Docstoc

earning (DOC)

Document Sample
earning (DOC) Powered By Docstoc
					Tarihsel araştırmalardan anlaşıldığına göre, ilk ansiklopedinin Platon'un
öğrencilerinden Speusippus tarafından M.Ö. 4. yüzyılda yazıldığı
(Disciplinarium libri) tahmin edilmektedir.

Orta Çağda, bütün bilgilerin tek bir ciltte toplanması için büyük
gayretler sarfedilmiştir. Bunlardan biri Dominikan papaz ve yazar
tarafından hazırlanmış olup, yazarın ifadesiyle zamanın bütün bilgilerini
ihtiva etmekteydi.

Ansiklopedilerde alfabetikliği ilk uygulayan Marco Coronelli'dir. On
yedinci yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında alfabetik sıraya
göre düzenlenmiş ansiklopedilerin yayınlandığı görülmektedir. Bunlardan
ilki, 1704'te İngilizce olarak yayınlandı. Daha sonraki yıllarda
yayınlanan ansiklopedilerin, 1751-1772 arasında 17 cilt ve ilave iki cilt
halinde yayınlanan ortak bir çalışma sonucu, bir yazar yerine pek çok
uzman kişi tarafından hazırlanan ve genel sistemi yayınlayanlar
tarafından tespit edilen bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Bu yol çağdaş
ansiklopedileri hazırlatanların hemen hepsi tarafından benimsenmiştir.
Böylece ansiklopedi daha doğru bilgiler verirken eserin daha geniş ve
tarafsız olması da sağlanmıştır.

İngilizlerin ünlü Encyclopedia Britannica’sı, Fransızların
Encyclopédie’si ile hemen hemen aynı zamanda yayınlanmıştır. 1768-1771
arasındaki ilk baskısından itibaren kendine has bir özelliğe sahip
olmuştur. Büyük ikinci baskısı 1910-1911'de yayınlanmıştır. 1929'daki 14.
baskısından itibaren 24 cilt olarak ABD'de yayınlanmaktadır.

Ansiklopedi yayını, 19. yüzyılda yayılmış ve hemen hemen her ülke, kendi
ansiklopedisine 20. yüzyılın ortasında sahip olmuştur. Başlıca
Enciclopedia İtaliana (İtalyanca, 1925), Enciclopedia Universal Ilustrada
(İspanyolca), Encyclopedia Americana (İngilizce) ve 30 cilt olarak ve
1957-1960 arasında ikinci baskısı yayınlanan Bolşaya Sovetskaya
Entsiklopedya (Rusça) 93 cilt olarak yayınlanmıştır. Charles Joseph
Panckoucke'nin ansiklopedisi 166 ciltti, 1781-1832 yılları arasında
yayınlandı.

Almanya ise 18. yüzyıl geleneğine sadık kalarak Der Grosse Brockhaus adlı
eserin 16. baskısını Brockhaus Conversationslexion ismi altında
yayınlamıştır. 1961'de yayınlanan Meyers Neues Lexikon ise bunun bir
taklididir. Ancak bu iki eser için, normal sözlüklerde bulunan kelimeleri
içerdiklerinden ansiklopedi ile ilgili sözlük olarak sınıflamak yerinde
olur. 1935'te kurulan Encyclopedia Françoise 21 ciltlik bir eser olarak
planlanmıştır. Sözlük ansiklopedi olarak ün yapmış olan İtalyan
Dizionaria Enciclopedica ve Fransız, Larousse' da önemli eserlerdir.

İslam kültüründe ansiklopedi karşılığında Külliyat, Dairat-ül-mearif,
Muhit-ül-mearif, Kamus, Mevdua, Tabakat ve Mevsu'at gibi isimler
kullanılmıştır.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: earning
Stats:
views:10
posted:2/28/2012
language:
pages:1
Description: earning