Docstoc

Wetenschappelijk medewerker 'vakbond en milieu'

Document Sample
Wetenschappelijk medewerker 'vakbond en milieu' Powered By Docstoc
					    KU-Leuven – Hooger Institut voor de Arbeid – www.hiva.be
       Wetenschappelijk medewerker ‘vakbond en milieu’
De sector duurzame ontwikkeling beschouwt het concept 'ontwikkeling' vanuit drie belangrijke
domeinen, m.n. het sociale domein, het economische en het ecologische. De relaties en processen
tussen deze domeinen worden geïntegreerd bekeken. We passen deze geïntegreerde analyse toe
op problemen binnen de Vlaamse, Belgische en internationale context (Noord-Zuid). De
klemtoon ligt daarbij vooral op de analyse van beleidsprocessen, de participatorische en sociale
aspecten van duurzame ontwikkeling, de rol van sociale bewegingen en de sociale economie.
Het onderzoek van deze sector concentreert zich rond vier grote topics: milieubeleid, duurzame
ontwikkeling en maatschappelijke participatie, internationale samenwerking en migratie-
onderzoek.
Voor de onderzoekseenheid ‘milieubeleid’ zoekt de sector duurzame ontwikkeling een (m/v):

Opdracht: U wordt belast met een onderzoeksproject over het thema ‘vakbond en milieu’.

Profiel: U bent universitair afgestudeerd in de humane wetenschappen (psychologie, pedagogie,
economie, sociologie of politieke wetenschappen). U bezit een behoorlijke kennis over de
werking van een vakbond. Kennis over milieubeleid en/of –wetgeving is een troef.
Ervaring in onderzoek of aanverwante sectoren m.b.t. de gevraagde thematiek is een troef, doch
geen must.
Zelfstandig kunnen werken, maar ook communicatievaardigheden, flexibele en creatieve inzet in
het onderzoeksteam zijn belangrijke troeven. Volgens de aanwervingsvereisten voor
wetenschappelijk personeel van de K.U.Leuven zijn minimaal twee onderscheidingen vereist.

Aanbod: U komt terecht in een jong en dynamisch team van onderzoekers, gespecialiseerd in
milieu en duurzame ontwikkeling. U oefent kenniswerk uit met toekomstperspectieven in
wetenschappelijke en beleidsfuncties. Wij bieden een contract voor één jaar (verlengbaar) met
doorstroommogelijkheden, aangename werk- en teamsfeer, mogelijkheid voor deelname aan
internationaal onderzoek. Bezoldiging en doorstromingsmogelijkheden volgens de modaliteiten
van de K.U.Leuven. Er bestaat een mogelijkheid tot valorisatie van voorgaande relevante
werkervaring. Het HIVA voert een personeelsbeleid met aandacht voor de combinatie
werk/privé-sfeer.

Informatie: Kris Bachus, +32 (0)16/33.20.82, kris.bachus@hiva.kuleuven.ac.be

Sollicitatie met uitgebreid cv vóór 31 maart 2003 opsturen naar Prof. dr. Hubert Cossey,
directeur HIVA, E. Van Evenstraat 2E, 3000 Leuven, hiva@kuleuven.ac.be

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:2/27/2012
language:
pages:1