Docstoc

20091001 nettverksfrokost med marked

Document Sample
20091001 nettverksfrokost med marked Powered By Docstoc
					             Nettverksfrokost med
            markedsføring som tema
            1. oktober 2009 : kl. 0830 : karihaugveien 89
er du en av de som hopper rett i arbeidsoppgavene, og ikke alltid tar deg tid til strukturert planlegging?
nå kan du gjøre noe med det, ved å delta i et komprimert “lynkurs”.

          ::  hva inneholder en markedsplan

          ::  hva er grunnlaget den skal bygge på

          ::  hvordan bør arbeidet foregå

          ::  hvordan tas markedsplanen ut i praktiske aktiviteter

          ::  hvordan kvalitetssikrer vi gjennomføringen

«en markedsplan er ikke til for en teoretisk øvelse, men for å gi grunnlag for å skape aktivitet og inntjening.»

ottar Sefland er salg- og markedsdirektør i europeiske Forsikring. han har arbeidet i 23 år med salg/marked innenfor
privat næringsliv. han er en meget erfaren foredragsholder med stor kunnskap om faget. Fokuset hans er å få planer
omgjort i praktisk handling. målet er bedret inntjening kombinert med effektivisering.


Pris for kurs og enkel frokost:
medlemmer kr 200,-, ikke-medlemmer kr 300,-
                                                            www.digeldesign.no
oppmøte 0830, vennligst kom i tide. ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 24 timer før blir du fakturert for
kr 100,-. Påmelding til post@kvinnerom.no innen torsdag 24. september.


                        www.kvinnerom.no

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/28/2012
language:
pages:1