Docstoc

EF_benzinky

Document Sample
EF_benzinky Powered By Docstoc
					  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.     Vypočtená
                          množství emisí
                                     Černá pole můžete
                          podle množství    vyplňovat
                          přijatých a
                          vydaných PHM
Pohonná hmota (PHM)    Emisní faktor (Ef)    VOC [t/rok]       Vyplnit
              [g VOC/m3 PHM]                 množství
                                    přijatých PHM
                                       [m3]
Benzin (BA)                1400         1.393        1000
Započtení účinnosti                 VOC [t/rok]
zpětného odvodu par    Vyplnit účinnost
benzinu (BA)        zpět. odv. par [%]
I. stupeň (příjem)             98         0.014
II. stupeň (výdej)             92       0.05544
Celková roční emise
VOC z benzinu                        0.06944
LPG                         VOC [t/rok]     Vyplnit počet
                                    stáčení za rok
Emisní faktor pro jedno
stáčení (Efvd) [g VOC]            500        0.04        80
Emisní faktor pro jeden
výdej (Efvd) [g VOC]           1.62        0.0324
Celková roční emise
VOC z LPG                           0.0724
Černá pole můžete
        Vyplnit
       množství
      vydaných PHM
        [m3]
            990
       Vyplnit počet
       výdejů za rok

           20000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/26/2012
language:
pages:3