College STAAL 1 (KO4) 7P250 Trimester 5B, college 4 - PowerPoint by UexUDW

VIEWS: 86 PAGES: 48

									                          TU/e

TECHNISCHE UNVERSITEIT EINDHOVEN
FACULTEIT BOUWKUNDE Constructief Ontwerpen (BCO)
Colleges Staalconstructies 1 / CO4 / 7P250
Lentetrimester / donderdag 5e en 6e uurDocenten : prof. ir. H.H. Snijder
      dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp
      prof. ir. F. Soetens                          1
                               TU/e
Coll. nr. Onderwerp

1    Introductie / Staalconstructies in gebouwen
2    Het materiaal staal / Fabricage en constructiedelen
3    Liggers
4    Kolommen
5    Verbindingen
6    Brandveiligheid / Corrosiebescherming
7    Gebouwen
8    Aluminium / Vragen en vraagstukken                                2
                             TU/e
       College STAAL 1 (CO4) 7P250
          Trimester 6, college 1
Introductie Staalconstructies in Gebouwen
  8
  9.1 en 9.2
  14.3

 1e uur    film ‘Staal biedt zoveel meer’ (10 min)
        college
 2e uur    film ‘Bedrijfsgebouw in staal’ (16 min)
        vervolg college

                             3
KENNIS STAALCONSTRUCTIES           TU/e

NORMALISATIE        MECHANICA
VOORSCHRIFTEN       MATERIAAL
RICHTLIJNEN        PRODUCTEN
              CONSTRUCTIES
              VERBINDINGEN
ARCHITECT         FABRICAGE
CONSTRUCTEUR        MONTAGE
AANNEMER          CORROSIE + BRAND


                        4
                        TU/e
NORMEN + RICHTLIJNEN


CONSTRUCTIE  DRAGER   BELASTINGEN


BELASTING - CONSTRUCTIE - FUNDERING - GROND


KEUZE DRAAGCONSTRUCTIE     CONSTRUCTIEF
                ECONOMISCH
                ESTHETISCH


                        5
AFMETINGEN    STERK           TU/e
         STIJF
         STABIEL


ONTWERP    ONTWERPREGELS
CONTROLE    TOETSINGSREGELS
          
        NORMEN
        RICHTLIJNEN
               }  VOORSCHRIFTEN
                         6
 BOUWBESLUIT                  TU/e
AMVB  KRACHT VAN WET
VEILIGHEID-GEZONDHEID-BRUIKBAARHEID-ENERGIEZUINIGHEID
EISEN STELLEN AAN BOUWWERKEN
PUBLIEKRECHT (overheid)  PRIVAATRECHT
PRESTATIE-EISEN (VEILIGHEID) + BEPALINGSMETHODEN
                   
               NEN - NORMEN
               GELIJKWAARDIGHEID
               KWALITEITSVERKLARINGEN
               (PRODUCT CERTIFICATIE)
                          7
              TU/e
RELATIESCHEMA BOUWBESLUIT
               8
                       TU/e
NORMEN
DRAAGCONSTRUCTIE: CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID
BOUWBESLUIT  NORMEN (TGB’s)
                       9
NORMEN VOOR STAALCONSTRUCTIES           TU/e
  NEN 6770  Basiseisen en basisrekenregels
  NEN 6771  Stabiliteit
  NEN 6772  Verbindingen
  NEN 6773  Dunne plaat
  NEN 6774  Keuze staalkwaliteit
  NEN 6702  Belastingen en vervormingen
90% van de constructies    NEN 6770
             :
in gebouwen          NEN 6702                          10
RICHTLIJNEN (los van bouwbesluit)            TU/e
TOEPASSEN VIA GELIJKWAARDIGHEIDSBEGINSEL

RSPS 1980    Richtlijnen voor het toepassing van geprofileerde
         stalen platen als schijfconstructie
RSBL 1983    Richtlijnen voor het ontwerpen en de
         vervaardiging van staal-beton liggers
RSBK 1984    Richtlijn voor het ontwerp en de vervaardiging
         van staal-beton kolommen
RGSP 1985    Reken- en beproevingsmethoden ter bepaling van
         de sterkte en stijfheid van trapeziumvormige
         geprofileerde stalen platen
RSBV 1990    Richtlijnen voor het ontwerp en de vervaardiging
         van staalplaat-betonvloeren
                              11
RICHTLIJNEN (los van bouwbesluit)            TU/e
TOEPASSEN VIA GELIJKWAARDIGHEIDSBEGINSEL

RSBV 1984    Toleranties voor staalconstructies ten behoeve
         van bouwkundige aspecten en de sterkte,
         stijfheid en stabiliteit
   1984    Richtlijnen voor de keuze van de staalkwaliteit
         voor overwegend statisch belaste
         bouwconstructies (correcties 1985)
RKP  1990    Richtlijn voor het berekenen en beproeven van
         koudgevormde lijnvormige stalen profielen
RS  1990    Reken- en beproevingsmethoden ter bepaling
         van de sterkte en stijfheid van sandwichpanelen

                              12
EUROPESE NORMEN               TU/e
NEDERLAND  :  NNI  NEN-NORMEN

EUROPA    :  CEN EN-NORMEN (EUROCODES)

NAD     :  VAN TOEPASSING VERKLAREN

NAD + EN   :  VIA GELIJKWAARDIGHEIDSBEGINSEL
         BOUWBESLUIT
                       13
Eurocode 1  Basis of design and actions on structures
Eurocode 2  Design of concrete structures
                                 TU/e
Eurocode 3  Design of steel structures
 Part 1.1  General rules and rules for buildings
 Part 1.2  Fire resistance
 Part 1.3  Cold formed thin gauge members and sheeting
 Part 2   Bridges and plated structures
 Part 3   Towers, masts and chimneys
 Part 4   Tanks, silos and pipelines
 Part 5   Piling
 Part 6   Crane structures
 Part 7   Marine and maritime structures
 Part 8   Aggricultural structures
Eurocode 4  Design of composite steel and concrete structures
Eurocode 5  Design of timber structures
Eurocode 6  Design of masonry structures
Eurocode 7  Geotechnics, design
Eurocode 8  Design of structures for earthquake resistance
Eurocode 9  Design of aluminium structures
                                 14
                           TU/e
EUROPESE RICHTLIJNEN ECCS-RECOMMENDATIONS

ECCS 43  Recommendations for the fatigue design of steel
     structures
ECCS 44  Behaviour and design of steel plated structures
ECCS 49  European recommendations for the design of
     light gauge steel members
ECCS 50  Protection of steelstructures against
     corrosion by coating
ECCS 56  Buckling of steel shells: European recommendations
ECCS 60  Design of longitudinally stiffened webs and of
     stiffened compression flanges
ECCS 67  Analysis and design of steel frames with semirigid
     joints
                            15
                       TU/e
TIJDSCHRIFTEN


  BOUWEN MET STAAL

  DER STAHLBAU

  CONSTRUCTION METALLIQUE

  JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL
  RESEARCH

  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL
  ENGINEERS

                        16
LITERATUUR                    TU/e
  (OVER)SPANNEND STAAL    - BASIS
                - CONSTRUEREN A
                - CONSTRUEREN B

  STAALBOUWCONSTRUCTIES (J.H. JONKEREN)

  STAALBOUW ATLAS (F. HART, W. HENN en H. SONTAG)

  BEREKENINGEN VAN CONSTRUCTIES (DEEL )
  (D. VAN DE PITTE)

  STAHL IM HOCHBAU

  PUBLICATIES BOUWEN MET STAAL
                           17
                                     TU/e
ORGANISATIES


   Soort STAALBOUW               ALGEMEEN

       Algemene   constructie-  staalpro-  lastechniek  normalisatie
 regio    vereniging  werkplaatsen  ducenten

 Nationaal  BmS     SNS      (BmS)    NIL      NNI

 europees  -      ECCS      (ECCS)   -       CEN

 inter-   IABSE    -       IISI    IIW      ISO
 nationaal


 BmS BOUWEN MET STAAL kennisoverdracht research
 belangenbehartiging promotie voorlichting
                                     18
REKENEN MET DE TGB-STAAL             TU/e
NEN 6770   BASIS        ‘eenvoudig’
NEN 6771   STABILITEIT
NEN 6772   VERBINDINGEN  }  ‘ingewikkeld’

NEN 6770:   H1 t/m H10 BASISEISEN
        uiterste grenstoestand
        bruikbaarheidsgrenstoestand
        voorwaarden
        belastingen
        materiaal
       H11 t/m H14 BASISREKENREGELS
        sterkte
        stabiliteit
        verbindingen
        krachtsindeling           19
                          TU/e
NEN 6770  STERKTE  R

NEN 6702  BELASTING  S


  belasting
   Ractueel
   Rd          ontwerpsterkte
   Sd          ontwerpbelasting
                   Unity checks

               vervorming       20
                       TU/e

              S = effect van acties op
         Rk
                de constructie
     Rd        R = weerstand van
         M
                de constructie


mS          mR
   Sd  Sk .  F
                         21
                               TU/e
NEN 6702 BELASTINGEN

Gebouwen      Veiligheidsklassen
          1. Hoge faalkans tuinbouwkas
          2. Gem. faalkans woningen
          3. Kleine faalkans stations

veiligheidsklasse       referentieperiode (i.h.a. 50 jr)
                belastingfactoren
                                 22
TU/e
 23
                          TU/e
Grenstoestanden: UITERSTE GRENSTOESTAND
         BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

U.G.    EVENWICHT
      STABILITEIT     >1
      STERKTE

B.B.G.   VERVORMINGEN
      SCHEURVORMING    =1
      TRILLINGEN

BELASTINGEN IN NEN 6702:

      H7:  (G) permanente belasting
      H8:  (Q) veranderlijke belasting
      H9:  (F) bijzondere belasting

      EXTREEM       MOMENTAAN     24
BELASTINGCOMBINATIES
                           TU/e


U.G.

Fundamenteel   G +  Q1  +   Q2 +   Q3 + ….

Bijzonder   G+F    +   Q1 +   Q2 + ….


B.B.G.

Incidenteel   G +  Q1  +   Q2 +   Q3 + ….

Momentaan    G +   Q1 +   Q2 +   Q3 + ….
                           25
NEN 6702 VERVORMINGEN               TU/e
EISEN M.B.T.  B.B.G.

     bijkomende doorbuiging
     horizontale doorbuiging
     doorbuiging eindtoestand
     trillingen

Ueind  0.004   daken en vloeren

Ubij   0.004   daken
     0.003   vloeren
     0.002   vloeren met scheidingswanden


                          26
              TU/e
Utot = Uel + Ukr
Ubij = Utot + Uon
Ueind = Utot - Uze           Uze  Uon
                    Utot
              Ubij
                 27
DRAAGCONSTRUCTIES (HALLEN)                      TU/e
OVERBRENGEN VAN BELASTINGEN

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE (STAALSKELET)

 Kolommen
                      Dakbalken
                      (raamwerken)
 liggers          gordingen
 gordingen
 verbanden
                                  Knikkoppeling
                            regelwerk

       Hoofddraag-        hoofddraagconstructie
       constructie  verbanden                  28
                            TU/e
Verticale belasting:  E.G.
            veranderlijke belasting
            wind (zuiging + overdruk)

Gording    Dakligger   Kolom    Fundering

Functie gordingen:      verticale belasting afdragen
               verdelen horizontale
               belasting over verbanden
               kip-steun
               deel van windligger                              29
     steunkrachten      TU/e


             Spant
gording
                  30
HORIZONTALE BELASTING:       wind            TU/e
                  scheefstand
                  hijsvoorzieningen

Over te dragen naar fundering door:
    horizontale en verticale verbanden (geschoord)
    raamwerken (ongeschoord)

GESCHOORD       Stabiliteitsligger


                              liggerhoogte
           Dwarsdrsn
                         gevelkolom
                                 31
                        TU/e
                liggerhoogte
           gevelkolom
        
liggerhoogte
          gevelkolom


                        32
                               TU/e

      gording

scharnier
                   Fa     h                Fa

                   S     Windrichting
           Fa = (1/2hs) . (qwind)
                                33
                              TU/e
 Fa = (1/2hs) . (qwind)       FR


                           Fa
FR                       Fa   2
                     Fa
                Fa
             Fa
          Fa
       Fa                   FR
        2
                     FRV     FRH
       FR                FRV


 FRV     FRH
    FRV
          (Trekkracht op fundering)                               34
              TU/e
       Q


  Steunkracht S    h


     S . h  Q .
           
     S   Q.
          h
          1
     S   Q.
          200
               35
FUNCTIES VERBANDEN:                        TU/e
 overbrengen horizontale belasting
 stabiliteit (langs- en dwarsrichting)
 steun van op druk belaste staven

DWARSRICHTING:               Stabiliteitsligger
Gevelkolommen: pendels
Wind naar fundering dakvlak
/b  8 à 15
                                 liggerhoogte
lange gebouwen
                Dwarsdrsn
(/b > 10):
extra verticale verbanden
niet alleen t.p.v. kopgevels
                                 gevelkolom
                         
                                   36
                              TU/e
Plaatsing verticale verbanden:

    twee, niet parallelle richtingen
    ten minste drie vlakken       F2         F2         F2


F1           F1           F1
          b            b        b
                            a

                          
                                37
Vliegtuighangar                      TU/e
      verband
wind  {  ligger          Verticaal
      bok         B  stabiliteitsverband

           A             A
                B
             Doorsnede A-A
                              38
Alternatieven:                       TU/e
-   dak als stijve schijf:   stalen dakplaten
                 (eisen aan: platen
                       bevestiging)
-   parabolische windligger:

              A
              A
        langsgevel
                               39
ONGESCHOORD              TU/e
Portalen/Raamwerken in dwarsrichting
(geschoord in langsrichting)
Zijdelingse stijfheid vaak gering
Kolomvoeten vaak scharnierend
                    40
     inklemschoren
                                             TU/e
            scharnieren      scharnieren


                          
            scharnieren       scharnieren


                          

      Ongeschoorde draagconstructiesystemen, aan de voeten scharnierend
  inklemming       inklemming
                          scharnieren    inklemming

                                

Ongeschoorde draagconstructiesystemen,         Ongeschoord draagconstructiesysteem,
aan de voet ingekelmd                  aan de voeten ingekelmd en boven scharnierend
                                               41
ONGESCHOORDE RAAMWERKEN      TU/e

             Stijve
             knooppunten
                  42
GESCHOORDE RAAMWERKEN        TU/e
  Inwendig     Gesteund   Kern
  geschoord
                    43
   schoor       schijf
STIJVE PORTALEN         TU/e

         Spant zelf stabiel
            en stijf
            en sterk


             windrichting
                    44
COMBINATIES VAN GESCHOORD EN                         TU/e
ONGESCHOORD
         hoofddwarsdoorsnede
     A


                         Dwarsdoorsnede A-A
                                   3500


                                   12500                            35000

     A
    6000  12000  12000    12000  6000

           tussenspanten

           tussenkolommen
    6000      3x 12000      6000

         langsgevel                          45
COMBINATIES VAN GESCHOORD EN             TU/e
ONGESCHOORD

      raamwerk       pendelkolommen
      7500  7500  15000  15000    15000     ongeschoord       geschoord
     ongeschoord       geschoord
                            46
BIJ LOOPKRANEN:  SAMENGESTELDE    TU/e
         KOLOMMEN
         (vakwerk of plaat)
                    47
KENMERKEN VAN STAALBOUW            TU/e
• grote hoogte economisch mogelijk
• grote overspanningen
    - hoofddraagconstructie
    - vloerliggers
• geringe afmetingen van kolommen
• wijzigingen gemakkelijk
• industralisatie en prefabricage
    - droge bouw mogelijk
    - montage weinig afhankelijk van weer
    - korte bouwtijd
• laag eigen gewicht  fundering
• ruimte voor leidingen en installaties
• brandwering
• corrosie                   48

								
To top