Docstoc

PERCUBAAN PMR KHB KT 2007 DAERAH

Document Sample
PERCUBAAN PMR KHB KT 2007 DAERAH Powered By Docstoc
					1. Siapakah yang mengetuai sesi amali dan kerja menyelaraskan kerja-kerja yang
  dilakukan oleh murid secara berkumpulan di dalam bengkel?

  A. formen                C. ketua kelas
  B. pembantu bengkel           D. ketua kumpulan

2. Apakah tujuan peraturan keselamatan bengkel?

  A.  Mudah menyelamatkan diri apabila berlaku kebakaran.
  B.  Memudahkan pergerakan pelajar ketika amali.
  C.  Mengelakkan berlaku kemalangan.
  D.  Memastikan semua pelajar mengetahui peraturan di bengkel.

3. Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk
  menghasilkan sesuatu
  A. idea
  B. produk
  C. inovasi
  D. teknologi          Ringan, kuat dan mudah dikerjakan.
          Tidak mudah meleding, mengecut atau
          retak.
          Tidak pecah apabila dipaku pada
          hujungnya.

                 Rajah 1

4. Jenis bahan yang dihuraikan di rajah 1 ialah
  A. papan lapis
  B. kayu
  C. MDF
  D. Mounting board


5. Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekatkan bahan yang berlainan
  seperti plastik dengan kayu?
 A. Glu sentuh
 B. Glu biasa
 C. Glu PVA
 D. Glu PVC
                    Rajah 2

6. Rajah 2 menunjukkan satu langkah proses kemasan kerja kayu. Apakah tujuan
membalut
  kertas las pada bongkah kayu?
  A. Untuk memastikan kertas las tidak koyak.
  B. Untuk menghasilkan tekanan yang sama rata
  C. Untuk menjaga tangan daripada habuk kayu
  D. Untuk memastikan kertas las tahan lama
                     Rajah 3

7. Rajah 3 menunjukkan sejenis alatan tangan. Antara berikut , yang manakah fungsi
  utama alat itu?
  I.  Menguji sudut 90°
  II. Menanda garisan bersudut tepat
  III. Menguji kerataan permukan kayu
  IV. Menanda lebar dan tebal kayu

 A.  I, II dan III
 B.  I, II dan IV
 C.  I, III dan IV
 D.  II, III dan IV
                Butiran      Jumlah (RM)
               Kos bahan        420.00
               Kos Upah         80.00
               Kos Overhed       50.00

                    Jadual 4

 8. Jadual 4 menunjukkan kos untuk membuat 10 unit projek reka bentuk. Hitungkan
kos pengeluaran bagi seunit projek reka bentuk itu?
   A. RM4.20
   B. RM4.70
   C. RM5.00
   D. RM5.50

9. Apakah kelebihan menggunakan jadual kerja dalam proses pembinaan projek?
  A. Menjimatkan kos penggunaan bahan
  B. Menjimatkan waktu semasa membuat prototaip
  C. Mengawal pelaksanaan kerja dengan cekap dan teratur
  D. Mengurus projek dengan mudah

9. Apakah kelebihan menggunakan jadual kerja dalam proses pembinaan projek?
  A. Menjimatkan kos penggunaan bahan
  B. Menjimatkan waktu semasa membuat prototaip
  C. Mengawal pelaksanaan kerja dengan cekap dan teratur
  D. Mengurus projek dengan mudah
10. Pernyataan di bawah adalah mengenai kaedah menyapu syelek pada projek. Susun
   urutan yang betul bagi kaedah tersebut.

  I.  Sapu lapisan syelek yang kedua dan biarkan kering sehingga mendapat satu
     permukaan yang licin dan menarik
  II. Sapu permukaan projek dengan lapisan syelek dan biarkan ia kering
  III. Gosok dengan menggunakan kertas las gred halus secara perlahan dan sekata
  IV. Pastikan permukaan projek telah dilicinkan bersih dan tidak berminyak

  A.  I, II, III dan IV
  B.  IV,II, III dan I
  C.  II, I, IV dan III
  D.  II, IV, III dan I


11. Antara berikut, yang manakah tidak disambungkan ke tangki simpanan
     air sesebuah rumah kediaman?

   A.     Paip agihan
   B     Paip limpah
   C     Paip perhubungan
   D     Paip perkhidmatan
                   Rajah 9

  12.     Rajah 9 di atas menunjukkan perangkap jenis P. Apakah fungsi
        bahagian x?

     I    menyekat serangga masuk ke dalam rumah
     II    menghalang bau busuk masuk ke dalam rumah
     III   memerangkap sisa kotoran kasar
     IV    melancarkan air buangan mengalir ke longkang

     A    I dan ll         C  II dan III
     B    II dan IV         D  III dan IV


  13.     Fungsi utama gelang getah semasa proses penyambungan paip poli
        ialah

   A     mengukuhkan sambungan
   B     mengelakkan kebocoran
   C     memudahkan kerja sambungan
   D     mengukuhkan kedudukan sleeve


14 . Antara berikut, yang manakah menunjukkan tanaman hiasan perlu dipasukan
semula?
  A Tumbesaran pokok lambat
  B Pasu yang digunakan kotor
  C Terlalu banyak tunas baru tumbuh
  D Air keluar melalui lubang saliran pasu
15. Apakah tujuan merendam pasu kedalam larutan formalin selama semalaman?
  A Membasmi kuman pasu
  B Menambahkan ketahan pasu
  C Membrsihkan keseluruhan bahagian pasu
  D Membunuh serangga perosak tanaman hiasan

16. Berapakah nisbah campuran medium memasu yang sesuai digunakan?
  A 2:1:1
  B 3:1:1
  C 7:2:2
  D 7:3:2


.17 . Apakah yang dimaksudkan dengan hidangan sepinggan lengkap?
  A. mudah disediakan
  B. disaji secara berpek
  C. disediakan sebagai hidangan utama
  D. mengandungi nutrien yang lengkap dalam satu hidangan

18. . Antara berikut, manakah merupakan susunan yang betul selepas makan?

  A.

                         C.   B.
                  D..
19. Bahagian manakah yang menentukan saiz mata jahitan?

  A. 1                 C. 111
  B. 11                D. 1V
20.
    Apakah nama dan kegunaan jahitan pada rajah di atas?

          Nama jahitan            Kegunaan
      A. Jahitan suji bilang       Menjahit kelepet, lapik dan
                       pita-pita
      B. Jahitan insang pari       Mengemas tepi fabrik, basi
                       kelim dan menghias artikel
      C. Jahitan suji bilang       Mengemas tepi fabrik, basi
                       kelim dan menghias artikel
      D. Jahitan insang pari       Menjahit kelepet, lapik dan
                       pita-pita
21.Rajah menunjukkan sehelai alas dulang. Apakah jenis hiasan yang telah digunakan
  untuk menghiaskannya?

   A. Jahitan sulaman           C Renda
   B. Riben                D. Kun
              Ahli keluarga boleh berkumpul,
              berinteraksi dan mengadakan aktiviti
              bersama seperti berbual atau
              menonton televisyen.

22. Jenis ruang yang sesuai untuk aktiviti di atas ialah
  A Ruang kerja
  B Ruang persendirian
  C Ruang sosial
  D Ruang bersama

23. Di ruang manakah wardrobe sesuai diletakkan?
  A. Ruang tamu
  B. Ruang makan
  C. Bilik mandi
  D. Bilik tidur

24. Warna ini menjadikan ruang tempat kediaman kelihatan sejuk dan tenang serta
  memberi kesan kepada ruang yang kecil kelihatan besar. Warna ini ialah
  A. Warna terang
  B. Warna gelap
  C. Warna lembut
  D. Warna keras


25. Antara berikut, yang manakah perlu difikirkan supaya tempat kediaman selesa?
  I Pencahayaan yang mencukupi
  II Lantai yang dipasang dengan jubin
  III Susunan perabot yang kemas
  IV Pengudaraan yang baik

  A  I, II dan III
  B  I, II dan IV
  C  I, III dan IV
  D  II, III dan IV
26. Dalam rajah 1 di bawah X dan Y adalah
           X      Y
     A    Fius 10A  Wayar hidup
     B    Fius 13A  Wayar hidup
     C    Fius 15A  Wayar neutral
     D    Fius 13A  Wayar neutral


  27.   Jumlah rintangan dalam litar yang berikut adalah sebanyak 150Ω. Berapakah
      nilai rintangan R3?
      A.   30 Ω
      B.   60 Ω
      C.   90 Ω
      D.  120 Ω

  28. Antara faktor yang berikut, yang manakah mempengaruhi kelajuan putaran
   motor DC?
   I.   Kekuatan medan magnet.
   II.  Bilangan lilitan dalam angker.
   III.  Kuasa bekalan elektrik.
   IV.  Sambungan punca bekalan elektrik.

     A. I, II dan III      C. I, III dan IV.
     B. I, II dan IV      D. II, III dan IV.
29. LUK. TEKNIK

30.

31.

32.


33. Komponen elektronik yang mempunyai dua punca tamatan, adalah...
   A  suis mikro
   B  I.C muzik
   C  pembesar suara
   D  I.C pemasa 555


34. Antara komponen elektronik yang berikut, yang manakah I.C muzik?
   29. Manakah antara alatan berikut, yang sesuai digunakan unuk melukis garisan
   mengak?
     I sesiku T
     II sesiku set
     III jangka lukis
     IV janka tolok
    A   I dan II
    B   I dan III
    C   II dan III
    D   I, II dan IV
           Rajah 10

  30. Garisan bertanda X yang ditunjukkan dalam rajah 10 ialah

     A  Garisan tersembunyi
     B  Garisan binaan
     C  Garisan keratan
     D  Garisan objek
31. Alatan yang berikut digunakan untuk melukis sudut 30 darjah

  I.     sesiku set
  II.     seseiku T
  III.    pensel
  IV.     jangka tolok

  A.   I, II dan III
  B.   I, II dan IV
  C.   I, III dan IV
  D.   I, II, III dan IV
32. Pensel gred manakah yang sesuai digunakan untuk melukis garisan binaan?

  A. H                  C. 2H
  B. HB                  D. 2B


33. Komponen elektronik yang mempunyai dua punca tamatan, adalah...
  A suis mikro
  B I.C muzik
  C pembesar suara
  D I.C pemasa 555


34. Antara komponen elektronik yang berikut, yang manakah I.C muzik?
35. Semasa memateri I.C, pematerian perlu dilakukan pada...

  A  pinnya
  B  soketnya
  C  perumahnya
  D  serpihannya
36. Alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 3 di bawah ialah.....
      A. Gerimit
      B. Pisau lipat
      C. Penjalur wayar spring
      D. Penjalur wayar mudah


37. Antara pernyataan yang berikut , yang manakah benar mengenai Pemutus Litar
  Miniatur (MCB)

   I.  Digunakan untuk menyukat penggunaan tenaga elektrik.
   II.  Mempunyai mekanisma pemutus automatik
  III.  Ia adalah sejenis fius elektromekanikal
  IV.   Boleh digabungkan penggunaannya dengan RCCB

      A.  I ,II dan III
      B.  I, III dan IV
      C.  II, III dan IV
      D.  I , II, III dan IV
38. Rajah 12 menunjukkan meter kilowatt jam jenis digital. Berapakah bacaan meter?


                   kWj

              0  7  7  5  2  5


                   Rajah 12
   A. 752 unit         C. 7525 unit
   B. 07752 unit        D. 77525 unit39. Antara berikut, yang manakah digerakkan secara manual ?

   A  Kereta
   B  Kapal terbang
   C  Mesin pemotong rumput
   D  Gerudi tangan


40. Alatan manakah digerakkan menggunakan motor elektrik?

   A  Motorsikal
   B  Mesin jahit kaki
   C  Mesin pemotong rumput
   D  Mesin basuh elektrik
                  Rajah 13


41. Rajah menunjukkan peralatan yang menggunakan mekanisme

    A  mekanikal
    B  elektrikal
    C  elektromekanikal
    D  motor
               Rajah 14

42. Rajah 14 menunjukkan sejenis gear. Apakah nama gear tersebut?

    A  Gear taji
    B  Gear heliks
    C  Gear serong
    D  Gear belitan


43. Diod boleh digunakan untuk tujuan berikut kecuali…

    A    menyimpan cas elektrik
    B    melindungi komponen elektronik
    C    menukarkan arus ulang alik ke arus terus
    D    menukarkan tenaga elektrik ke tenaga cahaya
44. Geganti digunakan sebagai suis kawalan…

    A   arus
    B   masa
    C   suhu
    D   cahaya
               Rajah 15

45. Apakah fungsi komponen dalam gambarajah di atas?

    A   Menyimpan cas elektrik
    B   Menyimpan bekalan tenaga kimia
    C   Menyimpan cecair kimia
    D   Menyimpan tenaga magnet


46. Pengendalian geganti sebagai suis kawalan dapat dilihat dalam…

    I   komputer
    II   mesin kira
    III  sistem keselamatan
    IV   litar kawalan lampu isyarat

    A   I dan II
    B   II dan III
    C   III dan IV
    D   I, III dan IV
              1
              1          8

              2          7
                  NE 555
              3          6

              4          5

                  RAJAH 1

47.  Berdasarkan Rajah 1 apakah fungsi pin nombor 8.

   A   Nyah cas
   B   Punca positif
   C   Voltan kawalan
   D   Set semula masa
          X
                    RAJAH 8

48.  Rajah 8 menunjukkan satu garisan dalam lukisan ortografik. Namakan garisan X.

   A  Garisan objek
   B  Garisan binaan
   C  Garisan penengah
   D  Garisan tersembunyi
                           X
                      RAJAH 9

49    Rajah 9 menunjukkan sebuah bongkah kayu. Pandangan daripada X ialah
   A
                           B
   C                       D
 50    Kaedah yang betul untuk mendimensi ialah

 A                            B
 C                            D
              Rajah 17

51. Pandangan pelan dalam rajah di atas mewakili bongkah yang mana?
        A                       C
        B                       D
                    Rajah 18

52. Rajah 18 – menunjukkan bahagian-bahagian luar enjin empat lejang satu selinder.
  Bahagian yang manakah yang mengurangkan bunyi bising?

    A. P                    C. R
    B. Q                    D. S


53. Apakah gas yang dibebaskan hasil pembakaran campuran udara bahan api dalam
  enjin?

   A. oksigen                 B. hidrogen
   C. karbon dioksida             D. karbon monoksida


54. Rajah – menunjukkan sejenis pengikat.
  Saiz pengikat di atas ditentukan oleh

   A. P dan Q                 B. R dan S
   C. Q dan R                 D. P dan S
55. Susun mengikut urutan langkah menservis palam pencuch

               i.   tanggalkan palam pencucuh
               ii.  laraskan kelegaan elektrod
               iii.  bersihkan elektrod dengan berus dawai
               iv.  rendam dalam kerosin

     A. I, IV, III, II               B. I, II, IV, III
     C. I, III, II, IV               D. I, III, IV, II


56. Apakah fungsi kod bar pada sesuatu barang?
   A. menyenggara stok
   B. memberi maklumat seperti gambar barang
   C. membolehkan pendebitan akaun pembeli
   D. membolehkan jualan tunai dijalankan secara automatik57.
          tidak mengurus perniagaan
          hanya menyumbangkan modal
          menanggung liability tidak terhad    Pernyataan di atas menerangkan tentang rakan kongsi jenis .....
    A. Lelap                 B.Aktif
    C. Berhad                D.Nominal


58. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan?
   A. Aktiviti pengagihan barang daripada pengeluar kepada pengguna
   B. Aktiviti jualan barang atau perkhidmatan untuk meningkatkan pasaran.
   C. Aktiviti pengagihan barang atau perkhidmatan oleh pengeluar
   D. Aktiviti membeli atau menjual barang atau perkhidmatan dengan tujuan
     mendapatkan keuntung.
59. Institusi yang bertindak sebagai penjamin kepada peminjam wang dipanggil
    A. MARA                B.Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
    C. Bank Pertanian           D.MIDF
60.
      Ibrahim telah membeli sebotol pewangi badan di sebuah kedai. Selepas
      menggunakannya selama beberapa hari, dia dapati badannya dijangkiti
      penyakit gatal-gatal


    Berdasarkan situasi di atas, apakah hak pengguna yang patut disedari oleh Ibrahim?
   A. Hak mendapatkan pilihan
   B. Hak mendapatkan maklumat
   C. Hak mendapatkan keperluan asas
   D. Hak mendapatkan perlindungan
1   11   21. C  31   41   51
2   12   22. B  32   42   52
3. B  13   23. D  33.   43. A  53
4. A  14. A  24. C  34   44. A  54
5. A  15. D  25. B  35   45. A  55
6. D  16. B  26. B  36. D  46. C  56. B
7. A  17. C  27. A  37.   47. D  57. A
8.   18. B  28. A  38   48   58. D
9   19. A  29   39   49   59. B
10   20. B  30   40   50   60. B

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:2/28/2012
language:Malay
pages:22