E. _Eleutherodactylus_ portoricensis E. _Eleutherodactylus by gegeshandong

VIEWS: 55 PAGES: 3

									                     76        E. (Eleutherodactylus) portoricensis
                   66             E. (Eleutherodactylus) wightmanae
                  78            E. (Eleutherodactylus) schwartzi
                      87    E. (Eleutherodactylus) coqui
                                  E. (Eleutherodactylus) gryllus
                 54            99   E. (Eleutherodactylus) sp. 1
                       85      E. (Eleutherodactylus) cochranae
                     95            E. (Eleutherodactylus) hedricki
                68                 E. (Eleutherodactylus) brittoni
                    83
                             E. (Eleutherodactylus) antillensis
           99               99      E. (Eleutherodactylus) eneidae
                       99        E. (Eleutherodactylus) locustus
                             E. (Eleutherodactylus) cooki
        69                        E. (Eleutherodactylus) flavescens
                       99         E. (Eleutherodactylus) martinicensis
                 85            E. (Eleutherodactylus) amplinympha
               99            E. (Eleutherodactylus) johnstonei
                        99     E. (Eleutherodactylus) barlagnei
                            E. (Eleutherodactylus) pinchoni
       62                      99     E. (Eleutherodactylus) guantanamera
                         99         E. (Eleutherodactylus) ionthus
                 96            E. (Eleutherodactylus) varians
           39             99          E. (Eleutherodactylus) leberi
                                E. (Eleutherodactylus) melacara
          79       99         E. (Eleutherodactylus) lamprotes
                             E. (Eleutherodactylus) fowleri
          99             E. (Eleutherodactylus) wetmorei
               92      E. (Eleutherodactylus) patriciae
      66       99          E. (Eleutherodactylus) montanus
                    E. (Eleutherodactylus) auriculatoides
            40              E. (Eleutherodactylus) abbotti
           33              E. (Eleutherodactylus) haitianus
          53         E. (Eleutherodactylus) audanti
                    E. (Eleutherodactylus) pituinus
                      E. (Eleutherodactylus) sp. 2
             80           E. (Eleutherodactylus) parabates
                 93       E. (Eleutherodactylus) mariposa
   97           21         E. (Eleutherodactylus) ronaldi
        96     68       E. (Eleutherodactylus) glamyrus
            75           E. (Eleutherodactylus) bartonsmithi
               50             E. (Eleutherodactylus) auriculatus
                             E. (Eleutherodactylus) eileenae
         36 57                       E. (Eleutherodactylus) minutus
                          E. (Eleutherodactylus) poolei
          99                E. (Eleutherodactylus) unicolor
                           E. (Eleutherodactylus) richmondi
                     Eleutherodactylus counouspeus
             60          E. (Pelorius) parapelates
    41        99         E. (Pelorius) hypostenor
                         E. (Pelorius) ruthae
     59                  E. (Pelorius) inoptatus
          99              E. (Pelorius) chlorophenax
                      99 E. (Pelorius) nortoni
                                    81      E. (Euhyas) pantoni
                                  37     E. (Euhyas) pentasyringos
                                  37      E. (Euhyas) gossei
                                 53
                               20          E. (Euhyas) junori
                                         E. (Euhyas) griphus
                               9      E. (Euhyas) fuscus
                                      E. (Euhyas) orcutti
                                     E. (Euhyas) cavernicola
                              13 54       E. (Euhyas) cundalli
                                 67        E. (Euhyas) glaucoreius
                             48      E. (Euhyas) nubicola
                                22 E. (Euhyas) jamaicensis
                           75    26         E. (Euhyas) andrewsi
                                   E. (Euhyas) alticola
                         69         E. (Euhyas) grabhami
                        37    41      E. (Euhyas) sisyphodemus
                                E. (Euhyas) luteolus
                     19
                                  E. (Euhyas) toa
                     65                  E. (Euhyas) rivularis
                                     E. (Euhyas) riparius
                               E. (Euhyas) cuneatus
99                17     52        E. (Euhyas) turquinensis
                               E. (Euhyas) greyi
                        E. (Euhyas) armstrongi
                    61   E. (Euhyas) alcoae
                  60          E. (Euhyas) darlingtoni
                         99   E. (Euhyas) leoncei
                18            36 E. (Euhyas) weinlandi
                            42     E. (Euhyas) pictissimus
                            77 E. (Euhyas) rhodesi
                          99     E. (Euhyas) grahami
                      49        E. (Euhyas) lentus
                     99
                              E. (Euhyas) probolaeus
                              E. (Euhyas) monensis
                  45       97      E. (Euhyas) bresslerae
                        99       E. (Euhyas) ricordii
            39                 E. (Euhyas) acmonis
                             E. (Euhyas) schmidti
                   99     E. (Euhyas) iberia
                 70       E. (Euhyas) limbatus
               39         E. (Euhyas) cubanus
               74
                        E. (Euhyas) orientalis
              20        E. (Euhyas) etheridgei
                       E. (Euhyas) atkinsi
                       99    E. (Euhyas) casparii
                   97        E. (Euhyas) planirostris
               38           E. (Euhyas) guanahacabibes
             54           E. (Euhyas) tonyi
                  48        E. (Euhyas) rogersi
                36         E. (Euhyas) goini
                         E. (Euhyas) pezopetrus
              1        99 E. (Euhyas) blairhedgesi
                  99      E. (Euhyas) thomasi
                          E. (Euhyas) pinarensis
                    94 E. (Euhyas) varleyi
              16    81     E. (Euhyas) intermedius
                                E. (Euhyas) gundlachi
                       E. (Euhyas) cf. varleyi


                0.05
                                52


                                      97          E. (Euhyas) dimidiatus
  0                                 96            E. (Euhyas) emiliae
                                              E. (Euhyas) albipes
                                    74             E. (Euhyas) maestrensis
                                            36    E. (Euhyas) eunaster
                                           12            E. (Euhyas) dolomedes
                              98            4
                                                  E. (Euhyas) bakeri
                                           7
                                               E. (Euhyas) amadeus
                                         17         E. (Euhyas) heminota
                                            21
                                         16      E. (Euhyas) corona
                                         26     E. (Euhyas) caribe
                                                 E. (Euhyas) glaphycompus
                                        46
                                              E. (Euhyas) thorectes
                                        27
                                                     E. (Euhyas) glanduliferoides
                                       70   99      E. (Euhyas) oxyrhynchus
                                                  E. (Euhyas) apostates
                                                 E. (Euhyas) jugans
                                     97                   E. (Euhyas) paulsoni
                                             E. (Euhyas) rufifemoralis
                                        99      E. (Euhyas) furcyensis
                                            E. (Euhyas) ventrilineatus
                                      85         E. (Euhyas) brevirostris
                                      70     E. (Euhyas) sciagraphus
                                45         98   E. (Euhyas) glandulifer
                                               99 E. (Euhyas) zugi
                                   69              E. (Euhyas) klinikowskii
                                                             E. (Syrrhophus) marnockii
                                 37       99      E. (Syrrhophus) zeus
                                                 E. (Syrrhophus) symingtoni
                               64                             Ischnocnema guentheri
0                           59                           Ischnocnema hoehnei
                         96                         Ischnocnema parva
    9                                                 Ischnocnema juipoca
                                       "Eleutherodactylus" elassodiscus
                              99            "Phrynopus" brunneus
                              56        "Phrynopus" peraccai
                                    96       Phyllonastes sp.
    0 13                                                                     Barycholos ternetzi
                                                           Brachycephalus ephippium
                                   98   Limnophys anomalus
                           83               Limnophys bufoniformis
     0                 99
                                         Limnophys necerus
                                            Limnophys sulcatus
          27                              Holoaden bradei
       7                                           Phrynopus peruvianus
                               85 Phrynopus iatamasi
                           91
         14                                Phrynopus sp. 2
                      87
2                                  Phrynopus sp. 3
                                Phrynopus wettsteini
            34                                Phrynopus cophites
                                               99           Craugastor rhodopis
                                98                         Craugastor mexicanus
                                                       Craugastor podiciferus
                          84           92                    Craugastor bransfordii
                                             99           Craugastor fitzingeri
                                 99                        Craugastor longirostris
                    39                       99         Craugastor punctariolus
                                                         Craugastor sandersoni
                                99            Craugastor augusti
                 90                 66                    Craugastor bocourti
                                              Craugastor alfredi
                                      Craugastor daryi
                               99               Craugastor pygmaeus
                                               Craugastor montanus
                  Phrynopus parkeri
  13                                                     "Eleutherodactylus" binotatus
     25                        99      Oreobates quixensis
                                     Oreobates sp.
                   29              Phrynopus bracki
                  13       Phrynopus bufoides
                  10       Phrynopus tautzorum
                 12       Phrynopus pesantesi
                 28       Phrynopus horstpauli
                    75    Phrynopus barthlenae
             81           Phrynopus kauneorum
                    68    Phrynopus juninensis
                                    Phrynopus sp. 1
               18             Phrynopus heimorum
                      0.05
                            52     Pristimantis phoxocephalus
       14                    90        Pristimantis versicolor
                         53
                        71          Pristimantis riveti
                      34             Pristimantis spinosus
                     18           Pristimantis cryophilius
                                      Pristimantis rhodoplichus
                             99        Pristimantis orestes
                     8                Pristimantis simonbolivari
                               74              Pristimantis lirellus
                            74                 Pristimantis croceoinguinis
                          84
                                         Pristimantis imitatrix
                    5                        Pristimantis altamazonicus
                                         99       Pristimantis luteolateralis
                                99             Pristimantis walkeri
                          86
                                             Pristimantis parvillus
                       28                    Pristimantis chalceus
                                             99      Pristimantis euphronides
                  1                                Pristimantis shrevei
                               38               Pristimantis cajamarcensis
                       26      94             Pristimantis ceuthospilus
                                                      Pristimantis ockendeni
                                47       Pristimantis unistrigatus
                     42               Pristimantis wiensi
                    42                 Pristimantis melanogaster
                                     Pristimantis petrobardus
                       Pristimantis simonsii
                              94         Pristimantis glandulosus
                           98       Pristimantis inusitatus
                3       32
                                 Pristimantis acerus
                      78              Pristimantis orcesi
                                      Pristimantis calcarulatus
                            54        Pristimantis pycnodermis
                   29                       Pristimantis dissimulatus
                          53                  Pristimantis appendiculatus
                  37              99     Pristimantis nyctophylax
         9                            Pristimantis subsigillatus
                                        Pristimantis mendax
                     86              Pristimantis schultei
                               67      Pristimantis ocreatus
                             60       Pristimantis pyrrhomerus
                           61              Pristimantis festae
                 5        97           Pristimantis leoni
               20                       Pristimantis celator
                           60                Pristimantis verecundus
    24                            99 Pristimantis truebae
                              78    Pristimantis gentryi
                       93      35    Pristimantis curtipes
                            88         Pristimantis surdus
                              44     Pristimantis devillei
                         33            Pristimantis vertebralis
                         97    54       Pristimantis buckleyi
                                    Pristimantis thymalopsoides
                                 Pristimantis quinquagesimus
             22            41         Pristimantis duellmani
                 29                                      Pristimantis urichi
                                         Pristimantis rozei
                                    40         Pristimantis sp. 1
                8                   55        Pristimantis thymelensis
                                          Pristimantis chloronotus
                                  99       Pristimantis supernatis
                              30                  Pristimantis pluvicanorus
                             30           Pristimantis rhabdolaemus
                            46             Pristimantis sagittulus
            22               71               Pristimantis toftae
                       98        95         Pristimantis aniptopalmatus
                                            Pristimantis stictogaster
                                               Pristimantis peruvianus
                            55            Pristimantis citriogaster
                           97             Pristimantis condor
                     84                    Pristimantis conspicillatus
                                   99       Pristimantis sp. 2
               38                Pristimantis achatinus
           53          83        Pristimantis lymani
               58
                                     Pristimantis fenestratus
                                         Pristimantis bipunctatus
                51                     Pristimantis skydmainos
                                         99    Pristimantis w-nigrum
                               99             Pristimantis actites
                   65                                   Pristimantis lanthanites
                                  99        Pristimantis labiosus
             23                               Pristimantis crenunguis
                                     Pristimantis caprifer
                                   99 Pristimantis colomai
                     81                 Pristimantis latidiscus
                44                       Pristimantis cruentus
                                    Pristimantis cremnobates
                 36                  Pristimantis ridens
                               "Eleutherodactylus" dolops
      29                     Agalychnis callidryas
              Litoria caerulea
                     Rana catesbeiana

0.05

								
To top