VELEUCILI�TE �NIKOLA TESLA� UG OSPICU by MalsD5xC

VIEWS: 31 PAGES: 1

									VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU
Gospić, Bana Ivana Karlovića 16                              KONZULTACIJE
                             ak. god. 2011./12.

1. prof. dr. sc. Mehmed Alijagić, četvrtak od 14:00 do 16:00 sati, kabinet br.15 (u Gospiću)

Viši predavači
1. mr. sc. Tomislav Župić, četvrtak od 10,00 do 12,00 sati, kabinet br. 19 (u Gospiću)

Predavači
1. Jadranka Anzulović, prof., ponedjeljak od 16:30 do 17:30 sati, srijeda od 16:30 do 17:30 sati, kabinet br. 17 (u Gospiću)

2. Ivica Baković, dipl. ing., srijeda od 16:30 do 18:30 sati, četvrtak od 15:30 do 17:30 sati, e-mail: bakovicivica@yahoo.com

3. Mr. sc. Mile Kreković petak od 15,00 do 16,00 sati, kabinet br. 16 (u Gospiću)
4. Slađana Butković, prof., utorak od 18:00 do 19:30 sati, u VELJAČI 2012. : Ponedjeljak: 11:00 - 12:30 kabinet br. 17 (u Gospiću) e-
mail: sbutkovic@velegs-nikolatesla.hr ili sbutkovic2@yahoo.com
5. Mr. sc. Katerina Dulčić, srijeda od 12:00 do 13:00 sati (u Otočcu).
6. Kristina Devčić, prof., utorak od 12:00 do 13:00 sati, četvrtak od 15:30 do 16:30 sati

7. Slavica Netahli, dipl. oec., srijeda od 12:00 do 13:00 sati, kabinet br. 14

8. Aleksandar Skendžić, prof.: utorak od 12.00 do 13.00 sati (Prometni i Poslovni odjel) u VELJAČI 2012. od 16.00 do 17.30
9. Ivana Tonković Pražić, dipl. oec., utorak od 14:30 do 16:30 sati, četvrtak od 16:00 do 18:00 sati, kabinet br. 16 (u Gospiću)


Asistenti
1. Ivana Arbanas, dipl. oec., četvrtak od 15:00 do 17:00 sati i petak od 11:00 do 13:00 sati, kabinet br. 15 (u Gospiću)
2. Marija Baburić, dipl. tur. com., srijeda od 13:30 do 15:30 sati, te četvrtak od 10:30 – 12:30 sati, kabinet br. 17 (u Gospiću)
3. Tomislav Lopac, prof., ponedjeljak od 14,00 do 15,00 sati (u Otočcu), te ponedjeljak od 12,00 do 13,00 sati (u Gospiću)
4. Mr.sc. Predrag Brlek, ponedjeljak od 10:30 do 11:30 sati, utorak od 09:00 do 11:00 sati

								
To top