           CÉL         teherbíró képességéhez
                                           igazítása


             14/2009. (VII.7) számú Alapítói határozat
              1133/2009. (VIII.7) Kormányhatározat


   A MÁV Zrt. és leány-    A MÁV Zrt. tulajdonában, valamint    Helyközi közösségi
   vállalatainak szervezeti    kezelésében lévő ingatlanok      közlekedés regionális
      átalakítása        nyilvántartási rendezése         átalakításadr. Mosóczi László              2009.09.22                   4   4
     Magyar
     Államvasutak
               A Pályavasút önállósítását meghatározóan befolyásoló tényezők


                Elsődleges cél:
   a pályavasúti szolgáltatásnyújtás minőségi színvonalának emelése

               Eszköze:
önálló, működőképes, finanszírozható pályavasúti társaság létrehozása!


 Főbb szempontok:
     pályahálózat mérete
     kezelt vagyonkör
     ingatlanok
     pályaműködtetési szerződés
     stratégiai portfolió
     a nagy informatikai rendszerek (GIR, SAP, stb.) további igénybevétele.dr. Mosóczi László            2009.09.22                  5
     Magyar
     Államvasutak
                A pályavasúti társaság és az állami intézményrendszer kapcsolata                 Szabályozás
KHEM            Közszolgáltatási szerződés
                  EKFS
                 Fejlesztés

 MNV            Kincstári vagyonkezelési
                  szerződés
                                                     OPERÁTOROK
                                   PÁLYAVASÚT
 GVH            Piaci versenyfelügyelet                Megrendelő-teljesítő
                                         viszony, szerződéses
                                          kapcsolatrendszer
             Műszaki engedélyező hatóság
             Biztonsági engedély, működési
 NKH                engedély
                 Piacfelügyelet


 KKK
 KKK         NIF       Vasútfejlesztési
                 projektek megvalósítása
dr. Mosóczi László               2009.09.22                        6
     Magyar
     Államvasutak
                            A pályavasúti társaság szerződéses kapcsolatrendszere                            ÁLLAM


                       Vagyonkezelési   Pályaműködtetési szerződés alapján:
                        szerződés    • Indokolt költségek térítése
                                • Fejlesztés finanszírozás
     KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ
                                                OPERÁTOROK
               Szolgáltatások díjai
        CÉGEK
                                        HHD bevétel      MÁV-START
                            PÁLYAVASÚTI
                            TÁRSASÁG                   MÁV-CARGO

                                                 MÁS VASUTAK
                                 Tevékenységek díjai                      PÁLYAVASÚTI LEÁNYVÁLLALATOK
dr. Mosóczi László                      2009.09.22                     7
     Magyar
     Államvasutak
                           Hogyan kezelhető az ingatlanok kérdése?

  Milyen vagyontárgyak képezik a Pályavasút Zrt. vagyonát?
  Az ingatlanok milyen körének lesz tulajdonosa, vagyonkezelője a
   Pályavasút Zrt.?
  Az önálló pályavasút létrehozásával kapcsolatos főbb szempontok:
    – Kincstári vagyonkör
    – Működtető vagyonkör
    – Portfolióelemek
  A pályavasúti társaság vagyonkezelési joga:
    Az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján: az állami tulajdonú
    vasúti pályahálózat és tartozékai feletti vagyonkezelési jog
  A pályavasúti társaság ingatlan vagyona:
    A kizárólagos állami tulajdonú pályahálózat működtetéséhez szükséges társasági
    tulajdonú ingatlanok. (Rendezetlen ingatlanok a rendezést követően)
    Feladat: a pályahálózat működtetéshez nem szükséges vagyonkör
    beazonosítása => további kezelése: Vagyonhasznosító Zrt. / MNV Zrt.
dr. Mosóczi László            2009.09.22                    8
      Magyar
      Államvasutak
                          Hogyan kezelhető az ingatlanok kérdése?

 A pályavasúti társaság ingatlan vagyona
   A kizárólagos állami tulajdonú pályahálózat és az azt működtető társasági
    tulajdonú ingatlanok szoros összefüggése, tulajdonviszonyok
    rendezetlensége és az adósságállomány kezelhetősége meghatározó
    szempontok.

 Az állomási szolgáltatásokat külön javasoljuk kezelni. Állomási
 szolgáltatások külön szervezeti egységben való kezelésének indokai:
   – Önálló vállalatként képes komplex programok kidolgozására, ezáltal külső,
    regionális és helyi források bevonására.
   – Valamennyi pályára lépő operátor társaság igénybe veheti (regionális
    vasúttársaságok megjelenése; szolgáltatás-értékesítési potenciál)
   – A szolgáltatáshoz szükséges alapvető erőforrás, meglévő infrastruktúra
    (terület, technikai és humán erőforrás) rendelkezésre áll.
   – Befektetői invesztíció lehetősége, különösen a nagypályaudvarokon az
    utasforgalmi és technológiai területek fejlesztése érdekében. Kereskedelmi
    hasznosítás lehetősége.


 dr. Mosóczi László          2009.09.22                    9
     Magyar
     Államvasutak
                                        Állomási szolgáltatások


                Állomási szolgáltatások felügyelete, tartalma

                                MÁV       Önálló szervezeti
Feladat
                                         egységben
                           Pálya   Személy
utas tájékoztatás                    X
pénztári tevékenység                         X
kocsivizsgálat                            X
forgalmi tevékenység                  X
takarítás, tisztítás (állomási épület, peron)      eldöntendő           X
kiskereskedelem                           X         X
vendéglátóipari tevékenység                     X
jegyellenőrzés                            X
ingatlan üzemeltetés                  X                X
csomagmegőrzés                            X         X
ingatlan tulajdon                    X
ingatlan fejlesztés                   X                X
kocsimosási infrastruktúra                               X


dr. Mosóczi László                2009.09.22                    10
     Magyar
     Államvasutak
                                   Központi szolgáltatások átalakítása                A PÁLYAVASÚT JELLEMZŐ SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEI
                          (2009 terv)


                    egyéb      számviteli
             ügykezelés
                     8%         6%        humán
               3%
                                       14%
                                           anyag
                                           15%

           ingatlan
            54% A jelenlegi központi szolgáltatási rendszer átalakításában rejlő potenciálok:
          egyes tevékenységek saját szervezeten belüli ellátása
          szolgáltató szervezet létrehozása

 Átmeneti időszak kezelése.


dr. Mosóczi László                 2009.09.22                     11
      Magyar
      Államvasutak
                 Felkészülés a regionális közlekedési struktúra kialakulására


Regionális   közlekedés            a    pályavasúti       társaság
szempontjából:
     első lépésben: a regionális hálózat szervezeten belüli számviteli
     elkülönítése.
     második lépésben: regionális társaságok létrehozása esetén:
       – integrált vasúttársaságok, vagy
       – tisztán operátor társaságokTartós részvétel a regionális pályahálózat működtetésében.
Feltétele: regionális pályaműködtetési szerződés.
 dr. Mosóczi László            2009.09.22                   12
     Magyar
     Államvasutak
                   A Pályavasúti társaság finanszírozásának kritikus elemei

                             Működés-finanszírozás
            mérleg szerinti eredmény: pozitív nulla
            hosszú távú pályaműködtetési szerződés
            üzemméret
            EU-s fejlesztések kötelező karbantartása
            visszapótlási kötelezettség
            költségstruktúrát befolyásoló tényezők

                            Beruházás finanszírozás
            szolgáltatási színvonalhoz igazított beruházások
            növekvő értékcsökkenés, mint következmény
            hatékonyságjavulás eszköze

                                 Hitelrendezés
            adósságszolgálat forrásának megteremtése


dr. Mosóczi László             2009.09.22                   13
     Magyar
     Államvasutak
             Köszönöm a figyelmet!
dr. Mosóczi László        2009.09.22   14

								
To top