ISU DARI KESATUAN-KESATUAN DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN by K4W1pw4

VIEWS: 38 PAGES: 3

									ISU DARI KESATUAN PEMBANTU TADBIR DAN PEMBANTU
TADBIR RENDAH (PENDIDIKAN) KEPTAN.
BIL            ISU                   CADANGAN


1   Norma    perjawatan  Anggota  Khidmat Mohon jawapan.
   Sokongan, apa telah berlaku selepas
   pihak     Kementerian     Pelajaran
   mengemukakan kepada JPA pada bulan
   Mei 2008 yang lalu.


2   Pembantu Tadbir dan Pembantu Tadbir Memohon         agar   pihak    Kementerian
   Rendah yang berkhidmat di sekolah Pelajaran memandang serius agar dapat
   dipinjam menjalankan tugas di Pejabat menyelesaikan masalah pegawai pinjam
   Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran ini supaya rungutan dan ketidakpuasan
   Negeri hendaklah dipulangkan semula ke di kalangan rakan-rakan serta pihak
   sekolah..                   pengurusan tidak berlaku. Di samping itu
                           juga segala kerja yang dijalankan di
                           sekolah tidak terganggu.


3   Bekalan Komputer Riba untuk kegunaan KEPTAN         mencadangkan       supaya
   Pembantu Tadbir sekolah.            bekalan komputer riba diberi kepada
                           Pembantu Tadbir Kewangan dan PTR
                           untuk tujuan bertugas atau dibekalkan
                           sekurang-kurangnya satu unit untuk satu
                           sekolah   terutama     di   bahagian
                           pengurusan dan pentadbiran.


4   Menghargai khidmat dan jasa pegawai Pihak KEPTAN mencadangkan agar
   Anggota Khidmat Sokongan yang bersara AKS dari jawatan KPT/PT/PTR yang
   wajib.                     akan bersara wajib diberi penghormatan
                           untuk   mengadakan   lawatan    sambil
                           belajar ke negeri Sabah / Sarawak,
                           memandangkan kebanyakan belum lagi
                           ke negeri tersebut.                        1
5  Kenaikan Pangkat N22 ke N26.         Memohon pihak Kementerian Pelajaran
                         mengekalkan pos jawatan N22 apabila
                         berlaku perwujudan pos      jawatan N26.
                         Dengan pengekalan ini akan bertambah
                         bilangan jawatan N22.


6  Perwujudan Sekolah Pusat Tanggung Memohon pihak Kementerian Pelajaran
  Jawab.(PTJ).                 mengujud kembali pelaksanaan sekolah
                         pusat tanggung jawab (PTJ) yang telah
                         di mansuh pada tahun 2008.


7  Kenaikan Pangkat N11 ke N17 Lantikan Memohon        agar   pihak  Kementerian
  Suruhanjaya  Perkhidmatan    Pelajaran Pelajaran   memaklumi     kepada   pihak
  (SPP).                    Suruhanjaya   Perkhidmatan    Pelajaran
                         (SPP) agar memberi keutamaan kepada
                         Pembantu Tadbir Rendah (PTR) lantikan
                         SPP yang berkhidmat dengan KPM
                         untuk   mengisi  kekosongan     jawatan
                         Pembantu    Tadbir  di   sekolah   dan
                         jabatan.


8  Mewujudkan   Unit  Akaun  di  Pejabat Pihak    Kementerian   Pelajaran   perlu
  Pelajaran Daerah.              mewujudkan satu unit khas yang terdiri
                         dari  Pembantu   Tadbir   yang   mahir
                         dengan kewangan di Pejabat Pelajaran
                         Daerah (PPD) bagi memantau proses
                         kerja di kalangan Pembantu Tadbir yang
                         baru dilantik di sekolah.


9  Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Setelah diwujudkan jawatan N26 pihak
  (PTK) untuk Kumpulan Gred N26.        penjawat jawatan tersebut tidak pernah
                         mengambil peperiksaan PTK, kerana
                         mungkin pihak BSM terlepas pandang
                         atau memang tidak ada syllabus .

                       2
3

								
To top