locuri admitere 2012 Academia Tehnica Militara

Document Sample
locuri admitere 2012 Academia Tehnica Militara Powered By Docstoc
					                                                     SITUAŢIA
                                   cu numărul de locuri scoase la concursul de admitere în Academia Tehnică Militară
                                       pentru studii universitare de licenţă, anul universitar 2012/2013
                                       Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament
                                                                                       GENERAL
                                                     MApN
                                                                                       TOTAL
                                                                         TOTAL     Cu taxă
 Domeniul de licenţă      Programul de studii acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu      din  SPP  MAI SRI ANP
                                                    Total  care
                                                                         BUGET     de studii
                                                          1
                                                        fete

              Blindate, automobile şi tractoare                      13   2        1          14     13     27
Ingineria autovehiculelor
              Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule       4                       4     15     19

Inginerie de armament, Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului        10            1          11     10     21
  rachete şi muniţii Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi                      8            2          10           10
              Aeronave şi motoare de aviaţie                        4    1                   4     15     19
 Inginerie aerospaţială
              Echipamente şi instalaţii de aviaţie                     2                       2     15     17
 Inginerie geodezică    Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice            6    3                   6     15     21
  Inginerie genistică   Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare             6        1               7     15     22
  Inginerie civilă    Construcţii şi fortificaţii                                    2  1   5       8     15     23
                     TOTAL FACULTATE                        53   6    1  2  5  5       66     113     179

                                  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare
                                                                                            GENERAL
                                                     MApN               SRI
                                                                                             TOTAL
                                                                                TOTAL    Cu taxă
 Domeniul de licenţă      Programul de studii acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu      din
                                                            STS SPP MAI       din
                                                                            ANP
                                                                                BUGET    de studii
                                                    Total  care          Total  care
                                                          1               1
                                                        fete              fete

 Inginerie electronică şi Transmisiuni                                  12   1   10    6   5         6   39      4     43
   telecomunicaţii   Echipamente şi sisteme electronice militare                  8    1           2             10     20     30
  Calculatoare şi
            Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională    10   1   10  1  6  16     3    10   53     17     70
 tehnologia informaţiei
                  TOTAL FACULTATE                           30   3   20  1  12  23    3    16   102     41    143
1) Numărul maxim (dar nu şi obligatoriu) de locuri care pot fi ocupate de candidaţi de sex feminin.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2356
posted:2/29/2012
language:Romanian
pages:1