Docstoc

040112 - salg _ service C

Document Sample
040112 - salg _ service C Powered By Docstoc
					Caseeksamen januar 2012
Salg og service C

 På adr. http://ekstranet.bchorsens.dk/EUD-Eksamen2011/
 findes opgaven elektronisk.
Indhold:
Opgave 1: Anvendt markedsføring .............................................. 1
Opgave 2: Anvendt segmentering og målgruppevalg .................. 3
Opgave 3: Branding ..................................................................... 5
Opgave 4: Producentmarkedet (B-t-B) ........................................ 6
Opgave 5: Anvendt markedsanalyse ............................................ 8
Opgave 6: Promotion & E-handel ................................................ 9
                                     4. januar 2012
                                    kl. 8.00 – 16.00
Opgave 1: Anvendt markedsføring

Spørgsmål 1.1
   Redegør kort for de væsentlige punkter ved en markedsføringsplan.

Spørgsmål 1.2
http://eshop.silvan.dk/vare_Frida-Legehus_116252


Produktinformation:
Mål: B: 102, L: 140, H: 160 cm. 15 mm beklædning. Et anderledes legehus med skæve
vinkler. Leveres ubehandlet/umalet i færdigsamlede sektioner. Inkl. gulv. Ekskl.
tagbeklædning.

DKK: 2.095,00 pr. STK

Levering 1: Vi sender varen indenfor 2 - 5 arbejdsdage. Med udgangspunkt i ovenstående produkt bedes du komme med begrundede forslag til
 følgende:

    Fastlæggelse af målgruppe
    Mål for markedsføringsplanen
    Anvendelse af de 4 P´er
    Tidsplan for markedsføringsplanen
    Formulering af budskabet
Checkliste til opgave 1

Du skal:
  o Redegøre kort for de væsentlige punkter ved en markedsføringsplan.
  o Komme med begrundede forslag til:
      Fastlæggelse af målgruppe
      Mål for markedsføringsplanen
      Anvendelse af de 4 P´er
      Tidsplan for markedsføringsplanen
      Formulering af budskabet.
Opgave 2: Anvendt segmentering og målgruppevalg
Spørgsmål 2.1
   Redegør for konsumentenhederne ved nedenstående havetraktor.
Handy traktor, som med sin størrelse er nem at manøvrere rundt i en mindre have.
77cm klippebredde og sideudkast. 6 gear frem og 1 bakgear.
DKK: 10.999,00 pr. stk.
http://eshop.silvan.dk/vare_Partner-Plaenetraktor_114752
    .
Spørgsmål 2.2
   Forklar hvilke behov du mener, produktet dækker.
   Hvilke købemotiver er der tale om?


Spørgsmål 2.3
   Foretag en segmentering af markedet for det viste produkt. Du bør som minimum tage
   udgangspunkt i ”demografiske forhold”.


Spørgsmål 2.4
   Forklar, hvad der menes med en operationel målgruppe.


Spørgsmål 2.5
   Beskriv din operationelle målgruppe.
   Analyser din operationelle målgruppe ved hjælp af SMUK-modellen.
   Du kan evt. benytte dig af oplysninger fra nedenstående link:

https://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/dt_group/fakta/tema_koebmandskab_2.pdfCheckliste til opgave 2
Du skal:
  o Redegøre for konsumentenhederne ved det viste produkt (havetraktor) fra SILVAN.
  o Forklare hvilke behov du mener, produktet dækker.
  o Redegøre for, hvilke købemotiver der er tale om.
  o Foretage en segmentering af markedet for det viste produkt; som minimum med
   udgangspunkt i ”demografiske forhold”.
  o Forklare, hvad der menes med en operationel målgruppe.
  o Beskrive din operationelle målgruppe.
  o Analysere din operationelle målgruppe ved hjælp af SMUK-modellen
Opgave 3: Branding
Spørgsmål 3.1
  Hvad forstår man ved ordet branding?
  Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at anvende branding for en virksomhed som
  SILVAN?

Spørgsmål 3.2
  Redegør for, hvordan SILVAN ved hjælp af branding forsøger at differentiere sig fra sine
  konkurrenter. Brug nedenstående link:

 http://www.SILVAN.dk/templates/DT_InfoPage_Wide____32090.aspx


Spørgsmål 3.3
  Beskriv SILVANs strategi med hensyn til deres private labelprodukter.

Spørgsmål 3.4
  Redegør for SILVANs position i markedet. Følgende konkurrenter skal med i din vurdering:
  Bauhaus samt Jem og Fix.

   Du kan evt. benytte dig af oplysninger fra nedenstående link:
   https://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/dt_group/fakta/tema_ejerforhold.pdf


Spørgsmål 3.5
  Redegør for begrebet Employer branding.
  Benytter SILVAN sig af denne form for branding?

 Du kan evt. benytte dig af oplysninger fra nedenstående links:

 https://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/dt_group/fakta/tema_kommunikation.pdf

 https://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/dt_group/fakta/tema_arbejdsforhold.pdf
Checkliste til opgave 3
Du skal:
  o Forklare, hvad man forstår ved ordet branding.
  o Forklare, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at anvende branding for en
   virksomhed som SILVAN.
  o Redegøre for, hvordan SILVAN ved hjælp af branding forsøger at differentiere sig fra sine
   konkurrenter.
  o Beskrive SILVANs strategi med hensyn til deres private labelprodukter.
  o Redegøre for SILVANs position i markedet. Bauhaus samt Jem og Fix skal tages med i
   vurdering.
  o Redegøre for begrebet Employer branding.
  o Forklare, om SILVAN benytter sig af Employer branding.
Opgave 4: Producentmarkedet (B-t-B)
ByggePartner giver dig hurtigt overblik over alle de ordrer og aftaler, du har med STARK. Det sparer dig
for tid, udgifter og besvær.
ByggePartner er en gratis service til dig. Det eneste det kræver er, at du opretter en konto hos STARK
og har adgang til internettet.
Ideen med ByggePartner er, at du via din computer får adgang til programmet. Ved hjælp af
ByggePartner kan du holde styr på tidligere, nuværende og kommende ordre, som du har hos STARK.
Det giver dig overblik.
Samtidig får du også mulighed for at se egne nettopriser og meget mere.
Med ByggePartner kan du:

    Få adgang til egne nettopriser
    Se følgesedler på kommende ordrer
    Se fakturaer fem år tilbage. Så behøver du ikke at gemme garantibeviser
    Modtage faktura pr. mail eller som elektroniske fakturaer
    Få overblik over aktuel saldo, tilbud og igangværende ordre
    Oprette kundekort og se forbruget på disseSpørgsmål 4.1
 Redegør for de 3 delmarkeder på producentmarkedet.

Spørgsmål 4.2
 Beskriv på hvilke måder producentmarkedet adskiller sig fra konsumentmarkedet.

Spørgsmål 4.4
 Med udgangspunkt i ovenstående tekst bedes du vurdere på hvilket delmarked, STARK sælger
 de nævnte produkter – begrund dit svar.


Spørgsmål 4.5
 Beskriv kort købsadsfærden på producentmarkedet.

Spørgsmål 4.6
 Redegør for, hvilke valgkriterier en håndværker vil vælge.

Spørgsmål 4.7
 Forklar, hvad der menes med relationsmarkedsføring
Checkliste til opgave 4

Du skal:
  o  Redegøre for de 3 delmarkeder på producentmarkedet
  o  Beskrive på hvilke måder producentmarkedet adskiller sig fra konsumentmarkedet.
  o  Give en begrundet vurdering af, på hvilket delmarked STARK sælger de nævnte produkter.
  o  Give en kort beskrivelse af købsadsfærden på producentmarkedet
  o  Redegøre for hvilke valgkriterier en håndværker vil vælge.
  o  Forklare, hvad der menes med relationsmarkedsføring
Opgave 5: Anvendt markedsanalyse
SILVAN ønsker at få belyst om hvordan kunderne opfatter deres kundeservice.

Spørgsmål 5.1
   Beskriv, hvilke informationskilder SILVAN kan bruge. Du bør komme ind på interne og
   eksterne data.

Spørgsmål 5.2
   Beskriv universet for undersøgelsen.

Spørgsmål 5.3
   Forklar, hvordan du vil udvælge en repræsentativ stikprøve.

Spørgsmål 5.4
   Hvilken interviewmetode vil du bruge i undersøgelsen?
    o Beskriv de fordele og ulemper, der er forbundet med den metode du vælger?

Spørgsmål 5.5
   Du skal lave et par eksempler på spørgsmål til et spørgeskema.
    o Du skal ligeledes forklare dit valg af spørgsmålstyper. Forklar også om fordele og
      ulemper ved spørgsmålstyperne.

Spørgsmål 5.6
   Lav et forslag til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres og over hvor lang tid.
    o Beskriv fordele og ulemper ved valget af stedet/mediet.


Du kan evt. benytte dig af oplysninger fra nedenstående link som henviser til hvordan SILVAN
træner deres ansatte i god kundeservice.

https://www.emu.dk/erhverv/merkantil_caseeksamen/dt_group/fakta/tema_koebmandskab_2.pdfCheckliste til opgave 5

Du skal:
  o Beskrive, hvilke informationskilder SILVAN kan bruge. Du bør komme ind på interne og
   eksterne data
  o Beskrive universet for undersøgelsen
  o Forklare hvordan du vil udvælge en repræsentativ stikprøve.
  o Forklare, hvilken interviewmetode du vil bruge i undersøgelsen.
  o Beskrive, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med den metode du vælger.
  o Lave et forslag til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres og over hvor lang tid.
  o Beskrive fordele og ulemper ved valget af stedet/mediet.
Opgave 6: Promotion & E-handel
Spørgsmål 6.1

Hver uge vælter det ind af forbrugernes brevsprækker med forskellige reklameaviser, hvor DT
Groups butikker også er repræsenteret.

 Du skal redegøre for begreberne manipulativ og informativ reklame.
 Find selvstændigt et eksempel på henholdsvis manipulativ og informativ reklame i en
 reklameavis fra SILVAN eller STARK.

Spørgsmål 6.2

 Redegør for AIDA modellen.
 Hvordan er den er anvendt her?

  http://eshop.silvan.dk/vare_Evers-glasmosaik-20x20-hvid-net_98202
Spørgsmål 6.3
SILVAN anvender ikke kun reklameaviser til at promovere sig overfor kunderne, men er også
repræsenteret på Internettet.

 Redegør for begrebet online markedsføring og giv eksempler på, hvordan SILVAN anvender
 dette.

Spørgsmål 6.4

En af SILVANs salgskanaler er onlinesalg på http://eshop.SILVAN.dk/eshopforside_Catalog
(se bilag 1)

 Undersøg hjemmesiden og vurdér, om den signalerer, at det er et sikkert sted at handle.
Checkliste til opgave 6

Du skal:
  o  Redegøre for begreberne manipulativ og informativ reklame
  o  Vise et eksempel på henholdsvis manipulativ og informativ reklame
  o  Redegøre for AIDA modellen og forklare, hvordan den er anvendt i bilag 2
  o  Redegøre for begrebet online markedsføring
  o  Give eksempler på, hvordan SILVAN anvender online markedsføring
  o  Vurdere, om SILVANs hjemmeside er et sikkert sted at handle

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:2/28/2012
language:Norwegian
pages:12