Suat AKBULUT CAM98TWC by ycPLCf

VIEWS: 47 PAGES: 5

									                 ÖZGEÇMİŞ (Prof.Dr. Suat AKBULUT)

ADI VE SOYADI:                     Suat AKBULUT
ÜNVANI:                         Prof. Dr.
CİNSİYETİ:                       Erkek
DOĞUM TARİHİ:                      08.06.1967
DOĞUM YERİ:                       Oltu
MEDENİ HALİ:                      Evli
                            Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ADRES:                         İnşaat Mühendisliği Bölümü
                            25240 ERZURUM

ÖĞRENİM DURUMU:

 Derece        Alan               Fakülte/Üniversite                 Yıl
Lisans     İnşaat Mühendisliği   İTÜ, İnşaat Fakültesi                     1986–1990
Y.Lisans    İnşaat Mühendisliği   Atatürk Üniversitesi, Müh. Fakültesi             1994–1996
Doktora     İnşaat Mühendisliği   İTÜ, İnşaat Fakültesi                     1996–1999
Post       İnşaat ve Çevre
                    Lehigh University (USA)                    2000–2001
Doktora      Mühendisliği

GÖREVLER:

  Görev Unvanı                  Görev Yeri                     Yıl
Arş. Gör.        Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü           1994–19997
Yrd. Doç. Dr.      Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü           1999-2005
Doç. Dr.         Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü           2005-2010
Prof.Dr.         Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü             2010-


YAYINLAR
A- SSCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan
1. Arasan, S., Akbulut, S., Hasiloglu, A.S., 2010. The Relationship between the Fractal Dimension and Shape
Properties of Particles. KSCE Journal of Engineering, (accepted).

2. Arasan, S., Yener, E., Hattatoglu, F., Hinislioglu, S., Akbulut, S., 2010. The Correlation between Shape of
Aggregate and Mechanical Properties of Asphalt Concrete: Digital Image Processing Approach. Road Materials
and Pavament Design, Vol:12(2): 239-262.

3. Suat AKBULUT and Sibel PAMUKCU, Evaluation of dynamic properties of geosynthetic reinforced clay
samples for environmental impact practices; Environmental Earth Sciences (in press)

4. Kalkan E., Akbulut S., Tortum A., and Celik S., 2009, Prediction of the unconfined compressive strength of
compacted soils using inference systems, Environmental Geology, Volume 58, Number 7

5. Akbulut S., Arasan S., Kalkan E., 2007, Modification of clayey soils using scrap tire rubber and synthetic
fibers, Applied Clay Science, Volume 38, Issues 1-2, P: 23-32

6. Yarbaşı N., Kalkan E., Akbulut S., 2007, Modification of the geotechnical properties, as influenced by
freeze–thaw, of granular soils with waste additives, Cold Regions Science and Technology, Volume 48, Issue
1, P: 44-54
7. Pamukcu S., Akbulut S., 2006, Thermoelastic enhancement of damping of sand using synthetic ground
rubber, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol:132,No:4, 501-510

8. Akbulut S., 2005, Artificial neural networks for predicting the hydraulic conductivity of coarse grained soils,
Eurasian Soil Science, Soil Physics, Vol.38(4), p.392-399

9. Akbulut S., Hasiloglu S., Pamukcu S.,2004, Data generation for shear modulus and damping ratio in
reinforced sands using adaptive neuro-fuzzy inference system, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.
24 (11), p. 805-814

10. Kalkan E, Akbulut S., 2004, The positive effects of silica fume on the permeability, swelling pressure and
compressive strength of natural clay liners, Engineering Geology, Vol: 73/1-2, p:145-156

11. Akbulut S., Saglamer A., 2004, Modification of Hydraulic Conductivity in Granular Soils Using Waste
Materials, Waste Management Journal, Vol. 24, Issue 5, p. 491-499

12. Akbulut S., Saglamer A., 2002, Estimating the groutability of granular soils: A new approach, Tunnelling
and Underground Space Technology, Vol: 17(4), s: 371-380

B- SSCI, SCI Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan

1. Arasan, S., Akbulut, S., Hasiloglu, A.S., 2010. Shape Properties of Natural and Crushed Aggregate Using
Image Analysis. International Journal of Civil and Structural Engineering, 1(2): 221-233.

2. Akbulut, S., Kurt, Z.N., Arasan, S., 2010. Electrokinetic Properties of Surfactant Modified Clays.
International Journal of Civil and Structural Engineering, 1(3): 354-361.

3. Akbulut, S., Arasan, S., 2010. The Variations of Cation Exchange Capacity, pH, and Zeta Potential in
Expansive Soils Treated by Additives. International Journal of Civil and Structural Engineering, 1(2): 139-154.
4. Arasan, S., Yener, E., Hattatoglu, F., Akbulut, S., Hinislioglu, S., 2010. The Relationship between the Fractal
Dimension and Mechanical Properties of Asphalt Concrete. International Journal of Civil and Structural
Engineering, 1(2): 165-170.
5. Akbulut S., Sağlamer A., 2003, Effects of grouting pressure and grain size on groutability of granular soils,
Teknik Dergi, Turkish Chamber of civil Engineers, Vol: 3, p.2985-2995
6. Akbulut S., Saglamer A., 2003, Improvement of hydraulic conductivity of soils by grouting, Ground
Improvement Journal, 7 (4), p:157-164
7. Akbulut S., Saglamer A., 2003, The effects of silica fumes in cement grouting, Ground Improvement Journal,
7(1), p:37-44
8. Akbulut S., 2003, Geotechnical design of solid waste landfill sites, Journal of Engineering Science of
Pamukkale University, Vol:9 (2), p. 223-230
9. Akbulut S., 2002, Fractal Dimensioning of sand grains using image analysis system, Journal of Engineering
Science of Pamukkale University, 8(3), 329-334


C- BİLDİRİLER (SÖZEL VEYA POSTER)
Uluslararası Kongre ve Sempozyum
1. Akbulut, S., Arasan, S., Kurt, Z.N., 2010. Some geotechnical properties of two organoclays. Indian
Geotechnical Conference IGC-2010 (GEOtrendz), India.

2. Hasiloglu, A.S., Arasan, S., Akbulut, S., 2010. Determination of Fractal Dimensions of Coarse Grained
Soils with Image Analysis. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering Karadeniz Technical
University, Trabzon, Turkey
3. Arasan, S., Celik, S., Akbulut, S., Hasiloglu, A.S., 2010. Determination of Void Ratios of Granular Soils by
Artificial Neural Networks. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadeniz Technical
University, Trabzon, Turkey
4. Akbulut, S., Arasan, S., Açıkyılız, M., 2010. Water Affinity of SurfactantModified Clay. Proceedings of the
First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010), Makassar, South Sulawesi,
Indonesia.
5. Arasan, S., Akbulut, S., 2008. Zeta Potential of Clayey Soils with Cement and Lime, International Congress
on Advances in Civil Engineering, Vol:2, 73-80, Famagusta, N. Cyprus
6. Yilmaz, L., Kalkan, E., Akbulut, S., 2008. Evaluation of soil and sonstruction periods: a case study in the
Northeast part of Erzurum Residential Area. 8th International Congress on Advances in Civil Engineering,
Eastern Mediterranean University, Famagusta - North Cyprus.
7. Akbulut S., Vallejo L.E., 2003, Effect of porosity on hydraulic conductivity in sand-clay mixtures,
International conference on new developments in soil mechanics and geotechnical engineering, Lefkosa, TRNC
8. Akbulut S., Saglamer A., 2003, Evaluation of fly ash and clay in soil grouting, Grouting and Ground
Treatment: Proceedings of the Third International Conference, Orlando
9. Akbulut S., Kalkan E., Çelik S., 2003, Artificial Neural Networks to estimate the shear strength of compacted
soil samples, International conference on new developments in soil mechanics and geotechnical engineering,
Lefkosa, TRNC
10. Kalkan E., Akbulut S., 2002, Improving of shear strength of natural clay liners fron clay deposites NE
Turkey, 3rd International conference on Landslides slope stability & The safety of infra-structures, Singapore
11. Akbulut S. 2000, Importance of education in geotechnical engineering, First Int. on Conf. Geotech. Eng.
Education and Training, Snai, Romania

Ulusal Kongre ve Sempozyum


1. Akbulut, S., Hamutçu, U., Arasan, S., Kurt, Z.N., 2010. Laboratuarda geliştirilen bir organokilin bazı
geoteknik özelliklerinin araştırılması. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi
İstanbul Kültür Üniversitesi,İstanbul, TÜRKİYE.

2. Arasan, S., Akbulut, S., Haşıloğlu, A.S., 2010. Dane yuvarlaklığının granüler zeminlerin maksimum ve
minimum boşluk oranlarına etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal, İstanbul Kültür
Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE

3. Arasan, S., Akbulut, S., 2008. Görüntü analizi ile zeminlerin dane boyu dağılımının bulunması. Zemin
Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Cilt 2: 323-332 Konya/TÜRKİYE.
4. Arasan, S., Akbulut, S., 2008. Stabilize edilmiş şişen zeminlerde katyon değişim kapasitesinin şişme
basıncı ile değişimi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Cilt 2: 437-446,
Konya/TÜRKİYE.
5. Akbulut, R.K., Kurt, Z.N., Arasan, S., Çelik, S., Akbulut, S., 2008. Donmuş killerin basınç dayanımının
deneysel araştırılması. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Cilt 2: 287-294,
Konya/TÜRKİYE.
6. Kalkan E., Yarbaşı N., Akbulut S., 2007, Katı atık-kireç karışımlarının zemin iyileştirilmesinde kullanımı,
Erdogan Yüzer Mühendislik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
7. Arasan, S., Akbulut, S., 2006, İnce daneli zeminlerde katyon değişim kapasitesinin şişme basıncına etkisi,
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 525-533, Trabzon/TÜRKİYE
8. Arasan, S., Akbulut, S., 2006, İnce daneli zeminlerde katyon değişim kapasitesinin şişme basıncına etkisi,
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 525-533, Trabzon/TÜRKİYE
9. Kalkan, E., Akbulut, S., Akbulut, R.K., Balkan, İ.G., Arasan, S., 2006. Erzurum-Artvin arasında yer alan
bazı kayaların mühendislik özelliklerinin değerlendirilmesi. VIII Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 387-
394, İstanbul/TÜRKİYE.
10. Kalkan, E., Akbulut, S., Akbulut, R.K., Balkan, İ.G., Arasan, S., 2006. Erzurum-Artvin arasında yer alan
bazı kayaların mühendislik özelliklerinin değerlendirilmesi. VIII Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 387-
394, İstanbul/TÜRKİYE.
11. Yarbaşı, N., Kalkan, E., Akbulut, S., 2006. Katı atıklarla stabilize edilmiş zeminlerin donma-çözülme ve
dinamik davranışları. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Trabzon, 221-230.
12. Akbulut S., Arasan S., 2004, Atık liflerle güçlendirilmiş kil zeminlerin dinamik özelliklerinin araştırılması,
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul
13. Akbulut, S., Budak, A., Arasan, S., Kalkan, E. ve Bayraktutan, M. S., 2004. Aşkale-Erzurum depreminde
gözlenen zemin ve yapı problemleri. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İstanbul.
14. Akbulut S., Arasan S.,2004, Araba lastiği ve sentetik liflerle güçlendirilmiş kil zeminlerin geoteknik
özelliklerinin araştırılması, Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul
15. Akbulut S., Sağlamer A., 2003, Kil katkılı karışımların zemin enjeksiyon uygulamalarında kullanımı, XI.
Ulusal Kil Sempozyumu, İzmir
16. Akbulut S. Kalkan E., Bayraktutan S., 2000, 17 Ağustos Adapazaıi Depreminde gözlenen yapı ve zemin
problemleri, Batı Anadolu Depremselliği Sempzyumu, Izmir
17. Akbulut S., Sağlamer A. 1999, Modern depolama alanlarında kullanılan şilte sistemleri, 2. Kentleşme ve
altyapı sempz., Adana
18. Akbulut S., Sağlamer A. 1999, Zemin İyileştirilmesinde Kullanılan Enjeksiyon teknikleri, 10. İnşaat Müh.
Sempoz., Isparta
19. Akbulut S. 1998, Katı atık depo alanlarının jeolojik ve hidrolojik yönden değerlendirilmesi, Kentlesme ve
Jeoloji sempozyumu, Istanbul
20. Akbulut S., Tan S., Hınıslıoğlu S., Özyazıcıoğlu M., 1998, Zemin enjeksiyonunda kullanılan karışımlar,
3.Ulusal kimya kong., Cilt 1: s: 804-809, Erzurum
21. Akbulut S., Hınıslıoğlu S., Tan Ö., Çelik S., 1998, Çimento bulamaçlarını n fiziksel-kimyasal özellikleri ve
zemin iyileştirmesinde kullanılması, 3.Ulusal kimya kong., Cilt 1: s: 798-804, Erzurum
22. Hınıslıoğlu S., Yazıcı Ş., Akbulut S., Tortum A., 1998, Modifiye bitümlerin üstyapı performansı
üzerindeki etkileri, 3.Ulusal kimya kong., Cilt 1: s: 810-816, Erzurum
23. Yazıcı Ş., Hınıslıoğlu S., Akbulut S., 1998, Çimento ile stabilize edilmiş uçucu kül dolgu malzemelerin
sülfatlı çözeltilere karşı durabilitesi, 3.Ulusal kimya kong., Cilt 1: s: 816-821, ErzurumTEZLER
Doktora Tezi, 1999, Enjeksiyon ile granüler zeminlerin geoteknik özelliklerinin iyileştirilmesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL
Yüksek Lisans Tezi, 1995, Katı atık depolarının geoteknik yönden değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

PROJELER
1. Antibakteriyel Killerin Geliştirilmesi, 2010, ATA TEKNOKENT projesi, Yürütücü, Devam Ediyor
2. Kil tanelerin (nanokil) kristal yapılarının poliorganiklerle desteklenerek killerin hidrolik iletkenlik ve
mukavemet özelliklerinin iyileştirilmesi, 2007, TÜBİTAK 107Y295, Yürütücü, Devam Ediyor
3. Donmuş zeminlerin büyük ölçekli direkt kesme deneyi ile kayma mukavemetlerinin belirlenmesi, Atatürk
Üniversitesi, BAP 2007/152, Yürütücü, Devam Ediyor
4. Zeminlerin non-destructive test metodu ile dinamik özelliklerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP
2003/78, Yürütücü, Tamamlandı
5. Doğu Anadolu bölgesi kil yataklarının geoteknik özelliklerinin araştırılması, Atatürk Üniversitesi, BAP
2002/139, Yürütücü, Tamamlandı
6. Zeminlerin geoteknik ve dinamik özelliklerinin araştırılması, BAP 2001/132, Yürütücü, Tamamlandı

ATIFLAR
SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda : 52


EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER
SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlikler: 6
SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtiçi hakemli dergilerde hakemlikler: 3

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans öğrencisi tez danışmanlığı: 50
Yüksek lisans tez danışmanlığı: 5
Doktora tez danışmanlığı: 3
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Kurt Z.N., “Yüzey aktif madde ile muamele edilmiş kilin mukavemet özelliklerinin araştırılması”, Atatürk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Master Tezi, Eylül, 2009.

Güngörmüş, H., “Kimyasal karışımlarla Kum Zeminlerin Enjeksiyonu”, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Master Tezi, Eylül, 2004.

Arasan, S., “ Lifli katkıların kil zeminlerin sönüm oranına etkisi ” Atatürk Üniversitesi (Devam ediyor) 2004.
İDARİ GÖREVLER:

Geoteknik ABD Başkanı Atatürk Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü      2002- 2011


ÖDÜLLER:

TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri
YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

A- Son beş yılda verdiği lisans dersleri

1. Zemin Mekaniği I

2. Zemin Mekaniği II

3. Temel İnşaatı

4. İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

B- Son beş yılda verdiği lisansüstü dersler

1. Zemin İyileştirme Teknikleri

2. Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

3. Geoteknik Deprem Mühendisliği

4. Kil Mineraller ve Nanokil Kompozitler

RAPORLAR

Çok sayıda ZEMİN ETÜD/DEPREM RİSK ANALİZ RAPORU

								
To top