Curriculum Vitae by HC12022818533

VIEWS: 32 PAGES: 7

									                     Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens:

Naam:           Jon Kamphuis
Adres:           Vincent Youmanshof 2, 3543 CR Utrecht
Telefoon/ fax privé:    0302468165
Mobiel:          0630810842
E-mail adres :       info@aoent.nl
Web site          www.aoent.nl
Geboortedatum:       23-02-1954
Nationaliteit:       Nederlandse
Sofi nummer:        086576525

Opleiding:

  MO-boekhouden (= SPD1+2 en HEAO)
  MBA
  PD boekhouden
  Havo
  Mavo

Cursussen:

Bedrijfspsychologie, effectieve gesprekstechnieken, vervolgopleidingen DOS, Excel voor financials,
Windows en meerdere softwareopleidingen.

Automatiseringskennis:

SAP, Exact( alle versies t/m Globe en add in), Afas, DBS, Pharos, CTB-BMS, Scala, Oracle, Account
view, Unit 4, SG/Tobias, FIS, ASW, BPCS, IVS, Grote Beer, Lotus 123 en Notes, Outlook, Excel, Word,
Mabel, On guard, Brunet, Lopac, Platform, People Soft, Isah 7, electronic banking, DOS, Windows en
Vista.

Persoonlijke eigenschappen:    Zeer dynamisch, veelzijdig, proactief, analytisch, accuraat, assertief,
                  adviserend, helikopterview, communicatief sterk en zeer flexibel.

Referenties:            Op aanvraag kunt u meerdere referenties nagaan.

Ik ben zelfstandig en handel onder de naam AO&T.
Bedrijfsgegevens:
AO&T( Administratieve ondersteuning en training)
KVK nummer 30214192
Btw nr. NL086576525B01
Postbanknummer P5062989


Werkervaring:
10-2009 tot heden         Interim adviseur Aob, Algemene Onderwijs bond, advisering MR.
                  Opdracht, beoordelen, analyseren en doorrekening van de financiële
                  situaties van scholen en geef advies aan de MR hoe hier mee om te
                  gaan. Ook inzicht in de financiële gevolgen bijfusies en/of afsplitsing
10-2008 tot 04-2009        Interim hoofd boekhouding( SSC) bij Arkin geestelijke
                  gezondheidszorg ( voorheen AMC de Meren, na een fusie per 1
                  september 2008 met Jellinek Mentrum) te Amsterdam.
                  Opdracht, stel de jaarrekening op, maak modellen en procedures
                  voor de rapportages, dossiervorming accountants, zoek
                                                     1
           aansluitingen tussen vooral de financiële en salarisgegevens,
           stroomlijn de processen en stel procedures hiervoor op.

08-2008 tot 10-2008  Projectcontroller bij Ymere, de grootste woningbouw-coöperatie
           van Nederland te Amsterdam.
           Opdracht, het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van het
           projectmanagement en het opleiden van een vaste kracht:
           rapportages, managementinfo, bewaking en werking
           bedrijfsprocessen en interne controle.

04-2008 tot 08-2008  Interim financieel specialist bij de grootste cementverwerkende
           onderneming ter wereld, Holcim betonfabrieken, op meerdere
           locaties.Het on hands controleren van de boekhouding van vier
           locaties, de periodieke rapportages, het maken van
           procesbeschrijvingen( A.O.), een SAP handboek, diverse procedures
           en de vervanging van de administrateur.

12-2007 tot 02-2008  Interim financieel specialist bij Sigma Kalon coating fabrieken te
           Uithoorn.
           Opdracht: mede opstellen van 5 jaarrekeningen, het maken van
           specificaties en analyses voor de jaarrekening. het ondersteunen
           van de financieel manager, voorbereiding audit accountants( het
           bedrijf wordt verkocht) en het uitzoeken van een aantal zaken.

08-2007 tot 12-2007  Interim manager financiële administratie bij UW reïntegratie te
           Utrecht.
           Opdracht; leidinggeven aan 3 afdelingen( rapportage, financiën en
           salarissen), ca. 13 personen, periodieke rapportage, AO en IC, het
           moderniseren en effectueren van de administratieve processen,
           projecten en de financiële afdelingen. Zitting in meerdere speciale
           projecten, zoals een werkgroep ter vervanging van SAP.

05-2007 tot 08-2007  Interim hoofd administratie/controller bij Oskam, 18
           middelgrote aannemersbedrijven te Utrecht.
           Opdracht; jaarrekening, opstarten periodieke rapportage plus
           analyses, bepaling OHW, liquiditeitsbeheer en analyse, leidinggeven
           aan de afdeling administratie, reorganiseren afdeling en nieuwe
           structuren aanbrengen, up to date brengen AO/IC.

02-2007 tot 05-2007  Interim controller bij NVRD ( ondernemersvereniging) te Arnhem
           Opdracht; advisering en begeleiden van een fusie, het voeren van
           de gehele administratie, begroting, rapportages, analyses en
           jaarrekening van een verenigingen, een stichting, een federatie en
           een B.V.

11-2006 tot 02-2007  Interim hoofd administratie/projectcontroller servicebureau
           AWV( Algemene Woningbouw Vereniging). Het financieel inrichten
           van een nieuw op te zetten B.V.
           Opdracht; het opzetten van de financiële administratie, de A.O., de
           rapportage en stel voor het hoofdkantoor een 6 tal jaarrekeningen en
           een aantal BTW activiteiten op.

05-2006 tot 11-2006  Interim controller bij Zone 3, drie bedrijven, gespecialiseerd in
           het uitoefenen van beheer, onderhoud en toezicht op woningen en
           objecten te Amsterdam.
           Opdracht; herstructureer de gehele administratie
           Leiding financiën, secretariaat en werkvoorbereiding, andere opzet
           van de financiële administratie, het opzetten van de gehele AO/IC


                                              2
               en de financiële rapportage, het opstellen van het financieel beleid,
               salarissen, kostprijsberekeningen en advisering op allerlei gebied.

09-2005 tot 04-2006     Interim sectorcontroller bij Waternet te Amsterdam.
               Opdracht; vervang de controller tot de fusie, het opleveren van
               prognoses, maandrapportages, procesanalyse, begroting( o.a. ZBB),
               Benchmark, controle administratie en delen jaarrekening.
               Waternet komt voort uit een fusie met gemeentelijke waterleiding
               en de afvalwatering te Amsterdam.

04-2005 tot 07-2005     Interim administrateur bij Kraamzorg Nederland te Gouda, een
               bedrijf in de zorgsector.
               Opdracht; zorg voor het innen van de uitstaande vorderingen en zet
               de contacten met de zorgverzekeraars op.
               Het opnieuw inrichten van het bedrijf na een herstart
               ( vanuit een faillissement).

12-2004 tot 03-2005     Interim projectadministrateur bij woningbouwvereniging De
               Dageraad te Amsterdam.
               Opdracht; stel de jaarrekening van de projecten op.
               Het voeren van de projectenadministratie, de BTW boekingen
               aangaande de projectenadministratie, controle op uitvoer van de
               vaste activa administratie en subsidieregelingen.


09-2004 tot 30-11-2004    Interim professional Purchase and Pay bij Johnson Controls te
               Schiphol Rijk.
               Johnson is een Amerikaanse multinational( omzet ww 20 miljard) in
               Automotive and Facilitymanagement.
               Opdracht; vervang de coördinator en zorg voor de
               crediteurenadministratie in Oracle payable.
               Begeleiding, analyse zeer veel correspondentie en correctie
               crediteurenadministratie, dat door een Shared Service Center werd
               gevoerd.

02-2004 tot 04-2004     Interim medewerker Planning & Control bij de Telegraaf te
               Amsterdam.
               Opdracht; zet een nieuw cash management systeem op.
               Liquiditeitsbegroting, procedures beschrijven(o.a. inkoop), prijs -en
               voorraadverschillen, analyse kostensoorten(in Oracle).

Van 28-05-1997 tot 01-01-2004 in vaste dienst van DPA

10-2003 tot 01-2004     Interne werkzaamheden voor DPA te Haarlem( werkzaamheden
               t.b.v. potentiële opdrachtgevers en DPA te Amsterdam( het opzetten
               van een nieuwe unit binnen DPA).

07-2003 tot 10-2003     Interim debiteurenbeheerder bij Kliq (Reïntegratiebedrijf) te
               Amersfoort.
               Opdracht; incasseer zeer oude en vaak betwiste vorderingen van
               bedrijven en personen. Dit gebeurde telefonisch en schriftelijk. Ruim
               boven de target en ieders verwachting geïncasseerd.

03-2003 tot 07-2003     Interim controller bij VTL, Vakopleiding Transport en Logistiek te
               Alphen aan de Rijn.
               Opdracht; maak aansluitingen, specificaties en analyses t.b.v. 4
               jaarrekeningen. Veel contacten met accountants.
                                                   3
10-2002 tot 03-2003  Interim projectmanager GateGourmet, internationale
           vliegtuigcateraar te Schiphol.
           Opdracht; zet een nieuwe facturatie-afdeling op, het aannemen van
           mensen, het schrijven van procedures, richtlijnen
           werkbeschrijvingen, projectplan, coachen nieuwe werknemers en
           internationale correspondentie vliegtuigmaatschappijen.

03-2002 tot 08-2002  Interim hoofd administratie De IJsbreker, een cultureel
           muziekcentrum te Amsterdam.
           Opdracht; vervang de controller, geef leiding aan de administratieve
           krachten, het uitvoeren van de zeer complexe salarisadministratie
           van vast kantoorpersoneel, oproepkrachten en musici, het opzetten
           van periodieke verslaglegging en de jaarrekening. Voorts de
           jaarrekening en de salarisadministratie van de stichting Huygens
           Fokker en de salarisadministratie van het Cem. Stichtingen op het
           gebied van muziek.

10-2001 tot 03-2002  Interim hoofd crediteuren afdeling bij Deli XL, te Almere.
           Deze onderneming komt voort uit een fusie tussen Gastronoom en
           Ahold grootverbruik.
           Opdracht; de afdeling te structureren en te begeleiden in een
           veranderingstraject.
           Het leidinggeven aan en opleiden van 14 mensen
           Zorgdragen voor het opschonen en oplossen van knelpunten en de
           conversie te begeleiden.

07-2001 tot 10-2001  Interim allround hoofd administratie bij ARBA Minch te
           Maarssen en Breukelen.
           Opdracht; Stel ca. 15 jaarrekeningen en VPB aanslagen op, het
           maken van grootboek analyses, het opschonen van rekeningen (in
           Navision) en het vervangen van de controller.

10-2000 tot 07-2001  Interim medewerker back-en middle office afdeling
           beleggingen bij het Grafische Pensioenfonds te Amsterdam.
           Opdracht; til de afdeling op naar een hoger niveau; portefeuille
           waardering, interne –en externe rapportages, implementatie Reuter
           module, initiatie en implementatie van automatisch settlement
           verwerking, implementatie en uitbouw van Gognos.

03-2000 tot 10-2000  Projectleider en interim allround hoofd administratie bij BMA,
           grote internationale holding met 5 middel grote machinefabrieken in
           de voedingsindustrie te Woerden.
           Opdracht; adviseer en implementeer een nieuw geïntrigeerd
           softwaresysteem: projectleider van een ERP implementatieproject
           (Isah-7), het automatiseren van de financiële- en verkoop
           administratie (Exact), beschrijving van de administratieve
           organisatie, de internationale BTW administratie.

02-2000 tot 04-2000  Interim administrateur bij Cooppc, uitvaartbedrijf met een tiental
           vestigingen rondom Amsterdam.
           Opdracht; reorganiseer de zeer uitgebreide vaste activa
           administratie. Het traceren, analyseren en corrigeren van
           verschillen, het aandragen van verbeterpunten en het verrichten van
           werkzaamheden voor de jaarrekening.
           Het opleiden van het personeel in Exact software.

10-1999 tot 02-2000  Interim-controller bij Leaf (productiemaatschappij van kauwgum,
           o.a. Sportlife) te Amsterdam.


                                             4
           Opdracht; vang in een fusietraject alle openvallende plaatsen op en
           delegeer deze of voer deze werkzaamheden zelf uit. Leidinggeven
           aan twee externe en drie interne personeelsleden, de nationale- en
           internationale managementrapportage en bedrijfseconomische
           analyse, de vaste activa administratie, het berekenen van ratio’s en
           het afhandelen van de overname activiteiten en controle op de
           financiële activiteiten.

08-1999 tot 10-1999  Interim administrateur bij Impress Metall Packaging B.V. te Deventer.
           Opdracht; los de problemen op de verkoopadministratie op.
           Problemen ontstonden door de implementatie van een nieuw
           geautomatiseerd systeem (BPCS). Veel correspondentie met
           internationale bedrijven op het gebeid van fouten in de facturatie.

04-1999 tot 07-1999  Interim medewerker effectenbeheer RABO Security
           Services, afdeling Custody te Utrecht.
           Opdracht; analyseer de fouten in het rapportagesysteem en verbeter
           deze.
           Het traceren, analyseren en corrigeren van fouten in effecten
           transacties in vreemde valuta en euro. Het maken van
           procedurebeschrijvingen en de opzet van de nieuwe structuur van
           de afdeling. Het aansluiten van kosten en opbrengsten uit
           effectentransacties.

02-1998 tot 04-1999  Interim administrateur bij Zürich (verzekeringsmaatschappij) te Leidschend
           Opdracht; zet een debiteurenbeheer systeem op, het telefonisch aanmanen
           van cliënten. Zitting in meerdere werkgroepen, ter bepaling van de AO,
           regels, werkvoorschriften en procedures, het opzetten van de
           leningenadministratie en andere deeladministraties en het opstellen c.q.
           aanscherpen van procedures. Daarnaast analyse van meerdere
           grootboekrekeningen. Veel persoonlijke kontakten en besprekingen met
           directieleden.

11-1997 tot 02-1998  Interim project uitvoerder, bij NZH personenvervoer te
           Alkmaar( thans Connexion).
           Opdracht; uniformeer meerdere kleine bedrijven tot 1 geheel,
           bepaal de waarderingsgrondslagen, beschrijf en berekenen deze, de
           procedures opstellen en onderdelen van de AO beschrijven.

05-1997-tot 11-1997  Interim controller Hodon groep( onderdeel van Vendex) te
           Amsterdam, drie bedrijven op het gebied van dienstverlening (o.a.
           beveiliging).
           Opdracht; leidinggeven, opstellen van de begroting,
           wagenparkbeheer, salarisadministratie, fiscus, analyse en opstellen
           van de rapportage, prognoses, het maken van spreadsheet
           programma’s en werkzaamheden ten behoeve van de verkoop van
           bedrijfsonderdelen.

05-1996 tot 05-1997  Interim controller D5 Fashion VOF te Amstelveen en Duitsland
           ( GMBH), internationale groothandel in kleding.
           Deze firma fabriceert( in het Midden Oosten) en verkoopt miljoenen
           stuks herenbovenkleding aan grote winkelketen in Europa.
           Opdracht; stel de totale bedrijfsvoering/ financiële administratie op
           en geef leiding, voorraadbeheer op meerdere locaties, afhandeling
           LC’s en kredieten en procesbeschrijving voorraden.
                                               5
05-1995 tot 05-1996  Interim hoofd financiële administratie en systeembeheer
           Koninklijke Horeca Nederland te Woerden, grote
           werkgeversvereniging.
           Opdracht; vervang de controller en zorg voor de opzet van een
           nieuwe administratie
           Totale financiële bedrijfsvoering plus leidinggeven, systeem - en
           applicatiebeheer, totale administratieve organisatie opgezet.

01-1995 tot 05-1995  Interim controller NDR deurenfabriek te Lelystad,
           Opdracht; leidinggeven, het opstellen van de jaarrekening plus
           begroting, het opzetten van; het debiteurenbeheer, een nieuwe
           holdingmaatschappij en een calculatie -en kostprijzensysteem.

11-1994 tot 01-1995  Interim salarisadministrateur Accountantskantoor van
           de Poll te Harmelen.
           Opdracht; het zelfstandig verzorgen van ca. 80 ingewikkelde
           salarisadministraties (vervanging van 2 salarisadministrateurs) en
           zeer veel correspondentie met bedrijfsverenigingen en
           belastingdienst.

01-1994-tot 05-1994  Interim controller Het Kadaster te Utrecht , het Kadaster is een
           geprivatiseerd overheidsorgaan (ZBO).
           Opdracht; leidt een junior controller op en zet een zeer uitgebreid manageme
           informatiesysteem op.

06-1992 tot 06-1993  Interim hoofd administratie Van Galen te Weesp en Almere,
           groot transport – en opslagbedrijf.
           Opdracht; vervang het hoofd administratie en moderniseer de
           administratie.
           Leidinggeven aan de afdeling, de totale financiële administratie
           inclusief salaris -en personeelsadministratie, het opstellen van de
           jaarrekening, de aanschaf en implementatie van hard- en software,
           het verzorgen van de periodieke management rapportage, de
           analyse bedrijfscijfers en het onderhouden van externe relaties met
           accountant, belastingen en verzekeringen.

04-1991 tot 06-1992  Interim office manager Inelco Electronics Nederland te Den Haag,
           handelsonderneming en groothandel in computer randapparatuur.
           Opdracht; geef leiding aan de gehele administratie en vervang de
           directeur bij afwezigheid.
           Zelfstandig voeren van de gehele financiële – en
           personeelsadministratie( inclusief salarissen), het opstellen van de
           begroting en jaarrekening, het verzorgen van de periodieke
           management rapportage aan België en Nederland, liquiditeitsbeheer
           en het onderhouden van externe relaties met
           verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst, factormaatschappij en
           accountants.

06-1990 tot 04-1991  Interim financieel manager Het Vaktechnisch Lyceum te Utrecht, grote
           scholengemeenschap (12 scholen te Utrecht).
           Opdracht; zorg voor de afhandeling van een grote fusie en draag
           zorg voor een nieuw scholencomplex.
           Leidinggeven aan de afdelingen( 14 personen), het opzetten van
           een geheel nieuwe geautomatiseerde financiële administratie
           ( mede implementatie ERP pakket), het voeren van applicatie -en
           systeembeheer, het opstellen administratieve organisatie en
           begroting, periodieke managementrapportage bestuur en directie,
                                              6
                 onderhouden van externe relaties met bestuur, accountants,
                 banken, ministeries en belastingdienst.

04-1989 tot 06-1990        Interim controller en systeembeheerder Bonna Vianen, twee grote
                 Franse bouwproductiebedrijven in weg -en waterbouw.
                 Opdracht; vervang de controller en moderniseer de administratie
                 Leidinggeven aan de afdeling, het opstellen van de jaarrekening en
                 periodieke rapportages aan Frankrijk en Nederland, controle
                 personeels - en salaris administratie, applicatie - en systeembeheer,
                 opzetten van een management informatie systeem, mede
                 implementatie ERP pakket( Triton- Baan4), opstellen en uitvoeren
                 financieel beleid, voorraadbeheer, opstellen administratieve
                 organisatie en kostprijsberekeningen.

09-1980 tot 04-1989        Hoofd Debiteurenadministratie Unilever te Maarssenbroek, 2
                 grote chemische fabrieken( flavours en wasmiddelen)
                 Dit was een vaste baan met ook een duidelijke opdracht; breng het
                 krediettermijn drastisch omlaag
                 Eerst 4 jaar bij Lever Industrial:
                 Leidinggeven aan de afdeling, balansanalyse nieuwe cliënten en zeer
                 veel correspondentie met cliënten en leveranciers.

                 Vervolgens gevraagd voor de vaste functie van
                 Fabrieksadministrateur van PPF-International (thans Quest):
                 Financiële analyses fabricage en voorraadproces, analyse
                 productieresultaten, fabrieksadministratie, analyse
                 voorraadadministratie en voorraadbeheer, procesbeschrijvingen

06-1976 tot 05-1980        Assistent Accountant Camps, Obers en Co( thans BDO)
                 accountantsmaatschap te Utrecht. Vaste baan.
                 Controleren van meerdere cliënten in verschillende bedrijfstakken.


Overige informatie:

Ik geef sinds 1994 in de avonduren les bij McDaniels, IPD en ISBW in:
Computeradministraties (Exact en Accountview)
Bedrijfsadministratie( PDB en MBA),
Bedrijfseconomie, management en informatie
PDL loonadministraties( loonheffing, sociale wetgeving en arbeidsrecht)
Financiële rekenkunde
                                                    7

								
To top