Dato lokalgitt eksamen Kunnskapsløftet

Document Sample
Dato lokalgitt eksamen Kunnskapsløftet Powered By Docstoc
					                                03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
Nvbkode  Beskrivelse                          UTP Nivå
                     Utdanningsprogram/ Programområde        E
                                          E tid DATO F  T  N  NT  ST  MR  Sum  Ogpp Sen  P EKS   1. EKS
ADI2001  Nyanlegg                           NA
                     Anleggsgartner- og indrettsanleggsfagVG2  4 25-Nov                       S og tf P V08
ADI2002  Drift og vedlikehold                     NA
                     Anleggsgartner- og indrettsanleggsfagVG2  4 28-Nov                       S og tf P V08
AKT2001  Aktiviseringsfag        Aktivitør           DH VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
AKT2002  Administrasjonsfag       Aktivitør           DH VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
AKV2001  Drift og produksjon      Akvakultur           NA VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
AKV2002  Anlegg og teknikk       akvakultur           NA VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
AKV2003  Oppdrett og miljø       Akvakultur           NA VG2    4 2-Dec                        S og tf P V08
AMB2001  Grunnleggende helsefag     Ambulansefag          HS VG2    4 25-Nov                  N     S og tf P V08
AMB2002  Ambulansemedisin        Ambulansefag          HS VG2    4 28-Nov                  N     S og tf P V08
AMB2003  Ambulanseoperative emner Ambulansefag             HS VG2    4 2-Dec                  N     S og tf P V08
AMK2001  Feilsøking og reparasjon    Arbeidsmaskiner        TP  VG2  4 25-Nov                       S og tf P V08
AMK2002  Dokumentasjon og kvalitet   Arbeidsmaskiner        TP  VG2  4 28-Nov                       S og tf P V08
ANL2001  Produksjon           Anleggsteknikk         BA VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
ANL2002  Bransjelære          Anleggsteknikk         BA VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
AUT2001  Automatiseringssystemer    Automatisering         EL  Vg2  4 25-Nov                       S og tf P V08
AUT2002  Elenergisystemer        Automatisering         EL  VG2  4 28-Nov                       S og tf P V08
BAT1001  Produksjon           Bygg- og anleggsteknikk    BA VG1    4 24-Nov                       S og tf PMV07
BAT1002  Tegning og bransjelære     Bygg- og anleggsteknikk    BA VG1    4 26-Nov                       S og tf PMV07
BBF2001  Produksjon           Båtbyggerfag          DH VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
BBF2002  Produktdesign         Båtbyggerfag          DH VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
BLD2001  Produksjon           Blomsterdekoratør       DH VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
BLD2002  Produktutvikling        Blomsterdekoratør       DH VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
BLK2001  Karosseri- og lakkteknikk   Bilskade, lakk og karosseri  TP  VG2  4 25-Nov                       S og tf P V08
BLK2002  Dokumentasjon og kvalitet   Bilskade, lakk og karosseri  TP  VG2  4 28-Nov                       S og tf P V08
BMF2001  Produksjon           Børsemaker           DH VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
BMF2002  Produktutvikling        Børsemaker           DH VG2    4 28-Nov                       S og tf P V08
BRT2001  Leiting, boring, komplettering Brønnteknikk          TP  VG2  4 25-Nov                  N     S og tf S V08
BRT2002                 B
     Produksjon og brønnvedlikehald rønnteknikk          TP  VG2  4 28-Nov                  N     S og tf S V08
BRT2003  HMT og kvalitet        Brønnteknikk          TP  VG2  4 2-Dec                  N     S og tf S V08
BRT2004  Tverrfaglig eksamen      Brønnteknikk          TP  VG2  4 4-Dec                        S og tf S V08
BUA2001  Helsefremmende arbeid     Barne- og ungdomsarbeiderfag HS VG2     4 25-Nov                  F     S og tf P V08
BUA2002  Kommunikasjon og samhandling  Barne- og ungdomsarbeiderfag HS VG2     4 28-Nov                  F     S og tf P V08
BUA2003  Yrkesutøvelse         Barne- og ungdomsarbeiderfag HS VG2     4 2-Dec                  F     S og tf P V08
BYG2001  Produksjon           Byggteknikk          BA VG2    4 25-Nov                       S og tf P V08
                                03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
BYG2002  Bransjelære         Byggteknikk          BA  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
DAN2001  Grunntrening i dans 1    Dans              MD  VG2  4  25-Nov          S     V08
DAN2006  Dans i perspektiv 1     Dans              MD  VG2  4  28-Nov          S og MP* V08
DEL2001  Data- og elektronikksystemer Data og elektronikk      EL  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
DEL2002  Elektronisk infrastruktur  Data og elektronikk      EL  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
DDU2001  Kulturforståelse       Design og duodji        DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
DDU2002  Duodji            Design og duodji        DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
DDU2003  Design og næring       Design og duodji        DH  VG2  4  2-Dec          S og tf P V08
DGH2001  Gullsmedhåndverk       Design og gullsmedhåndverk   DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
DGH2002  Design og produktutvikling  Design og gullsmedhåndverk   DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
DHV1001  Produksjon          Design og håndverk       DH  VG1  4  24-Nov          S og tf PMV07
DHV1002  Kvalitet og dokumentasjon  Design og håndverk       DH  VG1  4  26-Nov          S og tf PMV07
DRA2001  Teater og bevegelse 1    Drama             MD  VG2  4  25-Nov          S     V08
DRA2005  Teater i perspektiv 1    Drama             MD  VG2  4  28-Nov          S     V08
DRA2009  Drama og samfunn       Drama             MD  VG2  4  2-Dec          S     V08
DTE2001  Produksjon og materialer   Design og tekstil       DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
DTE2002  Design og produktutvikling  Design og tekstil       DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
DTR2001  Produksjon          Design og trearbeid      DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
DTR2002  Produktdesign        Design og trearbeid      DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
ELE1001  Data- og elektronikksystemer Elektrofag           EL  VG1  4  24-Nov        T  S og tf PMV07
ELE1002  Elenergisystemer       Elektrofag           EL  VG1  4  26-Nov        T  S og tf PMV07
ELE1003  Automatiseringssystemer   Elektrofag           EL  VG1  4  1-Dec        T  S og tf PMV07
ELE2001  Elenergisystemer       Elenergi            EL  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
ELE2002  Automatiseringssystemer   Elenergi            EL  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
ELE2003  Data- og elektronikksystemer Elenergi            EL  VG2  4  2-Dec          S og tf P V08
FFA2001  Drift av fartøy       Fiske og fangst        NA  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
FFA2002  Fangst og reiskap      Fiske og fangst        NA  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
FLY2001  Luftfartøylære        Flyfag             EL  VG2  4  25-Nov          S     V08
FOR3001  Visuell kultur og samfunn  Studispesialiserende m/ FO   ST  VG1  4  24-Nov          S     V07
FOT2001  Helsefremmende arbeid    Fotterapi og ortopediteknikk  HS  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
FOT2002  Kommunikasjon og samhandling Fotterapi og ortopediteknikk  HS  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
FOT2003  Yrkesutøvelse        Fotterapi og ortopediteknikk  HS  VG2  4  2-Dec          S og tf P V08
FRI2001  Produksjon          Frisør             DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
FRI2002  Frisyredesign        Frisør             DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
HEA2001  Helsefremmende arbeid    Helsearbeiderfag        HS  VG2  4  25-Nov        ST  S og tf P V08
                                 03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
HEA2002  Kommunikasjon og samhandling Helsearbeiderfag         HS  VG2  4  28-Nov       ST  S og tf P V08
HEA2003  Yrkesutøvelse         Helsearbeiderfag         HS  VG2  4  2-Dec       ST  S og tf P V08
HES2001  Helsefremjande arbeid     Helseservicefag          HS  VG2  4  25-Nov       MR  S og tf P V08
HES2002  Kommunikasjon og samhandling Helseservicefag          HS  VG2  4  28-Nov       MR  S og tf P V08
HES2003  Yrkesutøving         Helseservicefag          HS  VG2  4  2-Dec       MR  S og tf P V08
HHO2001  Stalldrift          Heste- og hovslagerfag      NA  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
HHO2002  Aktiviteter med hest     Heste- og hovslagerfag      NA  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
HHO2003  Hest og hestehold       Heste- og hovslagerfag      NA  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
HSF1001  Helsefremmende arbeid     Helse- og sosialfag        HS  VG1  4  24-Nov       ST  S og tf PMV07
HSF1002  Kommunikasjon og samhandling Helse- og sosialfag        HS  VG1  4  26-Nov       ST  S og tf PMV07
HSF1003  Yrkesutøvelse         Helse- og sosialfag        HS  VG1  4  1-Dec       ST  S og tf PMV07
HUD2001  Helsefremmende arbeid     Hudpleie             HS  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
HUD2002  Kommunikasjon og samhandling Hudpleie             HS  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
HUD2003  Yrkesutøvelse         Hudpleie             HS  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
IDR2004  Treningslære 1        Idrettsfag VG1          ID  VG1  4  4-Dec         S     V07
IMS2001  Produktutvikling og produksjonIndustriell møbelproduksjon    TP  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
IMS2002  Materiale og teknikkar    Industriell møbelproduksjon    TP  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
IMS2003  Dokumentasjon og kvalitet   Industriell møbelproduksjon    TP  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
IND2001  Produksjonsforberedelse    Industritekstil og design     TP  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
IND2002  Materialer og materialbruk  Industritekstil og design     TP  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
IND2003  Produksjon og styring     Industritekstil og design     TP  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
ISF2001  Drift og vedlikehold     IKT-servicefag          SS  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
ISF2002  Bruker- og driftsstøtte    IKT-servicefag          SS  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
ISF2003  Virksomhetsstøtte       IKT-servicefag          SS  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
IUD2001  Produksjon          Interiør og utstillingsdesign   DH  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
IUD2002  Produktdesign         Interiør og utstillingsdesign   DH  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
KEM2001  Produksjon          Klima-, energi- og miljøteknikk  BA  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
KEM2002  Bransjelære          Klima-, energi- og miljøteknikk  BA  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
KJP2001  Produksjon og vedlikehold   Kjemiprosess           TP  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
KJP2002  Kjemisk teknologi       Kjemiprosess           TP  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
KJP2003  Dokumentasjon og kvalitet   Kjemiprosess           TP  VG2  4  2-Dec         S og tf P V08
KJT2001  Verkstedarbeid        Kjøretøy             TP  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
KJT2002  Dokumentasjon og kvalitet   Kjøretøy             TP  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
KVT2001  Kulde- og varmepumpesystemer Kulde- og varmepumpeteknikk    EL  VG2  4  25-Nov         S og tf P V08
KVT2002                 Kulde-
     Elenergi- og automatiseringssystemer og varmepumpeteknikk    EL  VG2  4  28-Nov         S og tf P V08
                                 03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
LAB2001  Laboratoriearbeid       Laboratoriefag         TP  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
LAB2002  Dokumentasjon og kvalitet   Laboratoriefag         TP  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
LGA2001  Produksjon og tjenesteyting Landbruk og gartnernæring     NA  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
LGA2002  Forvaltning og drift      Landbruk og gartnernæring    NA  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
MAR2001  Drift og operasjon       Maritime fag          TP  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
MAR2002  Skipstekniske tjenester    Maritime fag          TP  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
MAR2003  Dokumentasjon og kvalitet   Maritime fag          TP  VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
MDD3002  Lytting            Musikk, dans og drama Vg1    MD  VG1  4  4-Dec       S     V07
MED1001  Mediekommunikasjon       Medier og kommunikasjon VG1 MK    VG1  4  24-Nov       S og tf PMV07
MED1002  Mediedesign og medieuttrykk Medier og kommunikasjon VG1 MK     VG1  4  26-Nov       S og tf PMV07
MED1003  Medieproduksjon        Medier og kommunikasjon VG1 MK    VG1  4  1-Dec       S og tf PMV07
MED2001  Mediekommunikasjon       Medier og kommunikasjon VG2 MK    VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
MED2002  Mediedesign og medieuttrykk Medier og kommunikasjon VG2 MK     VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
MED2003  Medieproduksjon        Medier og kommunikasjon VG2 MK    VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
MFG2001  Råvarer, produksjon og kvalitetMatfag             RM  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
MFG2002  Sal og marknad         Matfag             RM  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
MFG2003  Bransje, fag og miljø     Matfag             RM  VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
MUS2001  Ergonomi og bevegelse 1    Musikk             MD  VG2  4  25-Nov       S     V08
MUS2005  Musikk i perspektiv 1     Musikk             MD  VG2  4  28-Nov       S     V08
NAB1001  Naturbasert produksjon     Naturbruk            NA  VG1  4  24-Nov       S og tf PMV07
NAB1002  Naturbasert aktivitet     Naturbruk            NA  VG1  4  26-Nov       S og tf PMV07
OFT2001  Produksjon           Overflateteknikk        BA  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
OFT2002  Bransjelære          Overflateteknikk        BA  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
PIN2001  Produksjon           Produksjons- og industriteknikk TP  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
PIN2002  Reparasjon og vedlikehold   Produksjons- og industriteknikk TP  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
PIN2003  Dokumentasjon og kvalitet   Produksjons- og industriteknikk TP  VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
PST2001  Pianostemming         Pianostemming og pianoteknikkDH   VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
PST2002  Pianoteknikk          Pianostemming og pianoteknikkDH   VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
REI2001  Reindriftsbasert produksjon Reindrift             NA  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
REI2002  Reinen og dens naturmiljø   Reindrift            NA  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
REI2003  Økonomi og ressursforvaltningReindrift             NA  VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
RFG2001  Råvarer og produksjon     Kokk- og servitørfag      RM  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
RFG2002  Kosthold, ernæring og helse Kokk- og servitørfag        RM  VG2  4  28-Nov       S og tf P V08
RFG2003  Servering, bransje og miljø  Kokk- og servitørfag      RM  VG2  4  2-Dec       S og tf P V08
RLV2001  Vertskapsrolla         Reiseliv            SS  VG2  4  25-Nov       S og tf P V08
                                 03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
RLV2002  Sal og marknadsføring     Reiseliv            SS  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
RLV2003  Etablering og drift      Reiseliv            SS  VG2  4  2-Dec          S og tf P V08
RMF1001  Råstoff og produksjon     Restaurant- og matfag      RM  VG1  4  24-Nov          S og tf PMV07
RMF1002  Kosthold og livsstil      Restaurant- og matfag      RM  VG1  4  26-Nov          S og tf PMV07
RMF1003  Bransje, fag og miljø     Restaurant- og matfag      RM  VG1  4  1-Dec          S og tf PMV07
SBR2001  Skogskjøtsel, utmark og bedriftSkogbruk            NA  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
SBR2002  Drift og vedlikehold      Skogbruk            NA  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
SME2001  Smedhåndverk          Smed              DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
SME2002  Design og produktutvikling   Smed              DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
SSA1001  Planlegging          Service og samferdsel      SS  VG1  4  24-Nov          S og tf PMV07
SSA1002  Drift og oppfølging      Service og samferdsel      SS  VG1  4  26-Nov          S og tf PMV07
SSA1003  Kommunikasjon og service    Service og samferdsel      SS  VG1  4  1-Dec          S og tf PMV07
SSS2001  Markedsføring og salg     Salg, service og sikkerhet   SS  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
SSS2002  Sikkerhet           Salg, service og sikkerhet   SS  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
SSS2003  Økonomi og administrasjon   Salg, service og sikkerhet   SS  VG2  4  2-Dec          S og tf P V08
TIP1001  Produksjon                           TP
                     Teknikk og industriell produksjon  VG1  4  24-Nov          S og tf PMV07
TIP1002  Tekniske tjenester                       TP
                     Teknikk og industriell produksjon  VG1  4  26-Nov          S og tf PMV07
TIP1003  Dokumentasjon og kvalitet                   TP
                     Teknikk og industriell produksjon  VG1  4  1-Dec          S og tf PMV07
TRL2001  Bransjeteknikk         Transport og logistikk     SS  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
TRL2002  Transport og logistikk     Transport og logistikk     SS  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
TRT2001  Produksjon           Treteknikk           BA  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
TRT2002  Bransjelære          Treteknikk           BA  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
UIM2001  Produksjon og vedlikehold   Ur- og instrumentmaker     DH  VG2  4  25-Nov          S og tf P V08
UIM2002  Produktutvikling        Ur- og instrumentmaker     DH  VG2  4  28-Nov          S og tf P V08
KRO1002  Kroppsøving VG2        Alle studieretninger      YF  VG2  4  5-Dec       NT  S     V08
MAT1001  Matematikk P VG1 Yrkesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram    YF  VG1  4  3-Dec       N  S     V07
MAT1006  Matematikk T VG1 Yrkesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram    YF  VG1  4  3-Dec       N  S     V07
NOR1002  Norsk VG2 Yrkesfag S      Yrkesfaglige utdanningsprogram YF  VG2  4  5-Dec       NT  S og M  V08
     03061402-bd32-4a2a-bc2f-aab2a58e9338.xls
1. EKS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/29/2012
language:
pages:6