Informacje biezace by UexUDW

VIEWS: 10 PAGES: 17

									Członek COCERAL i FEFAC


                    Notatka Sygnalna
                   z dnia 2 sierpnia, 2010 r.

  I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

W minionym tygodniu, wiele wytwórni wystawiło ceny skupu ziarna z tegorocznych zbiorów. Ceny te
wskazują, iż sezonowy spadek cen ziarna w bieżącym roku nie wystąpi. Pomimo oferowanych
wysokich cen za tegoroczne zboże (średnio o 100 PLN/t wyższych niż w tym samym okresie
poprzedniego roku), skup ziarna praktycznie we wszystkich podmiotach jest śladowy. Żniwa są
bowiem opóźnione. Deszczowa pogoda spowolniła prace żniwne w wielu regionach kraju.
Jak dotychczas, najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego, którego sprzęt rozpoczął się
najwcześniej. Zbiory pozostałych zbóż ozimych w kraju są w początkowej fazie.
Ceny oferowane za tegoroczną pszenicę paszową w wytwórniach pasz kształtują się w przedziale
od 540 PLN/t do 600 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny oferowane za pszenżyto kształtują
się od 430 PLN/t do 480 PLN/t. Rosną ceny jęczmienia paszowego ozimego z tegorocznych zbiorów.
Za większe partie tego ziarna trzeba zapłacić 450-470 PLN/t. W ślad za wysokimi cenami ziarna
z tegorocznych zbiorów, znacznie wzrosły także ceny kukurydzy. Za większe partie tego ziarna trzeba
zapłacić powyżej 630-650 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
Ceny oferowane przez młyny za tegoroczną pszenicę konsumpcyjną to przedział 630 – 650 PLN/t.
Rosnące ceny pszenicy na giełdach europejskich powodują, iż w końcu minionego tygodnia ceny
pszenicy konsumpcyjnej (12% białka) z dostawą do polskich portów (baza IX-XII 2010) przekraczały
670 PLN/t netto, żyta - 470-480 PLN/t, a pszenżyta - 500 PLN/t.

Tegoroczne żniwa rozpoczęły się od zbiorów jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego na południu
kraju. W chwili obecnej, zbiory zbóż są najbardziej zaawansowane w woj. opolskim, wielkopolskim,
lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i podkarpackim, w którym zboża zebrano z około 10-15%
areału uprawy.
W końcu lipca br., najbardziej zaawansowane były zbiory jęczmienia ozimego, którego w skali kraju
zebrano z około 70-80% areału uprawy. Szacuje się, iż rzepak ozimy zebrano z około 45%
powierzchni zasiewów.
Zbiory pozostałych zbóż są ciągle w początkowej fazie. Opady deszczu, które wystąpiły w większości
regionów kraju w ostatnim tygodniu lipca spowodowały wstrzymanie prac żniwnych.

Według szacunków GUS opublikowanych w dniu 28 lipca br., tegoroczne zbiory zbóż podstawowych
w kraju wyniosą 25,1-26,1 mln ton, tj. o 10-7% mniej niż zebrano przed rokiem. Z kolei, GUS ocenia
zbiory rzepaku na 2,2 mln ton, tj. o 11% mniej od produkcji ubiegłorocznej.

II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF

W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły.
Główna przyczyna wzrostów ciągle pozostaje ta sama - obawy o wielkość tegorocznych zbiorów
pszenicy w krajach Basenu Morza Czarnego (szczególnie w Rosji) i możliwości eksportowe Rosji,
Ukrainy i Kazachstanu w bieżącym sezonie. W ciągu tygodnia pojawiły się bowiem pogłoski       00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
              tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@acn.waw.pl
          Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
                        NIP 527-21-02-616
                             2

 o możliwym wprowadzeniu restrykcji w eksporcie zbóż z Rosji, ale informacje te zostały
 zdementowane. Ponadto, pojawiają się informacje o wprowadzeniu przez ukraińskie służby celne
 dodatkowych, skomplikowanych procedur kontroli jakości, które w praktyce mogą doprowadzić do
 spowolnienia eksportu zboża z Ukrainy.
 W analizowanym tygodniu, na amerykańskim rynku terminowym bardzo aktywne były fundusze
 inwestycyjne, ale także importerzy i podmioty przetwórcze, które kupowały kontrakty na pszenicę.
 W piątek 30/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2010)
 wzrosła aż o 10,9% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 243,02 USD/t osiągając tym samym
 najwyższy poziom od 13 miesięcy. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW
 w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2010) wzrosła o 9,7% do 247,80 USD/t. W lipcu br., tempo
 wzrostu giełdowych notowań cen pszenicy na rynku amerykańskim w ciągu jednego miesiąca było
 najwyższe od 1973 roku.
 W analizowanym tygodniu, cen pszenicy na giełdach europejskich także wyraźnie wzrosły. Tak jak
 w poprzednich tygodniach, niepewność co do wielkości i jakości zbiorów pszenicy u kluczowych
 unijnych producentów, a także w Rosji i na Ukrainie i pojawiające się informacje o możliwym
 wprowadzeniu restrykcji w eksporcie ziarna przez te kraju mają decydujący wpływ na kształtowanie
 się cen ziarna. W piątek 30/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2010) wyniosła
 186,00 EUR/t i była o 9,4% wyższa od ceny sprzed tygodnia giełdzie najwyższa od 24 miesięcy.
 Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie
 najbliższym (listopad 2010) wyniosła 142,50 funtów/t i była o 6,4% wyższa niż przed tygodniem.

 W minionym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago także wzrosły. Bardzo dobre wyniki
 w eksporcie soi z rynku amerykańskiego oraz silne wzrosty notowań cen pszenicy wpłynęły na
 zwyżkę cen kompleksu sojowego. W miniony piątek 30/07, cena soi na giełdzie w Chicago
 w kontrakcie najbliższym (sierpień 2010) wyniosła 386,69 USD/t i była o 3,5% wyższa od ceny przed
 tygodniem.

 W analizowanym tygodniu notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF w dalszym ciągu rosły. Rynek
 rzepaku ciągle znajduje się pod presją mniejszej podaży nasion zarówno w UE jak i na świecie oraz
 utrzymującego się dużego zapotrzebowania na ten surowiec. W piątek 30/07, cena rzepaku (kontrakt
 sierpień 2010) na giełdzie MATIF wyniosła 366,50 EUR/t i była o 1,2% wyższa niż przed tygodniem.NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO

CBOT - KUKURYDZA
 USD/t    4.VI   11.VI  18.VI  25.VI  2.VII    9.VII  16.VII  23.VII  30.VII 30.VII/23.VII
 IX'10   137,47  141,33  145,66  137,55  146,61    150,94  155,35  146,13  154,56   105,8%
 XII'10  141,49  146,06  149,76  141,88  151,33    155,58  160,31  151,33  160,07   105,8%
 III'11  146,61  151,25  154,87  147,00  156,06    160,23  164,40  156,53  164,79   105,3%
 V'11   150,15  154,80  158,42  150,62  159,13    163,38  167,16  159,83  167,47   104,8%
 VII'11  153,77  157,94  161,41  154,01  161,80    165,82  169,44  162,75  170,07   104,5%
 IX'11   154,40  158,65  161,96  154,72  161,88    165,03  168,73  163,38  170,46   104,3%
CBOT - PSZENICA SRW
 USD/t    4.VI   11.VI  18.VI  25.VI  2.VII    9.VII  16.VII  23.VII  30.VII 30.VII/23.VII
 IX'10   166,15   167,92  175,49  173,06  184,82    197,68  215,76  219,07  243,02   110,9%
 XII'10  177,62   178,35  186,88  182,76  194,37    208,12  226,34  230,46  254,85   110,6%
 III'11  189,23   189,96  198,20  193,12  203,56    217,30  233,91  239,35  262,13   109,5%
 V'11   195,84   196,28  204,07  199,15  208,70    222,37  237,73  242,14  262,50   108,4%
 VII'11  203,05   202,90  209,29  204,29  213,48    225,97  240,30  244,12  260,95   106,9%
 IX'11   209,81   209,66  215,83  210,32  219,80    230,90  244,12  247,65  263,30   106,3%
                                                                                         3
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO

CBOT - SOJA
 USD/t                  4.VI             11.VI                18.VI                25.VI               2.VII               9.VII              16.VII                23.VII               30.VII 30.VII/23.VII
 VIII'10  337,45 341,42                                       349,43              345,76               347,01             364,94                 374,56               373,68                386,69                 103,5%
 IX'10   332,75 334,59                                       344,51              338,41               336,65             355,09                 366,70               364,13                371,85                 102,1%
 XI'10   330,69 334,07                                       341,86              335,10               332,75             350,24                 361,92               360,60                369,27                 102,4%
  I'11   334,51 337,82                                       345,24              338,63               336,06             353,55                 364,57               363,61                371,48                 102,2%
 III'11  337,31 340,03                                       347,23              340,83               338,48             354,72                 364,94               364,86                372,21                 102,0%
 V'11   338,19 340,98                                       347,45              341,72               339,58             354,72                 364,50               365,08                371,92                 101,9%
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t                 4.VI             11.VI                18.VI                25.VI               2.VII               9.VII              16.VII                23.VII               30.VII 30.VII/23.VII
 VIII'10          268,80                276,50                 281,60              280,30               286,00             300,90                 307,80               299,90                310,90                 103,7%
 IX'10           262,30                266,50                 274,40              270,30               274,70             288,60                 298,20               290,40                297,90                 102,6%
 X'10           255,00                257,70                 266,10              261,50               264,80             279,80                 291,20               283,80                290,70                 102,4%
 XII'10          253,10                255,90                 264,60              261,10               264,30             279,20                 290,00               283,30                290,00                 102,4%
 I'11           253,90                256,60                 265,10              261,50               264,70             278,70                 288,70               282,60                288,90                 102,2%
 III'11          255,10                257,50                 265,50              262,30               266,00             278,70                 288,30               283,00                288,10                 101,8%
 V'11           255,10                257,30                 264,30              261,50               265,70             277,70                 286,60               282,30                286,60                 101,5%
                     NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS
                                CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
                                 KONTRAKT NAJBLIŻSZY
          600,0

          550,0

          500,0

          450,0

          400,0
      USD/t
          350,0

          300,0

          250,0

          200,0

          150,0

          100,0
                     11.IV
                         2.V
                            23.V
                                                                           6.II                                                                                       9.IV
                                                                                           1.V
                                                                                              22.V
                                                                                                                                                           1.IV
                                                                                                                                                               23.IV
                                                                                                                                                                   14.V
                                   3.VII
                                                                        16.I


                                                                               27.II
                                                                                                     3.VII
                                                                                                                                                   19.II
                               13.VI


                                       25.VII
                                            15.VIII
                                                                                   20.III
                                                                                                              14.VIII
                                                                                                                                               29.I
                                                                                                 12.VI


                                                                                                         24.VII
                                                                                                                                          8.I'2010                                                                                                                                                       12.III
                                                                                                                                                                      4.VI
                                                                                                                                                                          25.VI
              20.III'2008
                                                                                                                                                                              16.VII
                                                 5.IX
                                                    26.IX
                                                        17.X
                                                                                                                   4.IX
                                                                                                                      25.IX
                                                                                                                          16.X
                                                            7.XI
                                                               28.XI
                                                                                                                              6.XI
                                                                   19.XII
                                                                                                                                 27.XI
                                                                                                                                     18.XII
                                                                HRW KCBT                       SRW CBOT                     DNS MGE
                                                                           4

                        NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W
                                      CHICAGO
                                  KONTRAKT NAJBLIŻSZY
            640,0

            600,0

            560,0

            520,0

            480,0

            440,0
    USD/t--sh. t
            400,0

            360,0

            320,0

            280,0

            240,0

            200,0

            160,0

            120,0
                                   20.IV
                                                                       2.V
                                                               8.II
                                                                                                       9.IV
                                                                                                          22.V
                                                                                                                                           23.IV
                               9.III
                           26.I
                                                                                                   27.II
                                       1.VI
                                                                                                              3.VII
                                                                                                                                   29.I
                                          13.VII
                                               24.VIII
                                                                   20.III


                                                                          13.VI
                                                                              25.VII
                                                                                              16.I'09
                                                                                                                  14.VIII
                                                                                                                                      12.III


                                                                                                                                               4.VI
                                                                                                                                                  16.VII
                15.IX
                    27.X
                                                    5.X
                                                                                   5.IX
                                                                                      17.X
                                                                                                                       25.IX
                       8.XII
                                                       16.XI
                                                                                          28.XI
                                                                                                                           6.XI
                                                           28.XII
                                                                                                                              18.XII
                                                                SOJA                     ŚRUTA SOJOWA
Rynek giełdowy zbóż i oleistych 2 sierpnia, 2010 r.

W ostatnim dniu minionego tygodnia wzrosty zagościły na dobre. Ceny kontraktów poszybowały
w górę ustanawiając kolejne rekordy. Na paryskiej giełdzie kukurydza podrożała aż o 6,8%,
w Chicago zaś największą zwyżkę zanotowała pszenica 5,4%. Pozostałe z omawianych towarów także
zdecydowanie zyskiwały na wartości. Złoty umocił się w poniedziałek rano dzięki dobrym nastrojom
na świecie.
Piątek był kolejnym wzrostowym dniem dla kontraktów na zboża i oleiste zarówno w Europie jak i za
oceanem. Notowania towarów zakończyły sesję na bardzo wysokich poziomach ustanawiając kolejne
maksima cenowe. Kontrakty na CBOT były najdroższe od początku sierpnia 2009 r., na Matif zaś
takich poziomów jak obecne pszenica nie notowano od początku września 2008 roku.
Mimo, że w USA pogoda jest korzystna dla zbóż i oleistych to jednak susza w Rosji i innych krajach
tego regionu i wcześniejsze problemy pogodowe w Europie i Kanadzie nadal wpływają na rynek
głównie pszenicy. Właśnie ten towar na giełdzie w Chicago zyskał w piątek aż 5,4%. Dodatkowo
tracący na wartości dolar w stosunku do euro wspiera wzrosty notowań towarów rolnych na rynku
amerykańskim.
Tydzień - podsumowanie
Miniony tydzień zaczął się na giełdach, już tradycyjnie, od korekty spadkowej jednak kolejne dni
przynosiły coraz to większe wzrosty,. Pszenica zyskała w tym czasie 9% na Matif i prawie 11%
na CBOT, a kukurydza aż 14,7% na Matif i 5,8% na CBOT . Oleiste także zakończyły poprzedni
tydzień na plusie, jednak zwyżki nie były w ich przypadku już tak znaczne (rzepak 1,2% ; soja 3,5%).
Miesiąc - podsumowanie
Zmiany notowań kontraktów w lipcu: (kontrakty z najbliższym terminem dostawy)
Pszenica na CBOT +37,7%, na Matif +34%;
Kukurydza na CBOT +8,3%, na Matif +22,8%;
Soja na CBOT +13%, rzepak na Matif +12%.
Giełda CBOT w Chicago - notowania z piątku:
Kukurydza. Kontrakt z dostawą we wrześniu zyskał na wartości 3,5%. Na koniec notowań za tonę
tego towaru trzeba było zapłacić 154,57 dolara.
                         5

Pszenica. Kontrakt wrześniowy zanotował wczoraj bardzo duży wzrost i umocnił się aż o
12,5 dolarów. Na zamknięciu tona pszenicy kosztowała 243,2 dolarów, czyli o 5,4% więcej niż
w czwartek. Soja. W piątek sierpniowy kontrakt podrożał o 9,5 dolarów/t (2,5%) do 387 dolara/t na
koniec dnia.
Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com) dla kukurydzy, pszenicy
i soi podpowiadają tendencję wzrostową notowań we wszystkich przedziałach czasowych.

Giełda MATIF w Paryżu - notowania z piątku:
Kukurydza. Sierpniowy kontrakt podczas wczorajszej sesji zyskał 12,5 euro (1,8%), a na koniec dnia
kupujący musieli zapłacić za ten towar 195,5 euro/tonę. Pszenica. Kontrakt z terminem wykonania
w listopadzie zakończył dzień ceną o 7,25 euro (+3,9%) wyższą niż poprzedniego dnia, wobec czego
tona towaru kosztowała na zamknięciu 195,25 euro – poziom z początku września 2008 roku.
Rzepak. Sierpniowy kontrakt podrożał w piątek o 1 euro/t (1,2%) i doprowadził cenę nasion do
366,5 euro/t. Inwestorzy mają świadomość czynników fundamentalnych dających podstawy do
dalszych wzrostów na tym rynku.
Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/) podpowiadają większe
prawdopodobieństwo wzrostów cen kukurydzy, pszenicy i rzepaku we wszystkich przedziałach
czasowych.

Notowania złotego z godziny 11:20 (2-08-2010)
      - EUR/PLN = 3,98;
      - USD/PLN = 3,05;
      - CHF/PLN = 2,91.

Raport przygotowała Marta Juszczyk – WGT S.A.
  III. SEGMENT MŁYNARSKI

  (Dane za okres 19 – 25.07.2010)
  (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

  Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
  następująco (w makroregionach):

    -  Region Centralno – Wschodni  - 546,00   ( tydzień temu  552,00 zł/t)
    -  Kujawsko – Mazurski      - 550,00   (        561,00 zł/t)
    -  Południowy           - 537,00   (        541,00 zł/t)
    -  Śląski             - 571,00   (        564,00 zł/t)
    -  Zachodni            - 580,00   (        571,00 zł/t)

    Średnia cena 556,80 zł/t - niewielki wzrost (tydzień temu 557,80 zł/t)

 Uwaga:
 Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w
 miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach
 partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie
 obrazują większy zakres transakcji skupowych.
                           6

Ceny zbóż:
             Ceny transakcyjne zł/t giełdy towarowe

    Zboża z nowych zbiorów:

 -  jęczmień
    - południe            420 - 430
    - centrum            440 - 460
    - północ             450 - 470

 -  pszenica konsumpcyjna    (kontrakty na nowe zbiory)

    - kraj               550 - 580
    - eksport              600 - 620

 (TVP redakcja rolna)
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO

 (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 19 – 25.07.2010)
  w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)

    1. Średnie ceny skupu:
         drobiu:  a) brojler kurzy:      3,311 zł/kg (+ 2,0)
               b) indyk          4,467 zł/kg (+ 0,8)

           trzoda:
           półtusze wieprzowe wg EUROP     5,595 zł/kg (+ 0,08)

    2. Średnie ceny zbytu:
       drób świeży:
          a) kurczak              5,871 zł/kg (- 1,8)
          b) indyk               7,430 zł/kg (- 0,7)

          półtusze wieprzowe          6,241 zł/kg (- 0,1)


 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres .19 – 25.07.2010)
 (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)

   - Cena zakupu (średnia krajowa)
        - nasiona rzepaku                1.297,00 zł/t (- 0,5)

   - Cena sprzedaży (średnia krajowa)
       - olej rzepakowy rafinowany            3.327,00 zł/t (+ 0,2)

        - śruta rzepakowa                 633,00 zł/t (+ 16,8)

        - makuch rzepakowy                 658,00 zł/t (+ 1,1)
                         7

 VI. INFORMACJE OGÓLNE

 1) Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

           [06] 21.V - 20.VII
Sytuacja za okres:             rok: 2010

W szóstym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie
wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW),
na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów
Polski ujemne.
Zagrożenie suszą występuje w 390 gminach, względem poprzedniego okresu raportowania wzrosło
o 262 gminy. Susza występuje w województwach: wielkopolskim (193 gminy), lubuskim (71 gmin),
kujawsko-pomorskim (67 gmin), zachodniopomorskim (58 gmin) oraz pomorskim (1 gmina). Suszą
zagrożonych jest 5% powierzchni kraju.
Suszą zagrożone są następujące uprawy: zboża jare, zboża ozime, ziemniaki, chmiel, tytoń, warzywa
gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
Susza występuje dla grup i gatunków roślin uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich,
bardzo podatnych na suszę), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo
gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
Temperatura czerwca na wschodzie Polski, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce była wyższa od
średniej wieloletniej o ponad 1°C; na pozostałym obszarze kraju była zbliżona do średniej wieloletniej.
W pierwszej dekadzie lipca Polska pod względem termicznym również była bardzo zróżnicowana, od
wysokiej temperatury na północnym-zachodzie, gdzie średnia przekraczała 22°C, po stosunkowo niską
na południowym-wschodzie (17,5°C). Druga dekada była bardzo ciepła
w całym kraju, a zwłaszcza w jego części środkowej. Najwyższą temperaturę ponad 24°C stwierdzono
na terenie prawie całego woj. kujawsko-pomorskiego oraz we wschodniej części woj. wielkopolskiego
i środkowej części woj. mazowieckiego. W pozostałej części Polski temperatura powietrza również
była wysoka i przekraczała 22°C.
W ostatniej dekadzie maja wystąpiły duże opady na południu kraju, powodujące fale wezbraniowe
i zalanie wielu obszarów w zlewniach prawobrzeżnych dopływów górnej Wisły oraz prowadzące do
przerwania wałów przeciwpowodziowych na terenach środkowej Wisły.
W czerwcu wystąpiły bardzo wysokie opady deszczu w części południowo-wschodniej,
przekraczające w wielu miejscowościach 150 mm, a miejscami nawet 200 mm. Natomiast
w północno-wschodniej części Polski opady były w normie i wynosiły od 60 do 80 mm, a na północy
kraju od 20 do 40 mm, tj. ok. 50% poniżej normy. Na zachodzie kraju opady były niewielkie od 5
do 20 mm (10÷30 normy wieloletniej). Natomiast najniższe opady wystąpiły na Ziemi Lubuskiej
(od 3 do 10 % normy).
W pierwszej dekadzie lipca Polska była zróżnicowana pod względem opadów atmosferycznych.
Najwyższe opady przekraczające 50 mm wystąpiły na wschodzie i południowym-wschodzie kraju.
 Na zachodzie opady wynosiły od 10 do 20 mm. Natomiast w Polsce środkowej, północno-wschodniej
i południowej, w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim,
kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w części północno-zachodniej woj. lubelskiego
opady sięgały zaledwie kilku mm.
Druga dekada lipca również była bardzo zróżnicowana pod względem opadów, które wynosiły od
100 do 130 mm w Kotlinie Kłodzkiej, 40÷60 mm w zachodniej części woj. dolnośląskiego oraz na
Podlasiu, po bardzo małe opady (2÷15 mm) w woj. zachodniopomorskim, pomorskim oraz w
północnej części woj. wielkopolskiego i lubelskiego. W pozostałych rejonach kraju stwierdzono
obszary o wysokich opadach pochodzenia burzowego jak też tereny o niskich opadach.
Wartości KBW są ujemne prawie w całym kraju, za wyjątkiem południowych rejonów Polski.
                         8
W całej Polsce jest też notowany dalszy spadek wartości KBW. Średni spadek KBW względem
piątego okresu raportowania wyniósł 90 mm, natomiast najwyższy spadek, ponad 200 mm zanotowano
na południu kraju, a w okolicach Bielska Białej nawet ponad 350 mm. Miejscami,
na terenach gdzie wystąpiły opady burzowe, spadek wartości KBW był mniejszy i wynosił od
5 do 30 mm.
Polska nadal jest bardzo zróżnicowana pod względem wartości KBW. Najniższe wartości KBW
występują w północnej części województwa lubuskiego oraz w środkowej części woj. wielkopolskiego
(-220÷-239 mm). Duży deficyt wody występuje również w województwach: zachodniopomorskim,
kujawsko-pomorskim, pomorskim (-160 ÷ -199 mm) oraz w dalszym ciągu na pograniczu
województwa lubelskiego i mazowieckiego (-160 ÷-189 mm).
Dodatnie wartości KBW (30÷70 mm) notowane są jeszcze w południowych częściach województw:
dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie miały miejsce intensywne opady
w trzeciej dekadzie maja i czerwca.
Opracowano:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy


2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 12 - 18.07.2010 r.
   (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)

       Kurs EUR = 4,0986 PLN
  Pszenica konsumpcyjna     Pszenica paszowa      Jęczmień paszowy   Kukurydza paszowa

        PLN/t  €/t        PLN/t  €/t        PLN/t  €/t     PLN/t  €/t

Bułgaria    392   96  Bułgaria   370   90  Rumunia    327   80   Rumunia   480  117
Rumunia    397   97  Rumunia    389   95  Słowacja   361   88   Bułgaria   485  118
Słowacja    450   110  Łotwa     412  101  Bułgaria   363   88   Austria   584  143
Słowenia    499   122  Słowacja   420  102  Czechy    364   89   Polska    598  146
Finlandia   512   125  Węgry     464  113  Finlandia   377   92   Polska    589  145
Węgry     524   128  Czechy    471  115  Estonia    380   93   Węgry    602  147
Czechy     529   129  Estonia    472  115  Węgry     390   95   Słowenia   632  154
Polska     560   137  Litwa     531  129  Litwa     405   99   Włochy    680  166
Niemcy     630   154  Polska    530  134  Polska    410  100   Francja   682  166
Włochy     633   154  UK      610  149  Łotwa     434  106   Niemcy    707  173
Hiszpania   638   156  Francja    615  150  Niemcy    475  116   Belgia    717  175
Francja    656   160  Niemcy    618  151  Francja    518  126   Portugalia  762  186
Belgia     678   166  Irlandia   656  160  Hiszpania   528  129   Hiszpania  781  191
Portugalia   691   169  Belgia    664  162  UK      530  129   UE      643  157
UK       707   173  Holandia   676  165  Belgia    541  132
UE       566   138  Portugalia  689  168  Włochy    545  133
               UE      538  131  Irlandia   586  143
                            Holandia   602  147
                            Portugalia  615  150
                            UE      461  112
                        9
VII. INFORMACJE PASZOWE


1) Kolejne odmiany kukurydzy GMO zaakceptowane przez Komisje Europejską

 W dniu 28 lipca br. Komisja Europejska wydała, na okres 10 lat , pozwolenie dopuszczenia do
 obrotu i stosowania zarówno w żywności jak i w paszach, importu oraz przetwarzania –
 natomiast bez zgody na uprawę - następujących gatunków kukurydzy GMO:

  GM 1507x59122, GM 59122x1507xNK603, GM MON88017xMON810,
  GM MON89034xNK603, GM Bt11xGA21 oraz odnowienie zezwolenia na Bt11

 Powyższe gatunki kukurydzy zostały stworzone w laboratoriach koncernów Pioneer, Monsanto
 i Syngenta. Aktualnie dozwolona jest jedynie uprawa kukurydzy MON810 firmy Monsanto

 Komentarz Portalu Spożywczego do w/w decyzji:

 Sprawa dopuszczenia w UE GMO od dawna dzieli kraje członkowskie. Dlatego wcześnie w lipcu
 KE zaproponowała, by to rządy same decydowały, czy chcą zezwolić, ograniczyć czy zupełnie
 zabronić uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na części lub całości swym terytorium.
 Kraje same mają podejmować decyzje, czy chcą uprawiać je u siebie. Nie będą jednak mogły
 zakazać importu i handlu dopuszczonymi w UE odmianami kukurydzy, soi, buraków cukrowych
 czy bawełny GMO.
 Propozycję KE krytykował wcześniej minister ds. rolnictwa Marek Sawicki. "Polska jest przeciw.
 To zła propozycja, bo zrzuca odpowiedzialność z Komisji Europejskiej na państwa
 członkowskie" - mówił Sawicki dziennikarzom w Brukseli. Jak tłumaczył, w jej efekcie na
 terenie niektórych państw, w tym w Polsce czy we Francji dalej obowiązywałby zakaz upraw
 roślin GMO, natomiast w innych krajach nie. "Konkurencja zostałaby w ten sposób zaburzona" –
 dodał podkreślając, że do Polski dalej importowano by tanie, wyprodukowane gdzie indziej pasze
 GMO.
  Podobnie sprzeciw wobec propozycji KE zapowiedziała też Francja. Także pozarządowe
  organizacje obrońców środowiska skrytykowały propozycję. To już zapowiada, że może ona mieć
  kłopoty z uzyskaniem niezbędnej większości w Radzie ministrów UE i Parlamencie Europejskim.

2) Ceny - Pasze
  Kto wstrzymał się z zakupami, ten ma szansę zarobić. Od końca ubiegłego tygodnia tanieją
  komponenty paszowe. I to sporo, bo jeszcze w środę za tonę śruty sojowej trzeba było zapłacić
 1330 złotych. Dzisiaj na tonie można zaoszczędzić nawet 70 złotych.
 A wszystko za sprawą sporej podaży na rynku i słabnącej amerykańskiej waluty. Ale szaleństwa
 zakupowego nie ma, bo na rynku pojawia się coraz więcej towarów – dostępna już jest śruta
 rzepakowa. Zakłady tłuszczowe oferują ją średnio po 700 złotych za tonę. Pomimo prognoz
  mniejszych zbiorów rzepaku na świecie, po rosnących stawkach na giełdzie Matif nie ma już śladu.
  Maksymalną cenę nasiona z nowych zbiorów osiągnęły w połowie lipca i było to 371 euro za tonę.
  Od tego momentu jest już tylko taniej. Dzisiaj na paryskiej giełdzie tona wyceniana jest poniżej
  360 euro z dostawą w sierpniu.
  Umacniająca się w stosunku do euro polska waluta dodatkowo sprawia, że zakupy na zewnętrznych
  rynkach stają się dla nas opłacalne. Ale jednocześnie niższe stawki nie pozostają bez wpływu na
  krajowe ceny. W połowie lipca za tonę nowych nasion o wilgotności 9% można było uzyskać
  nawet 1400 złotych. Dzisiaj zakłady tłuszczowe płacą od 1350 złotych w centrum do 1380 złotych
  na północy kraju.

 Rzepak ceny transakcyjne zł/t
                                  10
         - połowa lipca 1350 – 1400
         - teraz 1320 – 1380
  Drożeją za to zboża paszowe. Najlepiej widać to na przykładzie jęczmienia. Mieszalnie pasz
  skupują go od 380 złotych na południu Polski do 420 złotych na północy. Rolnikom opłaca się
  sprzedawać towar firmom eksportowym. Kto ma dobry towar i duże partie po 500 a nawet
  1000 ton, może liczyć na uzyskanie nawet 470 złotych za tonę.

      Jęczmień paszowy           ceny transakcyjne zł/t
      - mieszalnie pasz
       - centrum                380 – 400
       - północ                400 – 420
      - firmy handlowe
       - południe               420 – 440
       - północ                450 – 470

  (TVP redakcja rolna)
VIII. INNE INFORMACJE


1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)


Wyszczególnienie       Warunki        Cena w USD/t          Dwutyg. zm.  Tyg. zmiana    Cena zł/t
               dostawy    14-lip-10 21-lip-10     28-lip-10  cen w %    cen w %      28-lip-10
Pszenica konsumpcyjna
3 kl. (min. 12% białka)     FOB      174,0     178,5     182,5     4,9      2,2       558,8
Pszenica konsumpcyjna
4 kl. (min. 11% białka)     EXW      139,0     139,0     155,5     11,9      11,9      476,1
Pszenica paszowa        EXW      148,0     112,5     142,5     -3,7      26,7      436,3
Jęczmień paszowy        FOB      128,0     141,0     162,5     27,0      15,2      497,5
Słonecznik           FOB      455,0     455,0     455,0     0,0      0,0       1393,1
Olej słonecznikowy       FOB      830,0     852,5     873,5     5,2      2,5       2674,5
Słonecznik           EXW      316,0     341,5     347,0     9,8      1,6       1062,4
Źródło: Reuters, bd. - brak danych                           1 USD =     3,06   zł
   2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
                                    Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
                                       panamaksami, w USD/tonę
   Port załadunkowy      Port przeznaczenia


                                                  Dwutyg.
                                                         Tyg. zmiana
  Kraj      Port       Kraj     Port    15-lip-10 22-lip-10    29-lip-10  zmiana cen
                                                         cen w %
                                                   w%
   USA    Missssipi    Holandia    Rotterdam    21,4     23,3    25,6     19,4       9,8
        River
        Missssipi     Niemcy     Hamburg     21,5     23,5    25,8     20,0       10,1
        River
 Argentyna           Holandia    Rotterdam    26,4     28,8    31,7     20,0       10,1
  Brazylia           Holandia    Rotterdam    23,0     25,1    27,8     21,0       10,6
        Hamburg        Egipt    Damietta    17,5     18,6    20,1     14,7       8,2
  Niemcy   Hamburg     Araba Saud.    Jeddah     34,0     36,2    39,5     16,2       9,1
        Hamburg      Jordan     Aqaba     27,1     28,6    30,9     14,1       8,0
                                11
        Hamburg      Iran   Khorramshahr   32,2    34,0    36,7     14,3       8,1


Zrodło: Reuters, Zestawene: FAMMU/FAPA
Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanużenie-13,5 m), typowa nośność
statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
 3) Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO):

   a) Wysokie ceny rzepaku w skupie

    Skup rzepaku w tegorocznej kampanii rozpoczął się bardzo wysokimi cenami, rekordowymi
    w historii. W porównaniu do ubiegłego roku ceny są około 25% wyższe i wynoszą około
    1350 zł za tonę, co związane jest przede wszystkim z wysokimi notowaniami Matif.
    Relacja cen rzepaku do zbóż zdecydowanie przemawia na korzyść surowca olejarskiego.
    Taka cena na pewno kolejny rok z rzędu będzie stymulowała wzrost zasiewów rzepaku.
    Zaawansowanie żniw na północy Polski wynosi ok. 15 %, w centralnej części kraju ok. 45%,
    a na południu ok. 30%.
    Jakość surowca jest całkiem zadawalająca, np. poziom zaolejenia jest zbliżony do średniej
    z ostatnich lat.
    Początkom żniw sprzyjała słoneczna pogoda. Rzepak zbierany z pola często posiadał już
    wilgotność technologiczną niezbędną do przechowywania. Zatem rolnicy mogli zaoszczędzić
    na dosuszaniu.
    W przypadku plonów musimy mówić o dużym rozrzucie w poszczególnych gospodarstwach.
    Dobrzy producenci osiągają plony ponad 4 t/ha. Natomiast nie możemy jeszcze szacować
    średnich zbiorów w kraju, tym bardziej że w Polsce nie istnieje monitoring powierzchni
    zasiewów po wycofaniu z wniosków o płatności bezpośrednie pytania o powierzchnię zasiewów
    rzepaku, która była najdokładniejszym wyznacznikiem rzeczywistej powierzchni w kraju.
    Rzepak stał się w naszym kraju jedną z najbardziej opłacalnych upraw. Wiele gospodarstw
    wyspecjalizowało się w jego produkcji i osiągają wyniki nie ustępujące farmerom z zachodniej
    granicy. Inwestycja w rzepak, począwszy od materiału siewnego, nawożenie i profesjonalną
    ochronę przynosi zyski.

  b) O biopaliwach

    Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju aktywnie uczestniczy w pracach nad
    tworzeniem aktów prawnych dotyczących rynku biopaliw przygotowywanych przez
    Ministerstwo Gospodarki.

    PSPO wszelkie zmiany w legislacji traktuje jako bardzo ważne i oczekuje, iż przyczynią się one
    do zapewnienia trwałych i stabilnych warunków funkcjonowania całego rynku biopaliw
    w Polsce – mówi Roman Rybacki, prezes zarządu PSPO.
    Na początku lipca PSPO wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku
    zaprotestowało przeciwko proponowanej zmianie art. 11 ust. 2 ustawy o biokomponentach
    i biopaliwach ciekłych, polegającej na wydłużeniu do 3 lat okresu, na który zawierane są umowy
    kontraktacji surowców rolniczych. Obecnie umowy takie zawierane są na okres jednego roku.
    Nie wiadomo w jaki sposób proponowane rozwiązanie miałoby przyczynić się do zapewnienia
   stabilności łańcucha produkcyjnego biopaliw, gdyż konieczność zawarcia takiej wieloletniej
   umowy ograniczałaby rolnikom swobodę decydowania o kierunkach sprzedaży rzepaku
   i wiązałaby ich tylko z jednym odbiorcą. Nie jest także jasne jak, zdaniem projektodawcy, strony
   miałyby ustalać cenę za produktów tak długim okresie czasu.

   Zdaniem PSPO gwarantem stabilności produkcji rzepaku do biokomponentów w Polsce będzie
                       12
 tylko wprowadzenie do ustawy biopaliwowej takich zapisów, które spowodują zwiększenie
 wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego i przetwórczego rzepaku.
 PSPO przekazało do ministerstwa również szereg uwag dotyczących treści Projektu założeń do
 projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zmiany
 proponowane przez PSPO dotyczyły m.in. możliwości dwuletniego rozliczenia NCW jedynie
 w przypadku wykonania w danym roku obowiązującego NCW na poziomie 90 % czy
 wprowadzenia możliwości redukcji NCW na dany rok kalendarzowy w przypadku wykazania
 odpowiednio wysokiego udziału zakupów biokomponentów i biopaliw od wytwórców zarejestrowanych
  w Rejestrze Wytwórców ARR.
  Ponadto, przedstawiciele PSPO zostali włączeni w proces konsultacji społecznych projektu
  założeń do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Najbliższa konferencja
  uzgodnieniowa organizowana przez Ministerstwo Gospodarki będzie miała miejsce w sierpniu br.

  Celem działań PSPO jest wprowadzenie bardziej efektywnych mechanizmów promocji i rozwoju rynku
  biopaliw i biokomponentów w Polsce oraz przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które nie będą
  dyskryminować wytwórców krajowych wobec firm zagranicznych, zazwyczaj nie zainteresowanych
  inwestowaniem w infrastrukturę wytwórczą a jedynie sprzedażą na polskim rynku biokomponentów –
  mówi Roman Rybacki, prezes zarządu PSPO.

  Bliższych informacji udziela:
  Lech Kempczyński, e - mail: l.kempczynski@pspo.com.pl, tel. 22 313 07 88

 4) Jednorazowe dopuszczenie środka ochrony roślin STEWARD 30 WG

  Podsekretarz stanu Marian Zalewski, z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisał
  27 lipca 2010 r. zezwolenie nr R/j-6/2010 na jednorazowe dopuszczenie do obrotu środka ochrony
  roślin STEWARD 30 WG, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko
  zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej Diabrotica virgifera Le Conte.
  Środek ten może być stosowany w tym zakresie od 28 lipca 2010 r. do 17 listopada 2010 r.
  Nadzór nad stosowaniem środka, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami określonymi
  w zezwoleniu oraz w etykiecie-instrukcji stosowania, prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony
  Roślin i Nasiennictwa.
  Treść zezwolenia nr R/j-6/2010 oraz etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin
  STEWARD 30 WG dostępne są na stronie
     http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=647&LangId=0
 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
IX. INFORMACJE PRASOWE

1) POLSKA – spadek zbiorów o około 10%

  Według najnowszej oceny GUS, polskie zbiory zbóż w 2010 r. mogą spaść do 25,1 - 26,1 mln ton
  w porównaniu z 28 mln ton w roku ubiegłym. Przyczyniły się do tego nadmiar deszczu w maju
  i pierwszej połowie czerwca, a następnie susza. GUS przewiduje, że zbiory pszenicy wyniosą
  9,14 -9,54 mln ton, a jęczmienia 3,53 - 3,58 mln ton.
  Produkcja rzepaku spadnie o 11% do 2,2 mln ton. Mimo wyraźnej redukcji produkcji, szanse na
  większą zwyżkę cen są raczej niewielkie. Zapasy końcowe zbóż w sezonie 2009/2010 r. ocenia
  się na 5,2 mln ton, co jest poziomem niespotykanym od lat, a nawet szacowane na koniec
  2010/2011 r. zapasy na poziomie ok. 3,5 mln ton to wielkość dostatecznie duża dla stabilizacji
  rynku.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: GUS, mf. Własna)
                     13
2) ROSJA – coraz gorsze prognozy produkcji i eksportu zbóż

  Z Rosji napływają coraz mniej pomyślne informacje na temat tegorocznej produkcji zbóż.
  Nawet przedstawiciele władz, którym raczej nie zależy na podsycaniu, skutkującej gwałtownym
  wzrostem cen paniki, przyznają, że tegoroczne zbiory, jeszcze niedawno szacowane przez
  ministerstwo rolnictwa nawet na 85 mln, mogą wedle reprezentantów rosyjskiego rządu spaść
  poniżej 80 mln ton. Mniej wstrzemięźliwi są analitycy z firm prywatnych, jednak trzeba
  pamiętać, że ich związki z biznesem zbożowym oznaczają z kolei większe zapotrzebowanie na
  prognozy sprzyjające wzrostowi cen. SovEcon przewiduje już możliwość obniżki tegorocznych
  zbiorów nawet poniżej 70 mln ton oraz redukcji rosyjskiego eksportu zbóż w 2010/2011 r.
  o połowę, do 12 mln ton. W wypadku pszenicy oznaczałoby to spadek z rekordowego poziomu
  18,2 mln ton w 2009/2010 r. do ok. 11 mln ton, czyli do pułapu z sezonu 2007/2008 r.
  Co więcej, SovEcon zapowiada, że jeśli zbiory rzeczywiście spadną poniżej 70 mln ton, rosnące
  ceny na rynku wewnętrznym nie tylko zmuszą władze do znaczącej wyprzedaży, obliczanych na
  9,5 mln ton, państwowych zapasów, ale także do restrykcji w eksporcie zbóż paszowych już na
  jesieni tego roku, gdy wywołany suszą brak paszy zielonej wymusi zwiększone zużycie zbóż
  paszowych.
  Warto jednak pamiętać, że łączne zapasy zbóż, oceniane na ponad 20 mln ton, są w Rosji obfite,
  a dotychczasowe zbiory w południowych regionach kraju przynoszą znakomite rezultaty.
  W tej chwili większość ekspertów zgadza się, że prognozowany na najbliższe dni brak opadów
  nie powinien już zaszkodzić produkcji, a wręcz przeciwnie, pomóc w dojrzewaniu i
  przeprowadzeniu zbiorów. Ich przebieg przyniesie ostateczne szacunki strat, jakie susza
  poczyniła na polach do tej pory.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, SovEcon)

3) UKRAINA – także zapowiedzi możliwych restrykcji w eksporcie zbóż

  Ukraińskie zbiory, choć nic na razie nie wskazuje, aby miało je dotknąć takie załamanie, j
  jak w wypadku Rosji, również w tym roku spadną - wedle ostatnich szacunków z 46 mln do
  42 mln ton. Na Ukrainie tegorocznej produkcji zbóż zaszkodziła nie tylko susza, ale przede
  wszystkim ulewne, trwające ponad trzy tygodnie deszcze. Wśród ekspertów największe
  zainteresowanie wzbudzają prognozy tegorocznych, ukraińskich zbiorów pszenicy chlebowej.
  Minister rolnictwa ocenił je kilka dni temu na ok. 9 mln ton, co przy średniej krajowej
  konsumpcji rzędu 5,4 mln ton oraz zapasach 2 mln ton pozwala na nie wprowadzanie ograniczeń
  w eksporcie.
  Niezależni eksperci są jednak mniej optymistyczni zwłaszcza, że UkrAgroConsult doniósł
  o wprowadzeniu przez państwowe służby celne dodatkowych, skomplikowanych procedur
  kontroli jakości, które w praktyce mogą doprowadzić do spowolnienia, a nawet całkowitego
  wstrzymania eksportu zboża. Władze celne zaprzeczają, wszystko rozstrzygnie praktyka
  najbliższych tygodni i miesięcy.
  Ukraina, szósty ostatnio eksporter pszenicy na świecie, ograniczała już eksport zbóż
  w 2007/2008 r., kiedy zbiory wszystkich odmian pszenicy spadły na skutek mrozów do
  13,7 mln ton. Obecnie ocenia się je na 18,6 mln ton, jednak prywatne szacunki określają udział
  w tej wielkości pszenicy chlebowej, wyższej jakości, na jedynie 30%, co oznaczałoby możliwość
  pokrycia z bieżącej produkcji wyłącznie zapotrzebowania krajowego. Gdyby sprawdziły się te
  przewidywania, Ukraina zapewnie nie uniknęła by ograniczeń w wywozie najlepszej jakości
  ziarna.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, UkrAgroConsult)4) RUMUNIA – powodzie i gradobicia niszczą zbiory

 Niekorzystna pogoda redukuje produkcję pszenicy w Rumunii. W ocenie tamtejszego ministerstwa
 rolnictwa, nadmiar deszczu oraz grad doprowadzą do obniżki oczekiwanych zbiorów o 15% do
 5,8 mln ton. W tej chwili zebrano już 4,4 mln ton z około trzech czwartych areału. Warto jednak
                        14
 pamiętać, że ubiegłoroczna produkcja pszenicy w Rumunii wyniosła jedynie 5,2 mln ton.
 Bułgarscy producenci i handlowcy spodziewają się, że tegoroczny eksport pszenicy z tego kraju
 osiągnie ubiegłoroczny poziom 1,4 mln ton. Do tej pory sprzedano ok. 110 tys. ton, głównie do
 Hiszpanii i Włoch.
 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)

5) FINLANDIA – najniższe zbiory zbóż od 10 lat?

  Burze połączone z gradobiciem podczas siewów znaczący opóźniły ten proces i doprowadziły
  do spadku powierzchni zasiewów zbóż aż o 16%, a wielu plantatorów przerzuciło się na
  produkcję rzepiku i rzepaku. W ostatnich tygodniach dołączyła do tego susza. W efekcie fińska
  produkcja zbóż może spaść w tym roku o 28% do 3,1 mln ton.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, Reuters)

6) Mniejsza konkurencja dla australijskiej pszenicy w Azji i Afryce

  Kłopoty producentów i eksporterów z Rosji i Ukrainy, zaniepokojonych wizją spadku produkcji
  i wywozu, wywołują zadowolenie ich australijskich kolegów. Australia to tradycyjny, czwarty
  na świecie największy eksporter pszenicy, dla którego na przykład rynek azjatycki był od
 dziesięcioleci tradycyjnym odbiorcą ich produktu.
 Bardzo szybki w ostatnich latach wzrost nadwyżek eksportowych w krajach Basenu Morza
 Czarnego (Rosja, Ukraina i Kazachstan) spowodował, że nawet odbiorcy znanego z najwyższej
 jakości, australijskiego ziarna w takich krajach jak Indonezja, Malezja, Tajlandia i Wietnam
 zaczęli ze względu na niezwykle tanią ofertę, uzupełniać kierowana do młynów pszenicę
 z Australii domieszkami ziarna z Rosji czy Ukrainy. Wschodnioeuropejskie zboże wypierało
 także dostawców z Australii w krajach Północnej Afryki.
 Optymizm australijskich dostawców ma w bieżącym sezonie tym większe uzasadnienie,
 że w przeciwieństwie do wschodnioeuropejskich, zbiory w tym kraju mogą być nawet wyższe niż
 przed rokiem, sięgając 22-23 mln ton. Ostatnie ceny tamtejszej pszenicy, na bazie c&f Wschodnia
 Azja wynoszą około 285 USD/tonę.
 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters, AgraNet)


7) UKRAINA – znów cięcia w prognozach zbiorów rzepaku

  UkrAgroConsult ponownie obniżył szacunki tegorocznej produkcji rzepaku na Ukrainie. Firma
  konsultingowa przewiduje, że wyniosą one 1,5 mln ton wobec poprzedniej oceny wynoszącej
 1,6 mln ton i 1,85 mln ton zebranych w ubiegłym roku. Powodem jest dalszy spadek powierzchni
 zbiorów. Obecnie przewiduje się, że rolnicy zbiorą rzepak z 915 tys. ha wobec obsianych
 1,517 mln ha. Około 40% powierzchni zasiewów zostało zniszczonych przez mrozy, a następnie
 upały i suszę.
 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, UkrAgroConsult)


8) USA - UE: zaostrzenie konfliktu w sprawie GMO

 American Farm Bureau Federation, największa amerykańska organizacja, reprezentująca interesy
 tamtejszych producentów i handlowców z branży rolnej, zaapelowała do amerykańskiego rządu
 o wprowadzenie sankcji handlowych wobec Unii Europejskiej w celu wymuszenia realizacji
 postanowień Światowej Organizacji Handlu (WTO), dotyczących handlu organizmami
 genetycznie modyfikowanymi. Do tej pory AFBF popierała stanowisko władz USA, po
 korzystnych dla nich rozstrzygnięciach WTO parę lat temu odstąpiły od rozpoczęcia wojny
 handlowej z UE, stawiając na dwustronne negocjacje i wspólne wypracowanie porozumienia.
 Można się domyślać, że taką decyzję Federacji przyspieszyło posunięcie KE, przekazujące krajom
                         15
  członkowskim ostateczne pozycje w sprawie obrotu i produkcji GMO. Znając stanowiska rządów
  największych rynków zbytu w Unii, oznacza to w praktyce utrzymanie większości zakazów, które
  od 1998 r. zablokowały eksport amerykańskiej kukurydzy do UE, a w najbliższym czasie grożą
  tym samym soi i przetworom sojowym.
  Tym razem AFBF może liczyć na większą przychylność władz, gdyż administracja Prezydenta
  Obamy uruchomiła niedawno „Narodową Inicjatywę Eksportową", mającą na celu podwojenie
  eksportu z USA w najbliższych latach. Dający rocznie 28 miliardów dolarów nadwyżki eksport
  rolny jest w niej jednym z najcenniejszych, amerykańskich atutów.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, USDA, AFBF)

 9) WTO: ożywienie w światowym handlu i negocjacjach?

  Według prognoz Światowej Organizacji Handlu (WTO), wartość obrotów światowego handlu
  w 2010 r. powinna wzrosnąć co najmniej o 10%. Dla krajów rozwijających się i rozwiniętych
  te szacunki przedstawiają się odpowiednio - 11% i 7%. Do wyraźnego ożywienia w
  międzynarodowej wymianie dojdzie po najgorszym od lat 30-tych minionego stulecia załamaniu,
  jakie odnotowano w 2009 r., kiedy to światowy handel skurczył się o 12%. Optymizm bijący
  z tych danych, choć wielu ekonomistów przestrzega, aby obecnego ożywienia nie traktować jako
  z pewnością trwałego i definitywnie kończącego kryzys, udzielił się także dyrektorowi
  generalnemu WTO. Pascal Lamy stwierdził bowiem, iż widzi objawy ożywienia i nowej dynamiki
  wśród negocjatorów trwającej od 2001 r. kolejnej rundy negocjacji w sprawie liberalizacji
  międzynarodowego handlu w ramach WTO, zwanej Rundą z Doha. Praktycznie od 2008 r., mimo
  wynegocjowaniu wielu ramowych projektów porozumienia, rozmowy utknęły w impasie.
  Choć rozmowy i konsultacje na niskim, technicznym szczeblu, wciąż trwają. Zobaczymy, czy
  światowe ożywienie w produkcji i handlu, które w znacznym stopniu jest efektem
  interwencjonizmu państwowego na skale wielu bilionów dolarów, pomoże w reanimowaniu prób
  większej liberalizacji światowej ekonomii.
  (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, WTO)


10) Nowa era
  Amerykańscy handlowcy zacierają ręce. Chiny otwierają nową erę w handlu kukurydzą. Jeszcze
  do niedawna w ogóle nie liczyli się na tym rynku. Wielką sensację wywołali pierwszym
  kontraktem, który kupili na chicagowskiej giełdzie zbożowej. Teraz zapowiadają, ze za 5 lat będą
  importowali nawet 15 milionów ton kukurydzy.
  Eksperci prognozują- import w tym roku zamknie się na poziomie 1,5 mln ton, w przyszłym
  prawie 6 mln, a w 2015 będzie to już nawet 3 razy więcej. Takie przewidywania od razu stawiają
  państwo środka na czele listy największych importerów. Chińczycy potrzebują kukurydzy,
  bo mocno rozwijają hodowlę zwierzęcą. Wielu analityków przypuszcza również, że chińskie
  władze nieco podkoloryzowały wyniki zeszłorocznych zbiorów. Oficjalne dane mówiły o przeszło
  160 milionach ton, ale w obecnej sytuacji wydaje się, że nie były do końca prawdziwe. To samo
  dotyczy zapasów. Nagłe zainteresowanie importem może wskazywać na ich powolne
  wyczerpywanie.
  (TVP Redakcja Rolna)


11) Alarm
  Wąglik, niebezpieczna dla ludzi i zwierząt bakteria, atakuje hodowle krów na Słowacji. Według
  oficjalnych danych padło ponad 10 sztuk bydła. Dla nas alarmujące jest to, że kilka ognisk wąglika
  zlokalizowano około 40 kilometrów od granicy z Polską.
  Najbardziej zagrożone rozprzestrzenianiem się wąglika są hodowle bydła w południowej części
  powiatu świdnickiego na Słowacji. To właśnie w tej okolicy stwierdzono występowanie bakterii
  i padnięcia bydła. Hodowle są niedostępne dla osób postronnych. Słowackie służby weterynaryjne

 poddały szczepieniu tysiące zwierząt hodowlanych, aby ograniczyć i wygasić ogniska
                          16
  występowania bakterii. Nasze służby weterynaryjne twierdzą, że nie ma bezpośredniego zagrożenia
  przedostania się wąglika do Polski .
  Janusz Ciołek - zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie
  „Nawiązaliśmy współpracę ze słowackimi służbami weterynaryjnymi, które na bieżąco przekazują
  nam informacje dotyczące tej sytuacji. Jaka jest to sytuacja? Sytuacja z ostatniego maila jest
  ustabilizowana, nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się wąglika.”
  Choć początkowo współpraca nie układał się tak dobrze, a właściwie w ogóle jej nie było.
   Janusz Związek – Główny Lekarz Weterynarii „Niestety Słowacy nas nie poinformowali,
   bo 13 lipca mieli już stwierdzonego wąglika. Moi pracownicy podczas przeglądania stron
   internetowych międzynarodowej organizacji OIE ds. zdrowia zwierząt zauważyli zgłoszenie.”
   Polskie służby weterynaryjne, dmuchając na zimne, zdecydowały się na monitorowanie tego co
   wwożone jest do kraju ze Słowacji.
   St. chor. sztab. Jacek Sujkowski - Karpacki Oddział Straży Granicznej „Szczególną uwagę
   zwracamy na przewóz zwierząt żywych lub wyrobów pochodzących od zwierząt w związku
   z wystąpieniem na Słowacji ognisk wąglika. Dokonujemy to na podstawie przedstawianych przez
   przewoźników dokumentów przewozowych."
   Wąglik jest niebezpieczny dla ludzi. Można się nim zarazić na przykład jedząc mięso lub pijąc
   mleko chorych krów. Z tego powodu należy unikać spożywania produktów niewiadomego
   pochodzenia.
   Janusz Ciołek –zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie „Jest to
   bakteria, która może wytwarzać przetrwalniki, a te mogą być aktywne nawet kilkadziesiąt lat
   w ziemi.”
   Właśnie na Słowacji zwierzęta zaraziły się bakterią, bowiem były wypasane w miejscach gdzie
   kilka lat temu grzebano padłe bydło zarażone wąglikiem. Powódź wymyła ziemie i bakteria
  wydostała się na zewnątrz.
  (TVP redakcja rolna)


12) UE: Będą zmiany w kontroli BSE
   Komisarz Unii ds. zdrowia John Dalli potwierdził plany złagodzenia przepisów dotyczących walki
   z tzw. chorobą szalonych krów (BSE), co znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej
   mapie drogowej II na lata 2010-2015 - informuje FAMMU/FAPA.
   Wszystkie ewentualnie przyjęte zmiany nie wpłyną jednak na fundamentalne zasady walki z tą
   chorobą, które gwarantują bezpieczeństwo ludzi. Od kilku lat liczba zachorowań bydła na BSE
   w Unii systematycznie spada. W 2009 roku było ich 67 (w 2008 było 128, a w 2005 561), z czego
   większość dotyczyła starych krów, urodzonych przed 2000 rokiem, które mogły zarazić się przed
   wielu laty. Tymczasem nadal obowiązują przepisy, które nakazują wybicie całego stada, jeśli
   tylko jedna krowa jest zakażona.
   Teraz to się zmieni, bowiem jeśli BSE zostanie stwierdzone u jednego zwierzęcia, reszta bydła
   ocaleje i będzie mogła być sprzedana na cele konsumpcyjne, przechodząc wcześniej odpowiednie
   testy. Unia chce także rozluźnić przepisy stosowane na rynku pasz. Pasze z dodatkiem
   przetworzonych białek zwierzęcych (PAP - processed animal proteins) mogłyby wrócić do
   sprzedaży, ale pod dwoma warunkami.
   Po pierwsze przeżuwacze nadal nie będą mogły być karmione mączkami zwierzęcymi, z kolei
   świnie i drób (a także ryby) będą mogły być karmione tego typu paszami, ale nie pochodzącymi
   od tego samego gatunku.
.
                        17
X. AKTY PRAWNE

  a) opublikowane w Dzienniku Ustaw:

    - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r.
      w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
     (Dz.U. Nr 112 z dnia 27 lipca 2010 r. poz. 914)

  a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

  -  Rozporządzenie Komisji UE nr 678/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające
     rozporządzenie (UE) nr 626/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż
     mające zastosowanie od dnia 29 lipca 2010 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 197 z dnia
     29 lipca, 2010 r. str. 0006 - 0008)

  -  Decyzja Komisji 2010/419/UE z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiająca zezwolenie na
     kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę
     Bt11 (SYN-BTO11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca
     do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
     żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTO11-1) lub
     z niej się składające oraz uchylająca decyzję 2004/657/WE (notyfikowana jako dokument
     nr C(2010) 5129) (Dziennik Urzędowy UE nr L 197 z dnia 29 lipca, 2010 r. str.
     0011 - 0014)

  -  Decyzja Komisji 2010/420/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie
    do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
    produktów zawierających zmodyfikowana genetycznie kukurydzę MON89034xNK603
    (MON-89034-3xMON-00603-6) składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
    (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5133) (Dziennik Urzędowy UE nr L 197 z dnia
     29 lipca, 2010 r. str. 0015 - 0018)

  -  Rozporządzenie Komisji UE nr 683/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne
     obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do
     składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 462/2010
     (Dziennik Urzędowy UE nr L 198 z dnia 30 lipca, 2010 r. str. 0011)

  -  Rozporządzenie Komisji UE nr 684/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne
     obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do
     składania ofert przetargowych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 463/2010
     (Dziennik Urzędowy UE nr L 198 z dnia 30 lipca, 2010 r. str. 0012)

  -  Rozporządzenie Komisji UE nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności
     celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia, 2010 r.
     (Dziennik Urzędowy UE nr L 199 z dnia 31 lipca, 2010 r. str. 0023 - 0025)

  -  Decyzja Komisji 2010/426/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie
     do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
     produktów zawierających zmodyfikowana genetycznie kukurydzę Bt11xGA21
     (SYN-BT011-1xMON-00021-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
     (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (Dziennik Urzędowy UE nr L 199
     z dnia 31 lipca, 2010 r. str. 0036 - 0039)

                       IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA

								
To top