Docstoc

LEMBARAN EVIDEN LENGKAP TERAS

Document Sample
LEMBARAN EVIDEN LENGKAP TERAS Powered By Docstoc
					                                       KOD EVIDENCE : B1D1E1                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Lengkapkan struktur organisasi bengkel.
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
                                                            1
                                       KOD EVIDENCE : B2D1E1                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Terangkan amalan 4M.

    Amalan 4M                  Penerangan


  Membersih
  Menyusun atur
  Menilai
  Mendisiplin
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.                                                            2
                                       KOD EVIDENCE : B1D2E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.

 1. .............................................................

 2. .............................................................

 3. .............................................................

 4. .............................................................

 5. .............................................................

Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                       KOD EVIDENCE : B1D2E2

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

  Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka
  bentuk.

 1. …………………………………………….
 2. …………………………………………….
 3. …………………………………………….
 4. …………………………………………….
 5. …………………………………………….
 6. …………………………………………….
 7. …………………………………………….


Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

                                                             3
                                       KOD EVIDENCE : B1D2E3

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                       EVIDENCE MURID                     Tarikh
                                                 Pentaksiran

 Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.


 Masalah yang saya hadapi ialah _____________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________


Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )                                       KOD EVIDENCE : B2D2E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

 1. ……………………………………………
 2. ……………………………………………
 3. …………………………………………...
 4. ……………………………………………
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )
                                                             4
                                                   LAMPIRAN A

                               KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1            BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid : ……………………......……….                    Tingkatan       : ………………....


Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

        KOD
BAND                PENERANGAN EVIDENCE     TARIKH          * CATATAN
       EVIDENCE

                  Membuat dua lakaran reka
  3      B3D1E1       bentuk merujuk pernyataan
                  masalah.


                  Membuat dua lakaran reka
                  bentuk merujuk pernyataan
  4      B4D1E1
                  masalah mengikut
                  *peraturan.


                  Membuat dua lakaran reka
                  bentuk merujuk kepada
  5      B5D1E1
                  pernyataan masalah dengan
                  *daya usaha.

                  Membuat dua lakaran reka
                  bentuk merujuk pernyataan
  6      B6D1E1       masalah dan melahirkan
                  *idea baharu sebagai nilai
                  tambah.

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.Dilaksanakan oleh,                         Disahkan oleh,


..........................................             .................................................
(                    )             (                       )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.                                                            5
                      LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3 / B4/ B5 / B6 D1E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh

..................................................                      .....................................................
(                       )                       (                         )
                                                                            6
                                       KOD EVIDENCE : B1D3E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 A. Nyatakan tiga sumber elektrik.
 1. …………………………………………….
 2. …………………………………………….
 3. …………………………………………….


 B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..


Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )                                       KOD EVIDENCE : B2D3E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Terangkan fungsi alat tangan berikut.

     Alatan tangan                Penerangan
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )

                                                             7
                                               LAMPIRAN B

                               KOD EVIDENCE:    B3D2E1 / B4D2E1            BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid : ……………………......……….                  Tingkatan    : ………………...


Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

        KOD
BAND                PENERANGAN EVIDENCE    TARIKH        * CATATAN
       EVIDENCE                  Membuat pendawaian plag
  3      B3D2E1
                  3 pin 13A.
                  Membuat pendawaian plag
  4      B4D2E1       3 pin 13A mengikut
                  *prosedur.* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                           Disahkan oleh,


..........................................               .........................................
(                    )               (                    )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                        8
                      LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D2E1 / B4D2E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh

..................................................                      .....................................................
(                       )                       (                         )
                                                                            9
                                        KOD EVIDENCE : B1D4E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                   Tarikh Pentaksiran

 Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.
 a. ................................................................
 b. ................................................................

 Senaraikan tiga jenis paip.
 1. ................................................................
 2. ................................................................
 3. ................................................................Dilaksanakan oleh,                           Disahkan oleh,


..........................................               .................................................
(                    )               (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                        KOD EVIDENCE : B2D4E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                   Tarikh Pentaksiran

 Terangkan fungsi paip berikut;

     Jenis paip                    Fungsi

  Paip agihan


  Paip limpah


  Paip cuci
Dilaksanakan oleh,                           Disahkan oleh,


..........................................               ................................................
(                    )               (                       )
                                                              10
                                       KOD EVIDENCE : B2D4E2

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Menerangkan enam jenis penyambung paip.


   Penyambung                   Fungsi
     paip

  Soket sama
  Tee sama
  Penyuai soket PT
  Soket penjodoh
  Palam
  Puting heksagon
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
                                                             11
                                                 LAMPIRAN C

                              KOD EVIDENCE:       B3D3E1 / B4D3E1            BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid : ……………………......……….                  Tingkatan       : ………………....


Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

        KOD
BAND                PENERANGAN EVIDENCE   TARIKH           * CATATAN
       EVIDENCE                  Membuat penyenggaraan
  3      B3D3E1
                  perangkap P.
                  Membuat penyenggaraan
  4      B4D3E1       perangkap P mengikut
                  *urutan.* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                       Disahkan oleh,


..........................................           .................................................
(                    )           (                       )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                          12
                      LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D3E1 / B4D3E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh

..................................................                      .....................................................
(                       )                       (                         )
                                                                           13
                                       KOD EVIDENCE : B1D5E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Senaraikan tiga jenis mesin jahit.
 1. …………………………………………….
 2. …………………………………………….
 3. …………………………………………….Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )                                       KOD EVIDENCE : B2D5E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.


  Bahagian mesin                  Fungsi
     jahit
  Tiang benang

  Roda imbang

  Tuas angkat

  Gigi penolak

  Penekan jahitan

  Pelaras penekan
  jahitan


Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              .................................................
(                    )              (                       )


                                                             14
                                                    LAMPIRAN D

                                 KOD EVIDENCE:       B3D4E1 / B3D5E1            BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid : ……………………......……….                    Tingkatan       : ………………....


Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

        KOD
BAND                PENERANGAN EVIDENCE      TARIKH           * CATATAN
       EVIDENCE

                  Menjahit kertas tanpa
                  benang pada garisan lurus,
        B3D4E1
                  berpenjuru dan
                  melengkung.

  3


                  Menyemai keratan batang
        B3D5E1
                  dalam medium semaian.* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                            15
                      LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D4E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh

..................................................                      .....................................................
(                       )                       (                         )
                                                                           16
                      LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D5E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh

..................................................                      .....................................................
(                       )                       (                         )
                                                                           17
                                        KOD EVIDENCE : B1D6E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Senaraikan dua jenis keratan batang.


 a. ...............................................................
 b. ...............................................................
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )                                        KOD EVIDENCE : B2D6E1

                       UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


                   EVIDENCE MURID                  Tarikh Pentaksiran

 Terangkan nisbah campuran medium semaian.
Dilaksanakan oleh,                          Disahkan oleh,


..........................................              ................................................
(                    )              (                       )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                                             18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1887
posted:2/28/2012
language:Indonesian
pages:18