Gjesteforelesning kristin

Document Sample
Gjesteforelesning kristin Powered By Docstoc
					«Systemutvikling i praksis»
 Kristin Meyer Kristiansen
   Systemkonsulent
 Unified Consulting AS
Agenda:


●  MT-prosjektet
●  Utfordringer and suksesser i MT-prosjektet
●  Smidige metoder (Agile methods)
●  Forvaltning
MT-prosjektet :


●  MT – Mobile terminaler
●  Portabelt blletteringssystem til bruk i tog
Funksjonalitet:


●  Salg og utskrift av billetter
●  Annullering av solgte billetter
●  Telling av passasjerer
●  Oppgjør og innsending av oppgjør
●  Utskrift av salgsoversikt
●  Utskrift av X-stopplister
Systemet:
  NSIcom creme:


   www.nsicom.com
–  “The fastest and most stable JVM for the
   Mobile and Embedded market “
–  JVM for Windows CE (Pocket PC)
–  CrEme 3.25 er PersonalJava (tilsvarer JRE 1.1.8)
–  CrEme 4 kommer med J2ME/CDC/PersonalProfile
Thinlet:


  http://www.thinlet.com/
–  Open source – LGPL
–  XML format
–  Genererer AWT komponenter
–  Inneholder de fleste gui elementer som
  trengs
–  Theodore – grafisk editor:
  http://carlsbadcubes.com/ (ThinG)
  HSQLDB


  http://hsqldb.sourceforge.net/
–  Liten og kjapp
–  Utforma i java – støtter alle java versjoner
–  Open source – LGPL lisens
–  Mange forskjellige tabelltyper
   ● Vanlig, cached og temp


–  Enkelt filformat
   ● .script, .data, .log, .properties
KISO (Kunde i selvbetjente omgivelser):


   ●Samferdselsdepartementet har besluttet at
   elektronisk billettering, og derigjennom takst- og
   billetterings-samarbeider mellom regioner og
   tjenesteytere, er et satsningsområde for å øke
   andelen kollektivreisende i Norge og rundt de store
   byene i særdeleshet.
 ●  Elektronisk billett er når billetten overføres fra papir til
   et elektronisk medium
●  Billetten kan lagres
  ● I et elektronisk baksystem, med elektronisk

   identifikasjon av kunden
   ● Magnetstripekort, evt smartkort

   ● Strekkode

   ● Annet

  ● På et elektronisk medium

   ● Smartkort

   ● Magnetstripe

   ● Annet

●  Forskjellen ligger i hvor selve verdien (billetten
  lagres)
  ● Hos operatøren vs hos kunden
Smartkort

●  Kontakt/kontaktløse kort
●  Mini-pc, med mikroprosessor og minne
●  Kan inneholde identifikasjon
●  Kan lagre komplekse data.
●  Kan utføre enkle instruksjoner på lagrede data
●  Kraftforsyning og kommunikasjon skjer gjennom antenne
  som går langs kanten på kortet
  Tips: Ikke bruk hullemaskin
Design:

–  Utvidbart
–  Tjenestebasert
–  Modulært
–  Kjente designpatterns
Utfordringer og suksess-faktorer i MT
       prosjektet
Utfordringer


●  Veldig liten tid
●  Dårlig spesifikasjon
●  Ukjent teknologi
●  Liten plass og dårlig ytelse på hardware
●  Off-line løsning
●  Treg utvikling på hardware til industrimarkedet
●  Manglende java-API på printeren
●  Mange stakeholders
Suksessfaktorer:

●  Stort engasjement hos kunden
●  Ukentlige workshops med kunden
●  Nærhet til kompetanse om baksystemene
●  Godt samarbeid i prosjektgruppa
●  Godt fordelt kompetanse i prosjektgruppa
Smidige metoder (Agile methods):

● Oppstått som en reaksjon på byråkratiske
metoder
● Mindre dokument-orientert mer

kodeorientert
● Tettere samarbeid mellom utviklere og

brukere. (Face-to-face kommunikasjon er
mer effeltivet enn (dokumentasjon)
● Hyppigere leveranser

● Bred kompetanse i teamet

● Endringsdyktig kode
Smidige metoder:

●  Crystal
●  FDD – Feature driven developement
●  DSDM – Dynamic SystemDevelopement Method
●  Lean Software Developement
●  Scrum
●  TDD – Test Driven Developement
●  Xbreed
●  XP - eXtreeme programmingMer om smidige metoder:
http://www.agilealliance.org
Scrum:

In rugby football a scrummage or scrum is a way of
restarting the game, either after a minor infringement
[…], or when the ball has gone onto the ground after a
successful tackle […].
En iterativ, inkrementell prosess for å utvikle ethvert
produkt eller styre enhver type arbeid

●En smidig metode for å håndtere og kontrollere
utviklingsarbeid
●  En innpakning for eksisterende tekniske metoder
●En lettvekts angrepsmåte for å utvikle sytemer og
produkter iterativt, inkrementelt når kravene endrer seg
hurtig
● En prosess som kontrollerer kaoset som følger av ulike
interesser og behov
●En måte og forbedre kommunikasjon og maksimere
samarbeid
forts......

● En måte og oppdage og fremkalle fjerning av alt som kommer
i veien for å utvikle og levere produkter
●  En metode for å maksimere produktivitet
●  Skalerbar for enkeltprosjketer til hele organisasjoner
●En metode for å få alle til å føle seg vel med jobben sin, sine
bidrag , og med at de har gjort så godt de på noen mulig
måte kan.
Elementer i Scrum
       Prosess:
       ● Sprint planning meeting


       ● Sprint


       ● Daily Scrum meeting


       ● Sprint review meeting


       ● Sprint retrospective


  Roller: meeting
               Artifakter:
  ● Product owner
               ● Product backlogg
  ● Scrum team
               ● Sprint backlogg
  ● Scrum master
               ● Burndown chart
  ● (Stakeholders)
En Sprint omformer krav til potensielt leverbar funksjonalitet
Sprint
 ●  30 kalenderdager
   ● Nok tid til å produsere noe


   ● Ikke så lenge at man må lage midlertidige artifakter

    for å huske hva man driver med
   ● Holder interessen oppe hos Stakeholders


 ●  Teamet kan søke råd, hjelp, informasjon og støtte fra
   andre
 ●  Ingen gir teamet råd, instruksjoner, kommentarer eller
   retningslinjer underveis. Teamet styrer seg selv.
●  ScrumMaster kan stoppe en Sprint hvis den ikke viser seg
  levedyktig for eksempel av teknologiske grunner
  (ugjennomførlig løsning), endring i forretningsmessig grunnlag
  eller hvis noen tukler med teamet i løpet av Sprint’en

●  Hvis Teamet ser de kan klare mer eller ser de ikke klarer hele
  Sprint Backlog kan de konsultere med Product Owner om å ta
  inn mer eller ta ut elementer.

●  Teamet må delta på Daily Scrum og holde Sprint Backlog ajour
  med gjenstående (som innspill til Burndown Chart).
RollerPRODUCT OWNER:
  Ansvar for å organisere Product backloggslik at den har
maksimal verdi. Representant for Stakeholders.

SCRUM TEAM
  En flerfaglig gruppe på maks 7-8 personer som
organiserer seg selv før hver Sprint.
SCRUM MASTER
   Ansvarlig for prosessen for korrekt gjennomføring og
for maksimering av nytten.

(STAKEHOLDERS)
  Andre med interesse i prosjektet. Sponsorer, brukere
og  andre som påvirkes.
Sprint Planning Meeting (8t)

   Del 1
  ● Product Owner stiller med Product Backlog

   (bestemmer hva som kan tas med i en Sprint)
  ● Team bestemmer seg for hvor mye av Product

   Backlog de vil ta på seg i denne Sprint’en

    Del 2
  ●  Teamet (uten innvirkning fra andre) planlegger
    hvordan de skal gå frem for å levere.
  ●  Resultat: Sprint Backlog med oppgaver og
    estimater og innledende arbeidsfordeling
Daily scrum meeting (15 min)

● Samme tid og sted hver dag
● Alle i teamet må delta, og komme i tide

● Scrum master setter møtet igang

● Alle besvarer:

 ● Hva har jeg gjort siden forrige daily scrum?

 ● Hva skal jeg gjøre til neste daily scrum?

 ● Hva forhindrer meg i å gjøre arbeidet mitt så effektivt

  som mulig?
● Knallhard møtedisiplin
● Diskusjoner og digresjoner tas etter møtet

● Chikens kan observere, men ikke interagere med

teamet under eller etter møtet
Burndown chart
Sprint Review Meeting (4 t)

●  Teamet presenterer for Product Owner og alle
  interesserte Stakeholders den funksjonaliteten
  som er ferdig i løpet av Sprint’en.
●  Teamet bruker maks 1 time til å forberede seg.
●  Funksjonalitet som ikke er ferdig kan ikke
  presenteres.
●  Artifakter som ikke er funksjonalitet kan ikke
  presenteres unntatt for å forklare
  funksjonaliteten. Kildekode er ikke funksjonalitet.
●  Funksjonalitet demonstreres fra en arbeidsstasjon og
  kjøres mot QA/systemtestmiljø.

●  Sprinten presenteres med hva teamet påtok seg og
  hva det har levert.

●  På bakgrunn av funksjonalitetspresentasjon og åpen
  diskusjon mellom stakeholders, Product Owner og
  Team kan man legge inn nye elementer i Product
  Backlog til prioritering.
Sprint Retrospective Meeting (3 t)

  ●  Deltakere er Team, ScrumMaster og Product Owner
    (frivillig).
  ●  Alle i Team besvarer:
    ● Hva gikk bra i siste Sprint?


    ● Hva kan forbedres i neste Sprint?


  ●  Svarene oppsummeres av ScrumMaster
  ●  Teamet prioriterer hva det vil snakke om med
    tanke på forbedring.
  ●  Hensiktsmessige endringer som kan gjøres i neste
    Sprint bør legges inn i Product Backlog som høyt
    prioriterte ikke-funksjonelle elementer.
Nøkkelelementer

–  Selvorganiserende Team på maks 7-8 personer
–  Funksjonalitet prioriteres etter forretningsmessige
  mål
–  Tett oppfølging av gjenstående (burndown chart)
–  Aktiv, intelligent ledelse som fjerner hindringer og
  fostrer problemløsning
–  Scrum er en utmerket innpakning av mer spesifikke
  teknikker som (utvalgte) XP-teknikker

  http://www.controlchaos.com
Forvaltning og vedlikehold
Vedlikehold er alt det som tilføres et system etter at det
er levert. Dette innebærer både feilretting og endringer.          Feilretting
          (17%)

                    Tilpasninger
                    (18%)
           Endringer (65%)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:3/1/2012
language:
pages:38