Docstoc

BCCS Members

Document Sample
BCCS Members Powered By Docstoc
					 REGISTER ČLANOV / MEMBER REGISTRY

No                       FULL NAME
 1  BRITISH AMERICAN TOBACCO, družba za trgovino s tobačnimi izdelki, d.o.o.
 2  Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o.
 3  PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE KEVIN MORRISON S.P.
 4  3SIGMA svetovalna družba d.o.o.
 5  BRITANSKA MEDNARODNA ŠOLA V LJUBLJANI d.o.o.
 6  PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.
 7  OBČINA BLED
 8  PELAGUS, poslovno svetovanje, d.o.o.
 9  INTERMEDIUS, pravno medijsko in korporativno svetovanje, d.o.o.
10  RMI družba za svetovanje d.o.o.
11  IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o.
12  GKN DRIVELINE SLOVENIJA, Proizvodnja avtomobilskih transmisij in avto delov, d.o.o.
13  ODVETNIŠKA PISARNA MIRO SENICA IN ODVETNIKI, d.o.o.
14  HOTEL SLON d.d. Ljubljana
15  Odvetniška družba Štampar - Strojin in partner, op.- d.n.o.
16  ASTRAZENECA UK LIMITED, podružnica v Sloveniji
17  SRC sistemske integracije d.o.o.
18  IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana
19  AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o.
20  ASANTI d.o.o.
21  JUPITER INTERNATIONAL, Turistične storitve d.o.o., Ljubljana
22  VEKTON okoljski inženiring d.o.o.
23  REPUBLIS, poslovne in intelektualne storitve d.o.o.
24  VIRTU, informacijske storitve, d.o.o.
25  KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o.
26  MINT INTERNATIONAL HOUSE, jezikovni center, d.o.o.
27  REPLIKA, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o.
28  ANTIQ HOTEL SPA, Turizem d.o.o.
29  Connect U poslovno svetovanje d.o.o.
30  MORE d.o.o., specialisti za jahte
31  SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
32  ABBOTT LABORATORIES, družba za farmacijo in diagnostiko d.o.o.
33  DATALAB Tehnologije d.d.
34  PROMPT - podjetje za inženiring, svetovanje in proizvodnjo d.o.o.
35  DOMETRA razvoj komunikacij in druge storitve d.o.o.
36  HOTEL LEV, Družba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d.d.
37  GLAXOSMITHKLINE d.o.o., družba za promet s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana
38  ARTKONTAKT, Zavod za multikulturalno sodelovanje
39  Lin&Nil, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
40  KLBV, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o.
41  SALVIS trgovina, proizvodnja in poslovne storitve, d.o.o.

   *Izjava o tem, ali je član tej zbornici dal svoj glas za računanje reprezentativnosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o gospodarskih zbornic
                    SHORT NAME                 STREET NAME     POSTAL CODE    POST
            British American Tobacco d.o.o.           Bravničarjeva ulica 13  1000       Ljubljana
            Ernst & Young d.o.o.                Dunajska cesta 111    1000       Ljubljana
            Kevin Morrison s.p.                 Čirče 1         4000       Kranj
            3SIGMA d.o.o.                    Dunajska cesta 101    1000       Ljubljana
            Britanska šola d.o.o.                Postojnska cesta 38   1381       Rakek
            PricewaterhouseCoopers d.o.o.            Cesta v Kleče 15     1000       Ljubljana
            OBČINA BLED                     Cesta Svobode 13     4260       Bled
            PELAGUS, d.o.o.                   Južna cesta 104A     6310       Izola - Isola
            INTERMEDIUS, d.o.o.                 Dvorakova ulica 5    1000       Ljubljana
            RMI d.o.o.                     Chengdujska cesta 32   1000       Ljubljana
            IEDC d.o.o.                     Prešernova cesta 33   4260       Bled
            GKN Driveline Slovenija, d.o.o.           Rudniška cesta 20    3214       Zreče
            ODVETNIŠKA PISARNA MIRO SENICA IN ODVETNIKI, d.o.o. Barjanska cesta 3    1000       Ljubljana
            HOTEL SLON d.d.                   Slovenska cesta 34    1000       Ljubljana
                                      Dunajska cesta 56    1000       Ljubljana
                                      Verovškova ulica 55   1000       Ljubljana
            SRC d.o.o.                     Tržaška cesta 116    1001       Ljubljana
            IMOS d.d., Ljubljana                Fajfarjeva ulica 33   1000       Ljubljana
            AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o. Šestova ulica 2           1000       Ljubljana
                                      Letališka cesta 5    1000       Ljubljana
            JUPITER INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana WTC, Dunajska 158          1000       Ljubljana
            VEKTON d.o.o.                    Kidričeva ulica 24A   3000       Celje
            REPUBLIS d.o.o.                   Ulica OF 13       1236       Trzin
            VIRTU d.o.o.                    Tivolska cesta 48    1000       Ljubljana
            KF FINANCE d.o.o.                  Brdnikova ulica 18    1000       Ljubljana
            Mint International House, d.o.o.          Vilharjeva cesta 21   1000       Ljubljana
            REPLIKA d.o.o.                   Tržaška cesta 42     1000       Ljubljana
            ANTIQ HOTEL SPA d.o.o.               Vegova 5a        1000       Ljubljana
            Connect U d.o.o.                  Dalmatinova ulica 2   1000       Ljubljana
            MORE d.o.o.                     Mestni trg 25      1000       Ljubljana
            SUMMIT AVTO, d.o.o.                 Flajšmanova ulica 3   1000       Ljubljana
            ABBOTT LABORATORIES d.o.o.             Dolenjska cesta 242c   1000       Ljubljana
            DATALAB d.d.                    Koprska ulica 92     1000       Ljubljana
            PROMPT d.o.o.                    Poslovna cona A16    4208       Šenčur
            DOMETRA d.o.o.                   Lokev 122        6219       Lokev
            HOTEL LEV d.d.                   Vošnjakova ulica 1    1000       Ljubljana
            GSK d.o.o., Ljubljana                Knezov Štradon 90    1000       Ljubljana
            ARTKONTAKT                     Viška cesta 25      1000       Ljubljana
            Lin&Nil, d.o.o.                   Savska cesta 8A     1000       Ljubljana
            KLBV d.o.o.                     Jarška cesta 10A     1000       Ljubljana
            SALVIS d.o.o                    Žanova ulica 13     4000       Kranj

vnosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah
   COUNTRY    REGISTER NO.     TAX NO.       WEB PAGE
Slovenia    1833286000     SI54717647    www.bat.com
Slovenia    5716888000     SI71225978    www.ey.com/si
Slovenia    3279987000     88350819
Slovenia    1584880000     SI82575193    www.3sigma.si
Slovenia    2343495000     SI62676156    www.britishschool.si
Slovenia    5717159000     SI35498161    www.pwc.si
Slovenia    5883539       SI75845687    www.obcinabled.si
Slovenia    2266806000     SI47213230    www.pelagus.eu
Slovenia    2288443000     SI96358726    www.intermedius.si
Slovenia    3279847000     SI43902367    www.4rmi.com
Slovenia    1197843000     SI11537094    www.iedc.si
Slovenia    5691087000     SI11325682    www.gkndriveline.com
Slovenia    3474097000     SI62324934    www.senica.si
Slovenia    5004853000     SI24975591    www.hotelslon.com
Slovenia    3515702000     SI86354973    http://www.stampar-strojin.si/
Slovenia    1572172000     SI57261768    www.astrazeneca.com
Slovenia    1447190000     SI20453957    www.src.si
Slovenia    1795856000     SI 28003713   www.imos.si
Slovenia    3735656000     30902100     www.azodvetniki.com
Slovenia    1339303000     SI 85354716   www.asanti.si
Slovenia    1319434000     SI 25638521   http://www.jupiter.si/
Slovenia    2235471       36222453     www.vekton.si
Slovenia    2189682000     SI91020883    www.republis.si
Slovenia    3551512000     SI25513320    www.flipit.si
Slovenia    3618102000     SI10059156    www.kf-finance.si
Slovenia    1900218000     SI99691469    www.mint.si
Slovenia    1833197000     SI97411299    www.replika.si
Slovenia    3395677000     SI30142199    www.antiqpalace.com
Slovenia    3852555000     SI56538596    www.connectu.me/si
Slovenia    3290859000     SI93639210
Slovenia    1716646000     SI48612880    www.summitavto.si, www.landrover.si
Slovenia    197889600      SI57614822    www.abbott.com
Slovenia    1864629000     SI87965399    www.datalab.si
Slovenia    5409250000     SI56200161    www.prompt.com
Slovenia    2228254000     SI89639308    www.dometra.si; www.dometrastore.si
Slovenia    5000548000     SI18649157    www.hotel-lev.si
Slovenia    1824937000     SI80733476    www.gsk.com
Slovenia    1992422000     SI12500687    www.artkontakt.si
Slovenia    339593600      SI71636366
Slovenia    3319865000     SI43536000    www.klbv.si
Slovenia    1263625000     79789021     www.salvis.si
NAME OF CONTACT PERSON  DATE OF ENTRY INTO BCCS
                          IZJAVA*
Goran Belič           26/02/2008      ne
Stephen Fish          02/06/2008      ne
Kevin Morrison         26/02/2008      ne
Leon Žiberna          12/08/2008      ne
Jeremy Hibbins         10/06/2008      ne
Francois Mattelaer       05/09/2008      ne
Janez Fajfar          01/10/2008      ne
Matjaž Logar          16/10/2008      ne
Tine Kračun           20/10/2008      ne
Nedo Beširević         11/11/2008      ne
Danica Purg           11/11/2008      ne
Andrej Poklič          19/11/2008      ne
Miro Senica           17/01/2009      ne
Gregor Jamnik          17/03/2009      ne
Anja Strojin Štampar      01/04/2009      ne
Meta Jeras           24/04/2009      ne
Miha Žerko           19/06/2009      ne
Mitja Majnik          15/09/2009      ne
Andrej Kirm           15/10/2009      ne
Joseph F. Rain         09/12/2009      ne
mag.Andrej Čopič        09/02/2010      ne
Ivan Bednjički         16/02/2010      ne
Jaka Repanšek          10/03/2010      ne
Luka Terglav          19/04/2010      ne
Bojan Kunovar          15/09/2010      ne
Mojca Hergouth Koletič     27/09/2010      ne
Polona Urh           26/10/2010      ne
Katie Smirnina         27/01/2011      ne
Zuzana Poscova         10/02/2011      ne
Barbara Jezeršek        10/02/2011      ne
Martin Logar          25/02/2011      ne
Ljubiša Mitof          10/02/2009      ne
Andrej Mertelj                    ne
Peter Praprotnik        09/06/2011      ne
Aljoša Jerič          11/06/2011      ne
Andrej Prebil          14/06/2011      ne
Evelyn Schoedl         13/02/2009      ne
Barbara Jakše Jeršič      19/07/2011      ne
Andreja Jenejčič        22.22.2010      ne
Karin Lušnic          29/08/2011      ne
Tomaž Košir           02/09/2011      ne

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:2/26/2012
language:Croatian
pages:4