2009-2010 EGITIM-�GRETIM YILI BURSA HASAN ALI Y�CEL LISESI

Document Sample
2009-2010 EGITIM-�GRETIM YILI BURSA HASAN ALI Y�CEL LISESI Powered By Docstoc
					                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                            KULLANILAN
            HEDEF VE            KONULAR                     ÖĞRENME-    EĞİTİM        DEĞERLENDİRME
    HAFTA            DAVRANIŞLAR                                   ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,    (Hedef ve
        SAAT

                                                    YÖNTEM VE    ARAÇ VE       Davranışlara Ulaşma
AY
                                                    TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ      Düzeyi)
    1


    2


    3
EYLÜL
    4     1  Tanışma                                               Ders kitabı
            İş, ticaret ve ekonomik     ÜNİTE 1 GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ TEMEL        Anlatım    Hasan İNAL
            hayattaki girişimciliğin    KAVRAMLAR                      Soru-cevap   Sistem Ofset
            önemini kavratarak       A- GİRİŞİMCİ KİMDİR?                 Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (24-25 Eylül 2009)                                        Dergi Haberleri
    5     1  Girişimci ve girişimcilik ile  1- Girişimci tanımları, Girişimci ne demektir?
                                                              Ders kitabı
            ilgili kavramların       2- Girişimci neden ekonomik kaynaktır?
                                                      Anlatım    Hasan İNAL
            anlamlarını örneklerle
                                                      Soru-cevap   Sistem Ofset
            açıklaya bilecek yetenekler
                                                      Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            kazandırmak.
                                                             Dergi Haberleri
            (28 Eylül- 2 Ekim 2009)

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                 Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                        /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                              Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                           KULLANILAN
            HEDEF VE           KONULAR                     ÖĞRENME-    EĞİTİM        DEĞERLENDİRME
    HAFTA            DAVRANIŞLAR                                  ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,    (Hedef ve
        SAAT

                                                   YÖNTEM VE    ARAÇ VE        Davranışlara Ulaşma
AY
                                                   TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ       Düzeyi)
    1     1                 B. BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ                 Ders kitabı
            Başarılı girişimcinin
                           1- Davranışları                   Anlatım    Hasan İNAL
            davranışları ve kişisel
                           2- Kişilik Özellikleri               Soru-cevap   Sistem Ofset
            özelliklerini benimsetmek.
                           3- En önemli özellikleri               Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (5 - 9 Ekim 2009)
                           4- Girişimcinin yetiştirme                     Dergi Haberleri
    2     1                                                   Ders kitabı
            Girişimci seçme modellerini
                                                     Anlatım    Hasan İNAL
            ve girişimcilik girişimi   5- Girişimci seçme modelleri
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
            kavramlarının kavratılması  6- Girişimci girişimi nedir?
                                                     Tartışma   Çeşitli Gazete ve  Sözlü sorular yöneltilir.
            (12 - 16 Ekim 2009)
                                                                      Çalışma kâğıtları ve
EKİM
                                                            Dergi Haberleri
    3     1                                                   Ders kitabı    çalışma defterleri
            İşletme temel kavram ve    ÜNİTE 2-İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL
                                                     Anlatım    Hasan İNAL     incelenir.
            fonksiyonlarının       KAVRAMLAR
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
            kavratılması         A- İŞLETME TEMEL KAVRAMLARI
                                                     Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (19 - 23 Ekim 2009)      1- İşletme kavramı ve fonksiyonları(işlevleri)
                                                            Dergi Haberleri
    4     1  İşletmenin amacını,
                                                             Ders kitabı
            teşebbüs kavramını      2- İşletmenin amacı
                                                     Anlatım    Hasan İNAL
            kavratma           3-Teşebbüs(girişim) kavramı
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
            Cumhuriyetin Anlam ve
                                                     Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            Önemini Kavratabilme     29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
                                                            Dergi Haberleri
            (26 - 30 Ekim 2009)

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                 Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                       /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                             Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                     KULLANILAN
            HEDEF VE           KONULAR               ÖĞRENME-    EĞİTİM          DEĞERLENDİRME
    HAFTA
            DAVRANIŞLAR                            ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,      (Hedef ve
        SAAT


                                             YÖNTEM VE    ARAÇ VE          Davranışlara Ulaşma
AY
                                             TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ         Düzeyi)
          1                                               Ders kitabı
            Yöneticilik kavramını ve                        Anlatım     Hasan İNAL
                           4- Yöneticilik kavramı
            niteliklerinin kavratılması                      Soru-cevap    Sistem Ofset
    1
                           5- Yöneticinin nitelikleri
            (02 - 06 Kasım 2009)                          Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                                                         Haberleri
    2     1  İşletme yönetiminde
                           B- İŞLETMELERİN YÖNETİMİ                  Ders kitabı
            planlama ve organizasyon
                           1- Planlama               Anlatım     Hasan İNAL
            kavramlarının kavratılması
                           2- Örgütleme(Organizasyon)       Soru-cevap    Sistem Ofset
            Atatürk'ün Fikir Hayatını                                          Sözlü sorular yöneltilir.
                                               Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
            Kavratmak                                                  Çalışma kâğıtları ve
KASIM
                           10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA                   Haberleri
            (09 - 13 Kasım 2009)                                             çalışma defterleri
    3     1                                               Ders kitabı    incelenir.
            İşletme yönetiminde sevk ve
                                               Anlatım     Hasan İNAL
            idare ve koordinasyon     3- Yöneltme(Sevk ve idare)
                                               Soru-cevap    Sistem Ofset
            kavramlarının kavratılması  4- Eşgüdüm(Koordinasyon)
                                               Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
            (16 - 20 Kasım 2009)
                                                         Haberleri
    4     1  İşletme yönetiminde
                                                         Ders kitabı
            denetim ve yönetim ve karar
                                               Anlatım     Hasan İNAL
            verme kavramlarının      5- Denetim(Kontrol Etme)
                                               Soru-cevap    Sistem Ofset
            kavratılması         6- Yönetim ve karar verme
                                               Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
            (23 - 27 Kasım 2009)
                                                         Haberleri


NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                            Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                   /  /
                                                           Mustafa BALI
                                                         Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                        2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                       GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                           KULLANILAN
            HEDEF VE            KONULAR                    ÖĞRENME-    EĞİTİM          DEĞERLENDİRME
     HAFTA            DAVRANIŞLAR                                  ÖĞRETME    TEKNOLOJİLERİ,      (Hedef ve
         SAAT

                                                   YÖNTEM VE   ARAÇ VE          Davranışlara Ulaşma
AY
                                                   TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ         Düzeyi)
     1
          1        (30 Kasım – 04 Aralık 2009)            1. YAZILI YOKLAMA

     2       Kalite ile toplam kalite                                      Ders kitabı
                            7- Toplam kalite yönetimi
          1  arasındaki farkı açıklayarak                           Anlatım     Hasan İNAL
                            a- Toplam kalite kavramı ve kalite yönetimi
            dünya ve Türkiye’deki                              Soru-cevap    Sistem Ofset
                            b- Toplam kalite yönetiminin kavramı ve
            gelişmeleri kavratmak.                              Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                            unsurları
            (07 – 11 Aralık 2009)                                        Haberleri
     3       .Ekonomik yapıdaki       c- Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler               Ders kitabı
          1  işletmeleri sınıflandırarak                           Anlatım     Hasan İNAL
ARALIK
            işletmelerin özelliklerini   ÜNİTE 3- İŞLETME ÇEŞİTLERİ            Soru-cevap    Sistem Ofset
            tanır ve tanıtır.       A- İşletmelerin ekonomik yapı bakımından     Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                                                                        Sözlü sorular yöneltilir.
            (14 – 18 Aralık 2009)     sınıflandırılması                           Haberleri
                                                                        Çalışma kâğıtları ve
     4       Faaliyet konuları                                          Ders kitabı      çalışma defterleri
          1  bakımından işletmelerin                             Anlatım     Hasan İNAL
                            B- İşletmelerin faaliyet konuları bakımından                          incelenir.
            sınıflandırılmasını                               Soru-cevap    Sistem Ofset
                            sınıflandırılması
            kavratmak                                    Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
             (21 – 25 Aralık 2009)                                        Haberleri
     5       İşletmelerin sermaye
                                                              Ders kitabı
          1  mülkiyeti bakımından
                                                     Anlatım     Hasan İNAL
            sınıflandırılmasının      C- İşletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından
                                                    Soru-cevap    Sistem Ofset
            kavratılması          sınıflandırılması
                                                     Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
            (28 Aralık 2009 - 01 Ocak
                                                               Haberleri
            2010)

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                 Uygundur.

     Ahmet APAYDIN                                                        /  /
                                                                 Mustafa BALI
                                                              Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                   ÖĞRENME-    KULLANILAN
            HEDEF VE            KONULAR                    ÖĞRETME    EĞİTİM          DEĞERLENDİRME
    HAFTA
            DAVRANIŞLAR                                  YÖNTEM VE   TEKNOLOJİLERİ,      (Hedef ve
        SAAT                                                   TEKNİKLERİ   ARAÇ VE          Davranışlara Ulaşma
AY
                                                          GEREÇLERİ         Düzeyi)
    1     1
            (04 – 08 Ocak 2010)                    2. YAZILI YOKLAMA

    2     1  Türkiye’de işletmelerin                                       Ders kitabı
                            D- Türkiye’de işletmelerin hukuki şekilleri
            hukuki şekilleri bakımından                           Anlatım     Hasan İNAL
                            bakımından sınıflandırılması.
            sınıflandırılmasının                              Soru-cevap    Sistem Ofset     Sözlü sorular yöneltilir.
                            1- Özel işletmeler 2- Kamu işletmeleri
OCAK
            kavratılması                                   Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi  Çalışma kâğıtları ve
                            3- Yabancı sermayeli işletmeler
            (11 – 15 Ocak 2010)                                         Haberleri     çalışma defterleri
    3     1  İşletmelerin işletmeler arası  E-İşletmelerin işletmeler arası anlaşmalar             Ders kitabı    incelenir.
            anlaşmalar bakımından      bakımından sınıflandırılması.          Anlatım     Hasan İNAL
            sınıflandırılmasının      1-Centilmenlik anlaşması yapılan işletmeler   Soru-cevap    Sistem Ofset
            kavratılması          2-Konsorsiyumlar 3-Karteller 4-Tröstler     Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
            (18 – 22 Ocak 2010)                                         Haberleri
    4
                                           YARIYIL TATİLİ


NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                 Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                        /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                              Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                         KULLANILAN
            HEDEF VE            KONULAR                  ÖĞRENME-    EĞİTİM        DEĞERLENDİRME
    HAFTA            DAVRANIŞLAR                                ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,    (Hedef ve
        SAAT

                                                 YÖNTEM VE    ARAÇ VE       Davranışlara Ulaşma
AY
                                                 TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ      Düzeyi)
    1
                                     YARIYIL TATİLİ

                                                                   Sözlü sorular yöneltilir.
    2     1  İşletmelerin işletmeler arası                                Ders kitabı    Çalışma kâğıtları ve
            anlaşmalar bakımından                             Anlatım    Hasan İNAL     çalışma defterleri
                            5- Holdingler
            sınıflandırılmasının                             Soru-cevap   Sistem Ofset
                            6- Tam birleşmeler(Merger, Füzyon)                       incelenir.
            kavratılması                                 Tartışma   Çeşitli Gazete ve
ŞUBAT
            (08 – 12 Şubat 2010)                                   Dergi Haberleri
    3     1  Satış ve reklamın iş-ticaret                                Ders kitabı
            hayatındaki etkilerini                            Anlatım    Hasan İNAL
                            ÜNİTE 4- SATIŞ VE REKLAM
            kavrayarak özellikleri                            Soru-cevap   Sistem Ofset
                            A- Satış ve reklâmın tanımı ve amacı
            konusunda bilgilenir.                             Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (15 – 19 Şubat 2010)                                    Dergi Haberleri
    4     1  Satış elemanının tanım ve                                  Ders kitabı
            özelliklerini, reklamın                            Anlatım    Hasan İNAL
                            B- Satış elemanın tanımı ve özellikleri
            önemini yarar ve etkilerini                         Soru-cevap   Sistem Ofset
                            C- Reklâmın önemi, yarar ve etkileri
            kavratma.                                   Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (22 – 26 Şubat 2010)                                    Dergi Haberleri

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                              Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                    /  /
                                                             Mustafa BALI
                                                          Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                            KULLANILAN
            HEDEF VE           KONULAR                      ÖĞRENME-    EĞİTİM        DEĞERLENDİRME
    HAFTA


        SAAT  DAVRANIŞLAR                                   ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,    (Hedef ve
                                                    YÖNTEM VE    ARAÇ VE        Davranışlara Ulaşma
AY
                                                    TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ       Düzeyi)
    1     1                                                    Ders kitabı
            Reklamın ticaret ve iş
                                                      Anlatım    Hasan İNAL
            hayatında oynadığı rolü
                          D- Reklâmın ticaret ve iş hayatında oynadığı rol   Soru-cevap   Sistem Ofset
            kavratma.
                                                      Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (01 – 05 Mart 2010)
                                                             Dergi Haberleri
    2     1                                                    Ders kitabı
                                                      Anlatım    Hasan İNAL
            Proje planlamayı kavratma  ÜNİTE 5- KASA İDARESİ
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
            (08 – 12 Mart 2010)     A- Proje planlama
                                                      Tartışma   Çeşitli Gazete ve
                                                             Dergi Haberleri   Sözlü sorular yöneltilir.
    3     1                                                    Ders kitabı    Çalışma kâğıtları
            Sermaye kavramının
MART
                                                      Anlatım    Hasan İNAL     ve çalışma defterleri
            kavratılması         B- Sermaye kavramı                                    incelenir.
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
            Para akışının kavratılması  C- Para akışı
                                                      Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (15 – 19 Mart 2010)
                                                             Dergi Haberleri
    4                                                         Ders kitabı
            Kalite standardında
                                                      Anlatım    Hasan İNAL
            kullanılan kriterlerin    ÜNİTE 6- KALİTE STANDARTLARI
          1  kavratılması.        A- Kalite standartları
                                                     Soru-cevap   Sistem Ofset
                                                      Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (22 – 26 Mart 2010)
                                                             Dergi Haberleri
    5                                                         Ders kitabı
            Kalite kontrol kavramının                              Anlatım    Hasan İNAL
                          B- Kalite kontrolü
          1  kavratılması                                    Soru-cevap   Sistem Ofset
                          C- Kalite kontrol sistemleri
            (29 Mart – 02 Nisan 2010)                              Tartışma   Çeşitli Gazete ve
                                                             Dergi Haberleri

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                        /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                              Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                         KULLANILAN
            HEDEF VE           KONULAR                   ÖĞRENME-    EĞİTİM        DEĞERLENDİRME
    HAFTA            DAVRANIŞLAR                                ÖĞRETME     TEKNOLOJİLERİ,    (Hedef ve
        SAAT

                                                 YÖNTEM VE    ARAÇ VE        Davranışlara Ulaşma
AY
                                                 TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ       Düzeyi)
    1                                                       Ders kitabı
            İş planı ve iş planı
                           ÜNİTE 7-İŞ PLANLARI               Anlatım    Hasan İNAL
            hazırlanmasının önemini
          1                 A-İş planı                   Soru-cevap   Sistem Ofset
            kavratma
                           B-İş planı hazırlanması             Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (05 - 09 Nisan 2010)
                                                          Dergi Haberleri
    2     1                                                 Ders kitabı
            Örnek iş planı
                                                   Anlatım    Hasan İNAL
            hazırlayabilme, iş planı   C-Örnek(Taslak) iş planı
                                                   Soru-cevap   Sistem Ofset
            çeşitlerinin kavratılması   D-İş planı çeşitleri
                                                   Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            (12 – 16 Nisan 2010)                                              Sözlü sorular yöneltilir.
                                                          Dergi Haberleri
NİSAN
    3     1  Üretim planı hakkında bilgi                                           Çalışma kâğıtları
            verme. Üretimde                                                 ve çalışma defterleri
                                                           Ders kitabı
            planlamanın önemini      ÜNİTE 8- ÜRETİM PLANI                               incelenir.
                                                   Anlatım    Hasan İNAL
            kavratma.           A-Üretim planlama
                                                   Soru-cevap   Sistem Ofset
            T.B.M.M.Kuruluşu ve
                                                   Tartışma   Çeşitli Gazete ve
            Ulusal Egemenliğin önemini  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
                                                          Dergi Haberleri
            kavratma
            (19 – 23 Nisan 2010)
    4     1
            (26 - 30 Nisan 2010)               1. YAZILI YOKLAMANOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                               Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                     /  /
                                                              Mustafa BALI
                                                           Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                       2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                      GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                          KULLANILAN
            HEDEF VE            KONULAR                   ÖĞRENME-    EĞİTİM          DEĞERLENDİRME
    HAFTA            DAVRANIŞLAR                                 ÖĞRETME    TEKNOLOJİLERİ,      (Hedef ve
        SAAT

                                                  YÖNTEM VE   ARAÇ VE          Davranışlara Ulaşma
AY
                                                  TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ         Düzeyi)
    1     1                                                   Ders kitabı
            İş üretimi ve üretim                              Anlatım     Hasan İNAL
                            B- İş üretimi
            çeşitlerinin kavratılması                           Soru-cevap    Sistem Ofset
                            C- Üretim çeşitleri
            (03 - 07 Mayıs 2010)                              Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                                                              Haberleri
    2     1                                                   Ders kitabı
            Üretim kontrolünün önemini                           Anlatım     Hasan İNAL
            kavratma.            D- Üretim kontrolü               Soru-cevap    Sistem Ofset
            (10 – 14 Mayıs 2010)                              Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi  Sözlü sorular yöneltilir.
                                                              Haberleri     Çalışma kâğıtları
    3     1                                                   Ders kitabı    ve çalışma defterleri
MAYIS
            Personel istihdamı ile ilgili                          Anlatım     Hasan İNAL      incelenir.
                            ÜNİTE 9- PERSONEL
            genel kuralların kavratılması                         Soru-cevap    Sistem Ofset
                            A- Personel istihdamı
            (17 – 21 Mayıs 2010)                              Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                                                              Haberleri
    4     1  İşe alma ve seçme
            konularının kavratılması.
            Personel performansı ve                                      Ders kitabı
                            B- İşe alma ve seçme
            değerlendirilmesi                                Anlatım     Hasan İNAL
                            C- Personel performansı ve değerlendirmesi
            esaslarının kavratılması                            Soru-cevap    Sistem Ofset
            Atatürk’ün gençliğe verdiği                           Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                            19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
            önemi açıklayarak,                                         Haberleri
            kavratmak.
            (24 - 28 Mayıs 2010)

NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                Uygundur.

    Ahmet APAYDIN                                                       /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                             Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü
                         2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSA HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ
                        GİRİŞİMCİLİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ( LİSE IV)

                                                          KULLANILAN
             HEDEF VE             KONULAR                  ÖĞRENME-    EĞİTİM          DEĞERLENDİRME
     HAFTA             DAVRANIŞLAR                                 ÖĞRETME    TEKNOLOJİLERİ,      (Hedef ve
         SAAT

                                                   YÖNTEM VE   ARAÇ VE          Davranışlara Ulaşma
 AY
                                                   TEKNİKLERİ   GEREÇLERİ         Düzeyi)
     1     1
             (31 Mayıs – 04 Haziran 2010)              2. YAZILI YOKLAMA

     2     1                                                   Ders kitabı
             İş ahlakının genel esasları
                                                    Anlatım     Hasan İNAL
             kavratılarak etik ilkeler     D- Personel problemleri
HAZİRAN
                                                    Soru-cevap    Sistem Ofset
             benimsetilir.           E- İş ahlakının genel esasları
                                                    Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
             (07 - 11 Haziran 2010)
                                                              Haberleri     Sözlü sorular yöneltilir.
     3     1                                                   Ders kitabı    Çalışma kâğıtları
             Girişimcilikle ile ilgili temel                        Anlatım     Hasan İNAL      ve çalışma defterleri
             bilgileri kavrayabilme      Genel Tekrar                Soru-cevap    Sistem Ofset     incelenir.
             (14 – 18 Haziran 2010)                             Tartışma  Çeşitli Gazete ve Dergi
                                                              Haberleri
     4
NOT: Gelişmelere göre ve diğer bir takım nedenlerden dolayı planda değişiklikler yapılabilir.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ                                                 Uygundur.

     Ahmet APAYDIN                                                       /  /
                                                                Mustafa BALI
                                                              Hasan Ali Yücel Lisesi Müdürü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:3/1/2012
language:
pages:10