081112-Kurs i presentasjonsteknikk og moteledelse for damer

Document Sample
081112-Kurs i presentasjonsteknikk og moteledelse for damer Powered By Docstoc
					Kurs i presentasjonsteknikk og møteledelse
                 MittNett
                  17.12.08
Innholdsfortegnelse
1 Mål og Rammer ................................................................................................... 3
 1.1 Bakgrunn ....................................................................................................... 3
 1.2 Mål for prosjektet ........................................................................................... 3
 1.3 Rammer......................................................................................................... 3
2 Gjennomføring..................................................................................................... 3
 2.1 Hovedaktiviteter ............................................................................................. 3
  2.1.1 HA 1: <Navn på aktivitet> ....................................................................... 3
  2.1.2 HA 2: <Navn på aktivitet> ....................................................................... 4
  2.1.3 HA 3: <Navn på aktivitet> ....................................................................... 4
 2.2 Tids og ressursplaner .................................................................................... 4
3 Økonomi .............................................................................................................. 5
1 Mål og Rammer
1.1 Bakgrunn
Initiativtaker er MittNett.
    MittNett ønsker å bidra til økt engasjement for samfunns- og næringsutvikling,
     gjennom å skape stimulerende arenaer for samhandling mellom Kvinner og
     aktører som kan bidra til å engasjere kvinner.

1.2 Mål for prosjektet
Kompetanseheving innen disse to områdene for kvinner i Trøndelag:
Møteledelse:

   Møter er viktige i de fleste virksomheter, men et vellykket møte blir ikke til av
   seg selv. Det krever forberedelser, gjennomføring og oppsummering. Appareo
   har et kursopplegg som tar tak i disse tre fasene, og som adresserer rollene
   som møteeier, møteleder og møtedeltager.
Presentasjonstrening:

   Med presentasjonstrening vil vi bidra til at du blir en dyktig formidler, enten du
   skal formidle budskap internt i egen organisasjon eller til andre viktige
   grupper. Målet er at du gjennom din presentasjon blir hørt, forstått og husket.

1.3 Rammer
Kurset Møteledelse arrangeres over en dag, og kan ha inntil 10 deltakere. Kurs i
presentasjonsteknikk gjennomføres med inntil 15 deltakere og gjennomføres over en
dag. Kursene gjennomføres disse dagene: 9. Mars og 20.mars 2009 med forbehold
om finansiering. Det er i budsjettet lagt opp til to kursdager for hver av emnene. Det
er enda ikke satt opp de andre to dagene, men avventes for å se respons ifht
påmelding.

2 Gjennomføring
Kort overordnet beskrivelse av selve gjennomføringen. Hovedaktiviteter

2.1.1 HA 1: Organisering av kurs

2.1.1.1Hensikt
Det kreves en administrativ organisering for å hente inn kursledere og samordne
deltakere. Praktisk tilrettelegging under kursdagene, både før og etter.


2.1.1.2Viktige oppgaver
    Planlegging av kursdagene.
    Kontakt med kursholdere
    Praktisk tilrettelegging; booking av kurssted, mat, teknisk gjennomføring.
    Planleggingsmøter for arbeidsgruppen.
2.1.1.3Resultat
Planleggingsmøter med kursholdere og arbeidsgruppen er avgjørende for å komme i
mål med en teknisk og innholdsmessig godt kurs. Administrering av disse møtene,
og en utøvende part er avgjørende for å kunne gi deltakere en god kursopplevelse.


2.1.2 HA 2: Markedsføring

2.1.2.1Hensikt
Lage en markedsføringsplan og profil.

2.1.2.2 Oppgaver
    Utarbeide en plan for hvordan markedsføre kursene.
    Lage profilmateriell.
    Følge opp nettverk i forhold til markedsføring.
    Kontakt med media.

2.1.2.3Resultat
Flest mulig og mest mulig engasjerte damer fra Trøndelag melder seg på kursene.


2.1.3 HA 3: Evaluering

2.1.3.1Hensikt
Vurdere vår egen målsetting, og reflektere over mulige oppfølgingskurs.

2.1.3.2Oppgaver
    Lage evalueringsskjema
    Bearbeide evalueringsskjema
    Gjennomføre evalueringsmøte med kursarrangører.


2.1.3.3Resultat
En skriftlig rapport som kan brukes internt og eksternt.

2.2 Tids og ressursplaner
Følgende personellressurser vil bli engasjert i prosjektet:

Navn           Dagsverk  oppgaver
Vigdis Haldorsen     8      Administrasjon av kurs
Sigrid Rohde       7,3     Prosjektansvar, avholding av kurs
Anne Segtan       2      Medansvar administrativt

                                Tabell 1: Personellressurser
3 Økonomi

            Kostnader                   Finansiering

Kostnadsart                 Beløp   Finansieringstype og kilde   Beløp

                           Innovasjon Norge:
Prosjektledelse 130 timer a          39 000 Ny finansiering          27 500
300 kr/t
Kursholdere:                     Tidliger finansiering       17 000
Presentasjonsteknikk á 2           50 000 30 deltakere a 1750        52 500
kurs
Møteledelse á 2 kurs             40 000 20 deltakere a 2 000        40 000
Møteromleie inkl mat              8 000
Sum:                     141 000 Sum:               141 000
-----------------------------------------

Leder MittNett

Anne Segtnan

sign

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:2/28/2012
language:
pages:5