ELEKTRONIK TING 3 by noijais

VIEWS: 21 PAGES: 4

									           Litar Bersepadu (Integrated Circuit – IC)

           1.Dikenali juga ________________.
           2.Terdiri dari komponen seperti __________,
           __________, ________, ___________ yang
Nama komponen :    membentuk satu litar lengkap atau separa lengkap
           dikenali sebagai ________.
___________________  3.Serpihan ditutup dengan __________ supaya
           ________.
 Lukiskan simbol
           4.IC terdiri dari _________ dan soket.
 IC NE 555      5.Wayar emas digunakan untuk
           ____________________________________________
           _________________.
           6.Pin-pin digunakan untuk
           ______________________________.
           7.Bilangan pin bertambah dengan bertambahnya
           fungsi IC tersebut.
           8.IC berkuasa ________ dan tidak menghasilkan
Lengkapkan fungsi   ____________________________________.
pin IC NE 555     9. IC digunakan dalam peralatan seperti _________,
           _________, __________.
           10. Terdapat tanda separa bulatan (______) pada
           permukaan IC untuk
           ___________________________.
           11. Keselamatan penggunaan IC
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
 Lengkapkan      ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________

                                 1
FT 66T-68L              1. IC Muzik merupakan komponen
          BT 66T-19L         elektronik yang menyerupai
                       ____________.
                   2.    IC Muzik mempunyai ______ kaki.
                   3.    Perbezaan antara IC Muzik dengan
                       transistor ialah ___________________
                       ________________
Nama komponen :           4.    IC Muzik yang biasa digunakan ialah
______________________.            a. __________
                       b. __________             1.  Suis Mikro merupakan suis yang mempunyai
                ___________________________________.
             2.  Suis ini mempunyai 3 kaki iaitu
                i. ___________________
                ii. ___________________
                iii. __________________
Nama komponen :     3.   Sewaktu menggunakan suis mikro :
______________________.     a. ___________________________________
                _____________________________________
                b. ___________________________________
                _____________________________________
 Pematerian           _____________________________________
                c. ____________________________________
   Keadaan sebelum ditekan         Keadaan semasa ditekan

 1                    1

 2                    2

 3                    3
                                       2
Mikrofon
                      Simbol mikrofon
           JENIS MIKROFON
1. Fungsi mikrofon ialah ________________________________
  _________________________________________.
2. Gelombang elektrik ditinggikan dengan __________________
  ___________________________.
3. Bahagian-bahagian utama mikrofon ;

  i.

  ii.

  iii.                               3
Pembesar Suara
1.  Pembesar suara ialah _________________________________________.
2.  Ia digunakan pada ____________________________________________
   ___________________________________.
3.  Bahagian pembesar suara ialah
   i.         Iv.
   ii         v.
   iii
4.  Pembesar suara dilabelkan dengan _____________________,
   ________, dan ___________________.
4.  Nilai impedans disukat dalam unit ______
5.  Kuasa dinyatakan dalam _______.
6.  Getaran diafragma menghasilkan ______________
   Simbol pembesar suara
                                    4

								
To top