Hukum Mad & by K4W1pw4

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                  Laman TajwidHukum Mad

( Mad ) –memanjangkan suara pada huruf-huruf madd dengan kadar 2 hingga 6 harakah.
Huruf-huruf Mad ada tiga:
               Huruf Madd               Contoh
Alif ( ) yg tidak berbaris, sebelumnya huruf berbaris di atas     ‫قال‬
Waw ( ) yg tidak berbaris, sebelumnya huruf berbaris di hadapan     ‫يقول‬
Ya’ ( ) yg tidak berbaris, sebelumnya huruf berbaris di bawah      ‫قيل‬


               Pembahagian Madd
    Madd Asli \ Tabi’iy               Madd Far’iy

- huruf madd yg tidak ada huruf hamzah ( )    - Madd yg dibaca lebih drp kadar
selepasnya dan tidak juga sukun krn waqaf.     Madd asli.
- Madd yg biasa.                 - Kadar harakatnya mengikut jenis Madd
- Kadar bacaannya ialah 2 harakat         - Madd ini terbahagi kpd 13 bahagian:
                            Madd wajib muttasil
                            Madd Jaiz Munfasil
                            Madd Arid Lissukun
                            Madd Iwad
                            Madd Lazim Kalimi Muthaqqal
                            Madd Lazim Kalimi Mukhaffaf
                            Madd Lazim Harfi Muthaqqal
                            Madd Lazim Harfi Mukhaffaf
                            Madd Lin
                            Madd Badal
                            Madd Silah
                            Madd Tamkin
                                        razzyy.com

								
To top