Chu tich UBND tinh khen thuong nam hoc 2009-2010 by 917mMF

VIEWS: 45 PAGES: 6

									                 DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
        Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua
        Phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Xây dựng xã hội học tập
                    Năm học 2009 - 2010
      (Kèm theo Tờ trình số   /TTr-SNV ngày      /11/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai)
                    ---------------------------
I. Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 05 tập thể:
    1. Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai;
    2. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-HNDN & GDTX tỉnh;
    3. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai;
    4. Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát;
    5. Trường Mầm non số 1 xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai;
II. Tập thể Lao động xuất sắc:
    1. Trung tâm GDTX huyện Bắc Hà;
    2. Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    3. Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn;
    4. Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên;
    5. Trường THPT số 1 Bảo Thắng;
    6. Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà;
    7. Trường Trung học Y tế tỉnh;
    8. Trường Trung cấp Nghề tỉnh;
    9. Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật &DL tỉnh;
    10. Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật tỉnh;
    11. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà;
    12. Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Mường Khương;
    13. Trường Tiểu học Bản Xen, huyện Mường Khương;
    14. Trường Mầm non Bản Xen, huyện Mường Khương;
    15. Trường Tiểu học Mường Khương số 1, huyện Mường Khương;
    16. Trường Trung học cơ sở Mường Khương, huyện Mường Khương;
    17. Trường Trung học cơ sở Tung Chung Phố, huyện Mường Khương;
    18. Trường Tiểu học số 1 xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai;
    19. Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai;
    20. Trường Tiểu học thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
    21. Trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
    22. Trường Tiểu học Bản Phố, huyện Bắc Hà;
    23. Trường Tiểu học Tà Chải, huyện Bắc Hà;
    24. Trường Tiểu học Bảo Nhai B, huyện Bắc Hà;
    25. Trường Trung học cơ sở Tà Chải, huyện Bắc Hà;
    26. Trường PTDT Nội trú huyện Bát Xát;
    27. Trường Trung học cơ sở Quang Kim huyện Bát Xát;
    28. Trường Tiểu học Bản Trung, huyện Bát Xát;
    29. Trường Tiểu học Quang Kim số 1, huyện Bát Xát;
    30. Trường Tiểu học Cốc San 1, huyện Bát Xát;
    31. Trường Mầm non Hoa Hồng huyện Bảo Yên;
    32. Trường PTDT Nội trú huyện Bảo Yên;
    33. Trường Tiểu học Lương Sơn huyện Bảo Yên;
    34. Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Lào Cai;
    35. Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Lào Cai;
    36. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai;
    37. Trường Tiểu học thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa;
    38. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng, huyện Sa Pa;
    39. Trường Mầm non Hoa Đào, huyện Sa Pa;
    40. Trường Tiểu học Sa Pả, huyện Sa Pa;
        41.  Trường Trung học cơ sở Thanh Kim, huyện Sa Pa;
        42.  Trường Tiểu học Nậm Cang, huyện Sa Pa;
        43.  Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa;
        44.  Trường Tiểu học số 2 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng;
        45.  Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng;
        46.  Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng;
        47.  Trường Mầm non Bông Sen, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng;
        48.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng;
        49.  Trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bàn;
        50.  Trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn;
        51.  Trường Tiểu học số 1 Hòa Mạc, huyện Văn Bàn;
        52.  Trường Mầm non Làng Giàng, huyện Văn Bàn;
        53.  Trường Tiểu học số 1 Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn;
        54.  Trường Tiểu học Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn;
        55.  Trường Tiểu học Liêm Phú, huyện Văn Bàn;
        56.  Trường Tiểu học số 1 Chiềng Ken, huyện Văn Bàn;
        57.  Trường Tiểu học số 4 Võ Lao, huyện Văn Bàn;
        58.  Trường Trung học cơ sở Văn Sơn, huyện Văn Bàn;
        59.  Trường PTDT Nội trú huyện Văn Bàn.

III.   Bằng khen UBND tỉnh:
     *Tập thể:
     1.  Trường Trung học cơ sở số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên;
     2.  Trường Tiểu học Bán trú Hoàng Liên, huyện Sa Pa;
     3.  Trường Trung học cơ sở Kim Tân, thành phố Lào Cai;
     4.  Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lào Cai;
     *Cá nhân:
    1. Nông Văn Quyền, Trưởng ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng cơ bản, Sở Giáo dục và Đào tạo
       Lào Cai;
    2. Ông Đoàn Ngọc Tuyến, Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;
    3. Ông Trần Quang Vượng, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;
    4. Ông Trịnh Văn Thịnh , Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và
       Đào tạo Lào Cai;
    5. Ông Nguyễn Văn Đông , Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;
    6. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;
    7. Bà Trần Thị Ngọc Linh, Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;
    8. Ông Đỗ Minh Tâm, Hiệu trưởng trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai;
    9. Bà Lưu Thị Ngân Hà, Giáo viên THPT số 1 Thành phố Lào Cai;
    10. Bà Bùi Thị Thanh Huyền, Giáo viên THPT số 1 Thành phố Lào Cai;
    11. Bà Phạm Thị Thanh Nga, Giáo viên trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai;
    12. Bà Trần Xuân Mai , Phó hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh;
    13. Ông Nguyễn Đức Chính , Giáo viên trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    14. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    15. Bà Đinh Thị Hải Hậu, Giáo viên trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    16. Ông Lưu Quốc Hương, Giáo viên trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    17. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    18. Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai;
    19. Bà Hoàng Thị Thúy Mai, Giáo viên trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng;
    20. Bà Vi Thị Hoài Mơ, Phó hiệu trưởng trường THPT số 3 huyện Bảo Thắng;
    21. Ông Phạm Vinh Quang , Hiệu trưởng trường THPT số 1 huyện Văn Bàn;
    22. Bà Bùi Thu Thủy, Giáo viên trường THPT số 1 huyện Văn Bàn;
    23. Bà Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên trường THPT số 2 Văn Bàn;
24.  Ông Hoàng Văn Phong, Hiệu trưởng trường THPT số 3 huyện Văn Bàn;
25.  Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó hiệu trưởng trường THPT số 4 Văn Bàn;
26.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giáo viên trường THPT số 2 huyện Bảo Yên;
27.  Ông Hoàng Văn Huy, Giáo viên trường THPT số 2 huyện Bảo Yên;
28.  Bà Nguyễn Thị Huân, Phó hiệu trưởng trường THPT số 1 Bắc Hà;
29.  Bà Vũ Thu Hường, Phó hiệu trưởng trường THPT số 2 huyện Bắc Hà;
30.  Bà Vũ Thị Thu Hương, Giáo viên trường THPT số 1 huyện Mường Khương;
31.  Ông Lương Cảnh Toàn, Phó giám đốc trung tâm GDTX huyện Văn Bàn;
32.  Bà Nguyễn Thị Luyến, Giáo viên trung tâm GDTX số 1 Thành phố Lào Cai;
33.  Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Giám đốc trung tâm GDTX huyện Bắc Hà;
34.  Bà Trần Thu Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Hán ngữ Lào Cai;
35.  Bà Lê Thị Phương Mai, Phó Trưởng khoa Kinh tế Trường THKT-KT tỉnh;
36.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa Nông lâm Trường THKT-KT tỉnh;
37.  Bà Đỗ Bích Nga, Trưởng khoa Nông lâm nghiệp Trường Trung cấp Nghề tỉnh;
38.  Bà Đới Thị Thu Thuỷ, Tổ trưởng Tổ Bộ môn chung Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh;
39.  Bà Nguyễn Thị Minh Lương, Giảng viên khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh;
40.  Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giáo viên Trường Mầm non Lùng Vai, huyện Mường Khương;
41.  Bà Long Thị Hương Sen, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Mường Khương;
42.  Bà Hồ Thị Tơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Chẩy, huyện Mường Khương;
43.  Bà Bùi Thị Tới, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Khương, huyện Mường Khương;
44.  Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tung Chung Phố, huyện Mường Khương;
45.  Bà Nguyễn Thị Minh Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương;
46.  Bà Đào Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Pha Long, huyện Mường Khương;
47.  Bà Đỗ Thị Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương;
48.  Ông Vũ Đức Duân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương;
49.  Bà Nguyễn Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cao Sơn, huyện Mường Khương;
50.  Ông Đỗ Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở La Pan Tẩn, huyện Mường Khương;
51.  Bà Lê Thị Kim Nga, Giáo viên Trường Mầm non xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai;
52.  Ông Lã Đức Vui, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai;
53.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giáo viên Trường Mầm non xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai;
54.  Bà Trần Thị Mẫn, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai;
55.  Ông Phạm Minh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai;
56.  Bà Bùi Thị Hiếu, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Si Ma Cai
57.  Bà Giàng Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai;
58.  Ông Lương Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai;
59.  Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai;
60.  Bà Cù Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai;
61.  Ông Dương Như Tới, Hiệu trưởng Trường Tiêủ học xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai;
62.  Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai;
63.  Bà Cù Hương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai;
64.  Bà Thạch Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà;
65.  Bà Lù Thị Năm, Giáo viên Trường Mẫu giáo xã Bản Già, huyện Bắc Hà;
66.  Bà Vũ Thị Hà, Giáo viên Trường Mẫu giáo Nậm Khánh, huyện Bắc Hà;
67.  Bà Phạm Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn, huyện Bắc Hà;
68.  Bà Nguyễn Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Bản Cái, huyện Bắc Hà;
69.  Ông Bùi Xuân Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Tả Van Chư, huyện Bắc Hà;
70.  Ông Vàng Seo Sếnh, Giáo viên Trường Tiểu học Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà;
71.  Ông Phạm Hữu Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mòn I, huyện Bắc Hà;
72.  Bà Bùi Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cốc Lầu, huyện Bắc Hà;
73.  Bà Nguyễn Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Cốc Ly 1, huyện Bắc Hà;
74.  Bà Nguyễn Thị Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Tà Chải, huyện Bắc Hà;
75.  Bà Nguyễn Thị Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Phố, huyện Bắc Hà;
76.  Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 2, huyện Bắc Hà;
77.  Ông Trần Văn Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Bản Liền, huyện Bắc Hà;
78.  Ông Hoàng Xuân Bắc, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
79.  Ông Nguyễn Đức Thạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Hối 1, huyện Bắc Hà;
80.  Ông Nguyễn Trung Thực, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lúc 2, huyện Bắc Hà;
81.  Ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mòn 2, huyện Bắc Hà;
82.  Bà Phạm Bích Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tà Chải, huyện Bắc Hà;
83. Ông Đỗ Văn Dinh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà;
84. Bà Phạm Thị Bích Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà;
85. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
86. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bảo Nhai, huyện Bắc Hà;
87. Ông Bùi Đức Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nậm Mòn, huyện Bắc Hà;
88. Ông Nguyễn Song Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nậm Lúc, huyện Bắc Hà;
89. Bà Đỗ Thị Toan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Kim, huyện Bát Xát;
90. Bà Đặng Thị Năm, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Bát Xát;
91. Ông Vũ Quang Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Bát Xát;
92. Ông Trần Hữu Phiên, Giáo viên Trường Tiểu học A Mú Sung, huyện Bát Xát;
93. Ông Trần Văn Sáng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Vược, huyện Bát Xát;
94. Bà Đỗ Thị Phương Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Tả Ngảo, huyện Bát Xát;
95. Bà Trần Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Dền Sáng, huyện Bát Xát;
96. Ông Cồ Bá Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mường Vi, huyện Bát Xát;
97. Bà Hoàng Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở A Lù, huyện Bát Xát;
98. Bà Trần Thị Lê, Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Chạc, huyện Bát Xát;
99. Bà Đào Kim Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Trịnh Tường số 1, huyện Bát Xát;
100.  Bà Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dền Thàng, huyện Bát Xát;
101.  Bà Đỗ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bảo Hà, huyện Bảo Yên;
102.  Ông Đỗ Đức Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở số 1 Bảo Hà, huyện Bảo Yên;
103.  Ông Ngô Ngọc Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cam Cọn, huyện Bảo Yên;
104.  Ông Trần Văn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Điện Quan, huyện Bảo Yên;
105.  Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Kim Sơn, huyện Bảo Yên;
106.  Ông Nguyễn Quốc Trọng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở số 1 Long Khánh, huyện Bảo Yên;
107.  Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Long Phúc, huyện Bảo Yên;
108.  Bà Đinh Phương Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Sơn, huyện Bảo Yên
109.  Bà Hoàng Thị Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Minh Tân, huyện Bảo Yên;
110.  Bà Nguyễn Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên;
111.  Bà Cao Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Bảo Yên;
112.  Bà Hoàng Thị Tuyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Bảo Yên;
113.  Bà Hoàng Thị Út, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên;
114.  Bà Trần Thị Thuận, Giáo viên Trường Trung học cơ sở số 2 Phố Ràng, huyện Bảo Yên;
115.  Bà Hoàng Linh Nhâm, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dương, huyện Bảo Yên;
116.  Ông Lục Tiến Vinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Bảo Yên;
117.  Bà Đỗ Ngọc Châm, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thượng Hà, huyện Bảo Yên;
118.  Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Bảo Yên;
119.  Ông Nguyễn Mạnh Khải, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên;
120.  Bà Nguyễn Thị Chúc, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Xuân Hoà, huyện Bảo Yên;
121.  Bà Lê Anh Thi, Giáo viên Trường Mẫu giáo Xuân Thượng, huyện Bảo Yên;
122.  Bà Trịnh Thị Hương Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Sơn, huyện Bảo Yên;
123.  Bà Lê Thị Tuyết, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, huyện Bảo Yên;
124.  Ông Lương Quang Đua, Phó trưởng phòng GD&ĐT, huyện Bảo Yên;
125.  Bà Vũ Thị Thuận, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên;
126.  Ông Phạm Văn Dũng, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên;
127.  Bà Nguyễn Thị Liễu, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên;
128.  Bà Trần Thị Liên, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai;
129.  Bà Bùi Thị Thanh Hiền, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Xuân Tăng, thành phố Lào Cai;
130.  Bà Đồng Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lào Cai, thành phố Lào Cai;
131.  Bà Lê Hiền Lương, Hiêụ trưởng Trường Tiểu học Bình Minh - TP Lào Cai;
132.  Bà Đào Thị Phượng, Hiêụ trưởng Trường Tiểu học Cam Đường - TP Lào Cai;
133.  Bà Đỗ Kim Thanh, Phó Hiêụ trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng - TP Lào Cai;
134.  Bà Nguyễn Thị Thanh, Hiêụ trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Tuyển - TP Lào Cai;
135.  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường Mầm non Lao Chải - huyện Sa Pa;
136.  Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sa Pa;
137.  Ông Nguyễn Đắc Hoàng, Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Sa Pa;
138.  Bà Nguyễn Thị Vân Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tả Phìn - huyện Sa Pa;
139.  Bà Đỗ Thị Hoài, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hầu Thào - huyện Sa Pa;
140.  Bà Phạm Thị Ba, Giáo viên trường Tiêủ học Hầu Thào - huyện Sa Pa;
141.  Bà Đặng Thị Mây, Giáo viên trường Tiêủ học Bán trú Hoàng Liên - huyện Sa Pa;
142.  Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Sa Pa;
143.  Bà Nguyễn Thị Quế, Giáo viên trường Phổ thông DTNT huyện Sa Pa;
144.  Bà Nguyễn Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Đồng - huyện Sa Pa;
145.  Ông Lý Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nậm Cang - huyện Sa Pa;
146.  Bà Trần Thị Đoá, Giáo viên trường Tiểu học Nậm Xé, huyện Văn Bàn;
147.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thẳm Dương, huyện Văn Bàn;
148.  Bà Đỗ Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Dần Thàng, huyện Văn Bàn;
149.  Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dần Thàng - huyện Văn Bàn;
150.  Ông Vũ Kim Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiêủ học Dương Quỳ - huyện Văn Bàn;
151.  Ông Ngô Đình Đạt, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoà Mạc, huyện Văn Bàn;
152.  Bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn;
153.  Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên trường Trung học cơ sở Làng Giàng, huyện Văn Bàn;
154.  Bà Vũ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, huyện Văn Bàn;
155.  Bà Nguyễn Thị Tám Huyền, Giáo viên trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn;
156.  Ông Lê Quang Hải, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn;
157.  Bà Hoàng Thị Hoan, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn;
158.  Bà Phan Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn;
159.  Bà Hoàng Ngọc Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn;
160.  Bà Vũ Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn;
161.  Ông Đinh Chính Hồng , Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn;
162.  Ông Đỗ Văn Kiều, Giáo viên trường Trung học cơ sở Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn;
163.  Bà Hồ Thị Năm, Giáo viên trường Mầm non số 2 Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn;
164.  Bà Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên trường Trung học cơ sở Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn;
165.  Ông Lê Văn Lập, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêm Phú, huyện Văn Bàn;
166.  Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Hiệu trường Trung học cơ sở Liêm Phú, huyện Văn Bàn;
167.  Bà Mộc Thị Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Chiềng Ken, huyện Văn Bàn;
168.  Bà Dương Thị Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Chiềng Ken, huyện Văn Bàn;
169.  Ông Nguyễn Đức Nguyện, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn;
170.  Bà Ngô Thị Nương, Giáo viên Trường Tiểu học số1 Tân An, huyện Văn Bàn;
171.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng, huyện Văn Bàn;
172.  Bà Phạm Thị Bích Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Sơn, huyện Văn Bàn
173.  Bà Phạm Thị Kim Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Sơn, huyện Văn Bàn
174.  Bà Đỗ Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Văn Sơn, huyện Văn Bàn
175.  Bà Võ Thị Thuý, Giáo viên Trường Mầm non số 1 Võ Lao, huyện Văn Bàn
176.  Bà Trần Thị Hưởng, Giáo viên Trường Mầm non số 2 Võ Lao, huyện Văn Bàn
177.  Bà Lý Thị Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Võ Lao, huyện Văn Bàn
178.  Bà Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Võ Lao, huyện Văn Bàn
179.  Bà Đỗ Thanh Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 Võ Lao, huyện Văn Bàn
180.  Ông Hoàng Tiến Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4 Võ Lao, huyện Văn Bàn
181.  Ông Vũ Xuân Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Lao, huyện Văn Bàn
182.  Ông Trương Tiến Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nậm Dạng, huyện Văn Bàn
183.  Bà Quản Thị Tâm, Giáo viên Trường PTDT Nội trú huyện Văn Bàn
184.  Ông Trần Văn Tẩy, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyệnVăn Bàn
185.  Bà Quách Thị Lan Phương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng
186.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thái Niên, huyện Bảo Thắng
187.  Ông Nguyễn Ánh Dương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng
188.  Bà Phạm Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng
189.  Bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng;
190.  Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng;
191.  Bà Đỗ Thị Kim Chinh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng;
192.  Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng;
193.  Ông Vũ Bình Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng
194.  Bà Hoàng Thị Tấn, Giáo viên Trường Tiểu học xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng
195.  Bà Lê Thị Kim Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng
196.  Ông Nguyễn Ri Ta, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng
197.  Bà Phùng Thị Hoan, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng;
198.  Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng;
199.  Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Ánh Sao, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

IV.Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào Phát triển sự
nghiệp Giáo dục, Đào tạo và xây dựng xã hội học tập năm 2009:
  1. Công ty Cổ phần thủy điện Minh Lương;
2.  Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xây dựng công trình số 8, huyện Văn Bàn;
3.  Ban Thanh niên, Công an tỉnh Lào Cai;
4.  Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Lào Cai;
5.  Ông Trần Văn Hải, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn;
6.  Ông Nguyễn Duy Bình, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Bình, huyện Văn Bàn;
7.  Ông Trần Minh Chiến, Chủ nhiệm hợp tác xã Quyết Chiến, huyện Văn Bàn;
8.  Ông Hoàng Văn Tám, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng năng lượng Phúc Khánh;
9.  Bà Phạm Thị Hòa, Thôn Độc Lập, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn.

								
To top