Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PERCUBAAN PMR KHB KT 2007 DAERAH set1

VIEWS: 1,433 PAGES: 21

 • pg 1
									SULIT                                      76 / 1

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,B,C, dan
    D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja


1. Apakah tujuan peraturan keselamatan bengkel?

  A.   Mudah menyelamatkan diri apabila berlaku kebakaran.
  B.   Memudahkan pergerakan pelajar ketika amali.
  C.   Mengelakkan berlaku kemalangan.
  D.   Memastikan semua pelajar mengetahui peraturan di bengkel.

2. Apakah amalan 4M yang perlu dipatuhi oleh semua murid di dalam bengkel
  Kemahiran Hidup?

  I   membersih
  II   menyusun atur
  III  mendisiplin
  IV   menilai

  A. I, II dan III              C. II, III dan IV
  B. I, II dan IV               D. I, II, III dan IV


3. Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk
  menghasilkan sesuatu

  A.  idea
  B.  produk
  C.  inovasi
  D.  teknologi            Ringan, kuat dan mudah dikerjakan.
            Tidak mudah meleding, mengecut atau
            retak.
            Tidak pecah apabila dipaku pada
            hujungnya.


4. Jenis bahan yang dihuraikan di atas ialah

  A.  papan lapis
  B.  kayu
  C.  MDF
  D.  Mounting board                        2           LIHAT SEBELAH
SULIT                                      76 / 1
5. Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekatkan bahan yang berlainan
  seperti plastik dengan kayu?

 A.  Glu sentuh
 B.  Glu biasa
 C.  Glu PVA
 D.  Glu PVC


6. Antara berikut yang manakah bukan lukisan yang terkandung dalam lukisan kerja?

  A.   Lukisan isometrik
  B.   Lukisan oblik
  C.   Lukisan ortografik
  D.   Lukisan minyak
                      Rajah 1

7. Rajah 1 menunjukkan sejenis alatan tangan. Antara berikut , yang manakah fungsi
  utama alatan tersebut?

  I.    Menguji sudut 90°
  II.   Menanda garisan bersudut tepat
  III.   Menguji dan menanda sudut-sudut yang dikehendaki
  IV.   Menanda lebar dan tebal kayu

  A.   I, II dan III
  B.   I, II dan IV
  C.   I, III dan IV
  D.   II, III dan IV


8. Berikut adalah ciri-ciri pemilihan reka bentuk yang baik kecuali
 A. kos yang rendah
 B. bahan binaan yang mahal
 C. bahan binaan yang tahan lama
 D. peralatan yang mudah diperolehi                      3             LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 1
               Rajah 2


9. Apakah aktiviti yang ditunjukkan dalam rajah 2 ketika pembinaan projek?
  A. Mengukur dan menanda
  B. Memotong
  C. Memasang dan mencantum
  D. Membuat kemasan10. Apakah kelebihan menggunakan jadual kerja dalam proses pembinaan projek?

 A.  Menjimatkan kos penggunaan bahan
 B.  Menjimatkan waktu semasa membuat prototaip
 C.  Mengawal pelaksanaan kerja dengan cekap dan teratur
 D.  Mengurus projek dengan mudah


11. Antara berikut, bahan manakah boleh digunakan dalam pencantuman projek?

  I.   Paku
  II.   Tepung penyumbat
  III.  Ribet
  IV.   Simen pelarut

  A.   I, II dan III
  B.   I, II dan IV
  C.   I, III dan IV
  D.   II, III dan IV
                      4           LIHAT SEBELAH
SULIT                                      76 / 1
              Butiran       Jumlah (RM)
          Kos bahan             4.00
          Kos upah             3.00
          Kos sampingan           1.30


12. Jadual di atas menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak majalah. Hitungkan
  kos Pengeluaran bagi 5 unit rak yang sama.

  A.  RM40.50
  B.  RM41.50
  C.  RM43.50
  D.  RM45.50
                    Rajah 3

13. Rajah 3 menunjukkan satu bongkah. Antara berikut, pilih pelan yang betul bagi
  bongkah tersebut.

  A.                         B.
  C.                         D.
                     5           LIHAT SEBELAH
SULIT                                    76 / 1

14. Tanaman hiasan yang sesuai dibiak dengan keratan kayu keras ialah


  A Pterrocarpus indikus
  B Ixora jawanica
  C Hisbicus rosa sinensis
  D Alternathera elliptica


15. Mengapakah medium memasu tidak diisi penuh sehingga paras bibir pasu?

  A  Untuk menjimatkan penggunaan medium
  B  Untuk menampung air yang akan bertakung
  C  Memberi ruang untuk akar tanaman berkembang
  D  Mengelakkan medium terkeluar semasa penyiraman

16. Berapakah nisbah campuran medium memasu yang digunakan jika tanah loam
  mengandungi butir liat yang tinggi?

  A  2:1:1
  B  3:2:1
  C  7:2:2
  D  7:3:2
                  Rajah 4

 17. Peralatan di atas digunakan untuk

  A.  menyaji
  B.  menyedia
  C.  memasak
  D.  mencuci
                     6           LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 1
18. Untuk hidangan sepinggan lengkap. gubahan bunga yang sesuai diletakkan diatas
   meja ialah

   A.                     C.
   B.                        D.
                  Rajah 5

19. Bahagian manakah yang menentukan saiz mata jahitan?

    A.  1
    B.  11
    C.  111
    D.  1V
                     7           LIHAT SEBELAH
SULIT                                    76 / 1
                  Rajah 6

20. Apakah nama dan kegunaan jahitan pada rajah di atas?

          Nama jahitan            Kegunaan
      A. Jahitan suji bilang       Menjahit kelepet, lapik dan
                       pita-pita
      B. Jahitan insang pari       Mengemas tepi fabrik, basi
                       kelim dan menghias artikel
      C. Jahitan suji bilang       Mengemas tepi fabrik, basi
                       kelim dan menghias artikel
      D. Jahitan insang pari       Menjahit kelepet, lapik dan
                       pita-pita
21.  Apakah yang ditunjukkan oleh rajah di bawah?
               Rajah 7

   A.  Melonggarkan skru pada sekoci
   B.  Memasang sekoci ke dalam gelendung
   C.  Memasukkan gelendung ke dalam sekoci
   D.  Memusingkan pemusing pada gelendung
                     8            LIHAT SEBELAH
SULIT                                   76 / 1


22. Penyusunan alatan dan kelengkapan di ruang dapur perlu disusun
  mengikutkesesuaian. Antara beikut, manakah tidak sesuai?

  I   Sink diletakkan berhampiran dengan dapur
  II  Dapur diletakkan berhampiran meja makan
  III  Peti sejuk harus diletakkan berhampiran dengan dapur
  IV  Meja kerja harus diletakkan berhampiran dengan sink

  A   I dan II
  B   I dan III
  C   II dan III
  D   III dan IV


23. Antara berikut, yang manakah digunakan untuk menyimpan wardrobe?

  A.   Ruang tamu
  B.   Ruang makan
  C.   Bilik mandi
  D.   Bilik tidur


24. Warna ini menjadikan ruang tempat kediaman kelihatan sejuk dan tenang serta
  memberi kesan kepada ruang yang kecil kelihatan besar. Warna ini ialah

  A.  Warna terang
  B.  Warna gelap
  C.  Warna lembut
  D.  Warna keras


25. Antara berikut, yang manakah boleh membantu peredaran udara di tempat
  kediaman?

    A.  Pintu
    B.  Kekisi
    C.  Tingkap
    D.  Kipas
                      9          LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 126. Dalam rajah 8 di bawah X dan Y adalah
           Rajah 8

         X       Y
    A   Fius 10A   Wayar hidup
    B   Fius 13A   Wayar hidup
    C   Fius 15A   Wayar neutral
    D   Fius 13A   Wayar neutral


  27. Jumlah rintangan dalam litar yang berikut adalah sebanyak 150Ω. Berapakah
    nilai rintangan R3?
           Rajah 9

    A.  30 Ω
    B.  60 Ω
    C.  90 Ω
    D.  120 Ω
                      10         LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 1
 28. Antara faktor yang berikut, yang manakah mempengaruhi kelajuan putaran
   motor DC?

   I.    Kekuatan medan magnet.
   II.    Bilangan lilitan dalam angker.
   III.   Kuasa bekalan elektrik.
   IV.    Sambungan punca bekalan elektrik.

   A. I, II dan III       C. I, III dan IV.
   B. I, II dan IV        D. II, III dan IV.


 29. Lukisan teknik adalah satu cara berkomunikasi dalam bentuk
  A grafik
  B tulisan
  C lakaran
  D gambar
         Rajah 10

 30. Garisan bertanda X yang ditunjukkan dalam rajah 10 ialah

   A   Garisan tersembunyi
   B   Garisan binaan
   C   Garisan keratan
   D   Garisan objek
                     11           LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 1


31. Alatan yang berikut digunakan untuk melukis sudut 30 darjah

  I.    sesiku set
  II.    seseiku T
  III.   pensel
  IV.    jangka tolok

  A.   I, II dan III
  B.   I, II dan IV
  C.   I, III dan IV
  D.   I, II, III dan IV


32. Pensel gred manakah yang sesuai digunakan untuk melukis garisan binaan?

  A. H                  C. 2H
  B. HB                  D. 2B


33. Komponen elektronik yang mempunyai dua punca tamatan, adalah...
  A suis mikro
  B I.C muzik
  C pembesar suara
  D I.C pemasa 555


34. Antara komponen elektronik yang berikut, yang manakah I.C muzik?
35. Semasa memateri I.C, pematerian perlu dilakukan pada...

  A   pinnya
  B   soketnya
  C   perumahnya
  D   serpihannya

                     12           LIHAT SEBELAH
SULIT                                      76 / 136. Alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 11 di bawah ialah.....
              Rajah 11


      A. Gerimit
      B. Pisau lipat
      C. Penjalur wayar spring
      D. Penjalur wayer mudah


37. Antara pernyataan yang berikut , yang manakah benar mengenai Pemutus Litar
  Miniatur (MCB)

   I.  Digunakan untuk menyukat penggunaan tenaga elektrik.
   II.  Mempunyai mekanisma pemutus automatik
  III.  Ia adalah sejenis fius elektromekanikal
  IV.   Boleh digabungkan penggunaannya dengan RCCB

      A.  I ,II dan III
      B.  I, III dan IV
      C.  II, III dan IV
      D.  I , II, III dan IV


38. Rajah 12 menunjukkan meter kilowatt jam jenis digital. Berapakah bacaan meter
  tersebut ?


                   kWj

              0  7  7  5  2  5


                   Rajah 12


      A. 752 unit            C. 7525 unit
      B. 07752 unit           D. 77525 unit


                         13        LIHAT SEBELAH
SULIT                                 76 / 139. Antara berikut, yang manakah digerakkan secara manual ?

   A  Kereta
   B  Kapal terbang
   C  Mesin pemotong rumput
   D  Gerudi tangan


40. Alatan manakah digerakkan menggunakan motor elektrik?

   A  Motorsikal
   B  Mesin jahit kaki
   C  Mesin pemotong rumput
   D  Mesin basuh elektrik
                 Rajah 13


41. Rajah menunjukkan peralatan yang menggunakan mekanisme

   A  mekanikal
   B  elektrikal
   C  elektromekanikal
   D  motor
                    14          LIHAT SEBELAH
SULIT                                  76 / 1
               Rajah 14

42. Rajah 14 menunjukkan sejenis gear. Apakah nama gear tersebut?

    A  Gear taji
    B  Gear heliks
    C  Gear serong
    D  Gear belitan


43. Diod boleh digunakan untuk tujuan berikut kecuali…

    A    menyimpan cas elektrik
    B    melindungi komponen elektronik
    C    menukarkan arus ulang alik ke arus terus
    D    menukarkan tenaga elektrik ke tenaga cahaya
44. Geganti digunakan sebagai suis kawalan…

    A    arus
    B    masa
    C    suhu
    D    cahaya
                     15          LIHAT SEBELAH
SULIT                                   76 / 1
               Rajah 15

45. Apakah fungsi komponen dalam gambarajah di atas?

    A   Menyimpan cas elektrik
    B   Menyimpan bekalan tenaga kimia
    C   Menyimpan cecair kimia
    D   Menyimpan tenaga magnet46. Pengendalian geganti sebagai suis kawalan dapat dilihat dalam…

    I   komputer
    II   mesin kira
    III  sistem keselamatan
    IV   litar kawalan lampu isyarat

    A   I dan II
    B   II dan III
    C   III dan IV
    D   I, III dan IV


47. I.C pemasa elektronik mempunyai 8 pin. Pin 2 berfungsi sebagai

    A   voltan kawalan
    B   ambang
    C   set semula masa
    D   set masa


                      16          LIHAT SEBELAH
SULIT                                     76 / 148. Contoh kertas grid yang boleh digunakan untuk membuat lukisan isometrik
  ialah ..   A.                   C.
   B.                   D.
                               X
           Rajah 16

              Rajah 16


  49. Garisan bertanda dalam rajah di atas adalah bersudut

   A. 25˚            C. 45˚
   B. 30˚            D. 60˚
                     17           LIHAT SEBELAH
SULIT                                       76 / 1
                 Rajah 17

50. Pandangan pelan dalam rajah di atas mewakili bongkah yang mana?
         A                       C
         B                       D51. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang tujuan melukis keratan
  penuh?

     I. Menunjukkan bahagian objek yang terlindung
     II. Mengelakkan daripada membina terlalu banyak garisan terlindung
     III. Membolehkan pembinaan projek dapat dilakukan dengan sempurna
     IV. Membolehkan objek di pecahkan kepada beberapa bahagian

      A.  I, II dan III
      B.  I, II dan IV
      C.  I, III dan IV
      D.  II, III dan IV
                      18          LIHAT SEBELAH
SULIT                                      76 / 1
                   Rajah 18

52. Rajah 18 – menunjukkan bahagian-bahagian luar enjin empat lejang satu selinder.
  Bahagian yang manakah yang mengurangkan bunyi bising?

    A. P                   C. R
    B. Q                   D. S


53. Apakah gas yang dibebaskan hasil pembakaran campuran udara bahan api dalam
  enjin?

   A. oksigen
   B. hidrogen
   C. karbon dioksida
   D. karbon monoksida
             Rajah 19


 54. Rajah 19 – menunjukkan sejenis pengikat. Saiz pengikat di atas ditentukan oleh


   A. P dan Q                 B. R dan S

   C. Q dan R                 D. P dan S


                     19           LIHAT SEBELAH
SULIT                                         76 / 1


55. Susun mengikut urutan langkah menservis palam pencuch

     i.   tanggalkan palam pencucuh
     ii.  laraskan kelegaan elektrod
     iii.  bersihkan elektrod dengan berus dawai
     iv.  rendam dalam kerosin

     A. I, IV, III, II                B. I, II, IV, III
     C. I, III, II, IV                D. I, III, IV, II


56. Apakah fungsi kod bar pada sesuatu barang?
   A. menyenggara stok
   B. memberi maklumat seperti gambar barang
   C. membolehkan pendebitan akaun pembeli
   D. membolehkan jualan tunai dijalankan secara automatik57.
           tidak mengurus perniagaan
           hanya menyumbangkan modal
           menanggung liability tidak terhad    Pernyataan di atas menerangkan tentang rakan kongsi jenis .....
    A. Lelap                B.Aktif
    C. Berhad                D.Nominal


58. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan?
   A. Aktiviti pengagihan barang daripada pengeluar kepada pengguna
   B. Aktiviti jualan barang atau perkhidmatan untuk meningkatkan pasaran.
   C. Aktiviti pengagihan barang atau perkhidmatan oleh pengeluar
   D. Aktiviti membeli atau menjual barang atau perkhidmatan dengan tujuan
     mendapatkan keuntung.
                        20              LIHAT SEBELAH
SULIT                                        76 / 1
59. Institusi yang bertindak sebagai penjamin kepada peminjam wang dipanggil
    A. MARA                B.Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
    C. Bank Pertanian           D.MIDF


60.
      Ibrahim telah membeli sebotol pewangi badan di sebuah kedai. Selepas
      menggunakannya selama beberapa hari, dia dapati badannya dijangkiti
      penyakit gatal-gatal


    Berdasarkan situasi di atas, apakah hak pengguna yang patut disedari oleh Ibrahim?
   A. Hak mendapatkan pilihan
   B. Hak mendapatkan maklumat
   C. Hak mendapatkan keperluan asas
   D. Hak mendapatkan perlindungan
               - KERTAS SOALAN TAMAT -
                      21            LIHAT SEBELAH
SULIT                         76 / 1

SKEMA JAWAPAN


1C    11 C  21. C  31 A  41 C     51 C
2D    12 B  22. B  32 C  42 B     52 B
3. B   13 C  23. D  33. D  43. A    53 D
4. A   14. A  24. C  34 C  44. A    54 B
5. A   15. D  25. B  35   45. A    55 A
6. D   16. B  26. B  36. D  46. C    56. B
7. A   17. C  27. A  37. C  47. D    57. A
8. B   18. B  28. A  38 B  48 C     58. D
9 D   19. A  29 A   39 D  49 C     59. B
10 C   20. B  30 A   40 D  50 D     60. B
             22        LIHAT SEBELAH

								
To top