Docstoc

על שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה - תעשה לי טובה, ילד

Document Sample
על שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה - תעשה לי טובה, ילד Powered By Docstoc
					                                                                                                                                                        ‫ילדים‬

‫את עמדתם. עם ילדים בוגרים יותר — לעי־‬
‫תים נקבל את העצה ולעיתים לא. המסר‬
‫שיעבור לילד: אנחנו מתייעצים, משהים את‬
‫קבלת ההחלטה, ובסוף — האדם שמעלה את‬
     ‫הדילמה הוא גם זה שמקבל החלטה.‬
‫הורה המבקש את עצתו של הילד תורם‬
‫להעצמת תחושת השייכות של ילדו. דרך נו־‬
                                                                                                        ‫תעשה לי‬
‫ספת, שחשובה לביסוסה של תחושת השייכות,‬
‫היא להיוועץ בילדים לגבי נושאים הקשורים‬
‫בהתנהלות שלהם ולאפשר להם בחירה )"מה‬
‫אתה מעדיף — כריך עם גבינה לבנה או עם‬
‫חומוס?" "אתה מעדיף קודם להתקלח או‬
‫קודם לאכול ארוחת ערב?" "מה תרצה ללבוש‬
‫מחר לגן, את החולצה הכחולה או האפורה?"(.‬
‫המסר הוא שבתוך מסגרת מוגדרת ומוגנת‬
‫של חוקים וגבולות, שבה ההורה הוא המנהיג‬
                                                                                                        ‫טובה, ילד‬
‫שיודע מהן המשימות — הילד מחליט ובוחר‬                                                                                     ‫איך נעביר לילדנו את המסר שאנחנו מעריכים אותו ורואים בו שחקן‬
             ‫איך לבצע אותן.‬                                                                                     ‫תורם ומועיל במגרש המשפחתי? † אורית רוזנבוים מציעה‬
    ‫"יכול לעזור לי?"‬                                                                                           ‫שלוש דרכים: שיתוף )דיאלוג בגובה העיניים(, התייעצות )נתינת מקום‬
‫ממי אנחנו מבקשים עזרה? אנו פונים‬                                                                                        ‫לילד לבטא את דעתו( ובקשת עזרה )מתן אפשרות לילד לתרום(‬
‫בבקשת עזרה לאדם קרוב לנו, אדם שאנו‬
‫סומכים עליו, שנוח לנו לפנות אליו בבקשת‬
‫עזרה, ושאנחנו גם מאמינים שהוא אכן יכול‬
‫לסייע לנו. אם נהיה קשובים לאיתותים של‬
‫ילדינו, נזהה שפע של הזדמנויות שבהן הם‬                                                                               ‫כדי ליהנות מתקשורת אמיתית עם הילד,‬    ‫אני מעריך ואוהב אותך, לוקח בחשבון את‬            ‫תחושת השייכות — ההרגשה‬
‫יכולים לעזור לנו: למלא אוכל בקערה של‬                                                                               ‫צריכים ההורים לבנות את התשתית המ־‬            ‫דעתך ורוצה להיעזר בך.‬           ‫שאני חלק מקבוצה, מועיל,‬
‫החתול, לזכור למסור הודעות, לשטוף את‬                                                                                ‫תאימה — קשר המבוסס על שיתוף ולא על‬                                 ‫תורם ואהוב — חיונית עבורנו‬
‫המכונית, לערוך את השולחן, לכתוב ברכה‬                                                                               ‫תחקיר )"מה עשית? עם מי שיחקת?"(. שי־‬     ‫"אני רוצה לספר לך"‬                   ‫כמו אוויר לנשימה. כל פעו־‬
‫לאירוע משפחתי ועוד. כדאי בהחלט לאפשר‬                                                                               ‫תוף הוא האקט הבסיסי ביותר ליצירת ערוצי‬                               ‫לותינו נעשות במטרה להשתלב בקבוצה‬
‫לכל ילד לעזור בתחומים המועדפים עליו.‬                                                                               ‫תקשורת מעצימים ולשימורם. ההורה שמש־‬   ‫מכירים את חוויית השיחה בתום יום‬              ‫החברתית ולהרגיש בה במיטבנו. הפעם‬
     ‫זכרו להודות על העזרה שקיבלתם.‬                                                                              ‫תף את ילדו, מספר ומתאר חוויות מעולמו,‬  ‫הלימודים בגן? "איך היה?" שואל ההורה‬            ‫נציג שלוש דרכי תקשורת, שעשויות לה־‬
‫בקשת עזרה אמיתית היא כזו שיכולה‬                                                                                  ‫מאפשר לילד להרגיש: אני משמעותי עבור‬   ‫המתעניין. "כיף", עונה הילד. "מה אכלתם?"‬          ‫עצים את תחושת השייכות של הילד: שי־‬
‫להיענות בחיוב או בשלילה. אם אנחנו "מב־‬                                                                                            ‫ההורה שלי.‬  ‫מברר ההורה. "כיף", עונה הילד. ההורה שואל‬          ‫תוף, התייעצות ובקשת עזרה. הדרכים האלו‬
‫קשים" עזרה ומתכוונים שבקשתנו תתבצע —‬                                                                               ‫שיתוף מתחיל בהזמנה של ההורה את‬      ‫שאלות קבועות, הילד משיב תשובות אוטו־‬            ‫מהוות תשתית לתקשורת נעימה ומכבדת‬
‫זוהי דרישה ולא בקשה. ביחסים טובים אנשים‬                                                                     ‫איור: שחר קובר‬  ‫הילד לשיחה בגובה העיניים — כאדם לאדם.‬                   ‫מטיות.‬          ‫ומעבירות לילד את המסר: אתה חשוב לי,‬
‫רוצים לעזור זה לזה. ביחסים טובים אנשים‬
‫גם מרגישים נוח להגיד: "מצטער, היום אני‬
‫לא יכול". לעיתים אנו פנויים להושיט עזרה‬       ‫ילדים שחשים כי הדרך להרגיש חלק מהמשפחה‬                      ‫ההורה משתף את הילד בחוויות שלו, בהתאם‬
               ‫ולעיתים לא.‬                                              ‫לגילו וליכולותיו של הילד, וכמובן כאשר‬

                                                                                                                          ‫·¯‪ÒÂÏÙ†˙‡È‬‬
‫כדאי לבדוק עם עצמנו: האם אני מעדיף‬        ‫באמצעות תרומה חסומה בפניהם, מוצאים דרכים‬                      ‫הילד מעוניין להקשיב. במשפטי השיתוף‬
‫לשמוע את האמת — "לא יכול לעזור הפעם"‬
‫או "היום לא מתאים לי" — או שמא אני מע־‬
                         ‫יצירתיות כדי לחוש משמעותיים במשפחה. אנחנו‬                     ‫מספר ההורה על עצמו: "היום נסעתי לעבו־‬
                                                                   ‫דה ושמעתי ברדיו שפתחו את אתר החרמון.‬
‫דיף לשמוע "כן", גם כאשר האדם שפניתי‬          ‫נכנה את הדרכים האלו 'התנהגויות מפריעות'‬                    ‫חשבתי: כמה נעים יהיה לבלות שוב בשלג",‬                                  ‫# † ¯‪ÈÙÂȆÁÂÙÈË #† ‰ÂÊ˙†˯ÂÙÒ † #† ‰ÓÈÏ˘Ó†‰‡ÂÙ‬‬
                                                                                                               ‫# † ¯‪∞≥≠∂π≤π≤챆∫‰Ú„ÂÓ†ÌÂÒ¯ÙÏ †ÈÙÂȆÁÂÙÈË #† ‰ÂÊ˙†˯ÂÙÒ † #† ‰ÓÈÏ˘Ó†‰‡ÂÙ‬‬
‫אליו בעצם לא רוצה או לא יכול לסייע? אילו‬                                               ‫"אכלתי היום בארוחת הצהריים שניצל טעים.‬
‫יחסים אני רוצה לכונן עם ילדיי — אמיתיים‬                                               ‫חשבתי מה אתה אוכל עכשיו, אולי גם בגן‬
‫וכנים או כאלה שנראים טוב אך לא מאפש־‬      ‫מה אמור להסיק מכך הילד לגבי עצמו?(.‬    ‫מכריחים לשתף! כל אחד ישתף אם וכאשר‬     ‫שלך אוכלים היום שניצלים". באמצעות‬
         ‫רים להתבטא בחופשיות?‬                          ‫יבחר להצטרף. השיתוף מאפשר להעמיק את‬    ‫השיתוף מעביר ההורה לילד את המסר: אתה‬
‫ילדים שתחושת השייכות שלהם מבו־‬            ‫"אז מה דעתך?"‬            ‫ההיכרות בין בני המשפחה. הוא יוצר חוויה‬   ‫חשוב לי, אני חושב עליך גם בשעות שבהן‬
‫ססת, כי הם מרגישים משמעותיים, אהובים,‬                           ‫של "יחד", כאשר כל אחד מבני המשפחה הוא‬             ‫אני בעבודה ואתה בגן.‬
‫תורמים ומועילים, שמחים בדרך כלל לשתף‬     ‫מה אתם מרגישים כאשר אדם שאתם‬                 ‫שותף בחייהם של האחרים.‬   ‫שיתוף כדרך חיים יוצר ערוצי תקשורת‬
‫פעולה. לעומתם, ילדים שחשים כי הדרך‬      ‫מעריכים אותו מתייעץ איתכם? יש להניח‬     ‫מומלץ מאוד לא להסתפק בשיתוף מילולי‬     ‫פתוחים בין הורים וילדיהם. ההורים מספרים,‬
‫להרגיש חלק מהמשפחה באמצעות תרומה‬       ‫שהילדים שלנו חשים שמחה, גאווה והרגשה‬     ‫אלא גם לאמן את הילדים בשיתוף פעולה:‬    ‫משתפים, מתארים חוויות, מחשבות ורגשות,‬
‫חסומה בפניהם )"כשתהיה גדול תוכל", "אני‬
‫קובע מה תלבש", "תעשה כי אמרתי לך"(,‬
                       ‫שהם חשובים ומשמעותיים, כאשר אנחנו,‬
                       ‫הוריהם הגדולים ובעלי הניסיון, בוחרים בהם‬
                                             ‫לעשות דברים יחד — להכין כדורי שוקולד,‬
                                             ‫ללכת לקניות כאשר הילד מצויד ברשימה‬
                                                                   ‫ואפשר להניח שהילדים יצטרפו ויעשירו את‬
                                                                   ‫השיח בחוויות שלהם. במה משתפים? מחש־‬                                  ‫‪‰ÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ‬‬
‫מוצאים דרכים יצירתיות כדי לחוש משמעו־‬
‫תיים במשפחה. אנחנו נכנה את הדרכים האלו‬
                               ‫כמישהו שיכול לייעץ לנו.‬
                       ‫הכוונה היא להיוועץ בילדים לגבי נושאים‬
                                             ‫)כתובה או מצוירת( והוא מכניס מצרכים לע־‬
                                             ‫גלה ומסמן בדף את הפריטים שכבר מצאנו,‬
                                                                   ‫בות שחשבתי, חוויות שחוויתי, מה הרגשתי,‬
                                                                                  ‫מה עשיתי.‬                               ‫·‪ø‰ÓÈ˘‰ ˙ίÚÓ‬‬
‫'התנהגויות מפריעות': הם מציקים, מנדנדים,‬   ‫שבהם אנחנו מתלבטים או רוצים להביא בח־‬    ‫לצפות יחד בסרט ולשוחח עליו, תוך התע־‬    ‫כדי להציג בפני הילדים את החיים האמי־‬                                                 ‫‪°¯˙ÂÈ ‰Ï˜ ‰ÓÈ˘Ï ‰È·ÏÈÒ¯ËÓ ÁÏÓ‰ È˘È·‚ Û‡˘Ó - The SaltPipe‬‬
‫אוכלים מעט מדי, אוכלים הרבה מדי, מתחצ־‬    ‫שבון את דעתם )למשל, "מה כדאי לאפות‬            ‫ניינות כנה בעמדותיו של הילד.‬  ‫תיים, חשוב לשתף אותם בחוויות נעימות‬                                                  ‫‪Æ„ÂÚ ˙¯ÈÁ ¨copd ¨‰ÁÈÏ ¨ÏÂÚÈ˘ ¨ËÈÎ¯· ¨ÔÂȈ ¨‰È‚¯Ï‡ ¨‰Ó˙Ò‡· ÏÂÙÈËÏ ÚÈÈÒÓ‬‬
           ‫פים, מתביישים ועוד.‬  ‫היום — עוגת גבינה או עוגת גזר?" או "מה‬    ‫מה עושים כאשר ישנם חילוקי דעות בין‬     ‫וגם בחוויות פחות נעימות — לאפשר לילדים‬                                                  ‫‰‪ÔÂȈ‰ ˙‡ ϷȘ Û‡˘Ó‬‬               ‫‪ÆȇÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙ ‡ÏÏ ≠ ÈÚ·Ë‬‬
‫נרחיב בנושא של התנהגויות מפריעות של‬     ‫דעתך, כדאי לי לנעול היום את הנעליים‬     ‫ההורים? לא משתפים ילדים בקונפליקטים‬    ‫שלנו להכיר אותנו כבני אדם לא מושלמים‬                                                                             ‫·‪Æ˙¯ȉӷ ÚÈÙ˘Ó ÁÂË‬‬
‫ילדים, שהן דרכים מוטעות שהילדים אימצו‬    ‫או את המגפיים?"(. ילדים שמחים לייעץ‬     ‫בין הוריהם. לא מצפים מילד לנקוט עמדה‬    ‫ולאפשר גם להם להיות בני אדם, שחווים‬                                                      ‫‰‪ÈÏÓÈÒ˜Ó‬‬                        ‫‰‪Æ˙ȯ˜ÁÓ ÁÎÂ‬‬
                                                                                                                                         ‫·‪¢ÌȯÁ‡ ÌÈÈÁ¢ ÔÂÁ¯È‬‬               ‫¯˜ ‪ÆÌÂÈ· ˘ÂÓÈ˘ ˙˜„ ±μ‬‬
‫בדרך להשגת תחושת השייכות, באחת הכת־‬     ‫להוריהם. כאשר התייעצות היא חלק משג־‬     ‫בעד הורה אחד )ונגד הורה שני(, לא מנצלים‬  ‫רגעי אושר ושמחה וגם רגעים עצובים ומ־‬                                                                       ‫‪Æ®‰ÏÚÓ μ ≠Ó© ÌȇÏÈ‚‰ ÏÎÏ Ìȇ˙Ó‬‬
‫בות הקרובות. בינתיים, אתם מוזמנים להתאמן‬   ‫רת החיים בביתנו, טובים הסיכויים שהילדים‬   ‫את השיתוף ליצירת "קואליציה" בין הורה‬    ‫תסכלים ויכולים לשתף את הקרובים להם‬                                                    ‫©‚‪®≤∞∞∑ Ïȯه ¨±≤∑ ÔÂÈÏÈ‬‬          ‫‪Æ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ μ „Ú ≥ ≠Ï ˜ÈÙÒÓ‬‬
‫בשיתוף, בהתייעצות ובבקשת עזרה. שאלות,‬              ‫שלנו יבחרו להיוועץ בנו.‬  ‫וילד נגד הורה או ילד אחרים במשפחה. עו־‬                    ‫בשניהם.‬                                                    ‫‰‪∫ÁÂÂÈ„ ÔÈÈÒ‬‬
‫תובנות ושיתופים יתקבלו בשמחה בפורום מכון‬   ‫ילדים צעירים אינם יודעים להפריד בין‬     ‫מדים להתגרש? משתפים את הילדים בהח־‬     ‫ארוחת הערב המשפחתית היא הזדמנות‬                                                    ‫¢‰¯‚˘˙‪¢ÂÁ˙Ù ÈÏ˘ ˙‡ȯ‰˘ È‬‬      ‫‪¶≤¥π ∫¯ÈÁÓ‬‬
                                                                                                                                               ‫·‡‪˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‬‬
‫אדלר: ‪† http://forum.machon-adler.co.il‬‬   ‫"אני" לבין "העצה שלי". כאשר אנחנו לא‬     ‫לטה, מקפידים מאוד לשמור על כבוד הדדי‬    ‫טובה ל'שעה טובה של שיתוף'. כל אחד מבני‬
                       ‫מקבלים את עצתו של ילד צעיר, הוא עלול‬     ‫— גם אחרי הגירושים אמא נשארת אמא,‬     ‫הבית משתף בשתי חוויות: משהו נעים ומ־‬                                                          ‫‪ԇ·ȉ ψ‡ ‚È˘‰Ï Ô˙È‬‬
                                                                                                                      ‫‪ÆÁÏÓ‰ ȯ„Á·Â ˙Á˜¯ÓÂ Ú·Ë È˙· ¯Á·Ó·Â ̯‡Ù≠ÂÈ ˙˘¯· ¨ÿ‬‬
‫הכותבת היא ‪ M.S‬בפסיכולוגיה‬          ‫לחשוב שאנו איננו מקבלים אותו. לכן, כאשר‬   ‫אבא נשאר אבא, וכדאי שהילד יהיה בעל‬     ‫שהו פחות נעים שקרה לי היום. ההורים מז־‬                                ‫‪w w w. a d o n i - m e d i c a l . c o. i l‬‬  ‫‪∞∑∑≠π≤≥μ≥≤≥ ∫˙ÂÓʉ ÌÈ˯ÙÏ‬‬
‫חינוכית יישומית, מורה במדרשה‬         ‫אנחנו מתייעצים עם ילדים צעירים, נבחר‬     ‫עמדה חיובית כלפי הוריו )אם הורה אחד‬    ‫מינים לשתף, כאשר הם עצמם מהווים דגם‬
‫להנחיית קבוצות, מכון אדלר‬          ‫להתייעץ עימם בנושאים שבהם נוכל לקבל‬     ‫אומר על הורה שני שהוא שקרן או רשע,‬     ‫לחיקוי בכך שהם משתפים את המשפחה. לא‬
                                                                                                                       ‫לפרסום במדור ”בריאות פלוס“‬
  ‫תוספי תזונה המכילים חומצות שומן מסוג אומגה 3 אינם יעילים במניעת לידות מוקדמות‬

‫0 10 2 . 3 .7 ׀ ז מ נ י ם ב ר י א י ם ׀ 11‬
                                                                                                                              ‫חייגו: 1529296-30‬

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:40
posted:2/27/2012
language:Hebrew
pages:1
אורית רוזנבוים אורית רוזנבוים
About