A hovezet�s az anyag belsej�ben megy v�gbe

Document Sample
A hovezet�s az anyag belsej�ben megy v�gbe Powered By Docstoc
					Hőtan

Összefoglalás
7. osztály
  Hőtan

 Hőtágulás
 Hőterjedés

 A testek hőmérsékletének emelése

 Az anyag részecskeszerkezete

 Halmazállapot-változások

 Energia

 Gyakorló feladatok
  Hőtan

 Hőtágulás
 Hőterjedés

 A testek hőmérsékletének emelése

 Az anyag részecskeszerkezete

 Halmazállapot-változások

 Energia
 Hőtágulás


 Szilárd testek hőtágulása
 Folyadékok hőtágulása

 Gázok hőtágulása

 Teszt
 Hőtágulás


 Szilárd testek hőtágulása
 Folyadékok hőtágulása

 Gázok hőtágulása

 Teszt
    Szilárd testek hőtágulása függ

  A test hőmérséklet-emelkedésétől
  A test eredeti méretétől
  A test anyagi minőségétől
   A folyadékok hőtágulása
   függ

 Hőmérséklet-emelkedésétől
 A folyadék eredeti térfogatától

 A folyadék anyagi minőségétől
A gázok hőtágulása függ

    A hőmérséklet-emelkedéstől
    A gáz eredeti térfogatától

    Az anyagi minőségtől NEM
    függ
Hőterjedés


 Hővezetés
 Hőáramlás

 Hősugárzás
Hőterjedés


 Hővezetés
 Hőáramlás

 Hősugárzás
Hővezetés
  Lejátszáshoz kattints a képre!
A hővezetés az anyag belsejében megy végbe,
anélkül hogy maga az anyag áramlana.
Hővezetők

  A fémek jó hővezetők.
Hőszigetelők
     Hőáramlás

  A légnemű és a folyékony anyagokban a hőterjedés
  általában áramlással, a részecskék többé-kevésbé
  rendezett, egyirányú mozgásával történik. Ezt
  hőáramlásnak nevezzük.
        Lejátszáshoz kattints a képre!
Tengeráramlatok
     Hősugárzás
A hő a meleg felületről úgy jut a hideg felületre, hogy
 ebben az esetben a hőátadást közvetítő közeg (pl.
 levegő) nélkül is létre jön.
   A testek hőmérsékletének
        emelése


Munkavégzés
          Termikus kölcsönhatás

    Tüzelőanyag elégetése
   A testek hőmérsékletének
        emelése


Munkavégzés
          Termikus kölcsönhatás

    Tüzelőanyag elégetése
   A hőmérséklet emelése
   munkavégzéssel

 Amikor munkát végzünk a súrlódási erővel
 szemben, akkor nő a test energiája. Ezt az
 energiaváltozást hőmennyiségnek, hőnek
 nevezzük.
 A végzett munka és a hőmennyiség
 növekedése egyenlő.
   A hőmérséklet emelése
   munkavégzéssel

 Amikor munkát végzünk a súrlódási erővel
 szemben, akkor nő a test energiája. Ezt az
 energiaváltozást hőmennyiségnek, hőnek
 nevezzük.
 A végzett munka és a hőmennyiség
 növekedése egyenlő.
 Energia

A testek állapotváltoztató képessége
  Jele: E
  Energia-változás jele: ΔE
  Mértékegysége: 1 J, 1 kJ
   Hőmennyiség


Az energiaváltozás egyik módja
  Jele: Q
  Mértékegysége: 1 J, 1 kJ
   Tüzelőanyagok elégetése

  Tüzelőanyagok elégetésével biztosíthatjuk
  a hőmennyiség növelését.
  függ
      • Tüzelőanyag tömegétől
      • A tüzelőanyag anyagi minőségétől

  A tüzelőanyag tömege és a hőmennyiség
  között egyenes arányosság van,
  hányadosukat égéshőnek nevezzük.
   Tüzelőanyagok elégetése

  Tüzelőanyagok elégetésével biztosíthatjuk
  a hőmennyiség növelését.
  függ
      • Tüzelőanyag tömegétől
      • A tüzelőanyag anyagi minőségétől

  A tüzelőanyag tömege és a hőmennyiség
  között egyenes arányosság van,
  hányadosukat égéshőnek nevezzük.
    Égéshő

A hőmennyiség és a tömeg hányadosaként
 meghatározott fizikai mennyiség.
 Jele: Lé


           Q
  Kiszámítása: Lé =
           m
           J   kJ
  Mértékegysége: 1   1
           kg   kg
   Termikus kölcsönhatás

 Különböző hőmérsékletű testek közvetlenül
 érintkeznek egymással.
 Mindkét test hőmérséklete megváltozik, ez a
 folyamat addig tart, míg hőmérsékletük
 egyenlő nem lesz.
 Amennyivel csökken az egyik test energiája,
 ugyanannyival nő a másik test energiája.
 Fajhő
   A fajhő

 Az anyag fajhője azt mutatja meg, hogy
 mennyi hőre van szükség ahhoz, hogy az
 anyag 1 kg-jának a hőmérsékletét 1 oC-kal
 emeljük.
 Jele: c

 Mértékegysége: 1
             J     kJ
                1
           kg . oC   kg . oC

       Q = c . m . ΔT
Az anyag
részecskeszerkezete

  Gázok

  Folyadékok

  Szilárd anyagok

  Teszt
Az anyag
részecskeszerkezete

  Gázok

  Folyadékok

  Szilárd anyagok

  Teszt
     Gázok
  Apró részecskéből áll
  Állandóan mozognak a részecskék.
  Részecskék között nem lép fel kölcsönhatás
  A gázok alakja és térfogata változó
            Lejátszáshoz kattints a képre!
     Folyadékok
  Részecskék sokaságából áll
  A részecskék állandóan mozognak
  A részecskék között vonzóerő van
  A folyadékok alakja változó, térfogatuk állandó
            Lejátszáshoz kattints a képre!
    Szilárd anyagok
  Kis részecskékből épülnek fel
  A részecskék helyhez kötötten rezegnek
  A részecskék között vonzóerő van
  Alakjuk, térfogatuk állandó
           Lejátszáshoz kattints a képre!
    Halmazállapot-változások

       LÉGNEMŰ

                 LECSAPÓDÁS
SZUBLIMÁCIÓ    FORRÁS
          PÁROLGÁS
        OLVADÁS


  SZILÁRD           FOLYÉKONY

        FAGYÁS
    Halmazállapot-változások

       LÉGNEMŰ

                 LECSAPÓDÁS
SZUBLIMÁCIÓ    FORRÁS
          PÁROLGÁS
        OLVADÁS


  SZILÁRD           FOLYÉKONY

        FAGYÁS
   Olvadás
 A szilárd anyagok folyékonnyá válnak.
 Azt a hőmérsékletet, amelyen az anyag
 megolvad, olvadáspontnak nevezzük.
   Olvadáshő

Az olvadáshoz szükséges hőmennyiség és a
 tömeg hányadosa
  Jele: Lo
  Kiszámítása: Lo =
           Q
           m
           J   kJ
  Mértékegysége: 1   1
           kg   kg               TESZT
  Fagyás

 A folyékony halmazállapotú
 anyagok szilárddá válnak.
 Ugyanannak az anyagnak a
 fagyáspontja megegyezik az
 olvadáspontjával.
 Fagyáskor ugyanannyival
 csökken az energiája, mint
 amennyivel olvadáskor nő.

  Fagyáshő = Olvadáshő
                TESZT
    Párolgás

  A folyadék légneművé válik.
  A folyadék szabad felszínén megy végbe.
  Minden hőmérsékleten párolognak a folyadékok.
  A párolgás sebessége függ:

        A folyadék anyagától
        A folyadék és a környezet hőmérsékletétől
        A levegő gőztartalmától
        A párolgó felület nagyságától
   Forrás

 Folyékony
 halmazállapotból
 légneművé válik az anyag.
 A folyamat a folyadék
 belsejében is lejátszódik.
 Forráspont az a
 hőmérséklet, amelyen az
 anyag forr.
    Forráshő

  Az elforraláshoz szükséges hőmennyiség
  és a tömeg hányadosa
   Jele: Lf
   Kiszámítása: Lf =
             Q
             m
            J    kJ
   Mértékegysége: 1    1
            kg    kg
  Lecsapódás

 A légnemű anyag folyékonnyá válik.
 Lecsapódás közben csökken a gőz
 energiája, a környezeté pedig nő.
Energia


 Energiafajták
 Hőerőgépek

 Teljesítmény

 Hatásfok
   Energiafajták

Mechanikai energia    Termikus energia


 Mozgási       Magassági


      Rugalmas
Mozgási energia
Rugalmas energia
Magassági energia
Termikus energia
Hőerőgépek
Négyütemű motor
  Nicolaus August Otto
    Teljesítmény
    Munkavégzés
               Energiaváltozás
    Hőmennyiség

  Teljesítmény: az energiaváltozás és az idő
  hányadosaként meghatározott fizikai mennyiség
  Jele: P
            ΔE
  Kiszámítása: P =
            t
           J
  Mértékegysége: 1    = 1 watt = 1 W
           s
   Hatásfok
  Hatásfok: a hasznos energiaváltozás és az
  összes energiaváltozás hányadosa.
  Jele: η

            Eh
  Kiszámítása:  η=
            Eö
   Gyakorló feladatok

      2.
 1.        6.


              7.     8.
      3.4.
            9.
                 10.
      5.
   1. feladat

  A koksz égéshője 24 000 kJ/kg.
  Mennyivel nő a környezet termikus
  energiája, miközben 1kg kokszot
  elégetünk?
  Megoldás 000 kJ-lal.
     24
   1. feladat

  2 kg tölgyfa elégetésekor 36 000 kJ-lal
  nőtt a környezet termikus energiája.
  Mennyi a tölgyfa égéshője?
    18 000
  Megoldás kJ/kg
   2. feladat

     Al
Fe                  víz          víz

 mFe = mAl                 mvíz1  =  mvíz2
 TFe =  TAl                 Tvíz1 =  Tvíz2
                          Megoldás


        Tvíz1 >  Tvíz2  Fe > cAl
                 cFe ? cAl
   3. feladat

Al    Al
                     víz        higany
m1  = m2
                        mvíz  =  mHg
 T1  =  T2
                         Tvíz =  THg
          Al       Al
          víz                Megoldás

        Tvíz <  THg  cvíz ?
                   >   cHg
    4. feladat
              ΔT1

A grafikon két azonos anyagú
test hőmérséklet-változását ΔT2
ábrázolja termikus kölcsön-
hatásuk közben.
Hasonlítsd össze a két test:

     hőmérséklet-változását!

      ΔT1   <   ΔT2   Megoldás
    4. feladat
A grafikon két azonos anyagú
test hőmérséklet-változását
ábrázolja termikus kölcsön-
hatásuk közben.
Hasonlítsd össze a két test:

         tömegét!

       m1   >    m2  Megoldás
    4. feladat
A grafikon két azonos anyagú
test hőmérséklet-változását
ábrázolja termikus kölcsön-
hatásuk közben.
Hasonlítsd össze a két test:

    termikus energia változását!

      ΔE1   =   ΔE2     Megoldás
    5. feladat
A grafikon két azonos tömegű
test hőmérséklet-változását
ábrázolja termikus kölcsön-
hatásuk közben.
Hasonlítsd össze a két test:

          fajhőjét!

       c1   >    c2       Megoldás

           könnyebben melegíthető
    6. feladat
                     a
                        b
                          c
Az ábrán egy folyékony anyag
hőmérséklet-változását ábrázoltuk,
miközben folyamatosan,
egyenletesen hűtöttük.

  Melyik szakaszban csökkent az anyag
        hőmérséklete?
                     Megoldás
          a és c
    6. feladat
                    a
                       b
                         c
Az ábrán egy folyékony anyag
hőmérséklet-változását ábrázoltuk,
miközben folyamatosan,
egyenletesen hűtöttük.

 Melyik szakaszban nem változott az anyag
        hőmérséklete?
                    Megoldás
           b
    6. feladat
                     a
                        b
                           c
Az ábrán egy folyékony anyag
hőmérséklet-változását ábrázoltuk,
miközben folyamatosan,
egyenletesen hűtöttük.

  Melyik szakaszban változott az anyag
    termikus energiája és hogyan ?
      a, b, c szakaszokon      Megoldás

         csökkent
    6. feladat
                      a
                           b
                             c
Az ábrán egy folyékony anyag
hőmérséklet-változását ábrázoltuk,
miközben folyamatosan,
egyenletesen hűtöttük.

  Melyik szakaszban változott az anyag
       halmazállapota ?
  Milyen halmazállapot-változás jött létre?
                        Megoldás
        b szakaszban
          fagyás
    6. feladat
                    a
                       b
                         c
Az ábrán egy folyékony anyag
hőmérséklet-változását ábrázoltuk,
miközben folyamatosan,
egyenletesen hűtöttük.

 Melyik szakaszban nem változott az anyag
       halmazállapota ?
                    Megoldás
       a, c szakaszban
    7. feladat
 Az olajsütővel 30 percig sütötte a húst a szakács. A
felhasznált hőmennyiség 3240 kJ volt.
 Mekkora az olajsütő teljesítménye?

 t = 30 min = 1800 s
 E = Q = 3240 kJ = 3 240 000 J
 P=?     (W)

  P = E =    3 240 000J
               = 1800 J = 1800 W
    t     1800 s     s
                         Megoldás
   8. feladat
A centrifuga teljesítménye 150 W.
Mekkora munkát végez fél perc alatt?


P= 150 W
t = 0,5 min = 30 s
W = ? (J)

 P= W    W= P· t    = 150 W · 30 s  =
    t
                       Megoldás
= 4500 W · s   = 4500  J · s = 4500 J   = 4,5 kJ
              s
    9. feladat
Mennyi idő alatt végez 18 kJ munkát az a teherfelvonó,
melynek teljesítménye 1,5 kW ?


 W = 18 kJ
 P = 1,5 kW
 t=?   (s)

  P= W    t=   W
              =  18 kJ     J
                     = 12 W  = 12 s
    t       P    1,5 kW
                        Megoldás
( J = J = J· s = s )
 w   J     J
    s
    10. feladat
A dízelmotor a felhasznált 80 000 kJ energia révén 28 000 kJ
munkát végez.
Mekkora a dízelmotor hatásfoka?

 EÖ= 80 000 kJ
 Eh = 28 000 kJ
 =?

  =   Eh = 28 000 kJ  = 0,35  = 35 %
     Eö 80 000 kJ
                        Megoldás

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:122
posted:3/1/2012
language:Hungarian
pages:82