Danseuse by hesdag

VIEWS: 1 PAGES: 4

									        Günaydın,
  biraz sonra bir resim göreceksiniz…   Dansözün ayaklarına bakınız…

Saat ibresi yönünde mi yoksa aksi yöne mi
       dönmektedir ?
Bu denemeyi başka birisi ile birlikte yapabilirsiniz…  Ve göreceksiniz ki aynı zamanda aynı şeyi
        görmeyebilirsiniz.  Bu resmi açıklayıcı bir metin takip etmektedir.       Beynin büyüleyici sırları !
                 hangi yönde dönüyor?
Eğer bu dansözün, saat                            Deneyler göstermektedir
ibresi istikametinde                             ki, beynin iki yarım küresi
döndüğünü görüyorsanız,                            de düşünce tarzınızı
sağ beyninizi                                 etkilemektedir.
kullanıyorsunuz demektir.
Eğer aksi istikamette                             Müteakip paragraflarda, sol
döndüğünü görüyorsanız,                            yarım küre ve sağ yarım
sol beyninizi                                 kürenin düşünme farkları
kullanıyorsunuzdur.                              görülmektedir:

Bazı insanlar her iki yöne                          SOL YARIM KÜRE:
de döndüğünü görebilirler,                          Mantıklı, ahenkli, akılcı,
ama insanların çoğunluğu,                           analizci, objectif, detaylarla
sadece bir yöne                                ilgilenen.
döndüğünü görürler.
Önce onu bir yönde                              SAĞ YARIM KÜRE:
döndürmeyi deneyiniz,                             Ön sezisi güçlü, şüpheci,
sonra da yön değiştirmek                           mantık kullanmayan,
için konsantre olunuz !                            yapay, sübjektif , detayla
Her iki yönde de görmüş                            ilgilenmeyen.
olabilirsiniz!
  İnsanların çoğunluğunun bu düşünce tarzlarından sadece birine meyli vardır.
  Bununla birlikte bazıları, bu iki yarım küreden herhangi birine veya her ikisine de yakındır.
  Genellikle okul, sol yarım küre ile düşünce tarzına yöneliktir. Sol yarım kürenin konuları mantık,
  inceleme ve kesinlik üzerine kuruludur. Sağ yarım kürenin konuları ise, güzellik, duygu ve
  yaratıcılık üzerine yoğunlaşır.
         Ben şahsen,

      Onun saat ibresi
        Yönünde
     döndüğünü görüyorum,


  Ama konsantre olduğumda…
Aksi yönde döndüğünü de görebilirim.
      Tercüme:Yusuf Haznedaroğlu

    Un petit truc peut cependant vous aider…
 Soit en ne regardant pas la danseuse directement…

    Vous fixer le cadre inférieur de l’écran,
   tout en regardant furtivement la danseuse.

								
To top