Uppsats om Uruguay

Document Sample
Uppsats om Uruguay Powered By Docstoc
					Varför finns det så många
 veteranbilar i Uruguay?

 En uppsats om mitt andra hemland.


   Av Andrea Frostenson 9b2
   SO 2005-05-22 Bäckahagens skola
                    1
Innehåll
Inledning                 3
Historia                 3
Religion                 4
Geografi och klimat            4
Samhället                 5
Ekonomi                  5
Sammanfattning och slutsatser       5
Källförteckning              6
Bilagor:                 7
privata foton
vykort från Uruguay
kartor - ursprunglig växtlighet, klimatkarta - årsnederbörd, klimatkarta - medeltemperatur,
rika och fattiga länder - befolkningstäthet, namngeografi.
                                               2
Inledning
Uruguay är mitt andra hemland. Halva min släkt kommer härifrån. Jag har besökt landet vid
två tillfällen, en gång som baby och en gång när jag var 12 år.
När man besöker landet så tycker man det är konstigt att det finns så många veteranbilar som
kör omkring på gatorna. Det finns inte något annat land i världen som har så många bilar från
20- och 30-talet i bruk. Men det är inte fråga om några samlarbilar. Det är bilar som folk åker
till och från jobbet med och använder varje dag.
Min fråga var: Varför har det blivit så här? I svaret ligger mycket av landets historia.

Mer som jag ska ta reda på är:

Landets historia som har lett fram till dagens politiska situation.
Vilka religioner som utövas.
Hur geografin ser ut.
Hur ekonomin är.
Och samhället i övrigt.
Sen lite övrigt med jämförelser med Sverige.Historia
Det var redan 1516 som spanjorerna besökte området men det befolkades ganska sent
eftersom det inte fanns några ädelmetaller att utvinna. Charrúaindianerna kontrollerade landet
ända in på 1600-talet. Portugiserna hade sedan tidigare lagt beslag på Brasilien i norr. Men
spanjorerna insåg att de behövde kontrollera den stora havsbukten Rio de la Platas mynning
och anlade därför huvudstaden Montevideo 1726. 1770 erkände Portugal att Spanien skulle ha
landet och 1776 införlivades Uruguay i det nybildade landet Rio de la Plata. 1828 blev landet
en egen självständig republik utan inblandning från de gamla kolonialstaterna.

De första åren präglades av stora inbördeskonflikter. Det var nu som de två mäktiga partierna
Colorados (liberalt och pro-brasilianskt) och Blancos (konservativt och pro-argentinskt)
bildades. På 1870-talet stabiliserades läget tack vare en kompromiss mellan partierna. En lång
period av ekonomisk tillväxt tilltog. En stor invandring från Sydeuropa startade och man
genomförde stora sociala reformer. Man exporterade ull, läder och kött och fick stora
inkomster. Montevideo blev en betydande handelsmetropol.

En man vid namn José Batlle y Ordóñez dominerade det politiska livet under 1900-talets
första tre decennier. En serie sociala reformer som omvandlade Uruguay till en av världens
första välfärdsstater genomfördes. Man industrialiserade landet.

Men problemet var att man var mycket beroende av export och när det gick tillbaka på 1950-
talet började det samhälle som ansetts vara ett latinamerikanskt föredöme att falla ihop.
Levnadsstandarden sjönk, inflation, strejker, repression och en mycket aktiv stadsgerilla
(Tupamaros) ledde landet in i ett allt mer kaotiskt tillstånd.

Presidenten som hette Jorge Pacheco Areco styrde landet med hårda och lagstridiga metoder.
Hans efterträdare Juan María Bordaberry förklarade landet i krigstillstånd och 1973 upplöstes
parlamentet. Uruguay blev en militärdiktatur. Stadsgerillan Tupamaros krossades och landets
fängelser fylldes med politiska fångar och fler och fler utvandrade. Många uruguayaner kom
till Sverige.


                                               3
Stora protestaktioner och den svåra ekonomiska situationen tvingade fram en försiktig
demokratisering på 1980-talet. 1984 hölls ett presidentval som vanns av Colorados Julio
María Sanguinetti. Nu stabiliserades demokratin och de förbjudna politiska partierna blev
lagliga, politiska fångarna befriades och man fick pressfrihet. Han gav amnesti åt de som
begått brott mot mänskliga rättigheter under diktaturen 1973-1985.

Fram till nu hade Uruguay dominerats av två borgerliga partier, Colorados och Blancos men
från slutet av 1980-talet har Breda fronten lyckats slå in en kil.

2002 föll BNP med elva procent, arbetslösheten blev 20 procent och många invånare levde
under fattigdom. Utlandsskulden steg till över 90 procent av BNP. Regeringens
åtstramningspolitik var inte popular.

2004 fick man en vänsterpresident, då Tabaré Vázquez och hans Breda fronten vann valet i
Uruguay. Bakom segern ligger ett starkt missnöje med hur den tidigare borgerliga regeringen
hade hanterat den djupa ekonomiska kris som drabbade landet i början av 2000-talet. Breda
fronten rymmer många olika grupper, tex socialistiska partier, kristdemokrater,
fackföreningsrörelsen och tidigare medlemmar av stadsgerillan Tupamaros. Trots detta har
man lyckats bygga upp en bred politisk rörelse.


Religion
Uruguay kristnades 1616 av franciskaner-jesuiter. 1830 förklarades romersk-katolska kyrkan
som statsreligion. Staten och kyrkan är skilda enligt landets grundlag. Det skedde genom
konstitutionen 1917. 60 procent av befolkningen tillhör romersk-katolska kristna kyrkan
(1995). I områden nära gränsen mot Brasilien i norr bor många svarta. Den katolska
religionen är där uppblandad med afro-brasilianska religiösa ritualer.

Uruguay har också protestantiska kyrkor, anglikaner och baptister. 2 procent är protestanter.
Det finns även en judisk minoritet koncentrerad i Montevideo.
Men en betydande andel (30 procent) är religionslösa. Samhället är starkt sekulariserat,
många går aldrig i kyrkan.


Geografi och klimat
(se bilagor kartor)
Ytan är 176 215 km2. Det är en tredjedel av Sveriges yta.
Uruguay ligger inom subtropiska bältet och har fyra årstider. Det är milt klimat större delen
av året. Varmast är det i december-februari. (Eftersom landet ligger på södra halvklotet har de
sommar under vår vinter.) Temperaturen är då 28-30 grader.

Kallast är det i juni-augusti då temperaturen normalt är 10-14 grader. Vintertid kan
temperaturen ibland sjunka under noll. Ingen årstid är utpräglat regnig eller torr. Men vädret
kan skifta snabbt och häftiga stormar kan förekomma under hela året.
                                                 4
Samhället
Officiellt språk är spanska. Spanskan som talas i Uruguay har fått speciell karaktär genom
italienska influenser i både ordförråd och uttal. I gränstrakterna mot Brasilien används även
portugisiska ord i vardagsspråket. (I Brasilien talas portugisiska.)

Befolkningen uppgår till 3 380 000 invånare (2003). Uruguays befolkning är den mest
enhetliga i hela Sydamerika. De flesta av landets innevånare härstammar från sydeuropéer,
spanjorer och italienare. I slutet av 1800-talet invandrade de till Uruguay i hopp om att finna
arbete. Den ursprungliga indianbefolkningen är i det närmaste utplånad. Omkring 8 procent
av invånarna har indianska förfäder. I Montevideo och vid gränsen mot Brasilien finns
grupper av svarta. De är ättlingar till afrikanska slavar som fördes in i landet under
kolonialtiden.

Uruguayare lever i städer. I huvudstaden Montevideo bor 40 procent av landets befolkning.


Ekonomi
Uruguay räknas till Upper-middle-income economies (över medelinkomst ekonomier).
Arbetslösheten har ökat de senaste åren. Sommaren 2001 låg den på 16 procent. Det beror på
den ekonomiska krisen och att många industrier har effektiviserat sina arbetsmetoder.
Arbetslösheten bidrar till det låga löneläget i Uruguay jämfört med grannländerna.
De flesta av de som jobbar sysslar med någon form av service. Var tionde uruguayare arbetar
inom jordbruk och var femte inom industrin.

Minimilönen är omkring 900 kr i månaden men de flesta tjänar mer.
Barnarbete är utbrett inom jordbruket och den informella sektorn (svartjobb som
gatuförsäljning, skoputsarjobb etc). Den informella sektorn har växt under senare år. Vid
mitten av 1990-talet beräknades den motsvara 11 procent av bruttonationalprodukten BNP.

Det fackliga arbetet har långa traditioner i Uruguay. 1886 hölls arbetarkongressen och
fackföreningarna har utvecklats till en viktig politisk maktfaktor. Omkring en tredjedel av den
yrkesverksamma befolkningen beräknades på 1990-talet vara fackligt organiserad. Den största
fackföreningen är PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Confederacion Nacional
de Trabajadores.) De har 300 medlemsorganisationer fördelade på åtta fackförbund.Sammanfattning och slutsatser
Förklaringen till att det åker så många veteranbilar på gatorna är att en serie sociala reformer
omvandlade Uruguay till en av världens första välfärdsstater under första halvan av seklet. På
30-talet var landet ett land med hög levnadsstandard. Folk hade pengar och även vanliga
människor kunde köpa bilar.

Men problemet var att man var mycket beroende av export och när den gick tillbaka på 1950-
talet började det samhälle som ansetts vara ett latinamerikanskt föredöme att lösas upp.
Levnadsstandarden sjönk, inflation, strejker, repression och en mycket aktiv stadsgerilla
(Tupamaros) ledde landet in i ett allt mer kaotiskt tillstånd. Nu var det bara några få som
kunde köpa nya bilar. Istället fick man ta hand om sina gamla bilar.
                                                 5
1973 upplöstes parlamentet och Uruguay blev en militärdiktatur. Idag är landet åter en
demokrati med folkvald president. Men man kämpar fortfarande med sina stora
utlandsskulder. Medelinkomsten är låg och arbetslösheten är hög.

I Uruguay pratas mest spanska, men det finns vissa delar som pratar lite mer portugisiska vid
gränsen till Brasilien.
Befolkningen uppgår till 3 380 000 invånare (2003). Uruguays befolkning är den mest
enhetliga i hela Sydamerika.Ytan är 176 215 km2. Det är en tredjedel av Sveriges yta.

En betydande andel (30 procent) är religionslösa. 60 procent av befolkningen tillhör romersk-
katolska kristna kyrkan (1995). 2 procent är protestanter.

Begreppet U och I-land är avskaffat. Uruguay räknas till Upper-middle-income economies
(över medelinkomst ekonomier). BNP per invånare är 3 310 US-dollar (2003) Detta kan
jämföras med Sverige som har 33 585 US dollar (2003). Sverige ligger i gruppen högre
medelinkomst ekonomier som är steget över. Ändå är skillnaden väldigt stor i US-dollar.


Källförteckning
Skriftliga källor
De gamla märkena rullar ännu i Uruguay. Artikel av David Isaksson i Här kommer facket
1992.
Utrikesanalys nr 45 2004 av Lena Karlsson, Utrikespolitiska Institutet
http://www.worldbank.org/data/countryclass/classgroups.htm
Bra böckers lexikon sid. 108-110
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=25
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=4
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=9
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=18
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=3
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=14
http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=181&subject_id=1
Bilagor
Privata foton


                                                6
Huvudgatan i Montevideo, 18 de Julio. Fotot togs 1943. Då hade landet fortfarande en mycket
god ekonomi och ansågs vara ett föredöme för Sydamerika.
Här går jag och mamma på samma gata 1990.
                                             7
Här är ett kort på mej och min farfar Walter som bodde i ett skjul ute på en bakgård.
Fattigdomen är stor bland vissa grupper. Här är några som bor på trottoaren.
Här är jag på besök i Uruguay 2001. Jag sitter på en skulptur i form av en hand som sticker
upp ur sanden. Den ligger utanför staden Punta del Este vid Atlanten.


                                               8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:2/28/2012
language:
pages:8